Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Onderwerp geslotenik zit met een big probleem wie kan me he

 Post Reply Post Reply
Schrijver
Muslimaa_18 Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 15 april 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 94
Directe link naar dit bericht Onderwerp: ik zit met een big probleem wie kan me he
    Geplaatst op: 25 mei 2004 om 07:52

 Salaam alikoum,

Ik zit met een grote probleem: Ik kan maar niet van de muziek afblijven. Ik weeet dat het erg haram is, maar het gaat zoooo automatisch!

Ik ben echt jarloers op de mensen die het wel kunnen. Ik probeer het even en dan gaat het weer mis. Wie weet wat ik daar aan kan doen?? Want ik zit er echt mee!!  Ik ben nu echt bezig met de islam, alhamdoulilah.

dzazak allahougairan!

Assalaam alikoum warahmatallah ou baraketoe

Terug naar boven
Fi-Sabilillah Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 01 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 379
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 08:09

Salamoe Alaikoem wa Rahmatoelahie wa Barakatoe, Zuster

Weet dat Allah(SWT) het verboden heeft en dat Allah(SWT) het niet goed vind.

Ik zat er ook mee, maar nu alhamdulillah is het 1000% over,         & nbsp;       

Heb Vrees voor Allah(SWT) en weet dat Allah(SWT) streng is in het straffen.

Probeer Anasheed's te luisteren, om het even te vervangen, of het beste is om Quraan al-Kariem te luisteren, of lezingen. 

Ma3asalama

Allahoe, Allahoe Rabbi la oeshrika bihi shay-an!!!

Terug naar boven
Muslimaa_18 Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 15 april 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 94
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 08:13

 Salaam alikoum

Dank je wel voor je reactie! Ik luister ook veel naar anacheed. Wallah tbarkellah 3liek! dat het je gelukt is!

Kijk je hebt me al geholpen, ik zag die tekst van en dacht toen... jaaah

shoukran!

 

salaam alikoum

 

 

Terug naar boven
Fi-Sabilillah Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 01 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 379
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 08:22

Salamoe Alaikoem wa Rahmatoelahie wa Barakatoe, Zuster

Ik hoop dat het je inshaAllah lukt, om van die onzin af te komen en meer zult luisteren naar de Woorden van Allah(SWT), het lukt je wel maar heeft tijd nodig

Ma3asalama

Allahoe, Allahoe Rabbi la oeshrika bihi shay-an!!!

Terug naar boven
Juwairiyah Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 03 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 458
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 09:01

Assalaamoe Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu lieve Zuster,

ik ben ook door die fase heengegaan, en met de nodige kleurscheren helaas. Maar Alhamdolilah ik heb het gehaald. Allahoe Malakoel Hamd.
Kwam ik in de kamer van mijn zusje, had ze de radio aan en hoorde ik een oud liedje van Ashanti, ging ik in mezelf meezingen. Astaghfirollaah zei ik dan, en dan vroeg ik mijn zusje om de radio uit te zetten, waar ze Alhamdolilah meestal wel respect voor heeft. Soms wordt het ons zo moeilijk gemaakt door de omgeving, je kan tegenwoordig nieteens normaal tv kijken of je wordt al overspoeld met muziek en weet ik veel wat voor een onzin allemaal, Astaghfirollaha wa attoeboe illaayh.

Onthou een ding lieve Zuster, en onthou dit goed. Als het zwoegen hier op deze wereld, omwille van Allah swt, zal op een Dag worden beloond.
Onthou ook dit lieve Zuster, Allah swt verplicht ons alleen zaken die goed voor ons zijn, en Hij verbiedt ons alleen zaken die slecht en schadelijk voor ons zijn.
Onthou de beloning die Allah swt aan de vrome gelovigen beloofd heeft, inshaAllah zal jou dit op de been helpen.

Ienna fie khalqi ssamaawaatie wa l-ardie wakhtilaafie llaylie wa nnahaarie la-aayaatien lie-oeli l-albaab. Alladhiena yadhkoeroena llaaha qieyaaman wa qoe'oodan wa 'ala djoenoebiehiem wa yatafakkaroena fie khalqie ssamaawaatie wa l-ardie Rabbanaa ma khalaqta haadha baatielan soebh'aanaka faqiena 'adhaaba nnaar. Rabbana innaka men toedkhielie nnaara faqad akhzaytah wa maa lidhzaliemiena mien ansaar. Rabbana iennana sami'na moenaa-din yoenaadie liel iemaanie an aaminoe bierabbikoem fa-aamanna, Rabbana faghfier lanaa dhoenoebana wa kaffier 'anna sayyie-aatiena wa tawaffanaa ma'a l-abraar. Rabbana wa aatiena maa wa'adtana 'ala roesoelieka wa laa toekhziena yawma lqieyaamah, innaka la toekhlifoe lmie'aad. Fastadjaaba lahoem rabboehoem annie laa odiee'oe 'amala 'aamielien mienkoem mien dhakarien aw oentha, ba'doekoem mien ba'd, fal-ladhiena haadjaroe wa oekhridjoe mien dieyaariehiem wa oedhoe fie sabieelie wa qaataloe wa qoetieloe la oekaffieranna 'anhoem sayyie-aatiehiem wa la odkhielannahoem djannaatien tadjrie mien tah'tieha l-anhaaroe thawaaban mien 'iendie llaah, wallahoe 'iendahoe hoesnoe tthawaab. Laa yaghoerrannaka taqalloeboe lladhiena kafaroe fie lbielaad. Mataa'oen qalieloen thoemma mae-waahoem djahannamoe, wa bie-sa lmiehaad. Laakinie lladhiena ttaqqaw Rabbahoem lahoem djannaatien tadjrie mien tah'tieha l-anhaaroe khaaliedhiena fieha noezoelan mien iendie llaah, wa maa 'ienda llaahi khayroen liel abraar. Wa ienna mien ahlie lkietaabie leman yoe-minoe biellaahie wa maa oenziela ielaykoem wa maa oenziela ielayhiem khashie'iena liellaahie la yashtaroena bie aayatie llaahie thamanan qaliela. Oelaa-íeka lahoem adjroehoem 'ienda rabbiehiem, inna llaaha sarie'oe lh'iesaab. Yaa ayyoeha lladhiena aamanoe sbieroe wa saabieroe wa raabiethoe wattaqoe llaaha la'allakoem toeflieh'oen

Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:) "Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel. Onze Heer, voorwaar, U bent degene die iemand de Hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn. Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof: 'Gelooft in jullie Heer,' dus geloven wij. Onze Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen. Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw Boodschappers beloofd hebt en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet." En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoord (zeggend:) "Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu man of vrouw is, jullie komen uit elkaar voort. Zij die uitgeweken zijn en uit hun huizen verdreven werden, en die leden op Mijn Weg, en zij (die) doodden en gedood werden: Ik zal hun fouten zeker uitwissen en hen in de Tuinen (het Paradijs) binnenleiden, waaronder door de rivieren stromen, als een beloning van bij Allah. En Allah, bij Hem is de goede beloning." Laat je niet verleiden door het (genietend) rondgaan van degenen die ongelovig zijn in het land. (Het zijn slechts) kleine genietingen, en vervolgens is hun verblijfplaats de Hel, dat is de slechtste verblijfplaats. Maar degenen die hun Heer vrezen, voor hen zijn er de Tuinen (het Paradijs) waaronder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden, een ontvangst van Allah. En dat wat van Allah komt is beter voor de vromen. En voorwaar, er zijn er onder de Lieden van de Schrift die zeker in Allah geloven en in wat aan jullie geopenbaard is en in wat aan hen geopenbaard is, terwijl zij nederig tegenover Allah zijn, zij ruilen de verzen van Allah niet in voor een geringe prijs: zij zijn degenen voor wie hun beloning bij hun Heer is. Voorwaar, Allah is snel met de afrekening. O jullie die geloven, weest geduldig, en weest standvastig, sluit de rijen en vreest Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen
(Soerat al-Imraan ayaa 190-200)

Aamana rrasoeloe biemaa oenziela ielayhie mien rabbiehie wal moe’mienoen. Koelloen aamana biellaahie wa malaa’iekatiehie wa koetoebiehie wa roesoelieh. Laa noefarrieqoe bayna ah’adien mien roesoelieh. Wa qaaloe samie’na wa ata’na, ghofraanaka rabbanaa wa ielayka al massieer ! Laa yoekalliefoe Allaahoe nafsan iellaa woes’aha, lahaa maa kasabat wa ‘alayha ma-ktasabat, rabbanaa laa toe’aakhiedna ien nasieena aw akhta’na, rabbanaa wa laa tah’miel ‘alayna iessran kamaa h’amaltahoe ‘ala alladiena mien qablienaa, rabbana wa laa tO’ammielna maa laa thaaqata lana bieh, wa’foe ‘annaa waghfier lana warh’amnaa anta mawlaana fansoerna ‘ala al-qawmie al-kaafierien

De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allah, en zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen zijn Boodschappers. Zij Zeiden: “Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze Heer, en tot U is de Terugkeer”. Allah belast niemand, dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet. “Onze Heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Onze Heer, belast ons niet zoals U degenen v??r ons belast heeft. Onze Heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen en dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Mester en help ons tegen het ongelovige volk.
(Soerat al-Baqaraa ayaa 285-286)

Fi Amanilahi,
Ou7ibouki fi Laaha Ta3alaa,
Wa Alaikum Salaam wa Rahmatullahi wa Barakatuhu,

Jullie Zuster in de Islaam,
Umm `Aqeelah

Terug naar boven
shara Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 04 mei 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 76
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 09:39
asalamoulaikoum ik probeer ook geen muziek te luisteren en zelf doe ik het niet thuis maar mijn man houd wel van muziek dus hoe hard je ook rent toch kom je die rotzooi muziek tegen ik luister veel anacheed maar als ik met mijn man in de auto zit luistert hij toch niet naar mij en doet die muziek aan maar dan word ik boos en zeg ieder zijn eigee keuze hij doet em aan niet ik
Terug naar boven
Fi-Sabilillah Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 01 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 379
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 09:54

Salamoe Alaikoem wa Rahmatoelahie wa Barakatoe,

Ghair InshaAllah, Ghair!!!

Ma3asalama

Allahoe, Allahoe Rabbi la oeshrika bihi shay-an!!!

Terug naar boven
Juwairiyah Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 03 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 458
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 10:18
Probeer een conversatie met hem aan te gaan inshaAllah..
yakoen elghayr inshaAllah..
Terug naar boven
nak4life Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 22 april 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 974
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 11:30
Assalaamoe Alaikoem,

Ook ik had "muziek problemen" Zie deze oude topic http://www.islaammail.com/iforum/forum_posts.asp?TID=28&KW=m uziek
Terug naar boven
BlAcKsHaDoW15 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 12 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 121
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 11:40

Assalam ahleikom

alhamdullilah ben nu 15 en ik hou echt niet van die troep muziek hoewel ik vorige jaar er gek op was. Ik als ik bijv ga interneten dan doe ik gelijk me mediaplayer open en dan play koraan luister allen koraan of dua's. Anaseed hou ik ook niet van alleen van koraan van shuraim en sudaii maar idd je komt muziek overal tegen op straat autos werk maar als ik het hoor dan probeer ik er niet aan te denken geir insallah

insallah helpt Allah SWT ons moslims broeders en zusters het slechte te vermijden

 

amien

wasalaam,

Terug naar boven
Juwairiyah Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 03 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 458
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 12:39
GHAYR INSHAALLAHHH!!! MashaAllah echt goed van je, soub7anAllah...!! Al-Ghamedi moet je ook eens beluisteren, ben een grote fan van hem.

Soub7anAllah wa bi7amdihi..!!
Terug naar boven
Fi-Sabilillah Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 01 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 379
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 15:34

Salamoe Alaikoem wa Rahmatoelahie wa Barakatoe, Broeders & Zusters

IK ZEKER WHETEN OOK

Ma3asalama

Allahoe, Allahoe Rabbi la oeshrika bihi shay-an!!!

Terug naar boven
ana mohammed Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 16 mei 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 7
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 16:07
Alasalaam alekom.

Hani arifai. Ahamd al Ajmi. Mohammed Barak. Abdulrahman Al sudasi. Aljabiri. Mashala!!! Allemaal mooi stem. En natuurlijk alle andere Quraanlezers.

Masalama

Mohammed
Elke ziel zal de dood proeven
(Qoraan 3:185) * lees ook: De reis van de ziel na de dood.*
Terug naar boven
Fi-Sabilillah Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 01 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 379
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 25 mei 2004 om 16:10

Salamoe Alaikoem wa Rahmatoelahie wa Barakatoe, Broeders & Zusters

SubhaanAllah, Mahammad Barak is echt goed, vooral sura al-Fatiha, is echt niet normaal meer, zzzzoooooooooooo mooooooooooooi

moest even uit

Ma3asalama

Allahoe, Allahoe Rabbi la oeshrika bihi shay-an!!!

Terug naar boven
Muslimaa_18 Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 15 april 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 94
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 mei 2004 om 04:36

Salaam alikoum beste broeders en zuster,

Ik ben erg blij met jullie reacties. INa het lezen darvan voelde ik me meer schuldiger dan daarvoor. Moge allah jullie belonen met het Firdous!

Jaaaa ik gisteren  alhamdoulilah helemaal geen muziek geluisterd en vandaag probeer ik het ook Incha Allah.

Dzazak allahou gairan!!

 

Salaam alikoum warahamtallah ou baraketou

Terug naar boven
YounesF Bekijk dropdown
Newbie
Newbie
Avatar

Lid geworden: 09 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 66
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 mei 2004 om 04:47

A salamoe 3alaikoum wa rahamatoe Allah wa barakatoeh,

Ik mis vrijwel altijd in het rijtje recitators de naam Abdul Basit abdul Samed.
Hij is mijn nummer 1, misschien wel de beste recitator die ooit bestaan heeft.

Al-manshawi, al-ghamidi, al-hudaifi zijn ook zeer goed.

Wa salamoe 3alaikoum,

Younes

 

Terug naar boven
Abou Jabir Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1813
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 mei 2004 om 04:58

Assalamoe alykoem,

MashaAllah broeders en zustes, eerst ging het over muziek, nou over Koran, Alhamdulillah, moge Allah alle moslims belonen die naar de Koran luisteren en naar handelen.

enne die mahammed al Barak, weet iemand hoe oud hij is, aan zijn stem kun je horen dat hij heel jong is?

wassalaam,

Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}
Terug naar boven
salahdin Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 15 december 2003
Locatie: Belgium
Online status: Offline
Berichten: 421
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 mei 2004 om 06:32

Salaam,

 

Zuster het is moelijk in het begin maar na een tijdje went het wel. Probeer misschien anasheeds alleen.

Alhamdoelil'Allah
Terug naar boven
Badia Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 15 januari 2004
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 224
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 mei 2004 om 10:23

As-salaam oe aleikum zusters en broeders

In eerste instantie geplaatst door YounesF

A salamoe 3alaikoum wa rahamatoe Allah wa barakatoeh,

Ik mis vrijwel altijd in het rijtje recitators de naam Abdul Basit abdul Samed.
Hij is mijn nummer 1, misschien wel de beste recitator die ooit bestaan heeft.

Al-manshawi, al-ghamidi, al-hudaifi zijn ook zeer goed.

Wa salamoe 3alaikoum,

Younes

 

Ja! Abdul Samad is ook mijn favourite!! Zo masha ALlah mooie stem!!!

maarre...Abdulrahman Al-sudaisi heeft ook een prachtige masha Allah mooie stem!!

En Shuraim natuurlijk. En zo nog veel meer reciteurs..(ik verzin dit laatste woord ter plekke)

wassalaam oe aleikum wa rahmatoe ALlah zusters en broeders

Terug naar boven
Juwairiyah Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 03 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 458
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 26 mei 2004 om 11:48

oua ijaakoum Broeders en Zusters..!!

Terug naar boven
souad& Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 31 januari 2004
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 223
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 27 mei 2004 om 14:25

Salaam alaikom,

Hoe ik van het het beluisten van de muziek ben afgekomen heb ik het volgende gedaan:

Ik heb mijn hele collectie wat ik aan muziek had, bandjes/cd's heb ik eerst kapot gemaakt en weggegooid. Zo heb ik niets in mijn kamer achter gelaten. Ik heb mijn muziek collectie vervangen met Qoeran en Anasheed.

Als je namelijk nog muziek materiaal hebt, krijg je welleens drang om er even naar te luisteren. Als je ze niet meer in je bezit hebt, dan houd het in principe op.

Alhamdoelilah is het mij ongeveer nu 2 jaar gelukt .

Insjallah zullen degene die er ook veel moeite mee hebben, de schaitan overwinnen.

Masalama

Souad

Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar kijk naar Degene die je niet hebt gehoorzaamd
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.140 seconden.