Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Proces Mohammed B.

 Post Reply Post Reply Pagina  123>
Schrijver
Ruud Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 januari 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2716
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ruud Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: Proces Mohammed B.
    Geplaatst op: 21 juli 2005 om 09:56
In eerste instantie geplaatst door gawas

In eerste instantie geplaatst door Ruud

In eerste instantie geplaatst door gawas

Hij zal ondervinden wat het is om straks 20 jaar gesloten te zitten en het zal me nix verbazen als het hem niet lukt ze alle 20 te zitten.En als dan alles Allah's wil is,dan kan hij ook weten dat Allah's straf al is begonnen.Ik als rechter had hem een hooge straf gegeven,niet omdat hij als moslim een christ heeft vermoord....Maar voor het feit dat hij lacht....Hij lacht terwijl hij een mens het leven heeft ontnomen en daarbij ook nog denkt dat God het zo heeft gewild.Dus plaatst zijn daad naast zichzelf en zegt hierbij niet gek te zijn.Nix doodstraf geven.......Denk maar rustig 20 of 25 jaar na.

Dit vetgedrukt stukje komt mij bekend voor wanneer ik zie Charon en Bosh en dergelijke menssen maar met liever duizenden mosselen Eh moslims bedoel ik doden. Alleen hebben eigenlijke gelijke om mosselen Eh moslims te doden.

Tsjaaaaaa....Maar zo zag ik ook duizenden doden onder Sadam in Irak en Egypte,Jordanie,Rusland,China,Syrie en Iran,Colombia,Argentinie,Chili..enz... Niets nieuws hoor.

En zo lees ook ik met enige regelmaat en zie op TV iemand mijn geloof beledigen en door het slijk halen.Want ja......Ik ben toch maar een kafir...

En u vind dan dat moorden daarvoor gerechtvaardigd is,ondanks dat je god het verbied.....Wie is hier nu de grootste stakker.... Hij die geen kennis heeft of hij die de kennis wel heeft maar wijgerd te begrijpen en er naar te leven? Man o man.......Wat spreek jij je eigen geloof tegen.

?+?=? Ik kan je hier niet volgen..... Ik zie een verschil tussen het doden van een mens,omdat hij slecht spreekt.......En het doden van een mens die slecht handeld. Maw......Als iemand me beledigd doe ik niets.......Maar wil hij me doden,dan vecht ik terug.Maar blijkbaar dacht Mohammed B hier anders over ondanks dat de Koran hem anders leerde......De vraag is echter.....Las hij wel de zuivere Koran!

Het eenigste wat je me voor de voeten kan gooien is dit.......Waarom laat je je niet doden,net zoals Jezus dat deed......?Mijn antwoord hierop zal zijn.....Ook dit leven is me lief!

 

Terug naar boven
gawas Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 31 mei 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 235
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote gawas Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 juli 2005 om 06:49

De gemeenschappelijke vijanden van het geloof

 

Een ander belangrijk onderwerp dat het Christendom, jodendom en de Islam samenbrengt, is de sterke invloed die de atheďstische filosofieën in onze tijd uitoefenen.

 

Tot de bekendste en schadelijkste filosofieën van onze tijd kunnen het materialisme, communisme, fascisme, anarchisme, racisme, nihilisme en existentialisme gerekend worden. Veel mensen die in de valse diagnosen, misleidende beschrijvingen en verklaringen geloofden, die deze ideologieën met betrekking tot het universum, de gemeenschap en de mensen aanvoerden, hebben hun geloof verloren of raakten in twijfel. Bovendien hebben deze ideologieën mensen, gemeenschappen en naties in grote crisis, conflicten en oorlog gesleurd. Hun aandeel aan de schuld van het lijden en ellende, dat de mensheid tot aan vandaag plaagt, is immens.

Terwijl ze God en de Schepping ontkennen, zijn alle bovengenoemde ideologieën gebaseerd op een noemer, een zogenoemde wetenschappelijke basis; Charles Darwins evolutietheorie. Het Darwinisme vormt de basis van de atheďstische filosofieën. Deze theorie beweert, dat levende wezens zich geëvolueerd hebben op grond van toeval en middels een strijd van het overleven. Daarom zendt het Darwinisme deze misleidende boodschap aan de mensen:

“Jij bent voor niemand verantwoordelijk, je bent je leven schuldig aan toevalligheden, je moet strijden en het is noodzakelijk anderen te onderdrukken om succesvol te zijn. Deze wereld is een arena van conflict en zelfhandhaving”.

De sociale boodschappen die door darwinistische concepten zoals “natuurlijke selectie”, “strijd om te overleven”, “overleven van de sterkste” enz. meegedeeld worden, zijn middelen van indoctrinatie. Deze slechte moraal adviseert mensen om egoďstisch, wreed en tiranisch te zijn. Het verwoest deugden zoals genade, mededogen, opoffergezindheid en bescheidenheid, de morele deugden van de drie grote monotheďstische religies en presenteren dit als een noodzakelijkheid van “de regels van het leven”.

Deze darwinistische indoctrinatie is het tegenovergestelde van het geloof van de mensen van het Boek en de boodschap van de Koran. Als gevolg hiervan vormt het darwinistische indoctrinatie de oprichting van een wereld die tegengesteld is aan de drie goddelijk openbaarde religies.

Onder deze condities is het nu voor de mensen van het Boek en de moslims noodzakelijk geworden, samen te werken, aangezien zij in God geloven en de moraal accepteren dat Hij leert. De volgelingen van deze drie religies zouden de vergissing van het Darwinisme, dat geen wetenschappelijke basis heeft en de materialistische filosofie staande proberen te houden, aan de wereld moeten tentoonstellen. Ze zouden moeten samenwerken om een intellectuele strijd tegen alle misleidende ideeën (communisme, fascisme, racisme) aan te gaan, die het atheďsme dienen. Als dit eenmaal is gerealiseerd, zal de wereld in een korte tijd vrede, veiligheid en rechtvaardigheid verwelkomen.
Terug naar boven
gawas Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 31 mei 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 235
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote gawas Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 juli 2005 om 06:48

Geloofsinhoud en waarden die de Mensen

van het Boek en Moslims gemeenschappelijk hebben

 

Christenen en moslims hebben vele gemeenschappelijke aspecten. Ook het Jodendom deelt veel grondbeginselen met de Islam. In de Koran verklaart God, dat de moslims hetzelfde geloof delen met de mensen van het Boek en beveelt de moslims:

 

 "Wij geloven in hetgeen ons is geopenbaard en hetgeen u is geopenbaard; en onze God en uw God is Eén; en aan Hem onderwerpen wij ons." (Koran 29:46)

 

Alle ware gelovigen van deze drie grote religies geloven het volgende:

 

·  God heeft vanuit niets het hele universum geschapen en dat Hij alles beheerst met Zijn Almacht.

·  God heeft de mens en alle levende wezens op een miraculeuze wijze geschapen en dat God de mens een ziel gaf.

·  Geloven in de wederopstanding, hemel, hel en engelen en dat ons leven een bepaalde lot heeft dat God ons heeft gegeven.

·  Dat God in het verloop van de geschiedenis de profeten zoals Noah, Abraham, Isaac en Jozef en Mozes zond. En allen vereren deze profeten.

 

In een vers wordt vermeld dat de moslims geen onderscheid tussen de profeten maken, wat de goddelijke boodschap betreft:

 

Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, zeggende: "Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is (onze) terugkeer." (Koran 2:285)

 

Het geloof van de mensen van het Boek zijn in harmonie met de moslims, niet alleen in geloofsmatige onderwerpen, maar ook in morele waarden. Tegenwoordig, in een wereld waar immorele waarden zoals bedrog, homoseksualiteit drugsverslaafdheid, egoďsme en zelfverheerlijking wereldwijd zijn gegroeid, delen de moslims en de mensen van het Boek dezelfde deugden: eer, kuisheid, bescheidenheid, opoffergezindheid, eerlijkheid, barmhartigheid, mededogen en onvoorwaardelijke liefde.

Terug naar boven
gawas Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 31 mei 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 235
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote gawas Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 juli 2005 om 06:45

En zo lees ook ik met enige regelmaat en zie op TV iemand mijn geloof beledigen en door het slijk halen.Want ja......Ik ben toch maar een kafir...

Kafir... is geen slecht woord maar juis beschaafd.

Gelooft iemand niet in koraan dan wordt ie door koraan deker (geen waarheid willende)genoemd.

DE HOUDING VAN DE ISLAM TEGENOVER DE

“MENSEN VAN HET BOEK”

 

 

Een ander belangrijke thema, dat met de terreuracties tegen de Verenigde Staten aan de dagorde kwam, is de relatie tussen het westen en de islamitische wereld. Zoals bekend hebben enige intellectuelen in de jaren 90’ voorspeld dat de wereld een strijd tussen het westen en de Islam te wachten stond. Dit is de fundamentele thema van de welbekende stelling “The Clash of Civilisations” van Edward W.Said. Deze stelling, dat beter bekend staat als “Clash of Ignorance“, berust op een denkbeeldige scenario, dat door de overwaardering van de invloed van sommige radicale en onwetende splintergroeperingen binnen deze twee civilisaties geschapen wordt. Eigenlijk kan er geen conflict tussen de westerse beschaving en de islamitische beschaving zijn, omdat het joodse en christelijke geloof, waarop de westerse beschaving is gebaseerd, in volkomen harmonie met de Islam is.

In de Koran worden de joden en christenen “Mensen van het Boek” genoemd. De reden hiervoor is dat de aanhangers van deze twee religies zich aan de van God openbaarde Heilige Schrift houden. De houding van de Islam tegenover de Mensen van het Schrift is uiterst tolerant en medelevend.

De houding tegen de Mensen van het Boek ontwikkelde zich in de geboortejaren van de Islam. In die tijd waren de moslims een minderheid, die streden om hun geloof te beschermen en daarbij allerlei vormen van onderdrukking en martelingen opliepen van de zijde van de heidense Mekkanen. Op grond van deze vervolging besloten sommige moslims uit Mekka te vluchten en toevlucht te zoeken in een veilig land met een rechtvaardige heerser. De Profeet Mohammed (vzmh) zei tegen hen om hun toevlucht bij de christelijke koning van Ethiopië te zoeken. De moslims die naar Ethiopië vluchtten, kwamen een zeer vriendelijke regering tegen, die hen met liefde en respect verwelkomde. De koning weigerde de eisen van de heidense boodschappers die naar Ethiopië reisden, met het verzoek om de moslims uit te leveren, en verklaarde dat de moslims in zijn land vrij konden leven.

De Koran verwijst op deze barmhartige, meedogende, en rechtvaardige houding van de christenen in de volgende vers:

 

…En gij zult degenen die zeggen: "Wij zijn Christenen" het vriendschappelijkst vinden jegens de gelovigen. Dit is, wijl er onder hen geleerden en monniken zijn en wijl zij niet trots zijn. (Koran 5:82)

 

Terug naar boven
gawas Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 31 mei 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 235
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote gawas Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 juli 2005 om 06:37
In eerste instantie geplaatst door Ruud

In eerste instantie geplaatst door gawas

Hij zal ondervinden wat het is om straks 20 jaar gesloten te zitten en het zal me nix verbazen als het hem niet lukt ze alle 20 te zitten.En als dan alles Allah's wil is,dan kan hij ook weten dat Allah's straf al is begonnen.Ik als rechter had hem een hooge straf gegeven,niet omdat hij als moslim een christ heeft vermoord....Maar voor het feit dat hij lacht....Hij lacht terwijl hij een mens het leven heeft ontnomen en daarbij ook nog denkt dat God het zo heeft gewild.Dus plaatst zijn daad naast zichzelf en zegt hierbij niet gek te zijn.Nix doodstraf geven.......Denk maar rustig 20 of 25 jaar na.

Dit vetgedrukt stukje komt mij bekend voor wanneer ik zie Charon en Bosh en dergelijke menssen maar met liever duizenden mosselen Eh moslims bedoel ik doden. Alleen hebben eigenlijke gelijke om mosselen Eh moslims te doden.

Tsjaaaaaa....Maar zo zag ik ook duizenden doden onder Sadam in Irak en Egypte,Jordanie,Rusland,China,Syrie en Iran,Colombia,Argentinie,Chili..enz... Niets nieuws hoor.

En zo lees ook ik met enige regelmaat en zie op TV iemand mijn geloof beledigen en door het slijk halen.Want ja......Ik ben toch maar een kafir...

En u vind dan dat moorden daarvoor gerechtvaardigd is,ondanks dat je god het verbied.....Wie is hier nu de grootste stakker.... Hij die geen kennis heeft of hij die de kennis wel heeft maar wijgerd te begrijpen en er naar te leven? Man o man.......Wat spreek jij je eigen geloof tegen.

Terug naar boven
Ruud Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 januari 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2716
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ruud Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juli 2005 om 09:51
In eerste instantie geplaatst door gawas

Hij zal ondervinden wat het is om straks 20 jaar gesloten te zitten en het zal me nix verbazen als het hem niet lukt ze alle 20 te zitten.En als dan alles Allah's wil is,dan kan hij ook weten dat Allah's straf al is begonnen.Ik als rechter had hem een hooge straf gegeven,niet omdat hij als moslim een christ heeft vermoord....Maar voor het feit dat hij lacht....Hij lacht terwijl hij een mens het leven heeft ontnomen en daarbij ook nog denkt dat God het zo heeft gewild.Dus plaatst zijn daad naast zichzelf en zegt hierbij niet gek te zijn.Nix doodstraf geven.......Denk maar rustig 20 of 25 jaar na.

Dit vetgedrukt stukje komt mij bekend voor wanneer ik zie Charon en Bosh en dergelijke menssen maar met liever duizenden mosselen Eh moslims bedoel ik doden. Alleen hebben eigenlijke gelijke om mosselen Eh moslims te doden.

Tsjaaaaaa....Maar zo zag ik ook duizenden doden onder Sadam in Irak en Egypte,Jordanie,Rusland,China,Syrie en Iran,Colombia,Argentinie,Chili..enz... Niets nieuws hoor.

En zo lees ook ik met enige regelmaat en zie op TV iemand mijn geloof beledigen en door het slijk halen.Want ja......Ik ben toch maar een kafir...

Terug naar boven
gawas Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 31 mei 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 235
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote gawas Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juli 2005 om 09:41

Hij zal ondervinden wat het is om straks 20 jaar gesloten te zitten en het zal me nix verbazen als het hem niet lukt ze alle 20 te zitten.En als dan alles Allah's wil is,dan kan hij ook weten dat Allah's straf al is begonnen.Ik als rechter had hem een hooge straf gegeven,niet omdat hij als moslim een christ heeft vermoord....Maar voor het feit dat hij lacht....Hij lacht terwijl hij een mens het leven heeft ontnomen en daarbij ook nog denkt dat God het zo heeft gewild.Dus plaatst zijn daad naast zichzelf en zegt hierbij niet gek te zijn.Nix doodstraf geven.......Denk maar rustig 20 of 25 jaar na.

Dit vetgedrukt stukje komt mij bekend voor wanneer ik zie Charon en Bosh en dergelijke menssen maar met liever duizenden mosselen Eh moslims bedoel ik doden. Alleen hebben eigenlijke gelijke om mosselen Eh moslims te doden.

Terug naar boven
Ruud Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 januari 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2716
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ruud Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juli 2005 om 09:39
In eerste instantie geplaatst door gawas

In eerste instantie geplaatst door Ruud

Valt het jullie dan niet op.....Dat veel van deze moslims strafbladen hadden en zich al lang schuldig hadden gemaakt,aan het niet aannemen van wetten van God?

Dit noemt u discutie?

Wat ik van uw reacties lees valt mij erg op dat u speler en scheidsrechter tegelijke speelt.

Dit woord ken ik niet.....Betekenis graag....Wat er nu in de wereld gebeurd is geen spelletje overigens.En mensen zoals Mohammed B zijn de kloof tussen geloof en volkeren aan het vergroten.En daarbij valt het mij op dat deze mensen veelal in het crimineele millieu rond wandelen.En met zo'n waarneming is niets mis lijkt mij.

En wat mij verder opvalt is dat meerdere moslims deze crimineele denkwijze ondersteunen.Valt dat jou ook op?Anders lees maar eens wat texten van een maand of 3 a' 4 terug!

Terug naar boven
gawas Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 31 mei 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 235
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote gawas Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juli 2005 om 09:28

In eerste instantie geplaatst door Ruud

Valt het jullie dan niet op.....Dat veel van deze moslims strafbladen hadden en zich al lang schuldig hadden gemaakt,aan het niet aannemen van wetten van God?

Dit noemt u discutie?

Wat ik van uw reacties lees valt mij erg op dat u speler en scheidsrechter tegelijke speelt.

Terug naar boven
Ruud Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 januari 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2716
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ruud Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juli 2005 om 01:55
Valt het jullie dan niet op.....Dat veel van deze moslims strafbladen hadden en zich al lang schuldig hadden gemaakt,aan het niet aannemen van wetten van God?
Terug naar boven
Ruud Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 januari 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2716
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ruud Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juli 2005 om 01:20
In eerste instantie geplaatst door Amier

Assalamu alaikum,

ik ben het met broeder Malcolm eens. Dit was niet een moord zonder aanleiding. Ik ben dan ook niet zozeer treurig voor TvG, al gun ik niemand zo'n einde, maar meer voor de dader. Vooral omdat hij een moslim is die echt gelooft in wat hij doet. En hoewel zijn overtuiging praktisch haaks op die van mij staat in dit geval, kan ik het toch niet helpen een soort van respect te hebben voor iemand die alles, maar dan ook alles riskeert voor zijn geloof. Misschien riskeert hij zelfs het paradijs, dat weet alleen God.

Ook ben ik het met Malcolm X eens wat betreft Hirsi Ali. Ik weet niet of zij direct verantwoordelijk is te houden voor deze moord, het was TvG eigen wil immers om met haar in zee te gaan, maar ze is wel degelijk mede schuldig aan de sfeer in Nederland die heeft bijgedragen aan deze gebeurtenissen. Ik de rechtzaal werd een reactie van haar op de moord voorgelezen, en het viel me op dat ze het praktisch alleen over haar eigen ongemak sprak mbt beveiliging en bedreigingen e.d., terwijl ze dat naar mijn mening vooral over zichzelf heeft uitgeroepen met haar "olifant in een porseleinkast" tactiek.

Dit klinkt wellicht een beetje raar ofzo, maar ik ben er echt van overtuigd dat als Mohammed B. dit niet had gedaan, Mohammed C. of Mohammed D. het wel had gedaan. Liever had niemand het gedaan, maar het kwam niet uit het niets.

Wassalam,

Amier.

Hij zal ondervinden wat het is om straks 20 jaar gesloten te zitten en het zal me nix verbazen als het hem niet lukt ze alle 20 te zitten.En als dan alles Allah's wil is,dan kan hij ook weten dat Allah's straf al is begonnen.Ik als rechter had hem een hooge straf gegeven,niet omdat hij als moslim een christ heeft vermoord....Maar voor het feit dat hij lacht....Hij lacht terwijl hij een mens het leven heeft ontnomen en daarbij ook nog denkt dat God het zo heeft gewild.Dus plaatst zijn daad naast zichzelf en zegt hierbij niet gek te zijn.Nix doodstraf geven.......Denk maar rustig 20 of 25 jaar na.
Terug naar boven
Ruud Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 28 januari 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2716
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ruud Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juli 2005 om 01:15
In eerste instantie geplaatst door broeder01

salam,

kimmie jij vindt hem een zielepoot, ik vond theo van gogh maar een zielepoot. Wat een ******* was dat zeg. Die man had geen respect, zomaar hij valt ons aan..blabla beledigen enzovoort. Tsja..alles heeft een grens..en alles waar een begin aan komt daar komt ook een eind aan dame...daar weet theo alles van...

 

salam

En jij vind dan dat moord daarvoor gerechtvaardigd is,ondanks dat Allah het verbied.....Wie is hier nu de grootste stakker.... Hij die geen kennis heeft of hij die de kennis wel heeft maar wijgerd te begrijpen en er naar te leven? Man o man.......Wat spreek jij je eigen geloof tegen.  ( En kom nu niet aan met..." Ja maar ik heb het toch niet gedaan....")
Terug naar boven
pietjepuk Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 08 juli 2005
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 642
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote pietjepuk Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 juli 2005 om 00:09

Natuurlijk is mo b een triest figuur. Hij stelt dat hij volledig verantwoordelijk is voor zijn daad. Gemakshalve gaat hij voorbij aan het gegeven dat veranwtoordelijk willen zijn je ook verantwoording af moet leggen voor zijn daden. Dit wil hij niet en dat getuigt van een kinderlijke visie.

Als mensen zich het recht aanmeten iedereen ritueel te slachten die dingen gezegd heeft die je niet wilt horen, dan wordt het pas echt leuk.

Ik ben blij dat mo b. levenslang heeft en dit inderdaad betekent dat dit levenslang is. Hij stelt gehandeld te hebben naar Gods wil, hetgeen slechts een  perverse geest kan stellen.

mo b kan ik geen enkel moment serieus nemen.

Als mo b niet gek is, dan kan ik slechts stellen dat de koran een gek boek is. Dit kan echter niet waar zijn omdat miljoenen mensen veel positieve inspiratie halen uit de koran. Blijft over dat God gek is, wat ook niet voor de hand ligt. Mijn conclusie is derhalve dat mo b dus wel  degelijk zo gestoord is als een deur.

Terug naar boven
Malcolm X Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 november 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 992
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Malcolm X Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 13 juli 2005 om 05:16
In eerste instantie geplaatst door Kimmie

In eerste instantie geplaatst door Malcolm X

Salaam ALeikum, Hem was beveiliging opgelegd eerst, volgens mij. Vervolgens afgezwakt, en daarna heeft ie geweigerd. Omdat hij sommige bedreigingen niet eens meer meldde. HA wist hiervan. Daarom zeg ik ze is medeplichtig. Ze heeft hem toegestaan Submission te maken, waardoor hij in de spotlights van heel NL kwam te staan. Incl. de gekken die per definitie zijn. Ze heeft hem bewust het risico laten lopen, zodat zij aanwezig kon zijn bij een diner in de VS. Salaam Aleikum, Malcolm X


Naar mijn mening zijn/waren beiden gewoon erg overtuigde mensen, die hun mening openbaar wouden maken.  Ook zonder HA had TvG heel wat kritische aanmerkingen.  Ze hebben gewoon samengewerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken.Angst is trouwens een slechte raadgever.


Doei KimSalaam Aleikum,

Jij noemt het kritisch, ik noem het misbruik. Misbruik van het recht op de vrije meningsuiting. Net zoals dit nu ook al veelal gebeurd. Men weet dat ze anderen beledigen en doen dit ook bewust. Worden ze er op aangesproken, dan is het gelijk "vrijheid van meningsuiting". Terug grijpen naar iets waar zij heel bewust misbruik van maken om niet als een slecht persoon afgeschilderd te worden.

Vraag me trouwens ernstig af wat het gemeenschappelijke doel was. Van gogh en vrouwen? Hij gaf meerdere malen toe bij de hoeren aan te kloppen. Is dat iemand die een vrouw respecteert? En het doel van HA is om carriere te maken. Alleen al het feit dat ze sinds haar aantreden bijna helemaal niets heeft gedaan in Den Haag zegt al iets. Ik kan me nog een discussie van haar herrineren waarin ze kamerlid Albayrak beschuldigde van het feit dat ze niets deed. Nou het kwam laatst bij haar te sprake in een interview, en ze schoot metteen in de verdediging. Den haag is traag etc. etc.
Zou ik ook zeggen, als ik makkelijk geld zat te vangen.


Salaam Aleikum,

Malcolm X
Terug naar boven
Amier Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 31 juli 2003
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1902
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Amier Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 13 juli 2005 om 04:39

Assalamu alaikum,

ik ben het met broeder Malcolm eens. Dit was niet een moord zonder aanleiding. Ik ben dan ook niet zozeer treurig voor TvG, al gun ik niemand zo'n einde, maar meer voor de dader. Vooral omdat hij een moslim is die echt gelooft in wat hij doet. En hoewel zijn overtuiging praktisch haaks op die van mij staat in dit geval, kan ik het toch niet helpen een soort van respect te hebben voor iemand die alles, maar dan ook alles riskeert voor zijn geloof. Misschien riskeert hij zelfs het paradijs, dat weet alleen God.

Ook ben ik het met Malcolm X eens wat betreft Hirsi Ali. Ik weet niet of zij direct verantwoordelijk is te houden voor deze moord, het was TvG eigen wil immers om met haar in zee te gaan, maar ze is wel degelijk mede schuldig aan de sfeer in Nederland die heeft bijgedragen aan deze gebeurtenissen. Ik de rechtzaal werd een reactie van haar op de moord voorgelezen, en het viel me op dat ze het praktisch alleen over haar eigen ongemak sprak mbt beveiliging en bedreigingen e.d., terwijl ze dat naar mijn mening vooral over zichzelf heeft uitgeroepen met haar "olifant in een porseleinkast" tactiek.

Dit klinkt wellicht een beetje raar ofzo, maar ik ben er echt van overtuigd dat als Mohammed B. dit niet had gedaan, Mohammed C. of Mohammed D. het wel had gedaan. Liever had niemand het gedaan, maar het kwam niet uit het niets.

Wassalam,

Amier.

« Waarlijk, in het gedenken van God vinden de harten rust. » (Koran 13:28)
Terug naar boven
islam Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 09 oktober 2003
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2554
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote islam Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 14:11

In eerste instantie geplaatst door Malcolm X

Salaam ALeikum,


Hem was beveiliging opgelegd eerst, volgens mij. Vervolgens afgezwakt, en daarna heeft ie geweigerd. Omdat hij sommige bedreigingen niet eens meer meldde. HA wist hiervan. Daarom zeg ik ze is medeplichtig. Ze heeft hem toegestaan Submission te maken, waardoor hij in de spotlights van heel NL kwam te staan. Incl. de gekken die per definitie zijn. Ze heeft hem bewust het risico laten lopen, zodat zij aanwezig kon zijn bij een diner in de VS.

Salaam Aleikum,

Malcolm X

Naar mijn mening zijn/waren beiden gewoon erg overtuigde mensen, die hun mening openbaar wouden maken.  Ook zonder HA had TvG heel wat kritische aanmerkingen.  Ze hebben gewoon samengewerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
Angst is trouwens een slechte raadgever.

Doei Kim

Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.
Terug naar boven
islam Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 09 oktober 2003
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2554
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote islam Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 14:09
In eerste instantie geplaatst door Martinuzz

In eerste instantie geplaatst door Kimmie

(...)
Het is idd geen moord zonder aanleiding, er was zeker een aanleiding, gewoon een slechte (bestaat er een ander soort voor moord?).


Nou, ik vind het wel een moord zonder aanleiding. MB ontleende een motief aan het werk van TvG, maar persoonlijk vind ik niet dat dat werk aanleiding heeft gegeven tot moord. Verre van zelfs, want TvG was gewoon aanspreekbaar (voor zover een media-figuur dat is). Met mensen die hem boos bejegenden op straat om zijn werk ging hij ook altijd een gesprek aan, zo heb ik begrepen.

Verder ben ik het voor 100% eens met de post van Souad&  (op het woordje onmenselijk na overigens - ik zag in hem meer menselijkheid dan in misschien wel 80% van de Nederlanders die ik zoal tegen kom - dat heb ik misschien wel altijd bij mensen die zich kwetsbaar opstellen)

Ik bedoelde het eerder in de zin van 'alles heeft een aanleiding'.  De dader had zeker zijn redenen om die moord te begaan, gewoon slechte redenen.  Ik zeg niet dat TvG aanleiding heeft gegeven of heeft willen geven.

Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.
Terug naar boven
Malcolm X Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 november 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 992
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Malcolm X Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 13:48
Salaam ALeikum,

In eerste instantie geplaatst door Kimmie

In eerste instantie geplaatst door Malcolm X

Salaam Aleikum, Maar de moord moet niet afgedaan worden als een moord zonder aanleiding. Dat is namelijk wat ik merk onder sommige andersdenkenden. Wat Theo allemaal zei en deed was de directe aanleiding voor zijn moord. En ik vind ook verder dat Hirshi Ali medeplichting is aan zijn dood. Zij was degene die hem op ideeen bracht om de film te maken, terwijl zij dondersgoed wist wat de consequenties zouden kunnen zijn als er iemand zou rondlopen die zijn woorden in daden zou omzetten.


HA is zeker niet medeplichtig. Het punt is dat moord niet kan of mag, en dus ook niet als iemand zich beledigd voelt. Het zou een probleem zijn als mensen hun mond zouden gaan houden uit angst dat de een of andere freak je dan op straat 'slacht'.Het is idd geen moord zonder aanleiding, er was zeker een aanleiding, gewoon een slechte (bestaat er een ander soort voor moord?).Ik zie hier geen onderbouwing waarom ze niet medeplichtig zou zijn. Ze is medeplichtig omdat ze wel voor zichzelf bescherming had geregeld, maar voor een ander het er maar bij liet zitten. Als hij een echte vriend van haar was, dan had ze wel dwingend bescherming voor hem geregeld. Dus naar minister gaan en ervoor zorgen dat de politie hem bescherming oplegt. Hadden ze bij hem ook al gedaan, maar daarna werd het weer losser. Punt is ze had het kunnen doen, maar ze heeft het laten zitten doordat hij haar had overtuigd. Maar dan had ze zelf ook geen bescherming moeten hebben als ze het niet nodig vond. En ik betwijfel helemaal niet dat het een slechte aanleiding voor zijn moord was, ik stel alleen vast hoe schijnheilig HA is.
Ze wist dondersgoed dat er gekke mensen hier in NL zijn die tot moord in staat waren, anders had ze nav de bedreigingen zelf geen beveiliging genomen.En niemand is zo naief dat er geen enkele mens hier in Nederland te vinden is die hiertoe in staat zou zijn. Terwijl zij met beveiliging rondliep en allemaal uitspraken deed en mensen beledigde vanuit haar ivoren toren, liet ze haar schildknaapje Theo het vuile werk opknappen. Zij was een bedreigde politicus, zij had moeten pleiten voor zijn bescherming. Vooral ook omdat ze zich als vriendin van hem beschouwde.


TvG wou zelf absoluut geen beveiliging hebben, als ik me goed herinner.


Doei KimHem was beveiliging opgelegd eerst, volgens mij. Vervolgens afgezwakt, en daarna heeft ie geweigerd. Omdat hij sommige bedreigingen niet eens meer meldde. HA wist hiervan. Daarom zeg ik ze is medeplichtig. Ze heeft hem toegestaan Submission te maken, waardoor hij in de spotlights van heel NL kwam te staan. Incl. de gekken die per definitie zijn. Ze heeft hem bewust het risico laten lopen, zodat zij aanwezig kon zijn bij een diner in de VS.

Salaam Aleikum,

Malcolm X
Terug naar boven
Martinuzz Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 06 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 833
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Martinuzz Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 12:21
In eerste instantie geplaatst door Kimmie

(...)
Het is idd geen moord zonder aanleiding, er was zeker een aanleiding, gewoon een slechte (bestaat er een ander soort voor moord?).


Nou, ik vind het wel een moord zonder aanleiding. MB ontleende een motief aan het werk van TvG, maar persoonlijk vind ik niet dat dat werk aanleiding heeft gegeven tot moord. Verre van zelfs, want TvG was gewoon aanspreekbaar (voor zover een media-figuur dat is). Met mensen die hem boos bejegenden op straat om zijn werk ging hij ook altijd een gesprek aan, zo heb ik begrepen.

Verder ben ik het voor 100% eens met de post van Souad&  (op het woordje onmenselijk na overigens - ik zag in hem meer menselijkheid dan in misschien wel 80% van de Nederlanders die ik zoal tegen kom - dat heb ik misschien wel altijd bij mensen die zich kwetsbaar opstellen)

Terug naar boven
DruideHerne Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 24 juni 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 834
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote DruideHerne Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 09:30
Neen Kim levenslang is levenslang. en dat is niet theoretisch.
Er zijn in Nederland maar zo 10 0f 12 leveslang gestrafte.
Het isop zichzelf denk ik heel bijzonder wanneer zo een starf wordt uitgesproken.
Ik moet dan ook nog zien of de rechter deze eis wilvolgen.
Het is eigenlijk zo zeldzaam dat de meeste mensen niet weten dat dit echt bestaat in Nederland. Men noemt zo een straf van 25 jaar levenslang maar dat is dit niet.
De oficier heeft ook geen jaartallen genoemd omdat die echt levenslang heeft geeist.
Levenslang gestrafte hebben nog maar een recht en dat is dat ze opgesloten zitten totdat ze doodgaan.
Alleen met een gratie verzoek wanneer je oud en ziekelijk bent kun je heelmischien dan nog ooit de wereld zien buiten de gevagenis muren.
Enkele nazies hebben deze straf gehad . en die waren drie van de 10 of twaalf mensen die zo een straf gekregen hebben.

Terug naar boven
Imaan Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 05 oktober 2003
Online status: Offline
Berichten: 959
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Imaan Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 08:54

Assalaam alaykoum broeders en zusters,

Pas op voor hoogmoedigheid. Uiterlijke vertoningen kunnen schijn zijn.

Wees eerlijk en rechtvaardig!
Terug naar boven
islam Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 09 oktober 2003
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2554
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote islam Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 08:47
Voor zover ik weet, bestaat levenslang hier enkel theoretisch.  Maar dat vind ik op zich niet zo slecht.  Elk geval moet natuurlijk apart bekeken worden (sommige mensen blijven een gevaar voor de samenleving en zijn onverbeterbaar), maar elk mens zou de kans moeten krijgen zijn leven te beteren en er iets van te maken.
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.
Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 08:44

 

Salaamoe alaikum war'hmatoe allah,

levenslang is tegen mohammed b. geeisd he.. maar nl heeft tog niet levens lang als tot je dood maar levens lang is tog in nl 20jaar cel..?dat had ik begrepen maar tv. zegt ook dat ie nog na zijn celstraf vrij kan komen maar laatst had hier iemand op mij gereageerd dat levens lang levens lang is klaar...? wat is het nou dan..?

 

 Wa alaikum salaam

oegt_najiha

"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)
Terug naar boven
islam Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 09 oktober 2003
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2554
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote islam Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 07:53

In eerste instantie geplaatst door Malcolm X

Salaam Aleikum,

Maar de moord moet niet afgedaan worden als een moord zonder aanleiding. Dat is namelijk wat ik merk onder sommige andersdenkenden. Wat Theo allemaal zei en deed was de directe aanleiding voor zijn moord. En ik vind ook verder dat Hirshi Ali medeplichting is aan zijn dood. Zij was degene die hem op ideeen bracht om de film te maken, terwijl zij dondersgoed wist wat de consequenties zouden kunnen zijn als er iemand zou rondlopen die zijn woorden in daden zou omzetten.

HA is zeker niet medeplichtig. Het punt is dat moord niet kan of mag, en dus ook niet als iemand zich beledigd voelt. Het zou een probleem zijn als mensen hun mond zouden gaan houden uit angst dat de een of andere freak je dan op straat 'slacht'.
Het is idd geen moord zonder aanleiding, er was zeker een aanleiding, gewoon een slechte (bestaat er een ander soort voor moord?).


En niemand is zo naief dat er geen enkele mens hier in Nederland te vinden is die hiertoe in staat zou zijn.
Terwijl zij met beveiliging rondliep en allemaal uitspraken deed en mensen beledigde vanuit haar ivoren toren, liet ze haar schildknaapje Theo het vuile werk opknappen. Zij was een bedreigde politicus, zij had moeten pleiten voor zijn bescherming. Vooral ook omdat ze zich als vriendin van hem beschouwde.

TvG wou zelf absoluut geen beveiliging hebben, als ik me goed herinner.

Doei Kim

Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.
Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 04:40

Asalaamoe alaikum war'hamtoe Allah wa barakatuhoe broeders en zusters fie dien,

Malcolm X ik vind dat je helemaal gelijk hebt. maar jij zegt ze gebruikte Theo als hulpknecht.. nou na de dood van hem heeft ze volgens mij een vervolg gemaakt van die film, maar theo was toen al dood!ik weet trouwens niet of die film nou is uitgekomen of niet..wallahoe 3'alam, maarja hirsi ali is ook maar een geval appart miskiena..!

 

Wa alaikum Salaam war'hamtoe allah wa barakatuhoe oegtykoem fie dien Najiha

"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)
Terug naar boven
Malcolm X Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 november 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 992
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Malcolm X Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 04:26
Salaam Aleikum,

Maar de moord moet niet afgedaan worden als een moord zonder aanleiding. Dat is namelijk wat ik merk onder sommige andersdenkenden. Wat Theo allemaal zei en deed was de directe aanleiding voor zijn moord. En ik vind ook verder dat Hirshi Ali medeplichting is aan zijn dood. Zij was degene die hem op ideeen bracht om de film te maken, terwijl zij dondersgoed wist wat de consequenties zouden kunnen zijn als er iemand zou rondlopen die zijn woorden in daden zou omzetten.
En niemand is zo naief dat er geen enkele mens hier in Nederland te vinden is die hiertoe in staat zou zijn.
Terwijl zij met beveiliging rondliep en allemaal uitspraken deed en mensen beledigde vanuit haar ivoren toren, liet ze haar schildknaapje Theo het vuile werk opknappen. Zij was een bedreigde politicus, zij had moeten pleiten voor zijn bescherming. Vooral ook omdat ze zich als vriendin van hem beschouwde.

Dus Mohammed B. is zeker schuldig aan de moord, daar is iedereen het over eens, maar feit blijft dat Hirshi Ali medeplichtig is geweest. Zij wist dondersgoed wat er zou kunnen gebeuren, maar egocentrisch zoals ze is koos ze alleen voor haar eigen beveiliging.
Maar ja daarom bewonderen we haar ook allemaal toch, of niet


Salaam Aleikum,

Malcolm X
Terug naar boven
islam Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 09 oktober 2003
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2554
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote islam Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 04:06
In eerste instantie geplaatst door broeder01

salam,

k weet het broeder...soms komt de kwaad naar boven door het het uit ontwetendheid handelen van de ongelovige..maar k probeer me niet te verlagen naar hun niveau...

salam

Nee, want als je je tot mijn niveau zou "verlagen", zou je moorden niet meer kunnen goedpraten...  Lijkt me erg lastig voor je...

Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.
Terug naar boven
islam Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 09 oktober 2003
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2554
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote islam Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 04:05
In eerste instantie geplaatst door broeder01

salam,

kimmie jij vindt hem een zielepoot, ik vond theo van gogh maar een zielepoot. Wat een ******* was dat zeg. Die man had geen respect, zomaar hij valt ons aan..blabla beledigen enzovoort. Tsja..alles heeft een grens..en alles waar een begin aan komt daar komt ook een eind aan dame...daar weet theo alles van...

 

salam

Ik kan TvG inderdaad ook wel onder die noemer zien ja.  Maar goed, Mo B ging natuurlijk heel wat stappen verder, hoewel alle besef daarover hem ontbreekt, daarom is hij een veel ergere zielepoot.
Zielepoot kan je idd als beledigend zien, maar duidt toch in de eerste plaats op iemand die je moet beklagen en waar je medelijden mee moet hebben.  Ik had vooral die laatste betekenis in gedachten.

Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.
Terug naar boven
marleen Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 17 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 122
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote marleen Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 juli 2005 om 01:26
In eerste instantie geplaatst door Martinuzz

Overigens was het met Volkert vd G. een beetje hetzelfde verhaal. Die achternaam kende ik overigens wel een paar weken na de moord al. Die werd toen door een medium onthuld nadat men deze een tijdje braaf bewaard had. Daar is toen nog wel discussie over geweest.

Salaam aleikoem,

De naam van Volkert vd G., werd volgens mij ook overal bekend gemaakt hoor, maar volgens mij staat dat los van dit onderwerp. Ik weet nog dat een gezin met dezelfde achternaam gevlucht is uit hun huis, omdat mensen dachten dat Volkert vd G daar woonde.

Wasalaam,

Marleen

Terug naar boven
souad& Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 31 januari 2004
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 223
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote souad& Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 juli 2005 om 17:32

salaam alaikom,

Mohammed B. kon de beledigingen van Theo niet aan, hij vond dat Theo de Islaam in een slecht daglicht heeft geplaatst. En dat Theo ons aanviel (wat natuurlijk ook het geval is). Ik keu het gedrag van Theo absoluut niet goed, hij was ontzettend assaociaal en onmenselijk.

Maar door de daad van Mohammed B. heeft hij zich niet gerealisseerd dat juist hij nu degene  is die de Islaam in een slecht daglicht heeft geplaats. Dankzij hem zijn we nu tot deze stadium gekomen. De beledigingen van Theo is niets vergeleken met wat Mohammed B. heeft gedaan. Ik denk niet dat Mohammed B. hier van tevoren aan heeft gedacht.

Ik vind de hele kwestie ontzettend triest!

assalaam alaikom.

Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar kijk naar Degene die je niet hebt gehoorzaamd
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply Pagina  123>

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.188 seconden.