Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

geschiedenis van de profeten

 Post Reply Post Reply Pagina  12>
Schrijver
tarah Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 16 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 419
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote tarah Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: geschiedenis van de profeten
    Geplaatst op: 19 juli 2005 om 16:39

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Ik heb zelf een samenvatting gemaakt van het boek: geschiedenis van de profeten door Ibn Kathir. Ik wilde dit graag met jullie delen. Ik heb eigenlijk alleen de Quranverzen eruit gehaald. Maar zo zie je er een beetje structuur in, en begrijp je de verhalen wat beter voor degenen die er nog geen kennis overhebben insha'Allah. Nou, ik hoop dat jullie het op prijs stellen.

Ma'salama

ps. het zijn dus niet alle verzen over de profeten. Dat zou teveel zijn. Maar gewoon genoeg zodat de belangrijkste punten uit hun leven zichtbaar worden.

Ik geloof in Allah Subhana wa Ta'ala zoals een blinde in de zon gelooft. Niet omdat hij hem ziet, maar omdat hij hem voelt..
Terug naar boven
tarah Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 16 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 419
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote tarah Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 juli 2005 om 16:42

Adam...

En voorwaar, de Heer zei tegen de engelen: "Ik zal een plaatsvervanger op aarde plaatsen." Zei zeiden: "Zult U daar iemand plaatsen die misdaden pleegt en bloed laat vloeien, terwijl wij U verheerlijken, U prijzen, en danken, en U heilig maken?" Hij (Allah) zei: "Ik weet wat jullie niet weten." 2:30

Voorwaar, toen jullie Heer zei tegen de engelen: "Waarlijk, Ik ga de mens uit klei scheppen." Toen Ik hem dus gemodelleerd had en in hem Mijn geest blies die door Mij geschapen was, vallen jullie dan voor hem neer in gehoorzaamheid." Dus knielden de engelen allemaal neer, behalve Iblis, hij was trots en was een van de ongelovigen. Allah zei: "O Iblis! Wat weerhoudt je om voor degene die Ik met Mijn beide handen geschapen heb, neer te knielen? Ben jij te trots of ben jij een van hen die hoog verheven is?" Iblis zei: "Ik ben beter dan hij, U heeft mij van vuur geschapen en U schiep hem van klei." Allah zei: "Ga hier dan weg, want waarlijk, jij bent een verworpene, een vervloekte. En waarlijk! MIjn vloek is over jou tot de Dag der Vergelding." Iblis zei: "Mijn Heer, geef mij uitstel tot de Dag dat de doden herrezen zullen worden." Allah zei: "Jij bent een van degenen die uitstel krijgen tot de Dag van de aangewezen tijd." Iblis zei: "Bij Uw macht , dan zal ik ze zeker allen misleiden, behalve Uw dienaren onder hen, de oprechte, en door Uw genade gezuiverden." Allah zei: "De waarheid is, en Ik spreek de waarheid, dat Ik de hel met jou en degenen van de mensheid die jou volgen tezamen zal vullen." 38:71-85

En Wij zeiden: " O Adam! Woon tezamen met jouw vrouw in het paradijs en eet beiden vrijelijk met plezier en genot van de zaken daarvan, zoveel als je maar wilt, maar kom niet bij deze boom of jullie beiden zullen tot de zondaren behoren." 2:35

Toen fluisterde Sheitan hen beiden gedachten in om datgene wat van hun schaamte (eerder) verborgen was te ontbloten. Hij zei: "Jullie Heer heeft jullie deze boom verboden, omdat jullie anders engelen zouden worden of tot de onsterfelijken zouden behoren."En hij (sheitan) zwoer bij Allah voor hen beiden (zeggende) : "Waarlijk, ik ben voor jullie echt een goede raadgever." 7:20-21

Zo misleidde hij hen door verwarring. Toen zij van de boom geproefd hadden, werd datgene wat voor hun schaamte verborgen was geweest voor hen duideljk en zij begonnen de bladeren van het paradijs samen te voegen voor henzelf 7:22

En hun Heer riep hen : "Heb ik jullie die boom niet verboden en jullie verteld: "Waarlijk, Sheitan is een openlijke vijand voor jullie?" Zei zeiden: "O Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan, als U ons niet vergeeft en ons Uw genade schenkt, behoren wij zeker tot de verliezers." 7:22-23

"Daal af, ieder van jullie is een vijand voor de ander. Op aarde zal er een woonplaats voor jullie zijn en - voor een zekere tijd - levensonderhoud." 7:24

en zijn zonen...

"En reciteer voor hen in waarheid het verhaal van de twee zonen van Adam, toen ieder een offer aan Allah bracht. Van een werd het geaccepteerd, maar niet van de ander. De laatste zei tegen de eerste: "Ik zal jou zeker doden." De eerste zei: "Waarlijk, Allah accepteert slechts van degenen die godsvrezend zijn. Als je je hand tegen mij opheft om mij te doden, zal ik nooit mijn hand tegen jou opheffen om je te doden, want ik vrees Allah, de Heer van de wereldbewoners. Waarlijk, mijn bedoeling is het om mijn zonden op jou te laten overgaan evenals de jouwe, zodat jij een van de bewoners van de hel wordt, en dat is de vergoeding voor de onrechtvaardigen." Dus zette de onzelfzuchtige ziel van de ander hem aan tot moord op zijn broeder; hij vermoordde hem en werd een van de verliezers. Toen stuurde Allah een kraai die in de grond krabde om hem te laten zien hoe de schaamte van zijn broeder te verbergen. Hij zei: "Wee mij! Ben ik zelfs niet in staat om zoals deze kraai te zijn en de schaamte van mijn broeder te verbergen?" Toen werd hij een van degenen die berouw hadden. 5:27-31

Ik geloof in Allah Subhana wa Ta'ala zoals een blinde in de zon gelooft. Niet omdat hij hem ziet, maar omdat hij hem voelt..
Terug naar boven
tarah Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 16 oktober 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 419
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote tarah Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 19 juli 2005 om 16:58

Idris...

Allah zegt: "En noem in het Boek Idris. Waarlijk! Hij was een man van waarheid en oprechtheid, en een profeet. En wij verhieven hem naar een hoge positie. 19:56-57

Idris was de derde profeet na Adam, en de eerste die met een pen schreef. In betrouwbare a'hadith word overlevert dat Mohammad saws Idris zag in de vierde hemel tijdens zijn nachttocht en hemelreis.

Noah...

Noah was de eerste boodschapper die zijn volk (banoe rasib) uitnodigde tot het geloof. Tussen Adam en Noah zaten tien eeuwen. In die tien eeuwen heeft de Islaam overheerst tot de laatste periode. Toen kwam de sjaytan die de mensen opstookte om beelden te aanbidden. Daarop zond Allah Noah zodat het volk weer rechtgeleidt zou worden. Alleen het volk luisterde niet, en bleef in hun ongeloof hangen.

Hij Zei: "O mijn Heer! Waarlijk, ik heb mijn volk in de nacht en op de dag geroepen, maar al mijn roepen vergrootte slechts hun vlucht weg van het goede. En waarlijk! Iedere keer als ik hen roep dat U hen kunt vergeven, stoppen zij hun vingers in hun oren, zichzelf met hun kleden bedekkend, en blijven hardnekkig, en blazen zichzelf in trots op. En waarlijk, ik riep hen openlijk: En waarlijk ik verkondigde tot hen in het openbaar en ik ben bij hen prive verschenen. Ik zei tegen hen: "Vraag om vergiffenis van jullie Heer; waarlijk Hij is de Vaak-Vergevende; Hij zal overvloedig regen geven en jullie tuinen schenken en rivieren." Wat scheelt jullie, dat jullie Allah niet vrezen en jullie niet op de beloning van Allah hopen. Terwijl Hij jullie in stadia geschapen heeft. Zien jullie niet hoe Allah de zeven hemelen, de een boven de andere geschapen heeft. En de maan daarin als licht heeft gemaakt en de zon als lamp? En Allah heeft jullie van het stof van de aarde geschapen. Hierna zal Hij jullie hiertoe terugbrengen en jullie weer voortbrengen. En Allah heeft voor jullie de aarde wijd uitgespreid gemaakt. Dat jullie daarover gaan op brede wegen. 71:5-20

Zei Zeiden: "O Noah! Je hebt met ons geredetwist en je hebt het gesprek verlengd, laat ons nu datgene zien waar je ons mee bedreigd hebt, als je waarachtig bent! "Hij zei: "Slechts Allah zal het jullie brengen, als Hij wil want Hij heeft macht over alle dingen. En dan, kunnen jullie niet ontsnappen. En jullie zullen geen voordeel van mijn goede raad hebben, zelfs als ik jullie goede raad zou willen geven, als het Allah's wil is om jullie te laten dawlen. Hij is jullie Heer en tot Hem zullen jullie terugkeren." 11:32-34

"En het was Noah ingegeven: "Niemand van je volk zal geloven, behalve degenen die reeds geloven. Wees niet bedroefd vanwege wat zij doen."En bouw onder Onze ogen en met Onze inspiratie een ark, en spreek Mij niet aan voor degenen die het mis hebben; zij zullen zeker verdrinken." 11:36-37

"En toen hij de ark bouwde, bespotten de stamhoofden van zijn volk hem elke keer wanneer zij voorbij liepen. Hij zei: "Als jullie ons bespotten, bespotten wij jullie ook voor jullie bespotting!" 11:38

"... Dan als Ons bevel komt, en de oven overkookt neem dan aan boord van elk soort twee, mannelijke en vrouwelijke en jouw familie, behalve degenen waar het Woord al tegen is uitgevaardigd. En spreek Mij niet aan om gunsten te verlenen voor degenen die gezondigd hebben. Waarlijk zij zullen verdrinken. 23:27

Noah riep tegen zijn zoon: "O mijn zoon! Kom met ons mee aan boord en wees niet bij de ongelovigen." De zoon antwoordde: "Ik zal naar een berg gaan, dat zal mij van het water redden."Noah zei: "Deze dag is er geen redding van het Besluit van Allah behalve met hem waar Hij genade mee heeft."En een golf kwam tussen hen, dus hij was bij degenen die verdronken waren. 11:42-43

En er werd gezegd: "O Aarde! Slik je water in, en O hemel! Stop." En het water was verdwenen en het Besluit was vervuld. En het strandde op de berg Judi en er werd gezegd: "Weg met het volk dat onrechtvaardig is." 11:44

Er werd gezegd: "O Noah! Ga in vrede met Ons en de zegeningen voor jou van boord en de mensen die met jou zijn, maar er zal een ander volk zijn aan wie wij het genoegen schenken, maar dat tenslotte een pijnlijke bestraffing van Ons krijgt." 11:48

En voorwaar, Wij hebben Noah naar zijn volk gestuurd, en hij bleef onder hen duizend jaren minus vijftig jaar en de Zondvloed overspoelde hen terwijl zij onrechtvaardigen waren." 29:14

Ik geloof in Allah Subhana wa Ta'ala zoals een blinde in de zon gelooft. Niet omdat hij hem ziet, maar omdat hij hem voelt..
Terug naar boven
Ni3met Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 21 augustus 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 447
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ni3met Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 01 augustus 2005 om 15:27

Essalaamo Alaikom,

Zelf ben ik die boek momenteel ook aan het lezen. Interessant allemaal.

Wassalaamo Alaikom,

Ni3met

Terug naar boven
Ni3met Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 21 augustus 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 447
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ni3met Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 02 augustus 2005 om 15:44
Wie was Ibn Kathir eigenlijk?
Terug naar boven
Abd al Wadud Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 17 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 484
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Abd al Wadud Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 02 augustus 2005 om 15:49
Born in Ankara in 1956, Adnan Oktar is a prominent Turkish intellectual. Completely devoted to moral values and dedicated to communicating the sacred values he cherishes to other people, Oktar started his intellectual struggle in 1979 during his education at Mimar Sinan University's Academy of Fine Arts. During his university years, he carried out detailed research into the prevalent materialistic philosophies and ideologies around him, to the extent of becoming even more knowledgeable about them than their advocates. As a result of his accumulation of knowledge, he has written various books on the fallacy of the theory of evolution. His dedicated intellectual effort against Darwinism and materialism has grown out to be a worldwide phenomenon. Quoting from the 22 April 2000 issue of New Scientist, Mr. Oktar became an "international hero" in communicating the fallacy of the theory of evolution and the fact of creation. The author has also produced various works on Zionist racism and Freemasonry and their negative effects on world history and politics. Besides these, Oktar has written more than a hundred books describing the morals of the Qur'an and faith related issues.
Terug naar boven
Ni3met Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 21 augustus 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 447
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ni3met Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 02 augustus 2005 om 15:53

Jazaaka Allahoe gairan. But.. My English is not 100%. So, I think i don't understand what is written there. Can you translate the most important text? And an other question. Ibn Kathir is Mr. Oktar?

I am looking forward to your answer, In Dutch please : D

Terug naar boven
Ni3met Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 21 augustus 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 447
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Ni3met Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 02 augustus 2005 om 16:40

Essalaamo Alaikom,

Dit is wat ik begrepen heb: Hij was dus een Prominente Intellectulele man van Turkse afkomst. Studeerde op een Universiteit. Heeft veel boeken geschreven. Maar waar kan ik vinden dat zijn informatie juist is. Ik bedoel hoe weet ik of datgene wat hij schrijft betrouwbaar is. Kan ik er namelijk niet uithalen. En ik ga er dus van uit dat Ibn Kathir, Mr. Oktar is??

Wassalaamo Alaikom

Terug naar boven
al-turki Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 16 april 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 37
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote al-turki Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 03 augustus 2005 om 03:06

Asslamu Alaikum,

broeder Abd al Wadud, de tekst die jij hebt geplaatst gaat over Harun Yahya

lees hier over Ibn Kathir: http://www.dar-us-salam.com/a-hafizibnkathir.htm

Terug naar boven
Abd al Wadud Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 17 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 484
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Abd al Wadud Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 03 augustus 2005 om 04:01
Echt? Ik zou zweren dat ik op Ibn Kathir klikte 
Terug naar boven
al-turki Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 16 april 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 37
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote al-turki Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 03 augustus 2005 om 07:46

ik vermoed waar jij je info vandaan hebt gehaald, die site is verwarrend.....er wordt volgens mij op elke pagina dezelfde info getoond. Ze hebben dat stukje van Harun Yahya als standaardtekst gebruikt en dat hebben ze later niet veranderd denk ik.

 

Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 10:45

Hoed...

En tot het volk van 'Aad stuurden Wij hun broeder Hoed. Hij zei: "O, mijn volk! Aanbid Allah! Jullie hebben geen andere god dan Hem. Zullen jullie Allah niet vrezen?" De leiders van degenen die onder zijn volk ongelovig waren, zeiden: "Waarlijk, wij zien jou in dwaasheid en waarlijk, wij denken dat jij een van de leugenaars bent." 7:65-66

"O, mijn mensen! Er is geen dwaasheid in mij, maar ik ben een boodschapper van de Heer van de wereldbewoners. Ik verkondig jullie de boodschappen van Mijn Heer en ik ben een betrouwbare adviseur voor jullie." 7:67-68

"O, mijn volk!, ik vraag jullie geen beloning daarvoor. Mijn beloning is slechts van Hem Die mij geschapen heeft. Zullen jullie het dan niet begrijpen?" 11:51

"O Hoed! Je hebt ons geen bewijzen gebracht en wij zullen onze goden niet verlaten alleen omdat jij het zegt! En wij geloven niet in jou. Wij zeggen slechts, dat een paar van onze goden jou met gekte hebben geslagen." 11.53-54

"Ik roep Allah op als getuige en jullie moeten getuigen, dat ik vrij ben van wat jullie als deelgenoten aan Hem in de aanbidding toeschrijven, span dus tegen mij samen en geef mij geen uitstel. Ik leg mijn vertrouwen in Allah, mijn Heer en jullie Heer! Er is geen levend wezen waarvan Hij de voorlok niet grijpt. Waarlijk, mijn Heer is op het rechte pad."

"En de stamhoofden van zijn volk, die ongelovig waren en de ontmoeting in het hiernamaals ontkenden en aan wie Wij de luxe en het gemak van dit leven hadden gegeven, zeiden: "Hij is niet meer dan een mens zoals jullie, hij eet wat jullie eten en drinkt wat jullie drinken. Als jullie een mens moeten gehoorzamen zoals jullie zelf, dan waarlijk! Jullie zouden zeker verliezers zijn." 23:33-34

"En niets weerhoudt de mens van het geloven als de leiding tot hen komt, behalve dat zij zeggen: "Heeft Allah een mens als boodschappers gestuurd?"Zeg: "Als er op aarde engelen waren die in vrede en veiligheid rondliepen, dan zouden Wij zeker voor hen een engel uit de hemel als boodschapper hebben gestuurd."17:94-95

"Bouwen jullie op elke hoge plaats hoge paleizen waar jullie niet in wonen? En krijgen jullie voor jullie zelf paleizen alsof jullie daar voor altijd in zullen wonen. En als jullie grijpen, grijpen jullie als tirannen? Vrees Allah dus en gehoorzaam mij. En onderhoudt jullie verplichtingen aan Hem, vrees Hem Die jullie geholpen heeft met alle goede zaken die jullie kennen. Hij heeft jullie geholpen met vee en kinderen. En tuinen en bronnen. Waarlijk, ik vrees voor jullie voor de bestraffing van een Grote Dag." 26:128-135

"Jij bent tot ons gekomen, zodat wij alleen Allah zouden aanbidden en zouden verzaken wat onze voorouders aanbaden. Breng ons datgene waarmee je ons bedreigd hebt, als je waarachtig bent." 7:70

"Bestraffing en de toorn van jullie Heer is reeds over jullie gekomen. Redetwisten jullie maar met mij over de namen die jullie hebben genoemd, jullie en jullie vaderen, zonder gezag van Allah? Wacht dan, Ik ben onder jullie ook wachtend." 7:71

"Hij zei: "O mijn Heer! Help mij want zij beschuldigen mij van leugens." Allah zei: "Over een poosje zullen zij zeker spijt hebben."Een rukwind overmande hen dus met rechtvaardigheid en Wij hebben hen als afval van dode planten gemaakt. Weg dus met het volk dat onrechtvaardig is." 23:39-41

"En toen Ons gebod kwam , hebben Wij Hoed gered en degenen die hem geloofden door een genade van Ons, en Wij redden hen van een zware bestraffing. Zo was het volk van 'Aad. Zij verwierpen de tekenen van hun Heer en waren ongehoorzaam aan Zijn boodschappers, en volgden het bevel van iedere trotse halsstarrige onderdrukker van de Waarheid. En zij werden door een vloek in deze wereld achtervolgd en zo zullen zij op de Dag der Opstanding zijn. Geen twijfel! Waarlijk, de 'Aad waren ongelovig aan hun Heer. Weg dus met de 'Aad, het volk van Hoed." 11:58-60

Allah zei: "En wat de 'Aad betreft, zij werden door een gewelddadige wind vernietigd. Die Allah hen voor zeven achtereenvolgende nachten en acht dagen had opgelegd, zodat je mensen omvergeworpen zag, alsof zij holle stammen van palmbomen waren! Zie je overblijfselen van hen? 69:6-8

Salih...

"En tot de Thamoed zonden Wij hun broeder Shalih, hij zei: "O mijn volk, aanbidt Allah, er is voor jullie geen andere god dan Hij, Hij is Degene Die jullie uit de aarde heeft doen ontstaan en die jullie daarop heeft gevestigd, vraagt Hem daarom om vergeving en wendt jullie dan in berouw tot Hem. Voorwaar, mijn Heer is nabij, Verhorend." En zij (de Thamoed) zeiden: "O Shalih, waarlijk, hiervoor was jij temidden van ons iemand waarop wij onze hoop hadden gevestigd. Verbied jij ons dat wij aanbidden wat onze vaderen aanbaden? En voorwaar, wij verkeren in grote twijfel over hetgeen waartoe jij ons oproept." Hij zei: "O, mijn volk, wat denken jullie, als ik op een duidelijk bewijs van mijn Heer steun, en Hij mij Barmhartigheid van Hem heeft geschonken: wie kan mij dan tegen de bestraffing van Allah helpen als ik Hem ongehoorzaam ben. Daarom vermeerderen jullie niet voor mij dan verlies." 11:61-63

Zij zeiden: "Zweer wederzijds bij Allah dat wij een geheime nachtelijke aanval op hem en zijn huishouding zullen plegen en daarna zullen wij zeker tegen zijn naaste verwanten zeggen: "Wij waren geen getuigen van de vernietiging van zijn huishouden en waarlijk, wij vertellen de waarheid." Dus smeden zij een plan en Wij hebben een plan gesmeed, terwijl zij het niet doorzagen. Zie dan hoe het einde van hun plan was! Waarlijk! Wij hebben hen vernietigd en hun natie, allen tezamen. Dit zijn hun huizen in absolute verval, want zij zondigden. Waarlijk, hierin is zeker een teken voor een volk dat weet. En Wij redden degenen die geloofden, en Allah vreesden en gehoorzaamden. 27:49-53

En: "O, mijn volk, dit is een vrouwtjeskameel van Allah, als een Teken voor jullie, laat haar daarom eten van de aarde van Allah en doe haar geen kwaad, anders zal een nabije bestraffing jullie grijpen."Toen slachtten zij haar, waarop Shalih zei: "Blijf drie dagen in jullie huizen. Dat is een aanzegging die niet kan worden geloochend." En toen Ons bevel kwam, redden Wij Shalih en degenen die met hem geloofden, door Genade van Ons en Wij redden hen van een vernedering op die Dag. Voorwaar, jouw Heer is de Sterke, de Almachtige. En de bliksemslag greep degenen die onrecht hadden gepleegd, zodat zij doden in hun huizen werden. Alsof zij er nooit gewoond hadden. Weet, voorwaar, de Thamoed waren ongelovig aan hun Heer. Weet: verdoemd zijn de Thamoed. 11:64:68

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 10:54

ik zou wel met je mee willen typen maar heb mijn boek.. net gister uitgeleent aan een zuster op school. gair inshallah

je schrijft nog steeds uit dat boek van voor de zomervakantie tog??

weet even niet meer hoe die heet.. geheugenverlies.. gair inshallah

wa salaamoe alaikum

najiha

"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)
Terug naar boven
Abou Jabir Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 maart 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1813
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Abou Jabir Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:00

In eerste instantie geplaatst door oegt_najiha

weet even niet meer hoe die heet.. geheugenverlies.. gair inshallah

zie topic titel : )

Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:00

Ibrahim...

"En noem in het Boek Ibrahim. Hij was een man van de waarheid, een profeet. Waarlijk! Hij zei tegen zijn vader: "O, mijn vader! Waarom aanbid jij datgene wat niet hoort of ziet, noch waar jij iets van krijgt? O mijn vader! Waarlijk! Er is tot mij kennis gekomen die niet tot jou is gekomen. Volg mij dus. Ik zal je op het Rechte Pad leiden. O mijn vader! Aanbid Sheitan niet. Waarlijk! Sheitan is een opstandige tegen de Weldadigste. O mijn vader! Ik vrees dat een bestraffing van de Vrijgevigste jou zou treffen, zodat jij een metgezel van Sheitan wordt." Hij zei: "Verwerp jij mijn goden, O Ibrahim? Als jij hier niet mee ophoudt, zal ik je zeker stenigen. Ga dus weg van mij voor een heel lange tijd voordat ik je straf."Ibrahim zei: "Vrede zij met jou! Ik zal voor vergiffenis van mijn Heer voor jou vragen. Waarlijk! Hij is voor mij altijd de Vrijgevigste. En ik zal mij van jou afkeren en van diegenen die jij naast Allah aanroept. En ik zal mijn Heer roepen; en ik hoop dat ik niet in mijn aanroepingen tot mijn Heer ongezegend moge zijn. 19:41-48

"Dus hebben Wij Ibrahim het koninkrijk der hemelen en van de aarde laten zien, zodat hij een van degenen is die zekerheid hebben. Toen de nacht hem met duisternis bedekte, zag hij een ster. Hij zei: "Dit is mijn heer."Maar toen die onderging,zei hij: "Ik houd niet van wat ondergaat."Toen hij de maan op zag komen, zei hij: "Dit is mijn Heer."Maar toen die onderging zei hij: "Tenzij mijn Heer mij leidt, zal ik zeker onder het dwalende volk verkeren." Toen hij de zon op zag komen , zei hij: "Dit is mijn Heer, Deze is de grootste."Maar toen die onderging, zei hij: "O, mijn mensen! Ik ben waarlijk vrij van alles wat jullie als deelgenoten aan Allah toevoegen."Waarlijk, ik heb mijn gezicht tot Hem Die de hemelen en de aarde heeft geschapen toegekeerd (hanifan) en ik behoor niet tot degenen die anderen naast Allah aanbidden."Zijn mensen redetwisten met hem. Hij zei: "Redetwisten jullie met mij over Allah, terwijl Hij mij heeft geleid, en ik vrees degenen die jullie aan Allah toekennen in aanbidding niet, behalve wanneer mijn Heer iets wil. Mijn Heer omvat in Zijn kennis alle dingen. Zullen jullie je niet laten vermanen? En hoe moet ik degenen die jullie aan Allah in aanbidding toekennen, vrezen, terwijl jullie niet vrezen, terwijl jullie in aanbidding tot Allah zaken hebben toegekend die Hij niet naar beneden heeft gestuurd en waar jullie geen zeggenschap over hebben. Dus wie van de twee partijen heeft meer recht op zekerheid, als jullie maar wisten..." Het zijn degenen die geloven en hun geloof niet met het verkeerde verwaren, voor hen alleen is er veiligheid en zij zijn de geleiden. En dat was Ons bewijs dat Wij Ibrahim tegen zijn mensen gaven. Wij verheffen die Wij willen in graden. Zeker jullie Heer is Alwijs, Alwetend. 6:75-83

"En waarlijk, onder degenen die Zijn weg volgden was Ibrahim. Toen hij met een zuiver hart tot zijn Heer kwam. Toen hij tegen zijn vader en zijn volk zei: "Wat is dat wat jullie aanbidden?" Is het een leugen - andere goden dan Allah - die jullie zoeken? Wat denken jullie dan over de Heer van de wereldbewoners?" Toen ving hij de glans van de sterren op. En hij zei: "Waarlijk ik ben ziek."Dus keerden zij zich van hem af, en verlieten hem. Toen wendde hij zich tot hun goden en zei: "Eten jullie niet? Wat scheelt jullie, dat jullie niet spreken? "Toen keerde hij zich tot hen en sloeg hen met zijn rechterhand. Toen kwamen zij zich naar hem toe haasten. Hij zei: "Aanbidden jullie dat wat jullie zelf hebben uitgesneden? "Terwijl Allah jullie en wat jullie gemaakt hebben, heeft geschapen?"Zij zeiden: "Maak een gebouw voor hen en gooi hem in het laaiende vuur!" Zo smeedden zij een plan tegen hem, maar Wij maakten hen tot de laagsten." 37:93-98

"Wij zeiden: "O vuur! Wees koel en veilig voor Ibrahim." En zij wilden hem kwetsen, maar Wij maakten hen tot de ergste verliezers." 21:69-70

Allah zei: "Hebt u niet gekeken naar degene die met Ibrahim redetwistte over zijn Heer, omdat Allah hem het koninkrijk gegeven had? Ibrahim zei: "Mijn Heer is Degene Die het leven geeft en de dood veroorzaakt." Hij zei: Ik geef het leven en veroorzaak de dood."Ibrahim zei: "Waarlijk! Allah laat de zon in het oosten opkomen, laat u hem dan van het westen opkomen?" De ongelovige werd zo dus verpletterend verslagen. En Allah leidt niet de mensen die onrechtvaardig zijn. 2:258

En Wij redden en brachten hem en Loeth tot het land dat Wij voor de wereldbewoners gezegend hadden. En Wij schonken hem Isaac en Yacoeb. Ieder maakten Wij rechtgeleid. En Wij maakten hen tot leiders, leidend door Ons bevel en Wij inspireerden hen om goede daden te doen, en de salaat perfect te verrichten en de zakat te geven en alleen van Ons waren zij aanbidders. 21:71-73

En hij zei: "Waarlijk, ik ga naar mijn Heer. Hij zal mij leiden!" Mijn Heer! Geef mij nageslacht van de rechtvaardigen."Dus gaven Wij hem het goede nieuws van een verdraagzame jongen. En toen hij oud genoeg was om samen met hem te lopen, zei hij: "O mijn zoon! Ik heb een droom gezien, dat ik jou slacht, wat denk jij daarvan!"Hij zei: "O mijn vader! Doe wat jou bevolen is, als Allah het wil, zul jij mij onder de geduldigen vinden."Toen, terwijl zij zich allebei onderworpen hadden en hij had hem knielend op zijn voorhoofd neergelegd; En Wij riepen naar hem: "O Ibrahim! Jij hebt de droom vervuld!" Waarlijk! Dus belonen Wij de weldoeners. Waarlijk, dat was zeker een duidelijke beproeving. En Wij hebben hem vrijgekocht met een groot offer; en Wij lieten aan hem een goede herinnering onder de generaties in latere tijden. Vrede zij met Ibrahim!"Zo belonen Wij zeker de weldoeners. Waarlijk, hij was een van onze gelovige dienaren. En Wij gaven hem het goede nieuws van Isaac, een profeet van de rechtvaardigen. Wij zegenden hem en Isaac en van hun beschermelingen zijn er die goed doen en sommigen doen zichzelf duidelijk onrecht aan. 37: 99-113

"En waarlijk, Onze Boodschappers kwamen naar Ibrahim met goed nieuws. Zij zeiden: "Vrede!" Hij antwoordde: "Vrede"en hij haastte zich om hen te voorzien van een geroosterd kalf. Maar toen hij zag, dat hun handen niet naar het maal reikten, werd hij wat argwanend en werd bang voor hen. Zij zeiden: "Heb geen angst wij zijn naar het volk van Loeth gestuurd."En zijn vrouw stond daar en zij lachte. Maar Wij gaven haar het goede bericht van Isaac en na hem van Yacoeb. Zij zei: "Wee voor mij! Zal ik een kind dragen terwijl ik een oude vrouw ben en mijn echtgenooot een oude man? Waarlijk! Dit is een vreemde zaak!" Zij zeiden: "Verwonder jij je over het besluit vvan Allah? De genade van Allah en Zijn zegeningen zijn over jullie, o bewoners van het huis. Zeker, Hij is Prijzenswaardig, Glorieus." 11:69-73

En herinner je dat de Heer van Ibrahim hem met enige bevelen beproefde, welke hij vervulde. Allah zei tot hem: "Waarlijk, Ik zal van jou een leider maken van de mensheid." Ibrahim zei: "En ook mijn nageslacht?" Allah zei: "Mijn verbond heeft geen onrechtvaardigen onder zich. En herinner je dat Wij het Huis tot een plaats van toevlucht en tot een veilige plaats gemaakt hebben. En neem voor jouw mensen de plek van Ibrahim, als een gebesplaats en Wij hebben Ibrahim en Ismail bevolen, dat zij Mijn huis moeten reinigen voor degenen die daar omheen lopen of daar verblijven of daar buigen en neerknielen. En herinner je toen Ibrahim zei: "Mijn Heer, maak van deze stad een veilige plaats en voorzie haar bevolking, die in Allah en de laatste dag geloven, van fruit." Hij antwoordde: "De ongelovigen zal Ik een tijdje tevredenheid geven, en dan zal Ik hen aan de bestraffing van het vuur onderwerpen en dat is zeker de ergste bestemming."En herinner je, toen Ibrahim en zijn zoon Ismail de funderingen van het Huis legden zeggende: "Onze Heer, accepteer deze dienst van ons. Waarlijk! U bent de Alhorende, de Alwetende. Onze Heer! En laat ons aan U onderwerpen en ons nageslacht een natie van degenen zijn die zich aan U onderwerpen en laat aan ons onze rituelen van de hadj zien en accepteer ons berouw. Waarlijk, U bent de Ene Die berouw accepteert, de Genadevolle. Onze Heer! Stuur onder hen een boodschapper van henzelf die aan hen Uw verzen zal reciteren en hen in het boek en volledige kennis van de islamitische wet en jurisprudentie zal onderrichten en maak hen heilig. Waarlijk! U ben de Almachtige, de Alwijze." 2:124-129

En gedenkt, toen Ibrahim gezegd had: "Mijn Heer! Laat mij zien hoe U leven aan de doden geeft."Allah zei: "Geloof je niet?" Hij zei: "Ja, maar om sterker in mijn geloof te zijn." Allah zei: "Neem vier vogels, slacht ze en snij ze in stukken en leg dan een deel van hen op elke heuvel, en roep hen, en zij zullen zich haasten om naar jou toe te komen. En weet dat Allah Almachtig is, Alwijs. 2:260

"O, mensen van het Boek, waarom redetwisten jullie over Ibrahim, want de Torah en de Indjiel werden pas na hem geopenbaard. Hebben jullie geen verstand? Waarlijk, jullie zijn degenen die redetwisten over datgene waarover jullie kennis hebben. Waarom redetwisten jullie niet over datgene, waarover jullie geen kennis hebben. Allah weet het en jullie weten het niet. Ibrahim was geen jood, noch een christen, maar hij was een ware hanifan, en verenigde niemand in de aanbidding van Allah. Waarlijk, onder de mensheid zijn degenen die het naast tot Ibrahim zijn degenen die hem volgens zoals deze profeet en degenen die hem geloven. En Allah is de beschermer van de gelovigen." 3:65-68

"En herinner je, dat de Heer van Ibrahim hem met enige bevelen beproefde, welke hij vervulde. Allah zei tot hem: "Waarlijk, Ik zal van jou een leider maken van de mensheid."Ibrahim zei: "En ook mijn nageslacht?" Allah zei: "Mijn verbond heeft geen onrechtvaardigen onder zich." 2:124

"En wie is er beter in de godsdienst dan degene die zich geheel aan Allah onderwerpt en een verrichter van goede daden is en de godsdienst van Ibrahim 'Hanifa' volgt. En Allah heeft Ibrahim als boezemvriend genomen." 4:125

Loeth...

"Wij zonden ook Loeth, hij zei tegen zij volk: "Plegen jullie de ergste zonden zoals voor jullie geen van de wereldbewoners gepleegd heeft? Waarlijk, jullie oefenen jullie lusten op mannen uit in plaats van op vrouwen. Nee, jullie zijn het volk dat de grenzen overschrijdt." 7:80-81

"En de inwoners van de stad kwamen zich verheugen. Loeth zei: "Waarlijk! Dit zijn mijn gasten, beschaam mij dus niet. En vrees Allah, en breng geen schande over mij." Zij zeiden: "Hebben wij jou niet verboden iemand te onderhouden? Loeth zei: "Dit zijn mijn dochters, als jullie zo moeten handelen."15:67-71

het volk zei: "Jij weet beslist wel, dat wij noch een wens noch een behoefte aan jou dochters hebben, en jij weet beslist wel wat wij willen." Hij zei: "Ik wenste, dat ik de kracht had om jullie te overweldigen of dat ik tenminste een krachtige ondersteuning had." 11:79-80

Allah zei: "En hij heeft zeker voor onze greep gewaarschuwd, maar zij twijfelden aan de waarschuwingen! En zij probeerden zeker zijn gasten tot schande te brengen. Aldus verblindden Wij hun ogen: "Proeven jullie dan Mijn bestraffing en Mijn waarschuwingen"En waarlijk, een eeuwige bestraffing greep hen vroeg in de ochtend." 54:36-38

Zij zeiden: "O Loeth! Waarlijk, wij zijn booschappers van jouw Heer! Zij zullen jou niet bereiken. Reis met je familie af in een deel van de nacht, en laat niemand van jullie omkijken, maar je vrouw zal achterblijven, waarlijk, de straf die hen zal treffen, zal haar treffen. De ochtend is hun aangewezen tijd, is de ochtend niet nabij?" 11:81

"Toen dus Ons Bevel kwam, keerden Wij de steden ondersteboven, en het regende stenen van gebakken klei op hen, hoog opgestapeld. Getekend door jou Heer, en zij zijn niet ver van onrechtvaardigen verwijderd. 11:82-83

"Allah geeft voor de ongelovigen een voorbeeld, de vrouw van Noah en de vrouw van Loeth. Zij verkeerden onder twee van onze oprechte dienaren, maar beiden bedrogen hen, dus hun echtgenoten baatten hen niet tegen Allah, en er werd gezegd: "Gaan jullie het vuur binnen tezamen met degenen die binnentreden." 66:10

"Waarlijk, jullie gingen in de ochtend aan hen voorbij. En in de nacht; zullen jullie dan niet nadenken?" 37:137-138

"En voorwaar, Wij hebben daarvan een duidelijke les nagelaten voor een volk dat begrijpt." 29:35

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:01

Shoe'aib...

En tot het volk van Madyan stuurden Wij hun broeder Shoe'aib. Hij zei: "O mijn volk! Aanbidt Allah, jullie hebben geen andere god dan Hem. Voorwaar er is tot jullie een duidelijk teken van jullie Heer gekomen; Geeft dus de volle maat en het volle gewicht en benadeelt de mensen niet met hun zaken en sticht geen onheil op aarde nadat het geordend is, dat is beter voor jullie als jullie gelovigen zijn." 7:85

"O Shoe'aib! Beveelt jou gebed zo, dat je ons beveelt de aanbidding die onze voorvaderen plachten te verrichten na te laten of dat wij stoppen met onze weelde te doen wat wij willen? Waarlijk, jij bent vasthoudend, rechtgeleid." 11:87

Hij zei: "O, mijn volk! Vertel mij, als ik met een duidelijk bewijs van mijn Heer kom en Hij heeft mij een goed onderhoud van Hem gegeven. Ik wens niet, in tegenstelling tot jullie, te doen wat ik jullie verboden heb. Ik wens slechts te herzien waar ik met mijn beste krachten toe in staat ben. En mijn leiding kan niet anders komen dan van Allah, in Hem leg ik mijn vertrouwen en aan Hem betuig ik mijn spijt. O mijn volk! Laat mijn wangedrag niet zorgen dat jullie hetzelfde lot zullen ondergaan als dat van het volk van Noah of Hoed of Salih, en het volk van Loeth is niet ver van jullie verwijderd! En vraag vergiffenis aan jullie Heer, en keer je tot Hem in berouw. Waarlijk, mijn Heer is Genadevol, Liefhebbend." 11:88-90

"O Shoe'aib! Wij begrijpen niet veel van wat jij zegt en wij zien je als een zwakke onder ons. Als het niet voor je familie geweest was, hadden wij je zeker gestenigd en jij bent niet machtig tegen ons. "Hij zei: "O, mijn volk! Is mijn familie dan belangrijker voor jullie dan Allah? En als jullie Hem achter jullie ruggen hebben verstopt. Waarlijk, mijn Heer omringt alles wat jullie doen. O mijn volk! Handel volgens jullie mogelijkheden en op jullie manier, en ik handel. Jullie zullen erachter komen wie het is waarop de bestraffing zal neerdalen en hem met schandelijkheid zal bedekken, en wie een leugenaar is! Pas op! Waarlijk, ik pas ook met jullie op!" 11:91-93

Er is een gedeelte van jullie, die geloven in wat mij gezonden is en een gedeelte gelooft niet, wees dus geduldig tot Allah tussen jullie oordeelt en Hij is de beste beoordeler. De leiders, degenen die arrogant onder zijn volk waren zeiden: Wij zullen je zeker uit onze stad verdrijven O, Shoe'aib, en ook degenen die in jou geloofden, tenzij jullie tot onze godsdienst terugkeren." Hij zei: "Ook al haten wij het." "Onze Heer, oordeel tussen ons en onze mensen in waarheid, want U bent de beste die een oordeel kan geven. De leiders van de ongelovigen onder de mensen zeiden: "Als jullie Shoe'aib volgen, weer er dan zeker van dat jullie verliezers zijn! " Dus greep een aardbeving hen en zij lagen dood neergeknield in hun huizen. Degenen die Shoe'aib negeerden, werden alsof zij daar nooit gewoond hadden. Degenen die Shoe'aib negeerden, werden de verliezers. "O mijn volk! Ik heb zeker de boodschap van mijn Heer aan jullie verkondigd en ik heb jullie goede raad gegeven. Hoe kan ik dan bedroefd zijn over de ongelovigen." 7:87-93

En toen Ons Bevel kwam, hebben Wij Shoe'aib gered en degenen die met hem geloofden door een genade van Ons. En de rukwind greep de zondaren en zij lagen dood, geknield in hun huizen. Alsof zij daar nooit geleefd hadden! Weg dus met de Madyan. zoals ook de Thamoed verdwenen zijn!" 11:94-95

Ismail...

"En noem in het Boek Ismail. Waarlijk! Hij was waarachtig aan wat hij beloofd had, en hij was een booschapper en een profeet. Hij legde aan zijn familie en zijn volk de Salaat op en de zakat en zijn Heer was blij met hem. 19:54-55

Ishaq...

Ishaq was de zoon van Ibrahim. Ishaq kreeg twee zonen, waarvan een Yacoeb heette. Hij kreeg veel kinderen waarvan er een Yusuf heette.

"En wij gaven hem het goede nieuws van Ishaq, een profeet van de rechtvaardigen. Wij zegenden hem en Ishaq en van hun beschermelingen zijn er die goed doen en sommigen doen zichzelf duidelijk onrecht aan." 37:112

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:02
In eerste instantie geplaatst door Abou Jabir

In eerste instantie geplaatst door oegt_najiha

weet even niet meer hoe die heet.. geheugenverlies.. gair inshallah

zie topic titel : )

 

serieus heb vandaag wat:P ben gewoon Gek :P

"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:02

voor yusuf zie Qur'an hoofdstuk Yusuf.

Ayyoeb...

Wij hebben ook Ibrahim geinspireerd, en Ismail, en Isaac, en Yacoeb, en de stammen, Isa, Ayyoeb, Joenah, Haroen en Soelaiman, en aan Dawoed gaven wij de Psalmen. 4:163

En gedenk Ayyoeb, die tot zijn Heer riep: "Waarlijk, de ellende heeft mij gegrepen en U bent de Barmhartigste van allen die genade tonen."Dus beantwoordden Wij zijn roep en Wij verwijderden de ellende van hem en Wij brachten zijn familie bij hem terug, en nog eens zovelen als een genade van Ons en een Overdenking voor allen die Ons aanbidden." 21:83-84

En gedenk onze dienaar Ayyoeb, toen hij zijn Heer aanriep zeggende: "Waarlijk! Sheitan heeft mij met ellende aangeraakt en bestraffing!" "Stamp met je voet op de grond. Dit is een waterbron om in te wassen, af te koelen, en voor een dronk." En Wij gaven hem zijn familie terug, en nog eens zovelen, als een genade van Ons en een Overdenking voor degenen die begrijpen. 38:41-43

En neem een bundel dun gras in jou hand en sla daarmee je vrouw en verbreek je eed niet. Waarlijk! Wij hebben hem geduldig bevonden. Wat een uitmuntende slaaf! Waarlijk, hij keerde zich altijd in berouw tot ons! 38:44

Dhoel-Kifl...

En gedenk Ismail en Idris en Dhoel-Kifl, allen behoorden tot degenen die geduldig waren. En Wij hebben hen Onze genade gegeven. Waarlijk, zij behoorden tot de rechtgeleiden. 21:85-86

En gedenk Onze slaven: Ibrahim, Isaac, en Yacoeb, alle eigenaren van kracht en van religieus begrip. Waarlijk, Wij hebben hen uitverkoren door hen iets goeds te geven, de Overdenking van het hiernamaals... En zij zijn in Ons aangezicht, waarlijk, van de uitverkorenen en de besten! En gedenk Ismail, Elisha, en Dhoel-Kifl. Allen behoren tot de besten. 38:45-48

En ook 'Aad en Thamoed, en de bewoners van Ar-Rass, en vele generaties daartussen. 25:38

Ontkent voor hen, door het volk van Noah, en de bewoners van Rass en de Thamoed. En 'Aad en Farao en de broeders van Loeth. En de Bewoners van het woud en de mensen van Toebba, ieder van hen ontkenden hun boodschappers, dus Mijn bedreiging kwam tot stand. 50:12-14

Toen Wij hen twee boodschappers hadden gezonden, verloochenden zij hen beiden, dus versterkten Wij hen met een derde. Zij zeiden: "Jullie zijn slechts mensen zoals wij, en de Barmhartigste heeft niets geopenbaard, jullie vertellen slechts leugens." De boodschappers zeiden: "Onze Heer weet, dat wij als boodschappers tot jullie zijn gestuurd. En het is slechts onze plicht om duidelijk te verkondigen. " 36: 13-17

En er kwam van het verste gedeelte van de stad een man aanrennen die zei: "O mijn volk! Gehoorzaam de boodschappers... 36:20

En waarom zou ik Hem niet aanbidden Die mij geschapen heeft en tot Wie jullie zullen terugkeren. Zal ik naast Hem goden aannemen? Als de Barmhartigste mij kwaad wil berokkenen, zal hun bemiddeling hoe dan ook nutteloos voor mij zijn noch kunnen zij mij redden? Dan voorwaar, zal ik in een duidelijke misleiding verkeren.Waarlijk! Ik heb in jullie God gelooft, luister dus naar mij! Ik wou dat mijn volk het wist! Dat mijn Heer mij heeft vergeven en mij tot een van de geŽerden maakt!" En Wij hebben geen leger uit de hemel naar zijn volk gestuurd noch sturen Wij zoiets. Er was slechts een enkele rukwind en zie! Zij waren stil... 36: 22-29

Yunus...

Was er een stad die geloofde en waarvan het geloof hen op dat moment van de bestraffing gered had? Behalve het volk van Yunus; toen zij geloofden, verwijderden Wij hen van de bestraffing van de vernedering in het leven van deze wereld, en stonden hen toe er een tijdje te genieten. 10:98

En waarlijk, Yunus was een van de boodschappers. Toen hij naar het geladen schip wegliep. Hij stemde in om loten te trekken en hij was een van de verliezers. Toen slokte een vis hem op en hij had een schandeljke daad begaan. 37:139-142

En gedenk Yunus, toen hij buiten zichzelf van woede was en dacht, dat Wij hem niet zouden bestraffen! Maar hij riep door de duisternis: "Geen heeft het recht om aanbeden te worden behalve U, verheerlijkt zij U. Waarlijk, ik ben een zondaar geweest." Dus beantwoorden Wij zijn roep en brachten hem uit zijn ellende. En zo redden Wij dus de gelovigen. 21:87-88

Maar Wij wierpen hem uit op de naakte kust, terwijl hij ziek was. En Wij lieten een halebas over hem groeien. En Wij stuurden hem naar hunderdduizend mensen of zelfs meer. En zij geloofden, dus gaven Wij hen korte tijd vermaak. 37:145-146

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:04

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Ahahah, nee ik heb het al superlang klaar. Ik was gewoon de topic kwijt. Ik dacht dat ze em verwijderd hadden ofsow dus jah. En nu zit ik te kijken bij kennisbank en zie ik em er ineens bijstaan, dus ik zet de rest er nog ff bij. :D

Groetjes Khadidjah

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:04

Musa...

Ta, Sin, Mim. Dit zijn verzen van een duidelijk Boek. Wij reciteren voor jullie in waarheid wat van het nieuws van Musa en Farao, voor een volk dat gelooft. Waarlijk, Farao verhief zichzelf in het land en maakte zijn mensen tot sekten, verzwakte een groep onder hen, hun zonen dodend, en hij liet hun vrouwen leven. Waarlijk, hij behoorde tot de verderfzaaiers. En Wij wensten een gunst te geven aan degenen die zwak in het land waren, en hen tot heersers en hen tot erfgenamen te maken. En hen in het land onder te brengen, en Wij lieten Farao en Haman en hun leger van hen krijgen waarvoor zij bang waren. 28:1-6

En Wij zorgden ervoor dat de mensen, die als zwak werden beschouwd, de oostelijke en westelijke gedeeltes van het land kregen, waarvoor Wij het gezegend hadden. En het oprechte woord van jullie Heer werd vervuld voor de kinderen van Israel door alles wat zij hadden moeten verdragen. En Wij vernietigden volledig alle grote werken en gebouwen die de Farao en zijn mensen opgericht hadden. 7:137

En Wij inspireerden de moeder van Musa: 'Zoog hem, maar als je voor hem vreest, geef hem dan aan de rivier en vrees niet, noch wees bedroefd. Waarlijk! Wij zullen hem naar jou terugbrengen, en zullen hem tot een van onze boodschappers maken.' Toen pikte de huishouding van Farao hem op, dat hij voor hen een vijand moge worden en hen verdriet moge bezorgen. Waarlijk! Farao, Hamen en hun legers waren zondaren. En de vrouw van Farao zei: "Een genot voor het oog van mij en van jou. Doodt hem niet, misschien zal hij ons nog tot nut zijn, of kunnen wij hem als een zoon adopteren." En zij voorzagen niet. 28:7-9

En het hart van de moeder van Musa werd leeg. Zij was de onthulling daarvan nabij, hadden Wij haar hart niet versterkt zodat zij een van de gelovigen bleef. En zij zei tegen zijn zuster: "Volg hem." Dus keek zij van een verre plaats in het geheim toe, terwijl zij dat niet voorzagen. En Wij hadden al minnen voor hem verboden, tot zij zei: "Zal ik u een huishouden wijzen die hem voor u zal opvoeden en trouw voor hem zal zorgen op de goede manier?" Zo brachten Wij hem weer bij zijn moeder, dat zij verheugd moge zijn, en dat zij niet zou treuren, en dat zij moge weten, dat de belofte van Allah waar is. Maar de meesten van hen weten niet. En toen hij tot volle wasdom was gekomen, en perfect was, gaven Wij hem wijsheid en religieuze kennis. En dus belonen Wij de weldoeners. 28:10-14

En hij trad de stad binnen op een tijd datr haar volk nog niet bewust was en hij kwam twee mannen tegen die vochten, een van zijn groep en de andere van zijn vijans. De man van zijn groep vroeg hem om hulp tegen de vijand, dus sloeg Musa hem met zijn vuist en doodde hem. Hij zei:"Dit is een daad van sheitan, waarlijk hij is een duidelijk misleidende vijand." Hij zei: "Mijn Heer! Waarlijk, ik heb mijzelf onrecht aangedaan, vergeef mij dus." Toen vergaf Hij het hem. Waarlijk, Hij is de Vaak-Vergevende, de Genadevolle. Hij zei: "Mijn Heer! Voor datgene waarvoor U mij gunsten heeft verleend, zal ik nooit meer een helper van de misdadigers zijn." 28:15-17

Dus werd hij bang, keek rond in de stad, toen zag hij de man die de vorige dag zijn hulp had gevraagd, en hem opnieuw om hulp vroeg. Musa zei tegen hem: "Waarlijk, jij bent een duidelijke misleider!" Toen hij besloot om de man die een vijand voor hen beiden was, te grijpen, zei de man: "O Musa! Is het jouw bedoeling om mij te doden, zoals je gisteren een man gedood hebt? Je doel is niets anders dan een tiran in het land te worden en niet een te zijn die het goede doet." 28:18-19

En er kwam een man aanrennen uit de verste hoek van de stad. Hij zei: "O Musa! Waarlijk, de leiders beraadslagen over jou om je te doden, ontsnap dus. Waarlijk, ik ben een van degenen die jou een oprecht advies geven." 28:20

Dus ontsnapte hij daar vandaan, in een angstige toestand rondkijkend. Hij zei: "Mijn Heer! Red mij van het volk dat onrechtvaardig is!" En toen hij naar Madyan kwam, zei hij: "Het kan zijn, dat mijn Heer mij op de rechte weg leidt." En toen hij bij het water van Madyan aankwam, zag hij daar een groep mannen die hun kudde drenkten, en naast hen vond hij twee vrouwen die hun kudde tegenhielden. Hij zei: "Wat scheelt jullie?" Zij zeiden: "Wij kunnen onze kudde niet drenken tot de schaaapherders hun kudde meenemen. En onze vader is een erg oude man." Dus drenkte hij hun kudde voor hen, toen keerde hij in de schaduw terug en zei: "Mijn Heer! Waarlijk, ik heb behoefte aan al het goede wat U mij geeft." 28:21-24

Toen kwam een van de twee vrouwen verlegen naar hem toe lopen. Zij zei: "Waarlijk, mijn vader roept u, zodat hij u kan belonen voor het drenken van onze kudde voor ons." Toen hij dus tot hem kwam en hem het verhaal vertelde, zei hij: "Vrees niet. Jij bent ontsnapt aan het volk dat onrechtvaardig is." En een van de twee vrouwen zei tegen hem: "O mijn vader! Huur hem! Waarlijk, de beste mannen die je kunt huren zijn de sterke, de betrouwbare. Hij zei: "Ik ben van plan om een van deze twee dochters aan jou uit te huwelijken, op voorwaarde dat jij mij acht jaren zal dienen, maar als je de toen jaren volmaakt, dan zal dat een gunst van jou zijn. Maar ik ben niet van plan het je moeilijk te maken. Als Allah het wil zul je ontdekken, dat ik een van de rechtvaardigen ben." Musa zei: "Dat is dan tussen ons geregeld, welke van de twee termijnen ik vervul, er zal geen onrechtvaardigheid van mij zijn en Allah is Getuige van wat wij zeggen."

Toen, wanneer Musa de termijn had volgemaakt en met zijn familie rondreisde, zag hij een vuur in de richting van de berg Tur. Hij zei tegen zijn familie: "Wacht, ik heb een vuur gezien, misschien kan ik jullie wat informatie brengen of een brandende tak, dat jullie jezelf mogen verwarmen." Toen hij het vuur dus bereikte, werd hij van de rechterkant van het dal geroepen, op de gezegende plaats van de boom: "O Musa! Waarlijk! Ik ben Allah, de Heer van de wereldbewoners! En gooi je stok!" Maar toen hij het als een slang zag bewegen, keerde hij om en vluchtte en keek niet om. Er werd gezegd: "O Musa! Kom nabij en vrees niet. Waarlijk, jij bent een van degenen die veilig zijn. Leg je hand op je borst, hij zal zonder ziekte, wit worden, en trek je hand dicht tegen je aan om vrij van vrees te zijn, dit zijn twee tekenen, van je Heer voor de Farao en zijn leiders. Waarlijk, zij zijn het volk dat verdorven is." 28:29-32

Hij zei: "Mijn Heer! Ik heb een man van hen gedood, dus ik ben bang, dat zij mij zullen doden. En mijn broeder Haroen, hij kan zich beter uitdrukken dan ik, stuur hem dus als helper met mij mee om mij zelfvertrouwen te geven. Waarlijk! Ik vrees dat zij mij zullen loochenen." Allah zei: "Wij zullen je arm door je broer versterken en zullen jullie beiden kracht geven, dus zullen zij niet in staat zijn jullie te kwetsen, met Onze tekenen zullen jullie twee zowel als degenen die jullie volgen overwinnaars zijn." 28:33-35

En wanneer jullie beiden tot Farao komen, zeg: "Wij zijn de Boodschappers van de Heer van de wereldbewoners. Laat dus de Kinderen van Israel met ons meegaan." Farao zei: "Hebben wij jou niet als kind van ons opgevoed? En jij hebt vele jaren van je leven bij ons gewoond. En je hebt je daad gepleegd, die je gedaan hebt. En jij bent een van de ondankbaren." Musa zei: "Ik heb het gedaan toen ik onwetend was. Dus vluchtte ik van u, want ik was bang voor u. Maar mijn Heer heeft mij wijsheid gegeven en mij als een van de boodschappers aangewezen. En dit is de vroegere gunst die u mij verwijt, dat u de Kinderen van Israel tot slaven heeft gemaakt." 26:16-22

Farao zei: "En wie is de Heer van de wereldbewoners?" Musa zei: "De Heer van de hemelen en de aarde en alles wat daartussen is, als jullie maar zoeken om met zekerheid overtuigd te worden." Farao zei tegen degenen om hem heen: "Horen jullie niet wat hij zegt?" Musa zei: "Uw Heer en de Heer van uw voorvaderen!" Farao zei: "Waarlijk, jullie boodschappers die naar jullie toe is gestuurd, is een dwaas!" Musa zei: "De Heer van het oosten en het westen, en alles wat daartussen is, als jullie dat niet begrijpen." 26:23-28

Farao zei: "Als je een god anders dan mij kiest, zal ik je zeker onder de gevangenen plaatsen." Musa zei: "En als ik u iets duidelijks breng?"Farao zei: "Breng het dan, als je waarachtig bent!" Dus gooide Musa zijn stok, en zie, het was een slang, duidelijk. En hij stak zijn hand uit, en zie, voor alle toeschouwers was hij wit! 26:29-33

En voorwaar, Wij hebben hem al Onze tekenen en bewijzen getoond, maar hij ontkende en verwierp. Hij zei: "Ben je gekomen om ons met je toverkunsten uit ons land te verjagen, O Musa? Dan waarlijk, wij kunnen toverkunsten maken die daarop lijken; maak dus een afspraak voor een ontmoeting tussen ons waaraan wij en jullie ons aan zullen houden, op een grote open plaats waar beiden gelijke kansen zullen hebben." Musa zei: "De aangewezen ontmoeting is de feestdag en laat de mensen zich verzamelen als de zon opkomt." 20:56-59

Dus trok Farao zich terug, smeedde zijn plan en kwam terug. Musa zei tegen hem: "Wee over jullie. Verzin geen leugen over Allah, want Hij zou jullie dan door een bestraffing, volledig vernietigen. En zeker, degene die een leugen over Allah verzint zal verschrikkelijk mislukken." Zij overlegden met elkaar wat zij moesten doen, en toen hielden zij hun overleg geheim. Zij zeiden: "Waarlijk! Dit zijn twee tovenaars. Zij zijn van plan om jullie met toverkunsten uit het land te verdrijven en om jullie gezagdragers en notabelen te worden. Smeedt dus jullie plannen, stel je daarna in een rij op, en iedereen die deze dag overleeft, zal zeker slagen." 20:60-64

Zij zeiden: "O Musa! Gooi jij eerst of gooien wij eerst?" Musa zei: "Nee, jullie gooien eerst." Dan zie, hun touwen en hun stokken leken voor hem door hun toverkunsten snel te bewegen. Musa voelde dus een angst bij zichzelf. Wij zeiden: "Vrees niet! Zeker, jij zou de overhand hebben. En gooi dat wat in je rechterhand is! Het zal dat wat zij gemaakt hebben inslikken. Wat zij hebben gemaakt, is slechts een truc van een tovenaar en de tovenaar zal nooit slagen, hoeveel vaardigheid hij ook krijgt." 20:65-69

Farao zei: "Geloven jullie in Musa, voordat ik jullie daartoe toestemming geef? Waarlijk, dit is een samenzwering die jullie gesmeed hebben in de stad om zijn bewoners uit te drijven, maar jullie zullen het te weten komen: Zeker, ik hak jullie handen en voeten aan tegengestelde kant af, dan zal ik jullie allen kruisigen." Zij zeiden: "Waarlijk, wij zijn tot onze Heer teruggekeerd. En u neemt alleen maar wraak op ons, omdat wij in de tekenen van onze Heer geloven, toen ze ons bereikten! Onze Heer! Giet geduld over ons uit en zorg ervoor dat wij als moslims zullen sterven." 7:123-126

De leiders van de mensen van de Farao zeiden: "Wilt u Musa en zijn mensen onheil over het land laten verspreiden om u en uw goden af te zweren? Hij zei: "Wij zullen hun zonen doden en hun vrouwen laten leven en wij hebben beslist een onweerstaanbare macht over hen." Musa zei zei tegen zijn mensen: "Zoek de hulp bij Allah en wees geduldig. Waarlijk, de aarde behoort aan Allah, Hij geeft het als erfenis aan wie Hij wil van Zijn slaven en er is een gezegend einde voor de godvrezenden." Zij zeiden: "Wij hebben veel geleden tot jij kwam en ook sinds je gekomen bent." Hij zei: "Het zou kunnen zijn, dat jullie Heer jullie vijand zal vernietigen en jullie tot opvolgers op aarde maakt, zodat Hij kan zien hoe jullie handelen!" 7:127-129

En een gelovig man uit de familie van de Farao, die zijn geloof verborgen hield, zei: "Doodt u een man, omdat hij zegt, dat zijn Heer Allah is en tot u met duidelijke tekenen van uw Heer komt? En als hij een leugenaar is, dan zal op hem de zonde van zijn; maar als hij de waarheid vertelt, dan zullen sommigen van die rampen waar hij u mee bedreigt over u komen. Waarlijk, Allah leidt niet degenen die een grote zonder, een leugenaar is!" 40:28

"O mijn volk! zei de Egyptenaar. Aan jullie is het koninkrijk van deze dag, jullie zijn de heersers in het land. Maar wie zal ons van de bestraffing van Allah redden als die over ons komt? " Farao zei: "Ik laat jullie alleen zien wat ik zie, en ik leid jullie slechts naar het pad van de juiste politiek!" En hij die geloofde zei: "O mijn volk! Waarlijk, ik vrees dat jullie hetzelfde lot zullen ondergaan als die rampdag van de bondgenoten!" Net als het lot van het volk van Noah en 'Aad en Thamoed en degenen die na hen kwamen. En Allah wil geen onrechtvaardigheid voor Zijn slaven. En O mijn volk! Waarlijk! Ik vrees voor jullie voor de Dag waarop het wederzijdse geroep zal zijn. Een Dag waarop jullie je zullen omdraaien en vluchten zonder een beschermer van Allah te hebben. En iedereen die Allah laat dwalen, voor hem is er geen leiding. En voorwaar, Yusuf is tot jullie gekomen, in een tijd die voorbij is, met duidelijke tekenen, maar jullie stopten niet te twijfelen over de zaken die hij jullie bracht, tot zijn overlijden zeiden jullie: "Geen boodschapper zal Allah na hem sturen. Dus Allah laat degene die een grote zondaar en een twijfelaar is, dwalen." Degenen die over de tekenen van Allah twijfelen, zonder dat er enig gezag tot hen is gekomen, dat is in het aangezicht van Allah diep gehaat en in het aangezicht van degenen die geloven. Dus verzegelt Allah het hart van elke arrogante tiran. 40:29-37

 

En Farao zei: "O Haman! Bouw voor mij een toren zodat ik op de wegen kan aankomen. De wegen naar de hemelen en dat ik naar de god van Musa kan kijken, maar waarlijk, ik denk dat hij een leugenaar is." Dus het was in de ogen van Farao schoonschijnend gemaakt, het kwaad van zijn daden, en hij werd van het rechte pad afgehouden en de samenzwering van de Farao leed alleen maar naar verlies en vernieling voor hem." 40:36-37

En de man die geloofde zei: "O mijn volk! Volg mij, ik zal jullie naar de weg van het juiste gedrag leiden. O mijn volk! Waarlijk, dit leven van de wereld is niets dan een snel vermaak en waarlijk, het hiernamaals is het huis dat voor altijd zal blijven. Iedereen die een kwade daad begaat, zal niet anders dan dat vergoed krijgen en iedereen die een goede daad verricht, of hij nu man of vrouw is, en een ware gelovige, die zal het paradijs binnentreden, waar hij in zijn behoefte voorzien zal worden zonder dat het afgemeten wordt. En O mijn volk! Hoe kan het, dat ik jullie tot de redding oproep, terwijl jullie mij tot het vuur oproepen! Jullie nodigen mij tot ongeloof in Allah uit en jullie kennen deelgenoten in de aanbidding aan Hem toe; waarvan ik geen kennis heb en ik nodig jullie uit tot de Almachtige, de Vaak Vergevende! Er is geen twijfel, dat jullie mij oproepen om iemand te aanbidden die geen gehoor kan geven aan mijn verzoeken in deze wereld of het hiernamaals. En onze terugkeer zal tot Allah zijn en verdorvenen zullen de bewoners van het vuur zijn! En jullie zullen je herinneren wat ik jullie vertel, en ik laat mijn zaak aan Allah over. Waarlijk, Allah is de Alziende van Zijn slaven." Dus Allah redt hem van het kwaad dat tegen hem samenzweert, terwijl een kwade bestraffing het volk van Farao omringt. Zij zullen aan het vuur worden blootgesteld, in de ochtend en de middag en op de Dag wanneer het Uur tot uitvoering wordt gebracht zal er tegen de engelen gezegd worden: "Laat het volk van Farao de zwaarste bestraffing binnengaan." 40:38-46

En voorwaar, Wij bestraffen de mensen van de Farao met jaren van droogte en tekorten aan vruchten, opdat zij het zullen weten. Maar als er iets goeds tot hem kwam, zeiden zij: "Ons behoort dit toe." En het kwaad dat hen trof, schreven zij toe aan kwade voortekenen die zij met Musa in verband vrachten en degenen die bij hem waren. Weet! Waarlijk, hun kwade voortekenen waren met Allah, maar de meesten van hen weten het niet. Zij zeiden: "Welke tekenen je ook naar ons toe brengt, en hoe je ons met je tovenaarskunsten bewerkt, wij zullen je nooit geloven." Dus stuurden Wij tot hen: de vloed, de sprinkhanen, de luizen, de kikkers, en het bloed, als een opvolging van duidelijke tekenen, toch bleven zij arrogant en behoorden zij tot de mensen die misdadigers zijn. 7:130-133

En als de bestraffing hen trof, zeiden zij: "O Musa! Roep je Heer aan vanwege de beloften die Hij jou heeft gegeven. Als je de bestraffing van ons weg haalt, zullen wij zeker in jou geloven en we zullen de Kinderen van Israel met jou mee laten gaan." Maar toen Wij de bestraffing verwijderden van hen op een afgesproken tijd, die het had bereikt, zie! Zij braken hun woord! Dus namen Wij vergelding op hen. Wij verdronken hen in de zee, omdat zij Onze tekenen verwierpen en achteloos waren met hun waarschuwingen." 7:134-136

Maar niemand geloofde Musa, behalve wat kinderen van zijn volk, vanwege de vrees voor de Farao en diens notabelen, dat zij hun zouden vervolgen; en werkelijk, de Farao was een arrogante tiran op aarde, hij behoorde zeker tot de onmatigen." 10:83

En Musa zei: "O mijn volk! Als jullie in Allah geloofd hebben, geef Hem dan jullie vertrouwen als jullie moslims zijn." Zij zeiden: "In Allah leggen wij ons vertrouwen. Onze Heer! Maak ons niet een beproeving voor een volk dat onrechtvaardig is. En red ons door Uw genade van het ongelovige volk." En Wij inspireerden Musa en zijn broeder zeggende: "Neem huizen voor jullie mensen in Egypte en maak jullie huizen plaatsen van jullie aanbidding, en verricht het gebed perfect en geef het goede nieuws aan de gelovigen." En Musa zei: "Onze Heer! U hebt zeker de Farao en zijn notabelen de schitter en weelde van dit leven gegeven. Zodat zij de mensen van Uw rechte pad laten dwalen. Onze Heer! Vernietig hun weelde en verhard hun harten, zodat zij niet zullen geloven tot zij een pijnlijke bestraffing zien." Allah zei: "Waarlijk, het smeekgebed van jullie beiden is geaccepteerd. Blijft jullie beiden dus op het rechte pad en volg niet het pad van degenen die niet weten." 10:84-98

En Wij inspireerden Musa zeggende: "Neem Mijn slaven in de nacht weg, waarlijk, jullie zullen vervolgd worden." Toen stuurde Farao boodschappers naar alle steden, zeggende: "Waarlijk! Dit is zeker niet anders dan een kleine groep. En waarlijk, zij hebben gedaan wat ons woedend heeft gemaakt; en wij zijn een goed bewapend, vooruit gewaarschuwd leger." Dus hebben Wij hen van de tuinen en de bronnen verbannen, van schatten en alle soorten eerbare plaatsen. Dus lieten Wij de Kinderen van Israel het beŽrven. Dus vervolgden zij hen bij de zonsopkomst. En toen de twee legers elkaar zagen, zei het volk van Musa: "Wij zijn zeker, dat wij overmand zullen worden." Musa zei: "Nee, waarlijk! Bij mij is mijn Heer! Hij zal mij leiden." Toen inspireerden Wij Musa zeggende: "Sla met jouw stok tegen de zee." En het spleet en ieder afzonderlijk deel werd als een grote stevige massa van een berg. Toen brachten Wij de anderen naar die plaats. En Wij redden Musa en allen die bij hem waren. Toen verdronken Wij de anderen. Waarlijk! Hierin is een teken, maar de meesten van hen zijn geen gelovigen. En waarlijk, jullie Heer! Hij is waarlijk de Almachtige, de Genadevolle. 26:52-68

En Wij namen de Kinderen van Israel dwars door de zee en de Farao volgde met zijn leger in onderdrukking en vijandigheid. Toen hij verdronk, zei hij: "Ik geloof, dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, in Wie de Kinderen van Israel geloven en ik ben een van degenen die moslims zijn." Nu geloof je, terwijl je eerder weigerde te geloven en je tot de onmatigen behoorde. Deze dag zullen Wij dus je dode lichamen uit de zee brengen, dat je een teken moge zijn voor degenen die na jou komen! En waarlijk, velen van de mensheid zijn achteloos voor Onze tekenen. 10:90-92

Als jij maar kon zien wanneer zij boven het hellevuur worden gehouden! Zij zullen zeggen: "Wij wilden, dat wij teruggestuurd werden! Dan zouden wij de tekenen van onze Heer niet ontkennen en wij zouden tot de gelovigen behoren!" Nee, het is hen duidelijk geworden wat zij hiervoor verborgen hebben. Maar als zij zouden terugkeren, dan zouden zij zeker terugkeren naar datgene wat hen verboden was. En zij zijn waarlijk leugenaars. 6:27-28

En Wij brachten de kinderen van Israel door de zee en zij kwamen bij mensen die een paar van hun afgodsbeelden vroom aanbaden. Zij zeiden: "O Musa! Maak voor ons een god, zoals zij goden hebben." Hij zei: "Waarlijk, jullie zijn een volk dat niet weet. Waarlijk, waarmee dit volk zich bezighuidt, zullen zij vernietigd worden. En wat zij doen is een waan." Hij zei: "Zal ik voor jullie een andere god zoeken dan Allah, terwijl Hij jullie de superioriteit over de wereldbewoners heeft gegeven?" En gedenk toen Wij jullie van de mensen van de Farao redden, die jullie de ergste bestraffing gaven, jullie zonen doodden en jullie vrouwen in leven lieten. En daarin is een grote beproeving van jullie Heer. 7:138-141

En gedenk dat Musa tot zijn mensen zei: "O mijn volk! Gedenk de gunsten die Allah jullie heeft gegeven, toen Hij profeten onder jullie maakte en onder jullie koningen heeft gemaakt, en wat Hij niet aan anderen van de wereldbewoners heeft gegeven. O, mijn volk! Ga het heilige land binnen dat Allah aan jullie heeft toegekend en keer niet terug. Want dan zullen jullie tot de verliezers terugkeren. Zij zeiden: "O Musa! In dit heilige land zijn mensen van grote kracht en wij zullen het nooit binnengaan, totdat zij weggaan, als zij weggaan gaan wij naar binnen." Twee mannen van hen die Allah vreesden en aan wie Allah Zijn gunsten had gegeven, zeiden: "Val hen door de poort aan, want als jullie daar zijn, zal de overwinning aan jullie zijn en leg je vertrouwen in Allah als jullie ware gelovigen zijn." Zij zeiden: "O Musa! Wij zullen nooit naar binnen gaan, zolang zij daar zijn. Gaan jullie dan en jullie Heer en vecht allebei, wij blijven hier zitten." Hij zei: "O, mijn Heer! Ik heb slechts macht over mijzelf en mijn broeder, scheidt ons dus van de mensen die ver zijn. Allah zei: "Daarom is dit heilige land voor hen voor veertig jaar verboden, in verwarring zullen zij door het land trekken. Heb geen medelijden met de mensen die verdorven zijn." 5:20-26

En Wij wezen voor Musa dertig nachten aan en voegden nog tien toe, en hij maakte de periode die door zijn Heer was aangewezen vol met veertig nachten. En Musa zei tegen zijn broeder Haroen: "Wees mijn vervanging voor mijn mensen, handel op de juiste manier en volg niet de weg van de verderfzaaiers." En toen Musa op de aangewezen tijd en plaats bij Ons kwam en zijn Heer tot hem sprak, zei hij: "O, mijn Heer! Toon mij U, zodat ik U kan zien." Allah zei: "Jij kunt Mij niet zien, maar kijk naar de berg als hij daar stil op zijn plaats blijft staan, dan zul je Mij zien." Dus toen zijn Heer zich aan de berg openbaarde, liet Hij hem instorten en tot stof vergaan, en Musa viel bewusteloos neer. Toen hij weer bijkwam, zei hij: "Verheerlijkt bent U, ik wend mij tot U in berouw en ik ben de eerste onder de gelovigen." Allah zei: "O, Musa, Ik heb jou door Mijn openbaring en door Mijn spreken boven de mensen verkozen. Houd dus datgene wat Ik jou gegeven heb vast en behoor tot de dankbaren." En Wij schreven voor hem op de tafelen de lessen die uit alle dingen getrokken konden worden en de uitleg van alle dingen en zeiden: "Houd dit ferm vast en moedig je mensen aan om het betere daarvan te nemen. Ik zal jou het huis van de verdorvenen laten zien." Ik zal degenen die arrogant op aarde zijn, van Mijn tekenen laten afkeren, op een verkeerde manier, zelfs als zij alle tekenen zien, zullen zij dat niet als manier aannemen, maar zij zullen de verkeerde manier zien en die aannemen, omdat zij Onze tekenen verwerpen en achteloos zijn om daarvan een les te leren. Degenen die Onze tekenen en de ontmoeting in het Hiernamaals ontkennen, zijn vruchteloos in hun daden. Verwachten zij beloond te worden met iets behalve wat zij doen?" 7:142-147

En het volk van Musa maakte tijdens zijn afwezigheid van hun sieraden de afbeelding van een kalf. Het maakte een geluid. Zagen zij dan niet, dat het niet tot hen kon spreken noch dat het hen op de weg leidde? Zij namen het aan voor aanbidding en zij waren onrechtvaardig. En toen zij spijt hadden en zagen, dat zij afgedwaald waren hadden zij berouw en zeiden: "Als onze Heer geen genade met ons heeft en ons niet vergeeft, zullen wij zeker tot de verliezers behoren." En toen Musa boos en geschokt tot zijn volk terugkeerde, zei hij: "Wat jullie gedaan hebben tijdens mijn afwezigheid is een slechte zaak. Hebben jullie je gehaast en zijn jullie vooropgegaan in de zaak van jullie Heer?" En hij gooide de tafelen neer en greep zijn broeder bij de haren van zijn hoofd en sleepte hem naar zich toe. Haroen zei: "O, zoon van mijn moeder! Voorwaar, de mensen beoordeelden mij zwak en wilden mij vermoorden, maak mij niet tot je vijand noch zet mij tussen de mensen die onrechtvaardig zijn." Musa zei: "O, mijn Heer! Vergeef mij en mijn broeder en laat ons toe tot Uw genade, want U bent de genadigste van allen die genade tonen." Zeker, degenen die het kalf namen, daar zal de toorn en de vernedering van hun Heer overheen komen in het leven van deze wereld. Aldus vergelden Wij degenen die leugens verzinnen. Maar degenen die kwade daden begaan en daarna berouw vertonen en geloven, waarlijk, jullie Heer is Genadevol, Barmhartig. En toen de woede van Musa gezakt was, nam hij de tafelen op en in hun inscriptie was leiding en genade voor degenen die hun Heer vrezen." 7:148-154

En herinner je toen jullie zeiden: "O Musa! Wij verdragen het niet om maar een soort voedsel te eten. Vraag je Heer daarom om voor ons voort te brengen wat op de aarde groeit; haar kruiden, komkommers, graan, knoflook, linzen, en uien." Hij zei: "Willen jullie dat wat beter voor jullie is, inruilen voor wat minder is? Ga naar wat voor stad dan ook en jullie zullen vinden wat jullie willen!" En zij waren met vernedering en ellende bedekt en zij riepen de toorn van Allah over zich af, omdat zij niet in de tekenen geloofden, de profeten valselijk omgebracht hadden, omdat zij ongehoorzaam waren en de grenzen overschreden hadden. 2:61

Waarlijk, Karoen behoorde tot het volk van Musa, maar hij gedroeg zich hooghartig tegen hen. En Wij gaven hem van de schatten, datgene waarvoor de sleutels voor de lichamen van sterke mannen een last zou zijn. Toen zijn volk tegen hem zei: "Wees niet blij met ondankbaarheid voor de gunsten van Allah. Maar waarlijk! Allah houdt niet van degenen die blij zijn met de ondankbaarheid voor de gunsten van Allah. Zoek met datgene die Allah jou gegeven heeft, het Huis van het hiernamaals, en vergeet niet jouw deel van wettig vermaak in deze wereld en doe goed, zoals Allah goed voor jou doet, en zaai geen verderf in het land. Waarlijk, Allah houdt niet van de verderfzaaiers." Hij zei: "Dit is aan mij gegeven alleen vanwege de kennis die ik bezit." Wist hij niet, dat Allah voor hem generaties mensen vernietigd heeft die sterker waren dan hij en groter in aantal van rijkdom van wat zij verzameld hadden. Maar de misdadigers zullen niet over hun zonden gevraagd worden. Zo ging hij zijn mensen voor in zijn prachtvertoon. Degenen die het leven van deze wereld wensten, zeiden: "Ah, wij wensten dat wij het zo hadden als het Karoen gegeven is. Waarlijk! Hij is de bezitter van een grote rijkdom." Maar degenen aan wie kennis was gegeven, zeiden: "Wee jullie! De beloning van Allah is beter voor degenen die geloven en goede daden verrichten en dit zal niemand krijgen, behalve degenen die geduldig is." Wij zorgden er dus voor, dat de aarde hem en zijn woonplaats opzwolg. Dan had hij geen groep of partij om hem tegen Allah te helpen, noch behoorde hij tot degenen die zichzelf redden. En degenen die een dag eerder zijn positie hadden gewenst, begonnen te zeggen: "Weten jullie niet, dat het Allah is Die de voorziening vergroot of verkleint voor wie Hij maar wil van Zijn slaven. Als het niet was geweest, dat Allah voor ons vrijgevig was, dan zou Hij ervoor kunnen zorgen, dat de aarde ons ook opzwelgt! Weten jullie niet dat de ongelovigen nooit zullen slagen." Dat Wij het Huis van het hiernamaals aan diegenen zullen toekennen die niet met trots tegen de waarheid in opstand komen en onderdrukking in het land noch ellende veroorzaken door het plegen van misdaden. En het goede einde is voor de godvrezenden." 28:76-83

Denken zij dat omdat Wij hen hebben begunstigd met rijkdom en zonen Wij Ons bespoedigen tot hen met goede zaken. Nee, maar zij zien dat niet. 23:55-56

En Wij vernietigden ook Karoen, Farao, en Haman. En voorwaar, Musa kwam tot hen met duidelijke tekenen, maar zij waren hoogmoedig in het land, toch konden zij Ons niet ontwijken. Dus straften Wij ieder voor zijn zonden, onder hen waren er sommigen aan wie Wij een krachtige wind met een regen van stenen stuurden en onder hen waren er sommigen die door een verschrikkelijke rukwind overmand werden en onder hen waren er sommigen die Wij door de aarde lieten opzwelgen en onder hen waren er sommigen die Wij verdronken. Het was Allah niet Die hen onrecht had aangedaan, maar zij hadden zichzelf onrecht aangedaan. 29:39-40

En toen zij verder waren gegaan, zei Musa tegen zijn jonge knecht: "Ik zal het reizen niet opgeven tot ik de samenvloeiing van de twee zeeŽn bereik of tot ik jaren en jaren reizend heb doorgevracht."Maar toen zij de samenvloeiing van de twee zeeŽn bereikten, vergaten zij hun vis en het nam zijn weg naar de zee alsof het door een tunnel ging. En toen zij verder waren gegaan, zei Musa tegen zijn jonge knecht: "Breng ons ons ontbijt, waarlijk, wij zijn erg moe geworden op deze zware reis." Hij zei: "Weet je nog, dat wij onszelf bij die rots hebben neergelegd?" Ik was de vis beslist vergeten, niemand anders dan shaytan heeft ervoor gezorgd, dat ik vergeten ben daaraan te denken. Hij heeft op een vreemde manier zijn weg naar de zee gevonden!" Musa zei: "Dat is waar wij naar gezocht hebben." Dus keerden zij op hun schreden terug. Toen vonden zij een van Onze slaven, die Wij Onze genade hadden gegeven, en die Wij in Onze kennis onderwezen hadden. Musa zei tegen hem: "Mag ik u volgen, zodat u mij iets van die kennis die u onderwezen is, kunt leren?" Hij zei: "Waarlijk! Jij zou niet in staat zijn om geduld met mij te hebben! Wn hoe kun je nu geduld hebben over iets waar je geen kennis van hebt?" Musa zei: "Als Allah het wil, zult u mij geduldig vinden en ik zou u niet in het minste ongehoorzaam zijn." Hij zei: "Volg mij dan, maar vraag niets tot ik het zelf bij jou te berde breng." Dus gingen zij beiden verder, toen zij in het schip waren, hij liet het zinken. Musa zei: "Heb je het laten zinken, zodat zijn bemanning zou verdrinken? Waarlijk, jij hebt iets kwaads verricht." Hij zei: "Heb ik je niet verteld, dat je geen geduld met mij zou kunnen hebben?" Musa zei: "Roep mij niet ter verantwoording voor wat ik vergeten ben, en wees niet streng voor mij in mijn zaak met u." Toen gingen zij beiden verder, totdat zij een jongen tegenkwamen, doodde hij hem. Musa zei: "Heeft u een onschuldig persoon gedood die niemand vermoord heeft? Waarlijk, u heeft een vreselijke daad verricht." Hij zei: "Heb ik je niet verteld dat je geen geduld met mij zou hebben?" Musa zei: "Als ik u hierna iets vraag, houdt mij niet in uw gezelschap, u heeft een verontschuldiging van mij gekregen." Toen gingen zij beiden verder, tot zij bij de inwoners van een stad kwamen, zij vroegen hen om eten, maar zij weigerden hen gastvrijheid. Toen vonden zij een muur die bijna omviel en hij repareerde hem. Musa zei: "Als u gewild had, waarlijk, u had daar loon voor kunnen vragen!" Hij zei: "Dit is het moment tussen mij en jou om afscheid te nemen en waarop ik je de interpretatie van die zaken geef waarover je geen geduld kon hebben. Wat het schip betreft, het behoorde aan arme mensen toe die op zee hun brood verdienden. Ik wilde, dat het een gebrak vertoonde, want hun koning komt alle schepen met geweld in beslag nemen. Wat de jongen betreft, zijn ouders waren gelovigen en waren bang, dat hij hen zou onderdrukken door opstandigheid en ongeloof. Onze bedoeling was, dat hun Heer hem zou vervangen door een die beter is wat betreft rechtvaardigheid en die nader tot Onze genade is. Wat de muur betreft, deze behoorde toe aan twee weesjongens van de stad; daaronder was een schat die aan hen toebehoorde; en hun vader was een rechtschapen man en de bedoeling van jouw Heer is, dat zij tot volwassenheid zouden opgroeien en dan hun schat als een genade van jullie Heer nemen. Ik deed het niet op eigen gezag. Dit is de bedoeling van die zaken waarvoor je geen geduld kon opbrengen." 18:60-82

Allah zei: "O Musa, Ik heb jou boven de mensen door Mijn openbaring verkozen en door Mijn spreken. Houd dus datgene wat Ik jou gegeven heb vast en behoor tot de dankbaren." 7:144

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:05

mashallah

barakahAllahoe fiekee

 

"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:15
ahahah nou gaat ie zeggen dat ik aan het spammen ben.. Ik doe straks de rest wel. Ik heb trouwens ook een samenvatting van het boek: de Hel en het Paradijs, en ook nog ergens van Sudjuud as-sahw volgens mij.. Vinden jullie het interessant als ik die ook plaats? Ik dacht toendertijd eigenlijk dat er gewoon niemand interesse in had omdat die topic wegwas ahaha.
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:17

 

Ilias...

En waarlijk, Ilias was een van de boodschappers. Toen hij tegen zijn volk zei: "Vrezen jullie Allah niet?" Roepen jullie B'al aan en verzaken jullie de Beste Schepper, Allah, jullie Heer en de Heer van jullie voorvaderen?"Maar zij loochenden hem, dus zullen zij zeker naar de bestraffing worden gebracht. Behalve de uitverkoren slaven van Allah. En Wij lieten aan hem een goede herinnering onder de generaties in latere tijden. Vrede voor Ilyasin! Waarlijk, aldus belonen Wij de weldoeners. Waarlijk, hij was een van Onze gelovende slaven. 37:123-132

Elisha...

En Ismail, en Elisha, en Yoenah, en Loeth, en aan ieder van hen gaven Wij de voorkeur boven de wereldbewoners. 6:86

En gedenk Ismail, Elisha, en Dhoel-kifl, allen behoren tot de besten. 38:48

Shamwil...

Hebben jullie niet gedacht aan de groep van de Kinderen van Israel na Musa? Toen zij tegen een profeet van hen zeiden: "Wijs voor ons een koning aan en wij zullen op het pad van Allah strijden." Hij zei: "Zullen jullie je dan van het strijden adgouden, als het strijden jullie voorgeschreven is?" Zij zeiden: "Waarom zullen wij niet op het pas van ALlah strijden als wij uit onze huizen zijn verdreven en van onze kinderen?" Maar toen het strijden hen geboden was, keerden zij zich ervan af, allen behalve een paar van hen. En Allah is zich goed bewust van de onrechtvaardigen. 2:246

Waarlijk, Allah heeft Taloet voor jullie als koning aangewezen. Zij zeiden: "Hoe kan hij een koning voor ons zijn als wij beter voor het koningsschap geschikt zijn dan hij en hem is niet genoeg weelde gegeven." 2:247

En hun profeet zei tegen hen: "Waarlijk! Het teken van zijn koningsschap is, dat er tot jullie de Ark des Verbonds komt, waarin vrede en zekerheid is van jullie Heer en een overblijfsel van wat Musa en Haroen achter is gelaten, gedragen door engelen. Waarlijk, dit is een teken voor jullie die waarlijk gelovigen zijn." 2:248

Toen Taloet met zijn leger optrok, zei hij: "Waarlijk! Allah zal jullie bij een rivier beproeven. Wie daarvan drinkt, behoort niet tot mij en wie daarvan niet proeft, behoort tot mij, behalve degene die daarvan neemt in de holte van zijn hand." Maar toch dronken zij daarvan, behalve een paar van hen. 2:249

Dus toen hij de rivier was overgestoken, hij en degenen die hem geloofden, zeiden zij: "Deze dag hebben wij geen macht tegen Djaloet en de zijnen." Maar degenen die met zekerheid wisten, dat zij hun Heer zouden ontmoeten, zeiden: 'Hoe vaak heeft een kleine groep al een machtig leger verslagen met Allah's hulp? En Allah is met de geduldigen." En toen zij naderden om Djaloet met zijn leger te ontmoeten, riepen zij: "Onze Heer! Geef ons geduld en maak ons de overwinnaars over de ongelovige mensen." 2:249-250

Dus versloegen zij hen met Allah's hulp en Dawoed doodde Djaloet en Allah gaf hem het koninkrijk en wijsheid en onderwees hem in wat Hij wilde. En als Allah niet een groep mensen door middel van een ander controleert, zal de aarde waarlijk vol ellende zijn. Maar Allah is vol Gaven aan de wereldbewoners. 2:250-251

Yoesha...

En gedenk dat er tegen jullie gezegd was: "Woon in deze stad en eet daarvan wat jullie wensen en zeg: "Vergeef onze zonden." en ga de poort knielend in. Wij zullen jullie je zonden vergeven. Wij zullen de beloning voor de weldoeners doen toenemen. Maar degenen onder hen die valselijk het woord hebben veranderd, dat hen verteld was, zenden Wij dus een bestraffing uit de hemel voor hun wandaden. 7:161-162

En herinner je O Kinderen van Israel, toen Wij het verbond aangingen en Wij boven jullie de berg Toer lieten oprijzen zeggende: "Houdt jullie stevig vast aan wat Wij jullie gegeven hebben en gedenkt de inhoud op zo'n manier dat jullie godvrezend worden. Hierna keerden jullie je ervan af. Als Allah jullie geen gunst en genade verleend had, dan zouden jullie zeker onder de verliezers zijn." 2:63-64

En herinner je wanneer jullie zeiden: "O Musa! Wij zullen je nooit geloven, totdat wij Allah duidelijk zien." Maar jullie werden door de bliksem gegrepen toen jullie keken. En Wij deden jullie na jullie dood opstaan, zodat jullie dankbaar zouden zijn. En Wij zorgden ervoor, dat de wolken schaduw voor je wierpen en de manna en de kwartels naar beneden stuurden zeggende: "Eet van de goede en wettige zaken waarin Wij jullie hebben voorzien." En zij hebben Ons geen onrecht aangedaan, maar hebben zichzelf onrecht aangedaan. 2:55-57

En herinner je toen Musa water voor zijn mensen vroeg, zeiden Wij: "Sla met je staf tegen de steen." Toen stroomde het uit twaalf bronnen. Iedere groep mensen kende zijn plaats bij het water. Eet en drinkt van wat Allah jullie heeft voorzien en handelt niet verdorven door ellende op de aarde te veroorzaken. 2:60

En herinner je dat Musa tegen zijn mensen zei: "Waarlijk, Allah heeft jullie bevolen, dat jullie een koe moeten slachten." Zij zeiden: "Steek je de draak met ons?" Hij zei: "Ik neem mijn toevlucht tot Allah om niet tot de onwetenden te behoren." Zij zeiden: "Roep je Heer voor ons aan, zodat Hij voor ons duidelijk maakt hoe zij zijn moet!" Hij zei: "Hij zegt: "Waarlijk, het is een koe die niet te oud of te jong moet zijn, maar zij moet hiertussen in zijn, doe dus wat jullie bevolen is." Zij zeiden: "Roep je Heer vor ons aan om duidelijkheid te krijgen over haar kleur." Hij zei: "Hij zegt: "het is een gele koe, helder van kleur, een plezier voor de eigenaars." Zij zeiden: "Roep je Heer voor ons aan om duidelijkheid te krijgen hoe het moet. Waarlijk, voor ons zijn alle koeien gelijk. En zeker, als Allah het wil, worden wij geleid." Musa zei: "Waarlijk, Hij zegt: "Het moet een koe zijn die niet getraind is om het land te ploegen noch om de velden te irrigeren, gezond, en geen andere kleur hebbend dan het heldere geel." Zij zeiden: "Nu heb je de waarheid gesproken." Dus slachtten zij haar hoewel zij het bijna niet hadden gedaan. En herinner je toen je een man had gedood en je in ongenoegen over jezelf viel, vanwege de misdaad. Maar Allah liet je zien waar je jezelf kon verbergen. Dus zeiden Wij: "Raak hem aan met een stuk daarvan. Dus Allah brengt de doden tot leven en laat jullie Zijn tekenen zien, zodat jullie zullen begrijpen." 2:67-73

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:17

Dawoed...

Dus versloegen zij hen met Allah's hulp en Dawoed doodde Djaloet en Allah gaf hem het koninkrijk en wijsheid en onderwees hem in wat Hij wilde. En als Allah niet een groep mensen door middel van een ander controleert, zal de aarde waarlijk vol ellende zijn. Maar Allah os vol Gaven aan de wereldbewoners. 2:251

En Wij onderwierpen de bergen en de vogels om samen met Dawoed Onze lofprijzing te verheerlijken. En Wij waren het Die de daders waren. En Wij onderwezen hem hoe metalen maliŽnkolders te maken, om jullie te beschermen in de gevechten. Zijn jullie dan niet dankbaar? 21:79-80

En heeft het nieuws van de procesvoerenden jou bereikt? Toen zij over de muur klommen in zijn gebedsplaats. Toen zij op Dawoed toekwamen, was hij doodsbang voor hen, zij zeiden: "Vrees niet! Wij zijn twee procesvoerenden, de een heeft de ander kwaad gedaan, oordeel daarom tussen ons in waarheid en behandel ons niet onrechtvaardig en leidt ons op het rechte pad. Waarlijk, deze broeder van mij heeft negenennegentig ooien, terwijl ik slechts een ooi heb, en hij zegt: "Geef haar aan mij, en hij heeft mij met spraak overweldigd." Dawoed zei: "Hij heeft jou onrecht aangedaan door jouw ooi te eisen als aanvulling op zijn ooien. En waarlijk, vele partners onderdrukken de ander, behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en zij zijn maar weinig." En Dawoed vermoedde, dat Wij hem beproefd hebben en hij zocht vergiffenis van zijn Heer en hij knielde neer en keerde zich in berouw tot Allah. Dus vergaven Wij hem en waarlijk, voor hem was de nabijheid van Ons en een goede plaats in de terugkeer. 38:21-25

Zij deden het werk voor hem wat hij wenste, hoge kamers, beelden, schalen zo groot als vijvers en kookketels. Werken jullie in dankbaarheid! Maar weinig van Mijn slaven waren dankbaar. 34:13

Soelaiman...

15. En voorzeker, Wij gaven kennis aan Dawoed en Soelaiman, en beiden zeiden zij: "Alle lof zij Allah, Degene Die ons heeft bevoorrecht boven velen van Zijn gelovige dienaren.

16. En Soelaiman volgde Dawoed op. En hij zei: "O mensen, aan ons is de taal van de vogels onderwezen, en ons is van alles gegeven. Voorwaar, dit is zeker de duidelijke gunst."

17. En voor Soelaiman werden zijn troepen van de Djinn's en de mensen en de vogels verzameld, en zij werden in rijen opgesteld.

18. Totdat zij langs de vallei van de mieren kwamen, en een mier zei: "O jullie mieren, gaat jullie woningen binnen, anders zullen Soelaiman en zijn troepen jullie vertrappen, zonder dat zij het beseffen."

19. Toen glimlachte hij om haar woorden, en zei: "Mijn Heer, maak mij dankbaar voor Uw gunst die U mij en mijn ouders schonk , en doe mij goede daden verrichten, waar U Uw welgevallen op doet rusten. En laat mij, door Uw Barmhartigheid, behoren tot Uw rechtschapen dienaren."

20. En hij inspecteerde de vogels, toen zei hij: "Hoe komt het dat ik de hop niet zie? Of behoort hij tot de afwezigen?

21. Ik zal hem zeker een strenge bestraffing opleggen of ik zal hem zeker slachten, of hij zal bij mij moeten komen met een duidelijke reden."

22. Daarop bleef hij niet lang afwezig, en hij zei: "Ik weet iets waarvan jij nog niet weet. En ik breng jou uit Saba' overtuigende berichten.

23. Voorwaar, ik heb gezien dat een vrouw over hen heerst en zij beschikt over alle zaken en zij heeft een geweldige troon.

24. Ik heb gezien dat zij en haar volk knielen voor de zon, naast Allah. En dat de Satan hun hun daden schoon doet toeschijnen en hen afleidt van de Weg. Zij volgen dus geen Leiding.

25. Zodat zij zich niet voor Allah neerknielen, Degene Die voortbrengt wat verborgen is in de hemelen en op de aarde, en Die weet wat jullie verbergen en wat jullie openlijk doen.

26. Allah, er is geen god dan Hij, de Heer van de Geweldige Troon.

27. Hij zei: "Wij zullen zien of jij de waarheid verteld hebt of dat jij tot de leugenaars behoort.

28. Ga heen met deze brief van mij en geef hem aan hem; wend je dan van hen af en zie wat zij terugzeggen."

29. Zij zei: "O vooraanstaanden, voorwaar, aan mij is een edele brief bezorgd.

30. Voorwaar, hij komt van Soelaiman en voorwaar, hij luidt: "In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

31. Verhef jezelf niet in hoogmoed boven mij en komt naar mij als overgegevenen."

32. Zij zei: "O vooraanstaanden, geef mij raad in mijn zaak. Ik nam geen besluit over een zaak voordat jullie er getuigen van waren."

33. Zij zeiden: "Wij beschikken over macht en wij beschikken over grote moed, maar de zaak berust bij u, zie daarom maar wat u beveelt."

34. Zij zei: "Voorwaar, wanneer de koningen een stad binnengingen, zaaiden zij daar vederf en maakten zij de edelen onder haar inwoners tot vernederden; en zo handelen zij.

35. En voorwaar, ik zal hun een geschenk sturen en zie waarmee de gezanten terugkeren."

36. Maar toen de gezant bij Soelaiman kwam, zei hij: "Zouden jullie mij met bezit steunen? Dat wat Allah mij gegeven heeft is beter dan wat Hij jullie gegeven heeft. Maar jullie verheugen je over jullie geschenk.

37. Keer naar hen terug, wij komen zeker met troepen naar hen, waartegen zij geen verzet kunnen bieden. En wij zullen hen zeker daaruit verdrijven, vernederd, terwijl zij onderworpenen zijn."

38. Hij zei: "O vooraanstaanden, wie van jullie brengt mij haar troon, voordat zij naar mij komen als overgegevenen."

39. Een Ifrit van de Djinn's zei: "Ik zal hem naar jou brengen voordat jij van jouw plaats opstaat en voorwaar, ik ben zeker een betrouwbare kracht daartoe."

40. Degene met kennis van de Schift zei: "Ik zal hem in een oogwenk naar jou toebrengen."En toen hij hem voor zich geplaatst zag, zei hij: "Dit is een gunst van mijn Heer, om mij op de proef te stellen of ik dankbaar zal zijn, of ik ondankbaar zal zijn. Maar hij die dankbaar is, is slechts dankbaar voor zichzelf. En wie ondankbaar is: voorwaar, mijn Heer is Behoefteloos, Edel."

41. Soelaiman zei: "Maak haar troon onherkenbaar voor haar, zodat wij zien of zij herkent of dat zij behoort tot degenen die niet herkennen."

42. Toen zij aankwam, werd haar gezegd: "Is dit jou troon? Zij zei: "Het is alsof hij het is." Hij zei: "Aan ons is voor haar al kennis gegeven en wij gaven ons aan Allah over.

43. En zij werd verhinded door wat zij naast Allah aanbad. Voorwaar, zij behoorde tot het ongelovige volk.

44. Er werd tegen haar gezegd: "Treed het paleis binnen." Toen zij het zag, dacht zij dat het een waterplas was en zij trok haar gewaad op van haar benen. Hij zei: "Het is een paleis dat betegeld is met glas." Zij zei: "Mijn Heer, ik heb mijzelf onrecht aangedaan en ik geef mij met Soelaiman over aan Allah de Heer der Werelden."

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:18

Ezra...

En Wij hebben vor de Kinderen van Israel in het Boek bepaald dat jullie inderdaad twee maal ellende zullen verrichten op aarde en dat jullie trannen en bijzonder arrogant zullen worden! Dus toen de belofte van de eerste van de twee in vervulling kwam, stuurden Wij tot jullie Onze slaven die jullie een verschrikkelijke oorlog gaven Zij kwamen in het allerbinnenste van jullie huizen. En het was een belofte die vervuld werd. Toen gaven Wij jullie opnieuw de overwinning over hen. En Wij hielpen jullie met welvaart en kinderen en maakten jullie talrijker in mankracht. Als jullie goed doen, doen jullie goed voor jullie zelf, en als jullie kwaad doen, doen jullie dat tegen jezelf. Toen de tweede belofte kwam voor de vervulling stonden Wij het jullie vijanden toe om jullie gezichten verdrietig te maken en de Moskee binnen te treden, zoals zij die reeds eerder binnentraden en om alles wat in hun handen viel, volledig te vernietigen. Het kan zijn dat jullie Heer jullie genadig is, maar als jullie terugkeren, dan zullen Wij tot Onze bestraffing terugkeren. En Wij hebben de hel tot gevangenis voor de ongelovigen gemaakt. 17:4-8

Of als degene die, toen hij langs een dorp kwam dat verlaten was en in ruines lag, zei: "Hoe kan Allah het na haar dood weer doen herleven?"Toen deed Allah hem voor honderd jaar dood zijn, en wekte hem daarna op. Hij zei: "Ik verbleef hier een dag of een gedeelte van een dag."Allah zei: "Nee, jij verbleef hier honderd jaar; kijk naar je voedsel en je drank, zij zijn niet bedorven; en kijk naar je ezel, zodat Wij jou tot een Teken voor de mens maken. En kijk naar hoe Wij de beenderen in elkaar zetten en dan met vlees bedekken."Toen hem dit duidelijk werd, zei hij: "Ik weet dat Allah Almachtig is over alle dingen." 2:25

Zacharia en Yahya...

Kaf, Ha, Ya, Ain, Saad. Dit is een herinnering van genade van jouw Heer aan Zijn slaaf Zacharia. Toen hij zijn Heer riep, een roep in stilte. Zeggende: "Mijn Heer! Zeker mijn botten zijn zwak geworden en grijs haar is over mijn hoofd gespreid. En ik ben nooit ongezegend geweest in mijn aanroepingen tot U, o mijn Heer! En waarlijk! Ik vrees voor het nageslacht na mij want mijn vrouw is onvruchtbaar. Dus geef mij van Uzelf een erfgenaam. Die mij zal beerven en ook het nageslacht van Yacoeb beerven. En maak hem, mijn Heer, iemand waar U tevreden mee bent. "O Zacharia! Waarlijk, Wij geven jou het goede nieuws van een zoon, zijn naam zal Yahya zijn. Wij hebben deze naam aan geen voor hem gegeven."Hij zei: "MIjn Heer! Hoe kan ik een zoon krijgen als mijn vrouw onvruchtbaar is en ik al een bijzonder hoge leeftijd heb behaald." Hij zei: "Zo zal het zijn. Het is gemakkelijk voor Mij. Zeker, Ik heb jou eerder geschapen, toen je niets was! " Zacharia zei: "Mijn heer! Geef mij een teken."Hij zei: "Jouw teken is, dat je gedurende drie dagen en nachten niet tegen de mensheid zult spreken, hoewel jij geen lichamelijk gebrek hebt."Toen kwam hij van zijn gebedsruimte naar buiten, hij vertelde tot zijn volk door middel van tekens Allah door lofprijzingen in de ochtend en de namiddag te verheerlijken. "O Yahya! Houd je aan het Boek vast."En Wij gaven hem wijsheid toen hij nog een kind was/ En maakten hem geliefd bij de mensen als een gunst van Ons en zuiver van zonden en hij was rechtgeleid. En pichtsgetrouw naar zijn ouders toe, en hij was noch arrogant noch ongehoorzaam/ En vrede zij met hem op de dag, dat hij geboren werd. De dag dat hij sterft en de dag, dat hij weer tot leven wordt geroepen. 19:1-15

En gedenk Zacharia, toen hij tot zijn Heer riep: "O mijn Heer! Laat mij niet eenzaam achter, hoewel U de beste van de Erfgenamen bent." Dus beantwoordden Wij zijn roep en Wij gaven hem Yahya en genazen zijn vrouw voor hem. Waarlijk, zij haastten zich om het goede te doen en zij riepen Ons hoopvol en vol vrees aan en zij vernederden zichzelf voor Ons. 21:89-90

Isa...

Soerah al 'Imraan:

33. Voorwaar, Allah verkoos Adam en Noah en de familie van Ibrahim en de familie van Imran boven de andere wereldbewoners.

34. Zij zijn afstammelingen van elkaar, en Allah is Alhorend, Alwetend.

35. Toen de vrouw van 'Imran zei: "Mijn Heer, voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende de Alwetende."

36. En toen zij haar gebaard had, zei zij: "Mijn Heer, ik heb haar gebaard, het is een meisje." - En Allah wist het best wat zij gebaard had - "En het mannelijke is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Maryam genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte satan."

37. Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijkheid en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zacharia. Iedere keer dat Zacharia in de gebedsruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei: "O Maryam, van waar heb je dat?" Zij zei: "Dat komt bij Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening."

38. Daar smeekte Zacharia zijn Heer, hij zei: "O mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede hoort."

39. Toen riepen de Engelen tot hem, toen hij in de gebedsruimte in gebed stond: "Voorwaar, Allah brengt jou een verheugende tijding: de geboorte van Yahya, als een bevestiging van een Woord van Allah, als een leider, een ingetogene, een Profeet, behorende tot de rechtschapenen.

40. Hij zei: "O mijn Heer, hoe kan ik een jongen verwekken, terwijl ik oud geworden ben en mijn vrouw onvruchtbaar is?" Allah zei: "Zo doet Allah wat Hij wil."

41. Hij zei: "O mijn Heer, geef mij een teken." Allah zei: "Jouw teken is, dat je drie dagen niet met mensen spreekt dan door gebaren, gedenkt jouw Heer veel en prijst Zijn glorie in de avond en in de ochtend."

42. En toen de Engelen zeiden: "O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren.

43. O Maryam, gehoorzaam jou Heer en kniel je voor Hem neer en buig je met de buigenden."

44. Dat zijn berichten over het verborgene die Wij aan jou mededelen. En jij was niet met hen toen zij door hun pennen te werpen verlootten wie van hen verantwoordelijk was voor de zorg van Maryam, en jij was ook niet bij hen toen zij hierover redetwistten.

45. Gedenkt toen de Engelen zeiden: "O Maryam. voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: Zijn naam is de Masih, Isa, zoon van Maryam, in deze wereld en in het hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht bij Allah staan.

46. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen.

47. Zij zei: "O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?" Allah zei: "Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: 'Wees' en het is."

48. En Hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid, en de Taurat, en de Indjil.

49. En hij is als een Boodschapper voor de Kinderen van Israel, die zegt: "Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie iets uit klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen, en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie als jullie gelovigen zijn.

50 En ik ben er als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Taurat, en opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.

51. Voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, dient Hem dus, dit is een recht Pad."

52. En toen 'Isa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: "Wie zijn mijn helpers op het rechte pad naar Allah?" Zijn metgezellen zeiden: "Wij zijn helpen van Alllah , wij geloven in Allah en getuigen dat wij ons overgegeven hebben.

53. Onze Heer, wij geloven in wat U neergezonden hebt en wij volgen de Boodschapper en schrijf ons daarom op bij de getuigen van de Eenheid van Allah."

54. En de ongelovigen beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken.

55. En toen Allah zei: "O 'Isa, voorwaar, Ik zal jou tot Mij nemen en Ik zal jou tot Mij opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal jullie terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten van mening verschillen.

56. En wat degenen die ongelovig zijn betreft: hen zal Ik op de wereld en in het Hiernamaals met een strenge bestraffing straffen en er zullen voor hen geen helpers zijn.

57. En wat degenen die gelovig zijn en goede werken verrichten betreft; Allah zal hun hun volledige beloning schenken, en Allah houdt niet van de onrechtvaardigen.

58. Dat dragen Wij jou voor van de Verzen en de wijze Vermaning.

59. Voorwaar, de gelijkenis van de schepping van Isa is bij Allah als de gelijkenis van de schepping van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: 'Wees' en hij was.

60. De Waarheid komt van jouw Heer en behoor dus niet tot de twijfelaars.

61.Wie dan met jou (Mohammad) over hem redetwist , nadat de kennis tot jou is gekomen zeg dan: "Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en julliezelf bij elkaar roepen en dan gezamelijk Allah's vloek afroepen en dan Allah's vloek toewensen aan de leugenaars."

62. Voorwaar, dit is de ware geschiedenis, en er is geen god dan Allah en voorwaar, Allah is het Die de Almachtige, de Alwijze is.

63. Als zij zich dan afwenden: voorwaar, dan is Allah op de hoogte van de verderfzaaiers.

En noem in het Boek het verhaal van Maryam, terwijl zij zich in afzondering van haar familie terugtrok op een plaats die naar het oosten gericht was. Zij plaatste een scherm om zichzelf van hen af te schermen; toen stuurden Wij haar Onze engel Jibriel en hij verscheen voor haar in de vorm van een man met al zijn uiterlijke kenmerken. Zij zei: "Waarlijk! Ik zoek mijn toevlucht bij de Weldadigste tegen jou, als je Allah inderdaad vreest." Jibriel zei: "Ik ben slechts een boodschapper van jouw Heer om voor jou de gave van een rechtgeleide zoon aan te kondigen." Zij zei: "Hoe kan ik een zoon hebben wanneer geen man mij aangeraakt heeft en ik niet onkuis ben?" Hij zei: "Zo zal het zijn, jouw Heer zei: "Dat is gemakkelijk voor Mij: "En Wij wensen dat hij als een teken voor de mensheid wordt aangewezen en een genade van Ons en het is een zaak die reeds besloten is. Zo werd zij van hem zwanger en zij trok zich met hem terug naar een verre plaats. En de pijnen van de baring dreven haar naar de stam van een palmboom. Zij zei: "Ik wou, dat ik hiervoor reeds gestorven was en dat ik totaal vergeten was en uit het gezicht!" Toen huilde hij vanonder haar, zeggende: "Treur niet! Jouw Heer heeft er voor gezorgd, dat er een waterstroom onder jou loopt; en schud de stam van de palmboom naar je toe, die zal verse rijpe dadels op jou laten vallen. Eet en drink dus en wees blij, en als je een mens ziet, zeg dan: "Waarlijk! Ik heb een belofte aan de Weldadigste afgelegd om te vasten, ik zal dus deze dag tegen geen enkel mens spreken." Toen bracht zij hem naar haar volk, hem dragend. Zij zeiden: "O Maryam! Voorwaar, jij hebt een ongehoord machtige zaak gebracht. O zuster van Haroen! Jouw vader was geen man die overspel pleegde noch was je moeder een onkuise vrouw." Toen wees zij naar hem. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij met iemand praten die nog een kind in de wieg is?" Isa zei: "Waarlijk! Ik ben een slaaf van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot profeet gemaakt. En Hij heeft mij waar ik ook ben, gezegend en heeft mij het gebed en de zakat opgelegd, zolang ik leef. En plichtsgetrouw voor mijn moeder en heeft mij niet arrogant, ongezegend gemaakt. En vrede zij met mij op de dag dat ik geboren ben en de dag dat ik sterf en de dag dat ik weer tot leven zou worden gemaakt!" Zo is Isa, de zoon van Maryam, het is een uiting van waarheid waarover zij twijfelen. Het past Allah niet dat Hij een zoon heeft gekregen. Verheerlijkt en Verheven is Hij boven alles wat zij met Hem verenigen. Wanneer Hij tot iets besluit, zegt Hij slechts tegen het: "Wees" en het is. Isa zei: "En waarlijk, Allah is mijn Heer en jullie Heer. Aanbid Hem dus alleen. Dat is het rechte pad. Toen verschilden de sekten van mening, wee dus voor de ongelovigen wegens de komst van de Grote Dag. 19:16-37

En de joden zeggen: "Ezra is de zoon van Allah", en de christenen zeggen: "Messias is de zoon van Allah." Dat zijn uitspraken uit hun monden. Zij imiteren de uitspraken van oude ongelovigen. Allah's vloek zij op hen; hoe zij van de waarheid zijn weggelokt!" 9:30

Gedenk toen Allah zei: "O Isa, zoon van Maryam, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de heilige geest zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg lag en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Taurat en de Indjil onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof, en jij blies erin en het werd een vogel. Met Mijn verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed weekeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israel van jou afgield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam. En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: "Dat is niets dan duidelijke tovenarij."En toen Ik in de harten van de apostelen het geloof in Mij en Mijn boodschapper plaatste, zeiden zij: "Wij geloven. En wij getuigen, dat wij moslims zijn." 5:110-111

En gedenk toen Isa, zoon van Maryam, zei: "O Kinderen van Israel! Ik ben de boodschapper van Allah voor jullie, de Torah die voor mij kwam bevestigend, en geef het goede nieuws van een boodschapper na mij, wiens naam Ahmad zal zijn." Maar wanneer hij tot hen met duidelijke bewijzen kwam, zeiden zei: "Dat is duidelijke tovenarij!" 61:6

Gedenk toen de Apostelen zeiden: "O Isa, zoon van Maryam! Kan jouw Heer voor ons een gedekte tafel met voedsel neerzenden uit de hemel?" Isa zei: "Vrees Allah, als jullie waarlijk gelovigen zijn." Zij zeiden: "Wij wensen daarvan te eten en sterker in het geloof te zijn en te weten, dat jij ons inderdaad de waarheid verteld hebt en dat wijzelf getuigen zijn." Isa, de zoon van Maryam, zei: "O Allah, onze Heer! Zend uit de hemel voor ons een gedekte tafel, dat er voor ons, voor de eerste en de laatste van ons, een feest zou zijn en een teken van U, en geef ons onderhoud, want U bent de Beste van de Onderhouders." Allah zei: "Ik zal die naar jullie sturen, maar als een van jullie hierna ongelovig is, zal Ik hem zo straffen met een bestraffing die Ik op niemand van de wereldbewoners heb toegepast." 5:112-115

Vanwege het verbreken van het verbond en voor het verwerpen van de tekenen van Allah en voor het onrechtmatig doden van profeten en hun uitspraken: "Onze harten zijn bedekt." Nee, Allah heeft een zegel op hen gelegd vanwege hun ongeloof, zij geloven niet het minste. En voor hun ongeloof en uitspraken tegen Maryam, een zware valse beschuldiging. En voor hun uitspraak: "Wij hebben de Messias, Isa, de zoon van Maryam, gedood. Maar zij hebben hem niet gedood, noch hem gekruisigd, maar de gelijkenis van Isa werd op een andere man gelegd, en degenen die daarin van mening verschillen, zitten vol twijfel met geen kennis, zij volgen niets anders dan gissingen voor een zekerheid, zij doodden hem niet. Maar Allah heeft hem doen verrijzen tot Hemzelf. En Allah is altijd Almachtig, Alwijs. En er is geen van de mensen van het Boek, behalve die in hem geloven als slechts een boodschapper van Allah en een mens voor zijn dood. En op de dag der opstanding zal hij tegen hen getuigen.

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
Rahil Amin Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 07 september 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 1624
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Rahil Amin Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:21
In eerste instantie geplaatst door 3khadidjah3

ahahah nou gaat ie zeggen dat ik aan het spammen ben.. Ik doe straks de rest wel. Ik heb trouwens ook een samenvatting van het boek: de Hel en het Paradijs, en ook nog ergens van Sudjuud as-sahw volgens mij..Plaats maar zuster......erg interessant om te lezen. Het boek de geschiedenis van de profeten had ik van een zuster geleend en was echt leerzaam.  Vinden jullie het interessant als ik die ook plaats?Graag Ik dacht toendertijd eigenlijk dat er gewoon niemand interesse in had omdat die topic wegwas ahaha.
Terug naar boven
3khadidjah3 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 22 juli 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 186
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote 3khadidjah3 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 11:22

Mohammed...

"Lees! In de naam van je Heer, Die al het bestaande heeft geschapen. De mens heeft geschapen van een bloedklonter. Lees! En je Heer is de meest Vrijgevige. Die het schrijven met de pen heeft onderwezen, Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist." 96:1-5

En als jullie je van hen terugtrekken en van dat wat zij anders dan Allah aanbidden, zoek dan de toevlucht in de Grot, jullie Heer zal jullie een mogelijkheid geven uit Zijn genade en jullie zaak voor jullie gemakkelijk maken. 18:16

Zij die ongelovig zijn, zeggen: "Luister niet naar deze Quran en maakt herrie onder haar recitatie dat jullie mogen overwinnen. 41:26

Hij is het Die onder de ongeletterden een boodschapper stuurt van henzelf, Zijn verzen voor hen reciterend, hen reinigend en hen het boek en de wijsheid onderwijzend. 62:2

en als Zijn verzen voor hen gereciteerd worden, laten zij hun geloof toenemen; en zij leggen hun vertrouwen in hun Heer. 8:2

Hun aantal zal op de vlucht gejaagd worden en zij zullen hun ruggen laten zien. Nee, maar het uur is hun aangewezen tijd, en het uur zal nog droeviger en nog bitterder zijn. 54:45-46

Zeg: "De waarheid is gekomen en de leugen kan nooit iets scheppen noch het doen herrijzen." 34:49

"O mensheid! Wij hebben jullie van een man en een vrouw geschapen en jullie in volken en stammen ondergebracht, dat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest eerbare onder jullie in het aangezicht van Allah is die gelovige die vroomheid bezit. Waarlijk, Allah is Alwetend, Welbewust. 49:13

Op deze dag is er voor jullie geen verwijt, moge Allah jullie vergeven en Hij is de Genadevolle van degenen waarvoor Hij genade toont! 12:92

over Mohammed saws hebben ze eigenlijk maar weinig verzen laten zien. Is ook wel logisch omdat Mohammed saws toen nog leefde en zijn saws geschiedenis nog niet afgerond was. Maar in het boek staat een kleine biografie, en die heb ik maar niet meer samengevat. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben.

Groetjes Khadidjah

De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."
Terug naar boven
Sunni_Side_Up Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 04 januari 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 197
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Sunni_Side_Up Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 04 januari 2006 om 17:24

 

Hier hebben mensen op het onderwerp profeten gestudeerd...

 

Dat is mooi want dan is er ook kennis van wonderen waarmee God al deze profeten bevestigde, door wonderen te verrichten door hun handen heen.....in het volle zicht van een groot publiek.

 

Maar ik heb een vraag:

 

Ik ben op zoek naar wonderen gedaan door God via de handen van Mohammed waarmee God bevestigd hoe groot en bijzonder Mohammed is, en beschreven in quran. Helaas kan ik niets vinden zoals: doven horen, lammen lopen, blinden zien, melaatsen worden rein, zondaars worden berouwvol en bekeren zich, en doden staan om, om zo maar eens wat voorbeelden van andere profeten te noemen.

 

Op een of andere manier spreken Muslims er weinig over dit onderwerp. Waarom? Wie heeft er quran verzen voor mij?

 

Ik bedoel niet iets over wetenschap in Koran....maar over wonderen gedaan door Mohammed....in vol publiek....ter glorie van God.

 Sunni_Side_Up

Terug naar boven
batle_For_peace Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 02 maart 2004
Online status: Offline
Berichten: 860
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote batle_For_peace Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 04 januari 2006 om 17:58
Alhamdolillah

Christenen heb ik eerder ontmoet die zeiden dat Jezus, vrede zij met hem, superiurder was dan Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, omdat hij grotere wonderen had gedaan. Deze mensen snapten niet dat Jezus zelf niks kan, alles is gedaan door de wil van God. Dat staat ook op een paar plaatsen in de Bijbel. God heeft ook veel wonderen door Mohammad gedaan, door Solomo die met dieren kon praten en legers van Ifrits en Jinns had, Mozes die veel wonderen deed met zijn staf etc.

In de bijbel staat dat Johannes de doper beter is dan Jezus en dat als een Christen ook maar ter grootte van een atoomzaadje aan geloof had, hij meer wonderen dan Jezus zou kunnen doen, zoals bergen verschuiven, op water lopen, doden opwekken, zieken genezen, gif drinken zonder te sterven etc. Niemand van hun durft naar voren te stappen, dus geen enkele van hun gelooft. Lees hieronder een paar wonderen van profeet Mohammad, in Hadith's.


http://www.islaammail.com/iforum/forum_posts.asp?TID=5829&am p;am p;PN=1
Terug naar boven
Sunni_Side_Up Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 04 januari 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 197
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Sunni_Side_Up Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 05 januari 2006 om 16:39

Soms voeren mensen hadith aan als bewijs.

Andere keren als ik vragen over hadith stel hoor ik van muslims dat hadith onbetrouwbaar is.

Als zoeker zie ik het dus maar als iets dat onderling zelfs door muslims zelf betwist wordt.

Vandaar dat ik gericht vroeg om referenties die door Muslims niet betwist worden.....Verzen UIT DE KORAN waaruit blijkt dat God door de handen van de profeet, de profeet bevestigde in zijn grootheid, zoals hij dat met andere profeten gedaan heeft.

Jammer dat 90% van de reactie gaat over gebreken in Jezus en in christenen......dat was de vraag dus niet....ik snap dat je frustratie kwijt wilde.....het is je vergeven....maaaaaaaaar

Nu.....aub een goed gericht en gefundeerd antwoord.....alstubliefffffffffttttttttt

Vriendelijke groeten

Sunni_Side_Up

 

Terug naar boven
 Post Reply Post Reply Pagina  12>

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.203 seconden.