Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Onderwerp geslotenWetenSchappers over de Quran

 Post Reply Post Reply
Schrijver
FaCciNo Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 24 juli 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 208
Directe link naar dit bericht Onderwerp: WetenSchappers over de Quran
    Geplaatst op: 07 november 2003 om 15:19
De commentaren van de wetenschapers over de wetenschapelijke wonderen in de Koran.Hieronder volgen een aantal commentaren van wetenschappers over de wetenscappelijke wonderen in de Heilige Qur’aan. Al deze commentaren zijn afkomstig van de video band, getiteld "This is the Truth".

Op deze video band kunt u de wetenshappers zien en horen, terwijl ze hieronder de volgende commentaren geven.Dr. T.V.N. Persaud is professor in Anatomie, professor in Kindergeneeskunde en Kindergezondheid en professor in Verloskunde, Gynecologie en Voortplantings Wetenschappen aan de Universiteit van Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Hij was daar zestien jaar het hoofd van de afdeling Anatomie. Hij is een autoriteit op zijn gebied. Hij is de auteur of eind redacteur van 22 boeken en heeft meer dan 181 wetenschapelijke artikels gepubliceerd. In 1991, ontving hij de meest onderscheiden prijs, de J.C.B. Grand Award van de Canadese Associatie van Anatomen, uitgereikt op het gebied van anatomie in Canada.

Toen hem gevraagd werd over de wetenschappelijke wonderen in de Qur’aan, die hij had onderzocht, verklaarde hij het volgende:

Het lijkt mij dat Muhammed een zeer gewone man was. Hij kon niet lezen, wist niet (hoe) te schrijven. In feite was hij ongeletterd. We praten over twaalf (in feite over veertien) honderd jaar geleden. Je hebt het over iemand die ongeletterd was, maar diepgaande verklaringen en beweringen aflegde, die verbazingwekkend nauwkeurig van wetenschappelijke aard zijn. En ik kan persoonlijk niet inzien dat dit een stom toeval zou kunnen zijn. Er zijn te veel naukeurigheden en, evenals Dr.Moore, heb ik geen twijfels dat dit een goddelijke inspiratie of openbaring is die hem tot deze beweringen bracht".

Prof. Persaud heeft sommige Qur’aan verzen en de gezegdes van Profeet Muhammad in sommige van zijn boeken opgenomen en de gezegdes van de Profeet Muhammad in sommige van zijn boeken opgenomen. En hij heeft deze verzen en de gezegdes op verschillende conferenties gepresenteerd.

Dr. Joe Leigh Simpson staat aan het hoofd van de Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Professor in Verloskunde En Gynaecologie en Professor in Moleculair en Humaan Genetica aan de Baylor College of Medicine, Houston, Texas, Usa. Hij was Professor in. Hij was professor in Verloskunde en Gynaecologie en hoofd van de Afdeling Verloskunde en Gynaecologie en hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie aan de Universiteit van Tennessee, Memphis, Tennessee, USA. Hij was ook de voorzitter van de American Fertility Society. Hij heeft vele prijzen in ontvangst genomen,


Inclusief de Association of Professors of Obsterics and Gynecology Public Recognition Award in 1992. Prof. Simpson bestudeerde de volgende gezegdes van de Profeet Muhammad:

{ Waarlijk, elk van jullie wordt gedurende veertig dagen bijeengebracht in de buik van zijn moeder,} [daarna is hij daar een alaq ( iets dat vast zit),

ook veertig dagen; daarna is hij daar een embryo (mudgha), ook veertig dagen. Dan wordt de engel neergezonden om hem de roeh (geest) in te blazen en hij krijgt opdracht vier dingen neer te schrijven: zijn werken ( amal) en of hij verdoemd ( in de hel ) ( shaqie ) of zalig ( in het paradijs ) ( sa`ied ) wordt.

( Dan wordt de ziel ( roeh ) in hem geblazen)…] 1

{ Als het embryo 42 nachten oud is, zendt Allaah een engel ernaar, die geeft het een vorm en maakt zijn gehoor, gezicht, huid, vlees en beenderen. Dan vraagt hij de Engel: " O mijn Rabb ( Heer), wordt het een man of vrouw?" En jouw Rabb ( Heer) beslist wat hij wil…."} 2

Hij bestuurde uitgebreid deze twee gezegdes van de Profeet Muhammad, en merkte op dat de eerste veertig dagen een duidelijk te onderscheiden stadium van embryogenese uitmaakte. Hij was in het bijzonder onder de indruk door de absolute precisie en nauwkeurigheid van deze gezegdes van de Profeet Muhammad. Daarop gaf hij tijdens een conferentie de volgende mening:

"Dus de twee hadieths ( de gezegdes van de Profeet Muhammad ) die (hierboven aangeduid zijn) , verschaffen ons met een specifieke tijd tabel, van de voornaamste embryonale ontwikkeling, voor de veertigste dag.

Waar het weer op aankomt is, denk ik , wat ‘s ochtends herhaaldelijk ook door andere sprekers aangehaald is, dat (de wetenschappelijke inhoud van) deze hadieths niet op basis van wetenschappelijke kennis die in die tijd van de overlevering beschikbaar was, verkregen zou kunnen worden….

Wat hieruit volgt is volgens mij, dat er niet alleen geen conflict bestaat tussen genetica en religie, maar dat er in feite de religie de wetenschap kan leiden door het toevoegen van openbaringen aan een aantal van de traditionele wetenschappelijke benaderingen en dat er beweringen bestaan in de Qur’aan wiens juistheid door de wetenschap aangetoond zijn. Dit ondersteunt dat kennis in de Qur’aan van Allaah afkomstig is."Dr.E.Marshall Johnson is professor emeritus in Anatomie enOntwikkelings Biologie aan de Thomas Jefferson Universiteit, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Hij was daar voor 22 jaar professor in Anatomie, het hoofd van de afdeling Anatomie en de directeur van het Daniel Baugh Instituut. Hij was ook de voorzitter van de Teratologie ( leer van wonderen ) Society.
Hij heeft meer dan 200 publicaties geschreven. Hij was hoofd van de Teratologie ( leer van wonderen ) Society. In 1981, tijdens de zevende Medische Conferentie, in Damman, Saoedie Arabie, zei de Prof. Johnson in de presentatie van zijn onderzoeksvoordracht:

"Samengevat; de Qur’aan beschrijft niet alleen de ontwikkeling van de externe vorm ( van het embryo ), maar het benadrukt ook de interne stadia, de stadia binnen het embryo, van zijn schepping en ontwikkeling. Het benadrukt de voornaamste gebeurtenissen, die door eigentijdse wetenschap erkend wordt" Hij zei ook: "Als een wetenschapper, kan ik alleen dingen behandelen, die ik specifiek kan zien. Ik begrijp embrologie, de ontwikkelings biologie.

Ik begrijp de woorden die aan mij uit de Qur’aan vertaald worden. Zoals ik het voorbeeld eerder gaf; als ik mezelf in dat tijdperk zou verplaatsen, wetende dat ik vandaag wist in het beschrijven van dingen, zou ik de dingen (die in de Qur’aan en hadieth beschreven zijn) niet (anders) kunnen beschrijven dan hoe ze beschreven zijn. Ik zie geen bewijsmateriaal voor het feit om het concept te weerleggen dat deze persoon, Muhammad, deze informatie ergens vandaan zou hebben gehaald. Dus ik zie hier niets dat in tegenspraak is met het concept dat goddelijke tussenkomst betrokken was bij wat hij in staat was te schrijven" 3

Dr. William W.Hay is een bekend mariene wetenshapper. Hij is de professor in Geologische Wetenschappen aan de Universiteit van Colorado, Boulder, Colorado, USA. Hij was vroeger de decaan van de "Rosenstiel School of Mariene"en Atmosferische Wetenschap aan de Universiteit van Miami, Miami, Florida, USA. Na een discussie met Prof. Hay over de Qur’aan’s melding van recent ontdekte feiten over zeeen, zei hij:
"Ik vind het zeer interessant dat dit soort informatie in zeer oude geschriften staat, zoals de Heilige Qur’aan. En ik zou niet weten hoe ze ( aan de informatie in de Qur’aan) hebben kunnen komen. Maar ik denk dat het uiterst interessant is dat het ( de informatie in de Qur’aan) er is en dat dit werk verder gaat de betekenis van sommige passages te ontdekken". En toen aan hem werd gevraagd over de bron van de Qur’aan, antwoorde hij:

"Wel ik zou denken dat het een goddelijke Wezen moet zijn."

Dr. Gerald C.Goeringer is course directeur en docent in Medische Embryologie op de Afdeling Cel Biologie, School of Medicine, Georgetown University, Washington DC, USA. Tijdens de achtste saoedie Medische Conferentie in Riyaadh, Saoedi Arabie, verklaarde Prof. Goeringer het volgende over de presentatie van zijn onderzoeksvoordracht:
"In betrekkelijk weinig Aayahs ( verzen uit de Qur’aan ) bevindt zich een nogal uitgebreide beschrijving van de menselijke ontwikkeling vanaf de tijd van de versmeltende gameten door organogenese ( tot volgroeide baby ). Hiervoor ( dus de komst van de Qur’aan ) bestond er niet zulke duidelijke en complete vermelding van de menselijke ( embryonale ) ontwikkeling, zoals classificatie, terminologie en beschrijving. ( In tegenstelling tot dit is ) in de meeste, zo niet alle gevallen, (slechts) deze beschrijving tot vroegere tijden terug te voeren. Door vele eeuwen is vermelding gemaakt van de verschillende stadia van menselijke embryogene en foetale ontwikkeling in de traditioneel wetenschappelijke literatuur."

Professor Yushudi Kusan is professor emiritus aan de Tokyo Univesiteit, Hongo, Tokyo, japan, en hij was de directeur van de Tokyo sterrenwacht, Mitaka, tokyo, Japan. Hij Zei:
"Ik ben heel erg onder de indruk dat ik juiste astronoische feiten in de Qur’aan heb gevonden, en voor ons doen hebben wij, moderne astronomen, pas een heel klein gedeelte van het heelal bestudeerd. Wij hebben onze inspanningen geconcentreerd om een heel klein deel [ van het heelal] te begrijpen. Doordat we telescopen gebruiken, kunnen we alleen heel kleine gedeeltes van de hemel zien, zonder over het gehele heelal te denken. Aldus, door het lezen van de Qur’aan en door het beantwoorden aan de vragen, denk ik dat ik mijn toekomstige weg bij het onderzoeken van het heelal kan vinden."

"En in vergelding is leven voor u, o mensen van begrip, zodat gij behouden zult worden" ( sura albaqarah )"

Dr. Tejatat Tejasen staat aan het hoofd van de Afdeling Anatomie van Chiang Mai Universiteit, Chiang Mai, Thailand. Hiervoor was hij de decaan van de Faculteit Geneeskunde, aan dezelfde Universiteit. Tijdens de achtste Saoedi Medische Conferentie in Riyaadh, Saoedi Arabie, stond Dr. Tejassen op en zei:

"Sinds de laatste drie jaar, ben ik in de Qur’aan geinteresseerd. Vanuit mijn studie en van wat ik tijdens deze hele conferentie heb geleerd, geloof ik dat alles wat veertien honderd jaar geleden in de Qur’aan vermeld is, de waarheid moet zijn, die bewezen kan worden door de wetenschappelijke middelen. Daar de Profeet Muhammad noch lezen noch schrijven kon, moet Muhammad een boodschapper zijn, die deze waarheid doorgaf ( aan de mensheid en de (‘djien’), die aan hem werd geopenbaard als een verlichting door de Ene die gerechtigde Schepper is. Deze Schepper moet God of Allaah zijn. Ik denk dat dit de tijd is om: Laa ilaha illallaah, Muhammadar rasoelullah te zeggen vertaling> ( Dat er geen godheid is om aanbeden te worden dan Allaah en dat Muhammad zijn Boodschapper is)

Tenslotte, moet ik bedanken voor de uitmuntende en zeer succesvolle conferentie. Ik heb niet alleen van de wetenschappelijke kennis tijdens de conferentie geleerd, maar ook de grote kans gehad veel nieuwe wetenschappers te ontmoeten en veel nieuwe vrienden onder de deelnemers te maken. Het meest kostbare ding dat ik verdiend heb om naar deze conferentie te komen is Laa ilahaaha illallaah, Muhammadar rasoelullah en een muslim te zijn geworden."

Laten we nadat we al deze voorbeelden, die we gezien hebben over de wetenschappelijke wonderen in de Qur’aan en al deze commentaren van de wetenschapers hierop, ons deze vragen stellen:


Zou het kunnen zijn dat al deze recent ontdekte wetenschappelijke informatie uit verschillende vakgebieden, die in de Qur’aan worden genoemd, welk veertien honder jaar geleden waren geopenbaard, op toeval berusten?
Zou het kunnen dat de Profeet Muhammad of iemand anders de auteur is van deze Qur’aan?Het enige mogelijke antwoord is dat deze Qur’aan letterlijk het woord is van Allaah moet zijn, en dat het door hem geopenbaard moet zijn.

Walhamdullilah.
Terug naar boven
Enceladus Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 19 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 13
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 december 2003 om 20:28

Beste lezers,

 

Sta mij toe een aantal zaken betreffende de zwakheid van de evolutietheorie aan te tonen. De volgende begrippen zullen lang niet bij allen van u bekend zijn, maar zijn desalniettemin zeer duidelijke bewijzen voor de systeemtheorie. Het is raadzaam de definities van dergelijke begrippen elders op te zoeken. Aan de hand van een uitermate belangrijke basiswet van de natuurkunde kan men eenvoudig beredeneren dat alle bestaande systemen die aan zichzelf overgelaten zijn op den duur in verwarring raken en worden vernield, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die vestreken is. Deze wet staat bekend als de tweede wet van de thermodynamica, ofwel de Wet van de Entropie. Entropie is de thermodynamische maat voor wanorde. Als je een systeem aan zichzelf overlaat, dan zal het naar de maximale waarschijnlijkheid bewegen, dus naar het aantal verschillende microscopische toestanden dat met die toestanden overeen komt. De geldigheid van deze wet is empirisch en theoretisch vastgesteld. Verscheidene wetenschappers, men kan denken aan de heer Einstein, zijn het erover eens dat het de eerste wet van alle wetenschappen is, ofwel de suprème metafysische wet van het hele universum.

De evolutietheorie is een bewering die onderhouden wordt door de onwetendheid over deze basiswet. De evolutietheorie stelt, dat wanordelijke, anorganische atomen en moleculen spontaan samenkwamen in een orde om uiteindelijk fundamentele en complexe moleculen zoals eiwitten, DNA en RNA te construeren, waaruit in de loop der jaren unicellulaire en multicellulaire organismen voortkwamen. Dezelfde theorie stelt dat dit proces onder natuurlijke processen wordt gevormd. Onder normale omstandigheden kan nooit een complex organisch molecuul spontaan gevormd worden, het zou echter ontbinden, in overeenstemming met de Wet van de Entropie. Hoe ingewikkelder een molecuul, hoe instabieler het is. Wetenschappers zijn niet in staat om consistente verklaringen te geven.

Men kan echter geneigd zijn te denken dat open systemen buiten het bereik vallen van de Entropiewet. Als de wereld een open systeem is, met de zon als energiebron, dan zou volgens evolutionisten geordende levensvormen voort kunnen komen uit ongeordende, eenvoudige niet-levende structuren. Edoch, gezien het feit dat een open systeem afhankelijk is van een inkomende energiestroom, is het onlogisch te denken dat dit genoeg zou zijn om een geordend systeem te produceren. Er zijn namelijk meerdere mechanismen nodig om de energie die beschikbaar is te laten functioneren. Zonne-energie dient door ingewikkelde conversie systemen in organismen omgezet te worden in chemische energie (photosynthese). Derhalve is leven zonder dergelijke conversie systemen onmogelijk, ook in unicellulaire organismen.

 

Er zijn tal van “gaten” in de evolutietheorie aanwezig waar niemand eenduidige antwoorden op kan vinden. Denk aan het ontstaan van eiwitten of DNA. De functionele structuur van een proteïne kan absoluut niet door toeval tot stand gekomen zijn. Een proteïne bestaat uit aminozuren van verschillende soorten en kunnen op verschillende manieren gerangschikt zijn, resulterend in een unieke volgorde welke de functie van een eiwit bepaalt. Maar de waarschijnlijkheid dat een proteïne door toeval tot stand gekomen is, is nagenoeg gelijk aan nul. Dit valt te concluderen uit simpele basisvoorwaarden (voor diegenen die hier meer over willen weten, raadpleeg jullie wiskunde boeken, of verzoek mij dit te expliciteren).

 

Tot slot, iedereen kan wel beweren dat leven is ontstaan op grond van toeval, maar individuen met enig talent voor logica en kennis van de wetenschap zullen eerst nadenken alvorens uitspraken te verspreiden.

 

Zelfs de grondlegger van het Darwinisme, Charles Robert Darwin, geeft toe niet voor 100% zeker te zijn over zijn theorie.

Within 14 years after writing Origin of the Species, *Darwin confessed to a friend:

"In fact the belief in Natural Selection must at present be grounded entirely on general considerations [faith and theorizing] . . When we descend to details, we can't prove that no one species has changed . . nor can we prove that the supposed changes . . nor can we prove that the supposed changes are beneficial, which is the groundwork of the theory. Nor can we explain why some species have changed and others have not."—*Charles Darwin, letter to Jeremy Bentham, in Francis Darwin (ed.), Charles Darwin, Life and Letters, Vol. 3, p. 25.Reacties zijn uiteraard welkom, maar dienen wel doordacht te zijn, alvorens bruikbaar te kunnen zijn in een discussie.

 

Allah is groot.

 

 

S. R.

(Medisch) Bioloog/ Biomedisch Wetenschapper
Terug naar boven
Vincent Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 285
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 december 2003 om 22:09

Beste Enceladus,

Waarom is het zo belangrijk om te bewijzen dat de evolutietheorie onjuist is? Niemand is in staat om te bewijzen waar de oorsprong van het leven ligt. Aan alle wetenschappelijke pogingen daartoe (ook de evolutietheorie) valt op cruciale punten iets af te dingen. Voor mij persoonlijk staat vast, dat alle materie en alle leven niet zo maar is ontstaan. Meer 'wetenschap' heb ik niet nodig, maar iedereen mag daar anders over denken.

Vriendelijke groet,

Vincent

Terug naar boven
Enceladus Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 19 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 13
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 december 2003 om 22:23

Geachte Vincent,

Ook voor u is mijn respons die ik zojuist aan Paul gegeven van toepassing. Uiteraard zal niemand kunnen bewijzen dat Allah alles gecreëerd heeft, of dat er sprake is van een Schepper. Maar mijn punt is echter dat het leven te ingewikkeld in elkaar zit en derhalve niet met onbewezen theorieën als de evolutietheorie verklaard dienen te worden. Men beweert immers dat het leven in de oceanen is begonnen. Volgens het principe van Le Châtelier is het onmogelijk dat een condensatiereactie in een waterachtige omgeving plaats kan vinden, rekening houdende met het feit dat de vorming van proteïnen (d.w.z. de vorming van peptidebindingen) gepaard gaan met het vrijkomen van 1 molecuul water per verbinding. Het DNA molecuul op zich is al een wonder te noemen, zelfs Francis Crick, die jaren lang in de evolutietheorie  geloofd had, moest na de ontdekking van de structuur van DNA bekennen, dat zo’n complex molecuul niet spontaan door toeval gevormd kon worden door middel van het evolutionistisch proces. Ik citeer zijn woorden:

“Aanwijzingen voor de ontwerpen van de reproductie, voor energie en de ontrekking van delen uit de huidige omgeving, voor de groeivolgorde en voor het mechanisme dat de instructies naar de groei vertaalt, moesten alle tegelijkertijd aanwezig zijn op dat moment (toen het leven begon). Deze combinatie van gebeurtenissen lijkt een ongelooflijk onwaarschijnlijk samenspel en is vaak beschreven als goddelijke tussenkomst.”

U stelt dat het leven dus niet spontaan is begonnen. Daar ben ik het mee eens, maar wat ligt hier dan ten grondslag volgens u? Ik moet toegeven dat vele reacties die ik op deze site heb kunnen lezen niet verhelderend zijn en soms frappant beargumenteerd worden. Maar het leven is niet zo eenvoudig en evident als de meesten vermoeden.

Bij deze geef ik u wat huiswerk mee, als ik zo vrij mag zijn. Ik wil dat u nagaat hoe een cel zichzelf vermenigvuldigt, dus wat voor moleculen hierbij betrokken zijn. U zult versteld staan hoe gecompliceerd dit proces van replicatie is. Om DNA te repliceren heeft de cel eiwitten nodig (DNA helicase, DNA polymerase, DNA primase) en deze zouden tegelijkertijd aanwezig moeten zijn, terwijl de spontane vorming ervan vrijwel gelijk is aan nul. Ik hoop dat u mijn verzoek om hier informatie over op te zoeken serieus neemt hetgeen zal leiden tot meer inzicht. Ik ken deze processen al en de meeste Moleculair Biologen staan versteld van deze processen.

 

Met de meeste hoogachting,

 

S. R.

 

Allah is Groot

Terug naar boven
~Zahra~ Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 26 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 713
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 december 2003 om 01:43

salam aleikum wa rahmatoelahi wa barakatoehoe(ik neem aan dat je een broeder\zuster bent?

Ik ben de hele avond met uw huiswerk bezig geweest...het begint te draaien voor mijn ogen...want hier is niet in een korte tijd antwoord op te geven.Allereerst heb ik geen verstand van wetenschappen,maar ben wel een nieuwsgierig mens.zo vond ik dat ik moest uitzoeken wat de samenstelling en eigenschappen van lucht is,wat de samenstelling van bv stikstof is,dan wil ik weer weten wat de samenstelling van water is...watermolecule...zuurstofatoom groot\klein...eigenschappen...elektrische lading...kortom,ik zou een studie moeten volgen wil ik mijn eigen conclusies kunnen trekken.Hoe komt elektrische lading dan in de waterstofatomen bv?Waar komt die kracht vandaan?Hoe zit het dan met magnetische velden in bv.de ruimte?bestaat dat ook uit moleculen of atomen?Ik ga in ieder geval slapen met veel nieuwe vragen.Maar wel leerzaam...

Ab uno disce omnes

wa salam,

Zahra

 

Men sluit de ogen van de doden behoedzaam; niet minder behoedzaam moet men de ogen van levenden openen.
Terug naar boven
Vincent Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 285
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 december 2003 om 09:53

Beste Enceladus,

Ik denk dat we dezelfde gedachte hebben. Ook ik denk, dat alles om ons heen, inclusief onszelf, niet zo maar is ontstaan, maar met een bepaalde reden. Verder geloof ik ook, gewoonweg omdat ik niet anders kan beredeneren, dat hier een hogere macht (God) aan het werk is. Punt van mijn eerdere reactie is echter dat ik geen behoefte heb om dat wetenschappelijk aan te tonen. Voor mij persoonlijk is mijn geloof in de schepping als het werk van God voldoende, maar ieder mens mag daar anders over denken. Religie heeft m.i. geen wetenschap nodig om haar waarde vast te stellen.

Vriendelijke groet,

Vincent

Terug naar boven
Lizio Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 28 oktober 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 73
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 december 2003 om 12:33

als satan/iblies een kans krijgt, moet Allah.. Zijn slaven ook een kans krijgen om de echte waarheid te vertellen.

 

De ongelovige geloven meer in letters en gaan voort met het goudenkalf lijkt het wel.

 

Is hier een geleerde moslim die msn heeft? pm mij ofzoets.

 

Peace.

Alle lof naar Allah SWT voor altijd en eeuwig.
Terug naar boven
Vincent Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 27 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 285
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 22 december 2003 om 13:19

Beste Lizio,

Begrijp wederom niets van je reactie. Kun je wat duidelijker zijn?

Vriendelijke groet,

Vincent

Terug naar boven
Enceladus Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 19 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 13
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 27 december 2003 om 13:58

Beste Vincent,

Ik begrijp uw punt, maar het is voor velen wel degelijk van belang om meer zekerheid te verkrijgen wat betreft de religie. Men kan de mensheid distingeren in verscheidene groepen, waaronder:

1) De mensen van het Boek ( de monotheïsten)
2) De Polytheïsten
3) De Atheïsten

De mensen van het Boek kan met vervolgens weer onderverdelen in Joden, Christenen en Moslims. Nu kan men eenvoudig stellen dat deze groepen ook weer onder te verdelen zijn in subgroepen. Gemakshalve ga ik verder met de moslims.

1)       Zij die als moslims geboren worden, en het geloof behouden

2)       Zij die als moslims geboren worden, maar van het geloof af stappen

3)       Zij die zich bekeren tot de Islam en derhalve op latere leeftijd moslim worden

Mijn punt is dus dat het voor diegenen die als moslim geboren worden minder noodzakelijk is om religieuze aspecten te kunnen bewijzen, voor zover mogelijk. Echter, voor de atheïsten is het wel degelijk van belang om dergelijke aspecten niet zonder meer te aanvaarden. Zoals je vast wel zult weten zijn er nogal wat vraagtekens te plaatsen binnen het Islamitische kader. Zaken als de openbaring en originaliteit van de Heilige Koran zal menig atheïst dwarszitten en verbazen, vermits de Koran processen beschrijft welke nu pas empirisch zijn aangetoond. De Koran is derhalve wel degelijk te zien als een boek vol verklaringen over uiteenlopende onderwerpen. De atheïst zal mijns inziens meer  moeten leren over het geloof in het algemeen voordat er enigszins sprake kan zijn van inzicht en begrip.

Met de meeste hoogachting,

Sameer Rana

Allah is Groot

Terug naar boven
Fedor Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 17 januari 2004
Locatie: Denmark
Online status: Offline
Berichten: 50
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 januari 2004 om 13:07
In eerste instantie geplaatst door Enceladus

...zelfs Francis Crick, die jaren lang in de evolutietheorie  geloofd had, moest na de ontdekking van de structuur van DNA bekennen, dat zo’n complex molecuul niet spontaan door toeval gevormd kon worden door middel van het evolutionistisch proces.

Francis Crick geeft helemaal niet toe dat het DNA niet kon zijn geëvolueerd! Je moet wel ff lezen wat er staat! Hij schrijft heel duidelijk dat het onwaarschijnlijk lijkt en dat het wordt beschreven (door anderen) als goddelijk ingrijpen. Het zou me niet verbazen dat hij de tekst er direkt na ervoor argumenteert dat het wel theoretisch mogelijk is. Het lijkt in elk geval sterk op dat het citaat uit zijn verband is gerukt.

In eerste instantie geplaatst door Enceladus

U zult versteld staan hoe gecompliceerd dit proces van replicatie is. Om DNA te repliceren heeft de cel eiwitten nodig (DNA helicase, DNA polymerase, DNA primase) en deze zouden tegelijkertijd aanwezig moeten zijn, terwijl de spontane vorming ervan vrijwel gelijk is aan nul. 

Het leven hoeft echter helemaal niet met DNA begonnen te zijn, maar het is waarschijnlijker dat het met RNA of met een ander polymeer is begonnen. RNA bezit namelijk de eigenschappen van zowel DNA als proteïnen en kan derhalve zelfstandig funktioneren.

 

 

"Give a monkey a brain and he'll swear he's the center of the universe!", Fishbone, 1997.
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.238 seconden.