Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Onderwerp geslotenTransformatie van leven en dood.

 Post Reply Post Reply
Schrijver
Amirra Bekijk dropdown
Groupie
Groupie
Avatar

Lid geworden: 05 juni 2003
Locatie: Qatar
Online status: Offline
Berichten: 114
Directe link naar dit bericht Onderwerp: Transformatie van leven en dood.
    Geplaatst op: 23 november 2003 om 00:10

 

“Hij brengt de levenden uit de dood voort en Hij brengt de doden uit de levenden voort en Hij geeft de aarde leven na haar dood en evenzo zult gij worden voortgebracht.” (Qur’aan hft. 30, vers 19).

 

Dit vers bevat belangrijke informatie voor diegenen die niet geloven in een leven na de dood. Het vers begint met:

 

“Hij brengt de levenden uit de doden voort..”

 

Was het echter begonnen met de daarop volgende woorden, dan had het simpelweg een normale biologische fenomeen beschreven. De meeste interpretaties hebben een metaforische betekenis aan dit vers toegeschreven. Zij benaderen dit vers door ongeloof met de dood te vergelijken en geloof met het leven. Het is overbodig om erbij te zeggen dat dit vers een wetenschappelijk en biologisch aspect heeft. Laten wij nu een paar biologische fenomenen opnoemen waarin leven uit de dood voortkomt.

 

Sommige orgasmen sterven direct nadat ze hebben gebaard. Dit is het onvermijdelijke lot van de volgende soorten:

 

  • Palingen leven in rivierdelta’s, d.w.z. gebieden waar de rivier in de zee uitmondt. Een bepaalde soort paling reist van de Middellandse zee naar zijn broedgebied in de golf van Mexico en sterft voor het jong is geboren. Het is net alsof de jong uit de dood is geboren. Het wonderbaarlijke punt is dat de jonge palingen na hun geboorten naar het gebied reizen waar hun moeders vandaan kwamen. De afstand die zij afleggen loopt in de tienduizenden kilometers.
  • Sommige soorten spinnen en vlinders sterven een paar seconden voordat zij hun eieren hebben gelegd. Er bestaan ook spinnen waarbij het wijfje gedurende de paring het mannetje doodt. Het zaad van het mannetje vloeit in het wijfje na zijn dood.
  • Bij mensen komt het voor dat baby’s zelfs tot 24 uur na de dood van de moeder levend worden verlost. Er zijn ontelbare gevallen van levend geboren baby’s die enkele uren na de dood van hun moeder te wereld zijn gekomen.

 

Een van de belangrijkste betekenissen die uit het heilige vers kunnen worden afgeleid is zonder twijfel het verrijzen van organismen uit dode aarde. Het verrijzen van leven gebaseerd op DNA-moleculen  is werkelijk een goddelijk wonder. Het fenomeen dat vandaag de dag zelfs atheďsten verbaast, is de samenstelling van het eerste levende DNA van de aarde, met name de wijze waarop de eerste levende organismen uit de levenloze aarde voortkomen. De wedergeboorte van een insect of vlinder, nadat het op de grond is gevallen, in bijvoorbeeld een roos. Dit is nog een voorbeeld van het mysterie van het voortbrengen van leven uit de dood. De essentie van dit vers is een waar wonder voor diegenen die biologie hebben gestudeerd. Het stervende organisme schenkt al zijn moleculen aan de aarde en het goddelijke geheim van ‘de levenden’ vervangt het door bijvoorbeeld een roos. In feite bevat het tweede gedeelte van het vers dezelfde betekenis: een organisme ontleedt de moleculen van leven in zijn lichaam en laat deze dode structuren in de vorm van koolstofdioxide in de lucht los. Dit is, in zekere zin, het voortbrengen van de dood uit het leven. Er kunnen geen organische overblijfselen bestaan in een lavastroom met een temperatuur die boven de 3000 graden Celsius uitkomt. Toch bestaan er ongekende vormen in lavagrotten die 1,5 – 2 meter in de lengte zijn die in deze kokende massa zijn gevormd.

 

Het voortkomen van leven uit water is ook een bekend en belangrijk voorbeeld van het ontstaan van leven uit de dood.

 

De herhaalde verklaringen van Allah de Almachtige in de verzen van de heilige Qur’aan belichamen het waarachtig antwoord van de wetenschap aan atheďsten. Atheďsten beweren dat ‘het leven uit leven verrijst’. De bovengenoemde voorbeelden bewijzen dat zij er naast zitten. De genetische codes die elk organisme vertegenwoordigen in al diens onderdelen zijn in zekere zin statisch, zelfs levenloos, zolang ze geen opdracht krijgen tot activiteit. Vele microben en virussen nemen, als ze geen water voor hun sporen en inwendige structuren kunnen vinden, een levenlozen, dode vorm aan net als een bevroren kristal.

 

Bij de mens kan zich een soortgelijke situatie voordoen. Hoewel elke cel, bijvoorbeeld een huidcel, de genetische code van een compleet mens bevat, kunnen deze cellen geen mens voortbrengen omdat een gedeelte van de code ontbreekt. Zij zijn net als een statische schrift in een boek. Aan de andere kant, de terugkeer van leven in de sporen van microben en zijn gekristalliseerde  virussen is analoog aan het verrijzen van leven uit de dood. Dezelfde genetische boodschap wordt ons overgeleverd in het verhaal van de schepping van Eva. Veel mensen kunnen niet doorgronden waarom Eva uit de rib van Adam werd geschapen. Als Allah (swt) het had gewild dan had Hij in een oogwenk Eva, net zoals Adam, uit klei gemaakt. Waarom schiep Hij Eva uit de rib van Adam? Via de moderne wetenschap weten we nu dat de enige cellen die opnieuw kunnen worden voortgebracht zich in het beenmerg bevinden. Vandaag de dag kunnen deze cellen worden verwijderd en in een laboratorium opnieuw worden voortgebracht. Deze cellen kunnen alleen nieuwe beenmergcellen voortbrengen. Maar als de gehele code ontcijferd zou kunnen worden, dan zou het lot van de mens kunnen worden opgeschreven. De schepping van Eva uit de rib (beenmerg) informeert ons over dit grote geheim van de biologie. Dus, een van de geheimen van de regel "Hij brengt de doden uit de levenden voort" is de schepping van Adam uit klei en Eva uit zijn rib.

 

De eerste gedachte wat opkomt bij de zin "Hij brengt de doden uit de levenden voort".. is de sterfelijkheid van levende wezens. We weten uit de biologie dat de DNA-moleculen kleine eenheden zijn die de levenskracht vertegenwoordigen en dat zij reproduceren en voor een onbepaalde tijd overleven. Hun transformatie naar de dood, d.w.z. beëindiging, komt tot stand door goddelijke wil. Een andere betekenis heeft het menselijk lichaam. Na zijn schepping heeft het lichaam, of anders gezegd, Adam een lot in het paradijs dat niet beperkt is door het normale tijdbestek. Dus met andere woorden, in tegendeel tot wat vele mensen geloven, bezit het lichaam wel degelijk het geheim van onsterfelijkheid. Het tijdbestek werd pas ingesteld toen de woorden “…..daalt neer (uit het paradijs)” werden uitgesproken. Anders gezegd; sterfelijkheid of de dood komt voort uit onsterfelijkheid oftewel leven. Dit is het belangrijke inzicht dat wordt verkondigd in dit gedeelte van het vers aan diegenen die niet geloven in de wederopstanding en het eeuwige leven. Levenskracht is de manifestatie van de attributen (eigenschappen) van Allah (swt) als bron van het leven en de essentie hiervan is continuďteit.

 

“Hij brengt de doden uit de levenden voort..”

 

Een ander voorbeeld hiervan is het innemen van organische moleculen door de mens en het uitademen hiervan in de vorm van koolstofdioxide. Koolstof en stikstof ‘leven’ wanneer zij negatief geladen zijn en zijn ‘dood’ wanneer bij een positieve lading. De tekenen van deze twee veranderen onophoudelijk in het leven van alle levende wezens. We worden herinnerd aan de voorbereiding van deze activiteit in de opmaak van de aarde:

 

“Hij geeft de aarde leven na haar dood..”

 

En hierdoor worden we geďnformeerd dat de wederopstanding heel gemakkelijk te verwezenlijken is dankzij de goddelijke Almachtigheid en Alwetendheid. De wederopstanding nadrukkelijk ontkennen, zelfs na alle bewijzen die dit vers presenteert, getuigt alleen van het bewust of onbewust negeren van biologische wetten. Ware kennis is het zich realiseren dat God in staat is om het zuiveren geloof van een dood hart te schenken. Zo kunnen levende die symptomen van een geestelijke dood vertonen weer tot leven komen als ze de waarheid van hun Heer kennen.

 

Bron: Wonderen van de Koran

De beste gelovigen in geloofszaken zijn degenen met het beste gedrag,
en het beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.
Terug naar boven
Mohammad Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 09 oktober 2003
Online status: Offline
Berichten: 20
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 11 december 2003 om 19:38
mashallah
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.172 seconden.