Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

De Tekenen voor de Dag des Oordeels

 Post Reply Post Reply Pagina  <12
Schrijver
Sunni_Side_Up Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 04 januari 2006
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 197
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Sunni_Side_Up Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: De Tekenen voor de Dag des Oordeels
    Geplaatst op: 04 januari 2006 om 20:26

In die tijd zal men Gods wetten minachten,

en zal de liefde tussen mensen koud worden,

er zullen oorlogen zijn als nooit eerder,

door gebrek aan kennis (van Gods wetten) gaat mijn volk ten gronde

die tijd zullen de zeen (de natuur) tekeer gaan, en de mensen zullen angstig worden van het gebulder der golven (klimaat wijziging?)

als je dit alles zien, weet dan dat de tijd nabij is, want het zijn tekenen, zoals het hout van een olijfboom in het voorjaar zacht wordt als de knoppen doorbreken, als teken van heet aanbreken van een nieuw seizoen.

maar dit alles is het einde nog niet (ofwel: het wordt nog erger....het bovenstaande is ''slechts'' het zacht worden van het hout als voorbereidend teken)

kinderen zullen opstaan tegen ouders en hen voor het gerecht slepen

de mensheid zal gezamenlijk ten strijde trekken tegen God en tegen zijn volk (in de daarvoor bestemde vallei in Isral).

en zo spreekt God:

zorg dat u gereed bent, want mijn koninkrijk komt als een dief in de nacht, op een moment dat niemand het verwacht, en als velen slapen.....men denkt het op afstand te zien als een regenbui, maar het zal plotseling over alles komen met als een bliksemflits trekt het langs de hemel, .....in een oogwenk is het daar....en hoewel men de bui in de verte zal zien aankomen, zal men toch verrast zijn door de snelheid en heftigheid van de eerste donderslag.

[Dat was dus bedoeld voor mensen die wel weten van het bestaan van de bijbel, maar zelden lezen van Gods wetten in Torah en kennis in Tanak, omdat ze die kennis en wetten minachten. "Gooi het kind niet met het badwater weg'', Ik hoop dat u genoeg ingeburgerd bent om die spreuk te begrijpen....en genoeg geestelijk inzicht hebt om te weten op welk kind ik specifiek doel.]

Vriendelijke groeten,

Sunni_Side_Up

 

 

 

Terug naar boven
oegt_najiha Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 05 februari 2004
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 905
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote oegt_najiha Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 15 december 2005 om 07:15
De Tekenen voor de Dag des Oordeels
 
Het is overleverd van Aboe Sa'id al-Khoedri dat de Profeet ( vzmh ) heeft gezegd : " De donderbuien zullen als het Uur nadert zo toenemen dat wanneer iemand naar een groepje mensen toekomt , zal hij vragen : " Wie is er vanochtend door de bliksem getroffen ? " Zij zullen antwoorden : " Die en die en die en die zijn door de bliksem getroffen. " ( Ahmed, Musnad, 3/64, 65 )

Het is van Aboe Hoerairah overgeleverd , dat de Profeet ( vzmh ) gezegd heeft : " Het Uur zal niet aanbreken voor er een regen komt die alle onderkomens behalve tenten zal vernietigen. " ( Ahmed. 2/262 )

Er is door Aboe Hoerairah overgeleverd dat de Profeet ( vzmh ) zei : " Het Uur zal niet plaatsvinden voordat de volgende gebeurtenissen geweest zullen zijn : de mensen zullen met elkaar wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen ; twee grote groepen zullen met elkaar vechten en er zullen veel gewonden zijn - beiden zullen dezelfde religueze leringen volgen ; de aardbevingen zullen toenemen ; de tijd zal snel voorbijgaan ; het elkaar kwaad doen en het doden zal toenemen ; bijna dertig dajjals zullen verschijnen , elk van hen beweert dat hij een boodschapper van Allah is ; een man zal een graf voorbijlopen en zeggen : " Ik wou dat ik op jouw plaats was ; " de zon zal uit het Westen opkomen en wanneer zij opkomt zullen mensen het zien ; zij zullen allen geloven , maar het zal de tijd zijn dat het geloven geen ziel baat die voorheen niet geloofde noch iets goeds door haar geloof verdiende ( Al-An'am 6:158 ) , en een rijke man zal zich zorgen maken want niemand accepteerd zijn Zakat. " ( Al-Boechari, Muslim )

Het is van Anaz overgeleverd dat de Profeet ( vzmh ) zei : " Onder de tekenen van de Uur kunnen wij de volgende vinden : " De kennis zal afnemen en de ontwetendheid zal verschijnen , ontucht en het drinken van wijn zal gewoon zijn ; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen , tot n man voor vijftig vrouwen moet zorgen. " ( Al-Boechari, Kitab al-'ilm, 1/30,31 )

'Aisha zei : " Ik hoorde de Profeet ( vzmh ) zeggen : " De dag en de nacht zullen niet voorbijgaan tot de mensen Lat en 'Oezza ( twee goddinnen uit het pre-islamitische Arabi ) beginnen te aanbidden. " Ik zei : " O Boodschapper van Allah , ik dacht toen Allah de ayah : " Hij is het , Die Zijn boodschapper met leiding en de ware godsdienst heeft gezonden om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten , ofschoon de afgodendienaren er afkering van zijn. ( Taubah 9:33 ) betekende dat ( deze belofte ) vervuld zou worden. " De Profeet ( vzmh ) zei : " Het zal zo gebeuren als Allah het wenst. Dan zal Allah een prettige wind sturen, die eenieder die zelfs maar het geloof ter grootte van een mosterdzaadje in zijn hart heeft , zal meenemen. Slechts degenen zonder goedheid in hun hart zullen achterblijven en zij zullen tot de religie van hun voorvaderen terugkeren. ( Muslim, Kitab al-Fitan, 8/182 )

Er is overleverd van Aboe Hoerairah dat op een dag toen de Profeet ( vzmh ) met de mensen zat een bedoeen naar hem toekwam en hem over iman en islam vroeg. Daarna vroeg hij : " O Boodschapper van Allah , wanneer zal het Uur zijn ? " Deze zei : " Degene ondervraagd wordt , weet daarover niet meer dan degene die vraagt , maar ik kan je over haar tekenen vertellen. Wanneer een slaaf haar meesteres baart en wanneer de mensen met blote voeten en zonder kleding de leiders van de mensen worden - dit zijn de tekenen van het Uur. Er zijn vijf zaken die niemand behalve Allah kent. " Toen reciteerde hij : " Voorwaar , Allah alleen bezit de kennis van het Uur. Hij zendt de regen neder en Hij weet wat zich in de baarmoeder bevindt. Geen ziel weet wat zij morgen zal doen en geen ziel weet in welk land zij zal sterven. Voorwaar , Allah is Alwetend , Alkennend. " ( Loekman 31:34 ) Toen ging de man weg en de Profeet ( vzmh ) zei : " Roep hem bij mij terug " , maar toen de mensen naar hem toe wilden gaan om hem terug te roepen , zagen zij niets meer. De Profeet ( vzmh ) zei : " Dat was Jibriel , die de mensen hun religie kwam onderwijzen ". ( Al-Boechari Kitab al-Iman 1/19: Kitab al-Tafsir - Soerat Loekman 6/144. Muslim )

Het is door Aboe Sa'id overgeleverd , dat de Profeet ( vzmh ) zei : " Het Uur zal niet aanbreken tot de tijd dat een man zijn huis verlaat en zijn schoenen en zweep of stok hem zullen vertellen wat er met zijn familie gebeurt. " ( Ahmed, Musnad, 3/88,89 )

Het is door Aboe Sa'id overgeleverd , dat de Profeet ( vzmh ) zei : " Bij Hem in Wiens hand mijn ziel is , het Uur zal niet aanbreken tot de wilde dieren tot de mensen zullen spreken en de man met zijn zweep of schoen zal spreken en dat zijn dij hem zal vertellen wat er met zijn familie gebeurt die hij achter liet. " ( Ahmed, Musnad, 3/83,84 )

Anas zei : " Wij spraken over het feit dat het Uur niet zal komen voordat er geen regen meer is en de aarde geen oogsten meer produceert en dat vijftig vrouwen door n man moeten worden verzorgd ; en dat als een vrouw een man voorbij loopt hij naar haar zal kijken en zal zeggen : " Deze vrouw had eens een echtgenoot. " ( Ahmed )

Aboe Hoerairah zei : " De Profeet ( vzmh ) zei : " Het Uur zal niet komen tot de tijd zo snel voorbij zal gaan , dat een jaar op een maand lijkt , een maand op een week , een week op een dag , een dag op een uur , en een uur op de tijd die nodig is om een palmblad te verbranden. " ( Ahmed )

Aboe Hoerairah zei : " De Profeet ( vzmh ) zei : " De wereld zal niet ten ondergaan tot degene die er het meest van geniet de verdorven zoon van de verdorvene is. " ( Ahmed )

Aboe Hoerairah zei : " De Profeet ( vzmh ) zei : " Voordat het Uur komt , zullen er jaren van bedrog zijn , waarin een waarheidslievend persoon niet geloofd wordt en een leugenaar wel ; en de onbetekenenden zullen het voor het zeggen hebben. " ( Ahmed )

Aboe Hoerairah zei : " Ik hoorde de Profeet ( vzmh ) zeggen : " Het Uur zal niet komen tot de schapen met hoorns niet meer met de schapen zonder hoorns zullen vechten. " ( Ahmed )

Het is overleverd van Aboe Hoerairah dat de Profeet ( vzmh ) zei : " Het Uur zal niet komen tot de weelde zo zal toenemen dat een rijke man zich zorgen maakt omdat niemand zijn sadaqah aanneemt ; de kennis zal weggenomen worden ; de tijd zal snel voorbijgaan ; beproevingen zullen verschijnen ; en er zal veel Harj zijn. " De Mensen vroegen : " Wat is Harj , o Boodschapper van Allah ? " Hij zei : " Doden , doden. " ( Ahmed )

Het is overleverd van Aboe Hoerairah dat de Profeet ( vzmh ) zei : " Bij Hem Die mij met de waarheid gestuurd heeft , deze aarde zal niet verloren gaan tot de mensen door landverschuivingen getroffen worden en door stenen verpletterd worden en in dieren veranderen. " De mensen vroegen : " Wanneer zal dat zijn , o Boodschapper van Allah ? " Hij zei : " Wanneer je vrouwen in het zadel ziet rijden , wanneer zangers normaal zijn , wanneer het afleggen van een valse getuigenis algemeen is en wanneer mannen met mannen liggen en vrouwen met vrouwen ". ( Al-haythami, Kitab al-fitan ).

Tariq ibn Shihab zei : " Wij zaten bij bd Allah ibn Mas'oed , toen een man naar ons toe kwam , die vertelde dat de tijd voor het gebed was aangebroken. Wij stonden dus op en gingen naar de moskee. Na het gebed kwam een man naar bd Allah ibn Mas'oed en zei : " As-salam alayka ( vrede zei met u ) , O Aboe 'Abd al-Rahman ". 'Abd Allah antwoordde : " Allah en Zijn boodschapper hebben de waarheid gesproken ". Wij keerden terug en vroegen elkaar : " Heb jij gehoord wat voor antwoord hij gegeven heeft ? " Wie van ons gaat hem daarnaar vragen ? " Ik zei : " Ik zal het hem vragen ; dus ik vroeg het hem toen hij naar buiten kwam. Hij vertelde van de Profeet ( vzmh ) : " Voordat het Uur komt , zal er een speciale groet zijn voor de mensen met waardigheid , de handel zal zo wijdverspreid zijn dat de vrouw haar man in de zaak helpt , familiebanden zullen verbroken worden ; het geven van valse getuigenissen zal gewoon zijn , en de waarachtige getuige zal zeldzaam zijn en het schrift zal wijdverspreid zijn ". ( Ahmed, Musnad, 1/407 )

( Uit het boek De Tekenen voor de Dag des Oordeels, van Ibn Kathir , Hoofdstuk 27 )

Terug naar boven
 Post Reply Post Reply Pagina  <12

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.125 seconden.