Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Onderwerp geslotenEvolutie Theorie:het evenwicht

 Post Reply Post Reply
Schrijver
~Zahra~ Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 26 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 713
Directe link naar dit bericht Onderwerp: Evolutie Theorie:het evenwicht
    Geplaatst op: 20 december 2003 om 03:04

Na de Big Bang.

Zoals Roger Penrose, een natuurkundige die uitgebreid onderzoek heeft verricht naar het ontstaan van het heelal, het feit verklaard heeft dat het heelal in zijn hoedanigheid niet louter berust op toevalligheden, maar dat het laat zien dat het absoluut een doel heeft. Voor sommige mensen 'is het heelal gewoon daar', en gaat het gewoon door met gewoon daar te zijn. Wij mensen, wij vinden onszelf daar in het midden van het geheel, gewoon. Deze kijk zal ons waarschijnlijk niet helpen om het heelal te begrijpen. Volgens de kijk van Penrose, zijn er vele diepe zaken gaande in het heelal, die we heden ten dage nog niet kunnen waarnemen.

De ideeën van Roger Penrose zijn inderdaad goede stof voor de gedachte. Zoals deze woorden suggereren, koesteren vele mensen foutieve gedachten dat het universum met zijn perfecte evenwicht, bestaat voor niets, zonder reden, en dat zij daarentegen in dit heelal leven voor een doelloos spel.

Hoe dan ook, het kan in geen geval beschouwd worden als 'gewoon, normaal', dat een perfecte en wonderbaarlijke orde ontstaan is na de Oerknal, welke wordt beschouwd door de wetenschappelijke wereld als oorzaak van de vorming van het universum, aangetoond met vele wetenschappelijke feiten en bewijzen.

Kortom, als we het glorieuze systeem van het heelal onderzoeken, zien we dat het bestaan van het heelal en zijn werking, berust op een extreem subtiel evenwicht en een orde die te complex is om uitgelegd te worden als toevallige gebeurtenissen. Het is duidelijk, dat in geen geval het mogelijk is dat dit subtiele evenwicht en orde uit zichzelf is ontstaan en per toeval na een grote explosie. De vorming van zo'n orde, na een explosie zoals de Big Bang, kan alleen maar mogelijk zijn als resultaat van een bovennatuurlijke schepping.

 
“Degene Die de hemel heeft geschapen in lagen. Jij ziet in de schepping van de Erbarmer geen onevenwichtigheid. Kijk dan nog een keer, zie jij een afwijking? Kijk dan nog eens twee maal, jij zult jouw ogen nederig neerslaan, terwijl zij vermoeid zijn.” (Qor-aan: Soerah Al-Moelk, ayaat 3-4)
Dit niet te evenaren ontwerp en orde in het universum bewijst zeker het bestaan van een Schepper met onbegrensde Kennis, Macht en Wijsheid, Die materie gecreëerd heeft uit het niets en die alles onophoudelijk controleert en bestuurd. Deze Schepper is God, Allah, de Heer der hemelen, de aarde en alles wat ertussen is.

Al deze feiten laten ons ook zien hoe de beweringen van de materialistische filosofie, welke simpelweg een dogma is uit de 19de eeuw, ongeldig worden verklaard door de wetenschap van de 20ste eeuw.

Door het bekend worden van deze grote orde, ontwerp en evenwicht, dat aanwezig is in het heelal, heeft de moderne wetenschap het bestaan bewezen van een Schepper Die alles heeft gecreëerd en alles beheerst: dat is Allah (Verheven en Geprezen is Hij).

Het materialisme heeft voor enkele eeuwen veel invloed gehad op een groot aantal mensen, en het heeft zich verborgen gehouden achter het masker van de 'wetenschap'. Het materialisme heeft een grote fout gemaakt door alles te veroordelen (ontkennen) wat niet bestond (zichtbaar, tastbaar), behalve materie. Hierdoor heeft het materialisme het bestaan van God, Die alles gecreëerd en geordend heeft uit het niets, ontkend. Er komt een dag dat materialisme herinnerd zal worden, als een primitief en bijgelovig geloof, tegenoverstaand van zowel redelijkheid, logica en wetenschap.

Ondanks een explosie heerst er toch orde.

Ons zonnestelsel bevindt zich in een melkwegstelsel. De diameter van ons Melkwegstelsel is zo enorm groot, maar toch heerst er orde. U heeft 100.000 duizend jaar nodig om met de snelheid van het licht (300.000 kilometer per seconde) van de ene kant van ons Melkwegstelsel naar de andere kant te reizen. Dit betekent: licht legt zo’n 9,5 biljoen (9.500.000.000.000) kilometer af in een jaar. Dit vermenigvuldigt met 100.000, betekent een afstand van bijna een triljoen (1.000.000.000.000.000.000 = 1018) kilometer. Ons Melkwegstelsel maakt deel uit van een cluster van ongeveer 20 sterrenstelsels. Dit is een betrekkelijk klein cluster. Maar er zijn ook clusters die bestaan uit tientallen, misschien wel honderden tot duizenden sterrenstelsels. De afstand tussen de sterrenstelsels binnen een cluster kan gemiddeld ongeveer een miljoen lichtjaren bedragen. Maar de afstand van de ene cluster naar de andere kan wel honderdmaal zo groot zijn. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de clusters zelf weer zijn gegroepeerd in ‘superclusters’, net als druiventrossen. Wat een kolossale afmetingen en wat een briljante organisatie!

Als we kijken naar ons eigen zonnestelsel, treffen we een uitstekend georganiseerde rangschikking aan. De zon, die een middelgrote ster is, vormt de ‘kern’ waaromheen de aarde en de andere planeten, met hun manen, nauwkeurige banen beschrijven. Jaar in jaar uit maken ze omwentelingen met een wiskundige zekerheid.

“Hij heeft de hemelen en de aarde in Waarheid geschapen. Hij doet de nacht de dag bedekken en Hij doet de dag de nacht bedekken. En Hij heeft de zon en de maan dienstbaar gemaakt. Allen bewegen tot een bepaalde tijd. Weet dat Hij de Almachtige, de Vergevensgezinde is.” (Qor-aan: Soerah Az-Zoemar, aya 5)

Men sluit de ogen van de doden behoedzaam; niet minder behoedzaam moet men de ogen van levenden openen.
Terug naar boven
~Zahra~ Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 26 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 713
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 20 december 2003 om 03:06

vervolg...

Van de planeten staat Mercurius het dichtst bij de zon; vervolgens komen Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto.
Ons zonnestelsel is een verzameling van alle objecten die door de zwaartekracht aan de zon zijn gebonden, inclusief de zon zelf. Tot ons zonnestelsel behoren de negen planeten en hun tientallen manen, de vele duizenden planetoïden en de ontelbare kometen en kleinere stof- en gruisdeeltjes die om de zon wentelen. Als grens van het zonnestelsel wordt gewoonlijk een afstand van twee lichtjaar genomen, hetgeen overeenstemt met de afstand waarop de zwaartekracht van andere sterren een rol gaat spelen.

Soebhan-Allah, zowel in de kolossale kosmos als in de minuscule atomen heerst een totaal evenwicht. Het is ongelooflijk dat er nog steeds zoveel mensen zijn die in de veronderstelling zijn dat dit alles ‘per toeval’ is ontstaan en dat het ‘per toeval’ zo voortduurt. Is de duivel dan zo sterk? Of zijn zij dan zo zwak?

“En al zouden Wij Engelen tot hen neergezonden hebben en zouden de doden tot hen gesproken hebben en zouden Wij alle zaken vóór hen verzameld hebben, dan nog zouden zij niet geloven, tenzij Allah het wilde, maar de meesten van hen zijn onwetend.” (Qor-aan: Soerah Al-An’aam, aya 111)


Allahoe Akbar


Men sluit de ogen van de doden behoedzaam; niet minder behoedzaam moet men de ogen van levenden openen.
Terug naar boven
Paul Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 19 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 143
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 december 2003 om 00:33

Het is voledig toeval, weet jij soms of er geen fouten zijn geweest die rampzalige gevolgen hebben gehad, wie zegt dat er geen miljoenen planeten op elkaar zijn gebotst, naar de zon zijn getrokken, Vernietigd zijn door kometen? De enige reden dat je leeft is dat dat hier niet gebeurde.

Paul

Welcome to where time stands still
Terug naar boven
~Zahra~ Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 26 november 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 713
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 december 2003 om 12:25

als we het glorieuze systeem van het heelal onderzoeken, zien we dat het bestaan van het heelal en zijn werking, berust op een extreem subtiel evenwicht en een orde die te complex is om uitgelegd te worden als toevallige gebeurtenissen.

groet,Zahra

Men sluit de ogen van de doden behoedzaam; niet minder behoedzaam moet men de ogen van levenden openen.
Terug naar boven
Enceladus Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 19 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 13
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 21 december 2003 om 21:01

Beste lezers,

 

Sta mij toe een aantal zaken betreffende de zwakheid van de evolutietheorie aan te tonen. De volgende begrippen zullen lang niet bij allen van u bekend zijn, maar zijn desalniettemin zeer duidelijke bewijzen voor de systeemtheorie. Het is raadzaam de definities van dergelijke begrippen elders op te zoeken. Aan de hand van een uitermate belangrijke basiswet van de natuurkunde kan men eenvoudig beredeneren dat alle bestaande systemen die aan zichzelf overgelaten zijn op den duur in verwarring raken en worden vernield, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die vestreken is. Deze wet staat bekend als de tweede wet van de thermodynamica, ofwel de Wet van de Entropie. Entropie is de thermodynamische maat voor wanorde. Als je een systeem aan zichzelf overlaat, dan zal het naar de maximale waarschijnlijkheid bewegen, dus naar het aantal verschillende microscopische toestanden dat met die toestanden overeen komt. De geldigheid van deze wet is empirisch en theoretisch vastgesteld. Verscheidene wetenschappers, men kan denken aan de heer Einstein, zijn het erover eens dat het de eerste wet van alle wetenschappen is, ofwel de suprème metafysische wet van het hele universum.

De evolutietheorie is een bewering die onderhouden wordt door de onwetendheid over deze basiswet. De evolutietheorie stelt, dat wanordelijke, anorganische atomen en moleculen spontaan samenkwamen in een orde om uiteindelijk fundamentele en complexe moleculen zoals eiwitten, DNA en RNA te construeren, waaruit in de loop der jaren unicellulaire en multicellulaire organismen voortkwamen. Dezelfde theorie stelt dat dit proces onder natuurlijke processen wordt gevormd. Onder normale omstandigheden kan nooit een complex organisch molecuul spontaan gevormd worden, het zou echter ontbinden, in overeenstemming met de Wet van de Entropie. Hoe ingewikkelder een molecuul, hoe instabieler het is. Wetenschappers zijn niet in staat om consistente verklaringen te geven.

Men kan echter geneigd zijn te denken dat open systemen buiten het bereik vallen van de Entropiewet. Als de wereld een open systeem is, met de zon als energiebron, dan zou volgens evolutionisten geordende levensvormen voort kunnen komen uit ongeordende, eenvoudige niet-levende structuren. Edoch, gezien het feit dat een open systeem afhankelijk is van een inkomende energiestroom, is het onlogisch te denken dat dit genoeg zou zijn om een geordend systeem te produceren. Er zijn namelijk meerdere mechanismen nodig om de energie die beschikbaar is te laten functioneren. Zonne-energie dient door ingewikkelde conversie systemen in organismen omgezet te worden in chemische energie (photosynthese). Derhalve is leven zonder dergelijke conversie systemen onmogelijk, ook in unicellulaire organismen.

 

Er zijn tal van “gaten” in de evolutietheorie aanwezig waar niemand eenduidige antwoorden op kan vinden. Denk aan het ontstaan van eiwitten of DNA. De functionele structuur van een proteïne kan absoluut niet door toeval tot stand gekomen zijn. Een proteïne bestaat uit aminozuren van verschillende soorten en kunnen op verschillende manieren gerangschikt zijn, resulterend in een unieke volgorde welke de functie van een eiwit bepaalt. Maar de waarschijnlijkheid dat een proteïne door toeval tot stand gekomen is, is nagenoeg gelijk aan nul. Dit valt te concluderen uit simpele basisvoorwaarden (voor diegenen die hier meer over willen weten, raadpleeg jullie wiskunde boeken, of verzoek mij dit te expliciteren).

 

Tot slot, iedereen kan wel beweren dat leven is ontstaan op grond van toeval, maar individuen met enig talent voor logica en kennis van de wetenschap zullen eerst nadenken alvorens uitspraken te verspreiden.

 

Zelfs de grondlegger van het Darwinisme, Charles Robert Darwin, geeft toe niet voor 100% zeker te zijn over zijn theorie.

Within 14 years after writing Origin of the Species, *Darwin confessed to a friend:

"In fact the belief in Natural Selection must at present be grounded entirely on general considerations [faith and theorizing] . . When we descend to details, we can't prove that no one species has changed . . nor can we prove that the supposed changes . . nor can we prove that the supposed changes are beneficial, which is the groundwork of the theory. Nor can we explain why some species have changed and others have not."—*Charles Darwin, letter to Jeremy Bentham, in Francis Darwin (ed.), Charles Darwin, Life and Letters, Vol. 3, p. 25.Reacties zijn uiteraard welkom, maar dienen wel doordacht te zijn, alvorens bruikbaar te kunnen zijn in een discussie.

 

Allah is groot.

 

 

S. R.

(Medisch) Bioloog/ Biomedisch Wetenschapper

Terug naar boven
I S L A M Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member
Avatar

Lid geworden: 17 december 2003
Locatie: Netherlands
Online status: Offline
Berichten: 556
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 27 december 2003 om 21:54

Toeval hahahah die is de grappigste

Ik heb er mijn eigen woorden voor: perfectie

                           ----->Haat de zonde, niet de zondaar<-----
Terug naar boven
Akbash Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 05 januari 2004
Locatie: Antarctica
Online status: Offline
Berichten: 264
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 09 januari 2004 om 02:01

(~Zahra~)  Soebhan-Allah, zowel in de kolossale kosmos als in de minuscule atomen heerst een totaal evenwicht. Het is ongelooflijk dat er nog steeds zoveel mensen zijn die in de veronderstelling zijn dat dit alles ‘per toeval’ is ontstaan en dat het ‘per toeval’ zo voortduurt. Is de duivel dan zo sterk? Of zijn zij dan zo zwak?

Dit is niet juist Zahra, er heerst juist geen evenwicht! altans geen totaal evenwicht.

Zou er een totaal evenwicht zijn dan betekend dit, dat alles altijd hetzelfde zal blijven .

Alles, maar dan ook alles, is aan verandering onderhevig.

 

Onze "Biomedisch Wetenschapper" zou ik er op attent willen maken, om een onderscheid te maken tussen de Exobiologie en de Evolutieleer!

De Exobiologie is de wetenschap die zich buigt over het ontstaan van leven op aarde, in tegenstelling tot de Evolutieleer, die het proces van geleidelijke verandering van plant en diersoorten bestudeert.

Over de Exobiologie kun je nog vraagtekens bij zetten, bij het Evolutie proces echter niet meer!!

In je post, spits je het vooral toe (eigenlijk alleen maar!) op het ontstaan van leven op aarde, terwijl dit niet valt onder de noemer Evolutieleer.

Tegenstanders van die Evolutieleer grijpen nogal snel naar de Degeneratie theorie, om hun gelijk proberen te halen, helaas kijken ze niet verder dan hun neus lang is.

Ze vergeten, of weten niet, dat het gen voor een eiwit bestaat uit coderend en niet coderend genetisch materiaal, respectievelijk 'exons' en 'introns' genoemd. Nieuwe eiwitten zullen ontstaan door recombinatie van de exons (exon shuffling), waardoor bestaande domeinen en subunits worden gecombineerd tot een geheel nieuw eiwit.

Aanhangers van de degeneratie theorie spreken slechts over de recombinatie van gehele genen. 

Maar natuurlijk staat het iedereen vrij om te geloven wat hij/zij maar wil, of dit dan ook de waarheid is??

Er zullen altijd mensen zijn die tegen beter in beweren dat bv de Aarde plat is of dat het onmogelijk zou zijn om mensen naar de maan te brengen.................

vr groet Akbash. 

Terug naar boven
islam Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 09 oktober 2003
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2554
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 12 januari 2004 om 15:49

Hallo,

even over thermodynamica...  Als je begint over enthropie, moet je de rest er wel bij uitleggen he...  Er is ten eerste ook iets zoals enthalpie (systeem streeft naar laagste energietoestand).  Vaak houden enthalpie en entropie elkaar in evenwicht, omdat wanorde meestal met hogere energie correspondeert en omgekeerd.  Waarom zijn er dan systemen die ontstaan en blijven bestaan?  Omdat als je energie in zo'n systeem pompt, er een zekere mate van orde kan bestaan.  Paar voorbeeldjes:

- de mens: hij eet, verbruikt energie en dat houdt zijn lichaam bij elkaar, tot hij sterft, niet meer eet, de cellen geen energie meer hebben en het lichaam ontbindt. (Beetje symplistisch, maar je begrijpt het wel)

- als wetenschappers het over het ontstaan van aminozuren en RNA hebben, is dat met inbreng van elektrische en zonne-energie, waardoor deze moleculen dus niet uiteen vallen.

Ik snap niet dat als je jezelf zo'n goede wetenschapper vindt, je zulke dingen gewoon kan negeren.  Trouwens, je haalt entropie aan als een natuurwet, maar als het zo eenvoudig was als je zelf aangeeft, zou ik hier gewoon ter plekke uiteen vallen (en daarmee alle moleculen in het heelal).  Logisch is dus dat er toch ergens een natuurwet is die tegengewicht geeft.

Greetz Kim

Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.
Terug naar boven
Fedor Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 17 januari 2004
Locatie: Denmark
Online status: Offline
Berichten: 50
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 17 januari 2004 om 23:26

Hallo allemaal,

Ik ben het volledig met Kimmie eens! De tweede wet van thermodynamica, die entropie behelst, gaat alleen op voor gesloten sytemen! In open systemen kan, door gekanaliseerde toevoer van energie, de orde zowel als de complexiteit juist toenemen! Lekkere medisch bioloog die hier niet van op de hoogte is, maar nu worden medisch biologen in hun vakgebied weinig geconfronteerd met evolutie en alles wat daarmee samenhangt...

Het kan best zijn dat Darwin, als een oprecht wetenschapper, de relatieve juistheid van zijn theorie, nuanceerde in het licht van het destijds beschikbare bewijsmateriaal. Maar sinds die tijd is het lichaam aan empirische bewijzen behoorlijk gegroeid. Natuurlijke selectie en soortvorming worden direct waargenomen, en de geologische kolom overrast ons regelmatig met nieuwe fossiele overgangsvormen. Een beetje ondoordacht om daar zo lichtvaardig over te doen...

(Overigens is exobiologie niet de leer van het ontstaan van het leven, dat heet abiogenesis, maar van de studie van buitenaards leven...)

Groetjes,

Fedor

 

Terug naar boven
islam Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 09 oktober 2003
Locatie: Belgie
Online status: Offline
Berichten: 2554
Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 18 januari 2004 om 14:15

Hello Fedor,

nice to have you here...  Vraagje: jij hebt toch ook een eigen site he?  Volgens mij heb ik die ooit eens doorgenomen.

Greetz Kim

Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.316 seconden.