Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Qoran en De Moderne Wetenschap

 Post Reply Post Reply
Schrijver
gelovige_slaaf1 Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 13 december 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 94
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote gelovige_slaaf1 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: Qoran en De Moderne Wetenschap
    Geplaatst op: 14 augustus 2006 om 13:37
Asalaam oe alaikoum wa Rahmatoe Allah wa Barakatoe,

Insja Allah plaats ik hieronder enkele fragmentjes uit het boek, 'De Koran en de Moderne wetenschap' door Maurice Bucaille. Ik vind het een masja Allah geweldig boek, en daarom wil ik het volgende zeker met jullie delen. Ghair insja Allah, veel leesplezier.

Asalaam oe alaikoum wa Rahmatoe Allah wa Barakatoe,
Moge Allah, Subhana wa Ta'ala, j belonen met Janna al Firdaus,
Fie Aamanillah

De Qor'aan en Wetenschap,

En al hetgeen leeft, hebben wij uit water gemaakt. [Qoraan 21:30] Dit is een bevestiging van het moderne idee dat de oorsprong van het leven in het water is.

De vooruitgang van botanica ten tijde van Moehammed, salla Allahu alaihi wa salaam, was in geen enkel land ver genoeg voor het vormen van een regel, dat planten zowel mannelijke als vrouwelijke delen hebben. Niettemin kunnen we hetvolgende in Soerah Taha lezen:

God is Degene die het water uit de hemel stuurt en daarbij brachten Wij planten voort, ieder verschillend van de ander. [Qoraan 20:53]

Tegenwoordig weten we dat het fruit van een plant komt dat seksuele eigenschappen heeft (zelfs als het komt van een onbevruchte bloem, zoals de banaan komt). In Soerat Ra'd lezen we: En hij maakte elke vruchtsoort in twee geslachten op. [Qoraan 13:3]

De aarde,

Laten wij bijvoorbeeld het vers in Soerah al-Zumar bestuderen: Hebt gij niet gezien, dat Allah water van de hemel nederzendt en het in de aarde doet binnendringen tot (het vormen van) bronnen? Ook worden er oogsten voortgebracht, die in hun kleuren variŽren. [Qoraan 39:21]

Tegenwoordig zijn zulke denkbeelden voor de hand liggend, maar we moeten niet vergeten dat dit nog niet zo lang geleden niet het geval was. Pas in de 16e eeuw, met Bernard Palissy, hebben we de eerste deugdelijke beschrijving van de waterkringloop. Hiervoor hadden de mensen het over een theorie waarbij het water van de oceanen, door het effect van de wind, naar het binnenste van de continenten gedreven werd. Het kwam dan door middel van een peilloze diepte terug in de oceaan, deze diepte werd sinds Plato's tijd Tatarus genoemd. In de 17e eeuw geloofde een grootdenker als Descartes dit nog, zelfs in de 19e eeuw werd er nog over theorie van Aristoteles gesproken, waarin het water door de koele holen in de bergen gecondenseerd werd en ondergrondse meren vormden, welke de bronen voedden. Tegenwoordig weten we dat dit door de infiltratie van regenwater komt. Als men de moderne hydrologie vergelijkt me de gegevens die in de Qoraanverzen over dit onderwerp voorkomen, dan kan men niet nalaten op te merken dat er een grote overeenkomst tussen beiden is.

De mens,

Op het gebied van de fysiologie is er volgens mij een vers, dat bijzonder opvallend is: duizend jaar voor de bloedcirculatie werd ontdekt en grofweg dertien eeuwen voordat men wist wat er in de darmen gebeurde, verzekerde het, dat de organen gevoed werden door een proces van absorptie van het verteerde voedsel, een vers in de Qoraan beschrijft de bron van de samenstelling van de melk, in overeenstemming met de voorafgaande denkbeelden.

Om dit vers te begrijpen moeten we weten dat er in de darmen chemische reacties plaatsvinden en daar substanties uit het voedsel worden gehaald die in het bloedstroom door middel van een complex systeem, soms via de levern afhankelijk van de chemische samenstelling worden opgenomen. Het bloed transporeert het na alle organen van het lichaam, en daaronder zijn ook de melkproducerende klieren in de borst.

Zonder in details te treden, zeggen we alleen maar dat, ern een toevoer van bepaalde substanties uit de darmen in de bloedvaten van de darmwand komen, dan worden deze substanties door de bloedstroom vervoerd.

Dit concept moet volledig begrepen worden, anders kunnen we het Qoraanvers uit An Nahl, aayah 66, niet begrijpen: Ook het vee bevat voorzeker een les voor u. Wij geven u van hetgeen in hun buik is, van tussen het uitwerpsel en het bloed, namelijk.. melk, zuiver en aangenaam voor degene die drinken.

De Farao,

Over de auteur van deze boek: Als bekende wetenschapper was hij uitgekozen om de mummie van Merneptah (farao) te behandelen, wat hij dan ook deed. Tijdens zij bezoek aan Saudie ArabiŽ werden hem de verzen van de Heilige Qoraan getoond, waarin Allah zegt, dat het dode lichaam van de Farao als 'teken' bewaard zal blijven voor het nakomelingenschap. ...

[Verder in het boekje]

Het medisch onderzoek van de mummie van Merneptah heeft verder nog nuttige informatie opgeleverd over de waarschijnlijke oorzaken van de dood van de Farao.

Het feit dat we tegenwoordig in het bezit zijn van de mummie van deze Farao, die om precies te zijn in 1898 werd ontdekt, is het van het hoogste belang. De bijbel vertelt dat het in de zee verzwolgen was, maarhet geeft geen details wat er uiteindelijk met het lichaam is gebeurd.

De Qoraan merkt in Soerah Joenoes op, dat het lichaam van de Farao, die vervloekt was, uit het water was gered.

Heden zullen Wij uw lichaam redden opdat gij een teken moogt zijn voor degenen die na u komen. En waarlijk, het merendeel der mensen is achteloos ten opzichte van Onze tekenen. [Qoraan 10:92]

Een medisch onderzoek van deze mummie heeft verder laten zien, dat het lichaam niet lang in het water is geweest, want het vertoont geen tekenen van ontbinding wat door een lang verblijf onder water veroorzaakt zou kunnen zijn.

Opnieuw geeft de confrontatie van het verhaal van de Qoraan met de gegevens van de moderne wetenschapp geen enkele twjfel over het wetenschappelijke gezichtspunt van de Qoraan.

PS: Wie het gehele boekje lezen wilt, kan deze bekijken op de volgende site. (in het Engels) http://www.sultan.org/articles/QScience.html

"De Goede vrouwen zijn er voor de goede mannen en de goede mannen zijn er voor de goede vrouwen"
sdek allh al3adiem.
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.125 seconden.