Islaam.nl

Islaam.nl Forum

  FAQ FAQ  Doorzoek dit Forum   Kalender   Registreren Registreren  Inloggen Inloggen

Schreeuwlelijk krijgt kunstwerk

 Post Reply Post Reply Pagina  <12
Schrijver
postpentacost Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 24 februari 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 2164
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote postpentacost Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Onderwerp: Schreeuwlelijk krijgt kunstwerk
    Geplaatst op: 05 april 2007 om 05:16
Beste Jesse,
Is dat allemaal voor jou een vraag of weet je het antwoord al?
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)
Terug naar boven
Jesse Bekijk dropdown
Newbie
Newbie


Lid geworden: 30 maart 2007
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 12
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Jesse Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 05 april 2007 om 12:39

ik wil de mening van de anderen horen :P ik bedoel wat is hun reden om in een god te geloven?

Terug naar boven
Muslima66 Bekijk dropdown
Groupie
Groupie


Lid geworden: 26 februari 2006
Online status: Offline
Berichten: 308
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote Muslima66 Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 06 april 2007 om 06:25
In eerste instantie geplaatst door Jesse

ik wil de mening van de anderen horen :P ik bedoel wat is hun reden om in een god te geloven?

]

Geloof in het bestaan van Allaah de Meest Verhevene.

Het bestaan van Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa’ wordt bewezen door:

1.     de natuurlijke aanleg

2.    het intellect

3.    de Openbaring

4.     wat wordt ervaren en waargenomen

     De natuurlijke aanleg.

Betreft het bewijs voor het aangeboren besef van Zijn bestaan: elk gecreeerd schepsel is gecreeerd met de natuurlijk aanleg van het geloof in zijn Schepper, zonder enig voorafgaand denken of opleiding. Niemand keert zich af van deze natuurlijke aanleg behalve als zijn hart overgenomen wordt door dat wat het doet afkeren. De profeet ‘Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam’ heeft gezegd: ‘Elk kind wordt geboren met de natuurlijke aanleg (al-fetrah), zijn ouders veranderen hem dan in een jood, of een christen, of een vuuraanbidder.’

(overgeleverd door Al-Boekhaarie, Kietaaboe Al-Djanaa-iez: hoofdstuk, idza aslama s-Sabiyyoe famaata hel yoesalla ‘alayh; en Moesliem, Kietaaboe Al-Qadar: hoofdstuk, mee mien mewloedien yoeladoe iella ‘ala l-fetrah.)

2)   Het intellect.

Betreft het bewijs voor het intellect (al-‘aql) voor het bestaan van Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa’: dit is door het feit dat alle schepsels, de vroegere en de latere, een Schepper dienen te hebben Die hen tot bestaan heeft gebracht, aangezien het voor elk schepsel onmogelijk is om zichzelf te creeren, noch dat het per toeval ontstaat zonder een reden. Het is niet mogelijk voor geen enkel object om zichzelf tot bestaan te brengen, aangezien niets zichzelf kan scheppen; dit is omdat het voor dat het bestond, niet bestond. Dus hoe kan het dan een schepper zijn ?!

Noch is het mogelijk dat het per toeval verschijnt, zonder een reden, omdat alles wat tot bestaan komt iemand moet hebben die het tot bestaan heeft gebracht. Bovendien maakt deze verbazingwekkende rangschikking en harmonieuze orde en samenhangendheid tussen de oorzaken en hun gevolgen en tussen alles wat bestaat, het onmogelijk dat dit alles toevallig tot bestaan is gekomen en zonder een reden. Als er iets is dat toevallig ontstaat, zonder orde aan het begin van zijn bestaan, hoe kan het dan bestaan en in een staat van orde blijven en hoe kan het dan ontwikkelen in zo’n staat ?!

Aangezien het niet mogelijk is dat de schepping zichzelf tot bestaan heeft gebracht, noch dat het toevallig en zonder reden tot bestaan is gekomen, dan moet het zo zijn dat het iemand heeft die het oto bestaan heeft gebracht, en Dit is Allaah, de Heer van de gehele schepping.

Allaah, de Meest Verhevene, noemt dit intellectuele bewijs en dit doorslaggevende en beslissende argument. Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa’ zegt: ‘Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers?’

(Soerat At-Toor (52), aayah 35)

Dit betekent dat zij niet tot bestaan zijn gekomen zonder een schepper en zij schiepen niet zichzelf. Het is dus met zekerheid vastgesteld dat hun Schepper Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa’ is. Toen Djoebayr ibn Moet’im ‘Radhya llaahoe ‘anhoe’ de boodschapper ‘Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam’ Soerat at-Toor (52) hoorde reciteren tot de aayat: ‘Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers? Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Zelfs zij zijn er niet van overtuigd. Of bevinden zich bij hen de schatten van jouw Heer, of hebben zij de Heerschappij?’

(Soerat At-Toor (52), aayah 35-37)

Djoebayr, die ton nog een moeshrik was, zei hierop: ‘Mijn hart vloog bijna, en dit was het moment dat Imaan zich voor het eerst in mijn hart nestelde’

(Overgeleverd door al-Boekhaarie, Kietaaboe At-Tefsier: hoofdstuk, Soerat At-Toor boek 4, blz. 1839.)

 Laat ons nog een voorbeeld geven die dit verduidelijkt: als een persoon u zou vertellen over een versierd paleis, omgeven door tuinen waardoor rivieren stromen, en dat dit paleis gevuld was met tapijten en rustbanken, en verfraaid met allerlei soorten versieringen en schatten. Vervolgens zegt hij tegen u dat dit paleis met alles wat erin is, zichzelf tot bestaan heeft gebracht, of dat het plotseling verscheen zonder enige reden of schepper. U zult dit onmiddelijk ontkennen en verklaren dat hij liegt en u zult zijn woorden als dwaasheid beschouwen. Is het dan geoorloofd te zeggen dat deze gweldige schepping, die de aarde en zijn hemelen bevat, zijn sterren en alles wat erin is, en zijn verbazingwekkende orde, zichzelf tot bestaan heeft gebracht of dat het zo maar verscheen zonder dat iemand het geschapen heeft ?!

3)   De Openbaring.

      Betreft het bewijs uit de Openbaring voor het bestaan van Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa’: alle geopenbaarde Boeken verklaren dit. Ook de regels en wetten die neergezonden zijn in de Openbaring, die het welzijn van de schepping garanderen, zijn een bewijs dat zij van een Wijze Heer zijn Die alles wat Zijn schepping ten goede komt kent. Ook de informatie die voorkomt in de Openbaring over de schepping, welke bewezen zijn realiteit te zijn, bewijst dat dit komt van een Heer Die volledig in staat is om te scheppen en dat voort te brengen waarover Hij geinformeerd heeft.

 4)   Wat wordt ervaren en waargenomen.

Betreft het bewijs voor wat wordt ervaren en waargenomen dat Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa bestaat: dit bestaat uit twee aspecten:

      [a] We horen en zien dat degenen die smeken worden verhoord en dat degenen in nood die Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa aanroepen worden geholpen, dermate dat het een vorm van bewijs is voor Zijn bestaan. Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa zegt: ‘En (gedenkt) Noeh’, toen hij Ons vroeger aanriep en Wij hem daarop verhoorden: Wij redden hem en zijn familie van een geweldige ramp.’

(Soerat 346 Al-Anbiyaa-e (21), aayah 76)

Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa zegt ook: ‘Toen jullie je Heer om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde...’

(Soerat Al-Anfaal (8), aayah 9)

In Sah’ieh’ Al-Boekhaarie is er terug te vinden van Anes ibn Maalik ‘Radhya llaahoe ‘anhoe’, dat een Arabische bedoeien de moskee binnen kwam op de dag van Djoemoe’ah (vrijdag) terwijl de profeet Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam de khoetbah (preek) gaf en zei: ‘O boodschapper van Allaah, het eigendom is verwoest, de kinderen verhongeren, smeek Allaah, het eigendom is verwoest, de kinderen verhongeren, smeek Allaah voor ons.’ Hij verhief zijn handenn en smeekte. Wolken als bergen verschenen en hij kwam niet van zijn minbar (preekstoel) voordat ik regen van zijn baard zag stromen. Op de volgende Djoemoe’ah stond die zelfde bedoeien of iemand anders en zei: ‘O boodschapper van Allaah, de huizen storten in en bezittingen worden overspoeld, smeek Allaah voor ons.’ Hij verhief zijn handen en zei: ‘O Allaah, rondom ons en niet op ons,’ waar hij maar ook naar wees, daar klaarde het op.’

(overgeleverd door al-Boekhaarie, Kietaaboe Al-Djoemoe’ah: hoofdstuk, raf’oe l-yedaynie fie d-Doe’aa-e; en Moesliem, Kietaaboe Al-Istisqaa-e: hoofdstuk, Ad-Doe’aa-e fie l-istisqaa-e)

Dit is iets waar altijd, tot op vandaag, van getuigd wordt, dat degenen die Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa oprecht smeken en die de voorwaarden van acceptatie van smeken in acht nemen, inderdaad verhoord worden.

De duidelijke tekenen die bekend zijn als ‘wonderen’, voortgebracht door de profeten en die gezien en gehoord werden door de mensen, zijn een beslissend bewij door Degenen Die hen zond, d.w.z. Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa. Dit is vanwege het feit dat het dingen waren die voorbij het menselijke vermogen gingen en verricht werden door Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa, om Zijn boodschappers te ondersteunen en te helpen.

Een voorbeeld hiervan is het teken dat gegeven was aan Moesa Alayhie s-Salaam, toen Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa hem beval de zee te slaan met zijn staf. Dus sloeg hij het en twaalf van elkaar gescheiden droge paden werden hierop geopend en het water was als bergen tussen hen.

Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa zegt: ‘Toen openbaarden Wij aan Moesa: ‘Sla de zee met jouw staf.’ Toen spleet (de zee) en elk gedeelte was als een geweldige berg.’

(Soerat Ash-Shoer'araa-e (26), aayah 63)

Een tweede voorbeeld was het teken dat gegeven was aan ‘Iesa (Jezus) Alayhie s-Salaam, die hij gebruikte waarbij hij de doden deed herleven en hen uit hun graven bracht, met de toestemming van Allaah. Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa zegt over hem: ‘...en ik doe de doden met het verlof van Allaah tot leven komen...’

(Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 49)

En Hij zei: ‘..En toen jij de doden deed weerkeren, met Mijn verlof..’

(Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 110.)

Een derde voorbeeld: wat aan Moh’ammed Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam was gegeven toen die Qoeraysh om een teken vroegen, hierop wees hij naar de maan en het spleet in tweeen en dit werd gezien door de mensen. Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa zegt: ‘Het Uur is nabij en de maan is gespleten. En wanneer zij een Teken zien, dan wenden zij zich af, en zeggen: ‘Voortdurende toverij.’

(Soerat Al-Qamar (54), aayah 1-2).

Dit zijn dus tekenen welke gezien en waargenomen zijn, die Allaah Soebh’anahoe wa Ta’aalaa liet gebeuren als ondersteunend bewijs en bijstand voor Zijn boodschappers, en zij zijn beslissende bewijzen voor Zijn bestaan.

(Bron: ‘Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen en de vier principes’, door Sheikh Moh’ammed Ibn ‘AbdelWahhaab, uitleg van Sheikh Moh’ammed Ibn Saalih’Al-‘Oethaymien)

Terug naar boven
postpentacost Bekijk dropdown
Senior Member
Senior Member


Lid geworden: 24 februari 2005
Locatie: Nederland
Online status: Offline
Berichten: 2164
Plaatsingsopties Plaatsingsopties   Quote postpentacost Quote  Post ReplyReageer Directe link naar dit bericht Geplaatst op: 06 april 2007 om 14:06
Dat is een heldere bewijsvoering
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)
Terug naar boven
 Post Reply Post Reply Pagina  <12

Spring naar forum Forum rechten Bekijk dropdownDeze pagina is gemaakt in 0.094 seconden.