Druk de pagina | Sluit venster

wetenschappelijke feiten "de Qur’aan"

Gedrukt van: Islaam.nl Forum
Categorie: De Heilige Koran
Forum naam: Wetenschappelijke wonderen van de Koran
Forum beschrijving: De Heilige Koran zit vol wonderen die wetenschappers van onze tijd pas zijn achter gekomen. Ook de opbouw en geheimen van de Koran zijn wonderlijk...
URL: http://www.islaam.nl/forum/forum_posts.asp?TID=4581
Gedrukt op: 08 december 2022 om 00:07


Onderwerp: wetenschappelijke feiten "de Qur’aan"
Geplaatst door: oegt_najiha
Onderwerp: wetenschappelijke feiten "de Qur’aan"
Geplaatst op: 14 juli 2005 om 09:23

Asalaamoe alaikum war'hamtoe allah wa barakatuhoe

 

er zijn mensen die wachten op een teken,

"en voorzeker, Wij hebben de mens uit een uitreksel van klei geschapen. vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. vervolgens schiepen wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden wij de bloedklonter tot een vleesklomp, die wij vervolgens met vlees bekleedden. later scheppen wij een andere schepping. gezegend is daarom Allah, de beste der scheppers. (23: 12-13-14)

wat is er met jullie, dat jullie de grootheid van Allah niet vrezen?? terwijl hij jullie waarlijk in fasen heeft geschapen." (71: 13-14)

ik vind het verbazingwekkend hoe precies de ontwikkeling van een nieuw leven beschreven staat in de kor'aan. hedendaags wetenschappers staan versteld hoe dit zo'n 1400 jaar geleden op papier is gezet... tsjah, dat zet je wel even aan het denken. Here’s some proof if you need a reason!!

dit is slechts een van de vele wonderen die de kor'aan gebruikt om zichzelf te bewijzen. het is niet zo maar een boek. vele wetenschappelijke feiten worden nauwkeurig beschreven, zoals het bewegen van de hemellichaamen, de vruchtbaarheid van bliksem, het hele watercirculatiesysteem (regen) de atmosfeer als bescherming, het nut van de bergen en de maan, de big bang, de twee zeeen die niet met elkaar mengen, de verschillende hersenfuncties, onderwatergolven en de diepte van de oceanen. maar ook de historische feiten die nu ontdekt en onderzocht zijn, kloppen precies met de teksten die in de kor'aan beschreven staan.

eigenlijk is dit niet de goede plaats om dit te plaatsen... jullie zijn insha Allah al overtuigd over het feit dat Allah(swt) toch zeker bestaat!! maar het zet je wel aan het denken...

 

wa alaikum Salaam war'hamtoe allah wa barakatuhoe je zuster in de islaam

oegt_najiha-------------
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)Antwoorden:
Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 20 juli 2005 om 04:21

Zjazaki allahu khayran

GawasGeplaatst door: oegt_najiha
Geplaatst op: 20 juli 2005 om 04:24

Asalaamoe alaikum war'hamtoe allah wa barakatuhoe

wa iyaakah agie Gawas

Wa alaikum Salaam

oegt_najiha-------------
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)


Geplaatst door: shade
Geplaatst op: 05 december 2005 om 12:39
In eerste instantie geplaatst door oegt_najiha

ik vind het verbazingwekkend hoe precies de ontwikkeling van een nieuw leven beschreven staat in de kor'aan.
Details?
hedendaags wetenschappers staan versteld hoe dit zo'n 1400 jaar geleden op papier is gezet...
Haha, daar geloof ik helemaal niks van. Welke wetenschappers zijn onder de indruk van de Koran? Namen?
tsjah, dat zet je wel even aan het denken.
Nee hoor. Ik kijk er dwars doorheen. Er is geen wetenschap te vinden in de Koran.

Waarom ga je anders morgen niet naar TNO of de TU Delft met een Koran? En ga je ze daar precies uitleggen welke 'wetenschap' er allemaal in te vinden is? Dat scheelt een hoop tijd en geld voor ander onderzoek.

Doe de wereld een lol, en laat de wetenschappelijke macht van de Koran zien.
Here’s some proof if you need a reason!!
Ik heb altijd een reden nodig. En ik ben heel erg benieuwd naar je 'bewijs'.
dit is slechts een van de vele wonderen die de kor'aan gebruikt om zichzelf te bewijzen. het is niet zo maar een boek.
Redundant.
vele wetenschappelijke feiten worden nauwkeurig beschreven, zoals het bewegen van de hemellichaamen,
Waar precies, en hoe? Ik heb geen Koran, dus vertel het me maar.
de vruchtbaarheid van bliksem,
Lol, en laat me raden: die vruchtbaarheid ga je nu als argument gebruiken dat daar 'electriciteit' mee bedoelt wordt? 

Ok, wat zegt de Koran over de 'vruchtbaarheid' van de bliksem?
het hele watercirculatiesysteem (regen)
Goh, wat knap. En jij denkt dat dat niet tot algemene kennis uit die tijd hoorde? Of dat de Egyptenaren dat 4.000 (vierduizend!) jaar voor Mohammed niet wisten?
de atmosfeer als bescherming,
Details?
het nut van de bergen en de maan,
De Maan heeft geen nut. Kom niet aan met 'getijden', want als er geen Maan was geweest had het leven op Aarde anders geevolueerd en zou een Maan juist een stoor factor zijn die leven vernietigd. Dus er is geen "nut" voor een Maan, alleen in een wereld met leven geevolueerd op een wereld MET een Maan.

Maar goed, wat is het 'nut' van de Maan volgens de Koran?
de big bang,
Hahaha. Wil je hier *heel* erg gedetailleerd op ingaan?
de twee zeeen die niet met elkaar mengen,
? En dat zijn?
de verschillende hersenfuncties, onderwatergolven en de diepte van de oceanen.
Juist ja. Maar zolang je nergens op ingaat weet ik niets en ben ik dus verre van overtuigd dat je gelijk hebt Wat zegt de Koran hier over?.
maar ook de historische feiten die nu ontdekt en onderzocht zijn, kloppen precies met de teksten die in de kor'aan beschreven staan.
Zoals?
eigenlijk is dit niet de goede plaats om dit te plaatsen... jullie zijn insha Allah al overtuigd over het feit dat Allah(swt) toch zeker bestaat!!
Allerminst.

Bovendien valt het ook wel een beetje te verwachten dat er meer dingen genoemd worden in de Koran dan in bijvoorbeeld de Bijbel, omdat er een paar eeuwen tussenzit.

Ben benieuwd naar je verdere uitleg.


Geplaatst door: Abou Jabir
Geplaatst op: 05 december 2005 om 13:01

De commentaren van de wetenschappers over de wetenschappelijke wonderen in de Heilige Qur'aan

Hieronder volgen een aantal commentaren van wetenschappers over de wetenschappelijke wonderen in de Heilige Qur'aan. Al deze commentaren zijn afkomstig van de video band, getiteld 'This is the Truth'. Op deze video band kunt u de wetenschappers zien en horen, terwijl ze hieronder de volgende commentaren geven. Voor een kopie van deze video band, kunt u contact opnemen met één van de op bladzijde 69 opgesomde organisaties.

1) Dr.T.V.N. Persaud is professor in Anatomie, professor in Kindergeneeskunde en Kindergezondheid en professor in Verloskunde, Gynecologie en Voortplantings Wetenschappen aan de Universiteit van Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada. Hij was daar zestien jaar het hoofd van de Afdeling Anatomie. Hij is een autoriteit op zijn gebied. Hij is de auteur of (eind)redacteur van 22 boeken en heeft meer dan 181 wetenschappelijke artikels gepubliceerd. In 1991, ontving hij de meest onderscheiden prijs, de J.C.B. Grand Award van de Canadese Associatie van Anatomen, uitgereikt op het gebied van anatomie in Canada,. Toen hem gevraagd werd over de wetenschappelijke wonderen in de Qur'aan, die hij had onderzocht, verklaarde hij het volgende:  

Het lijkt mij dat Muhammad een zeer gewone man was. Hij kon niet lezen, wist niet (hoe) te schrijven. In feite was hij ongeletterd. We praten over twaalf [in feite over veertien] honderd jaar geleden. Je hebt het over iemand die ongeletterd was, maar diepgaande verklaringen en beweringen aflegde, die verbazingwekkend nauwkeurig van wetenschappelijke aard zijn. En ik kan persoonlijk niet inzien dat dit een stom toeval zou kunnen zijn. Er zijn te veel nauwkeurigheden en, evenals Dr.Moore, heb ik geen twijfels dat dit een goddelijke inspiratie of openbaring is die hem tot deze beweringen bracht".

Prof. Persaud heeft sommige Qur'aan verzen en de gezegdes van Profeet Muhammad(sas) in sommige van zijn boeken opgenomen. En hij heeft deze verzen en de gezegdes op verschillende conferenties gepresenteerd.

2) Dr. Joe Leigh Simpson staat aan het hoofd van de Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, professor in Verloskunde en Gynaecologie en professor in Moleculair en Humaan Genetica aan de Baylor College of Medicine, Houston, Texas, USA. Hij was professor in Verloskunde en Gynaecologie en hoofd van de Afdeling Verloskunde en Gynaecologie aan de Universiteit van Tennessee, Memphis, Tennessee, USA. Hij was ook de voorzitter van de American Fertility Society. Hij heeft vele prijzen in ontvangst genomen, inclusief de Association of Professors of Obstetrics and Gynecology Public Recognition Award in 1992. Prof. Simpson bestudeerde de volgende gezegdes van de Profeet Muhammad (sas):  

{ Waarlijk, elk van jullie wordt gedurende veertig dagen bijeengebracht in de buik van zijn moeder;} [daarna is hij daar een ` alaq (iets dat vast zit), ook veertig dagen; daarna is hij daar een embryo (mudgha), ook veertig dagen. Dan wordt de engel neergezonden om hem de roeh (geest) in te blazen en hij krijgt opdracht vier dingen neer te schrijven: zijn levensonderhoud (rizq), zijn sterfdag (adjal), zijn werken (`amal) en of hij verdoemd (in de hel) (shaqie) of zalig (in het paradijs) (sa`ied) wordt. (Dan wordt de roeh in hem geblazen)...]36

{Als het embryo 42 nachten oud is, zendt Allaah een engel ernaar, die geeft het een vorm en maakt zijn gehoor, gezicht, huid, vlees en beenderen. Dan vraagt hij (de engel): "O, mijn Rabb (Heer), wordt het een man of een vrouw?" En jouw Rabb (Heer) beslist wat Hij wil..."}37

 

Hij bestudeerde uitgebreid deze twee gezegdes van de Profeet Muhammad (sas), en merkte op dat de eerste veertig dagen een duidelijk te onderscheiden stadium van embryogenese uitmaakte. Hij was in het bijzonder onder de indruk door de absolute precisie en nauwkeurigheid van deze gezegdes van de Profeet Muhammad (sas). Daarop gaf hij tijdens één conferentie de volgende mening:  

"Dus de twee hadieths (de gezegdes van de Profeet Muhammad (sas)) die (hierboven) aangeduid zijn, verschaffen ons met een specifieke tijd tabel, van de voornaamste embryonale ontwikkeling, voor de veertigste dag. Waar het weer op aankomt is, denk ik, wat 's ochtends herhaaldelijk ook door andere sprekers aangehaald is, dat (de wetenschappelijke inhoud van) deze hadieths niet op basis van wetenschappelijk kennis die in die tijd van de overlevering beschikbaar was, verkregen zou kunnen worden.... Wat hieruit volgt is volgens mij, dat er niet alleen geen conflict bestaat tussen genetica en religie, maar dat er in feite de religie de wetenschap kan leiden door het toevoegen van openbaringen aan een aantal van de traditionele wetenschappelijke benaderingen en dat er beweringen bestaan in de Qur'aan wiens juistheid door de wetenschap aangetoond zijn. Dit ondersteunt dat kennis in de Qur'aan van Allaah afkomstig is."

 

3) Dr.E.Marshall Johnson is professor emeritus in Anatomie en Ontwikkelings Biologie aan de Thomas Jefferson Universiteit, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Hij was daar voor 22 jaar professor in Anatomie, het hoofd van de afdeling Anatomie en de directeur van het Daniël Baugh Instituut. Hij was ook de voorzitter van de Teratologie (leer van wonderen) Society. Hij heeft meer dan 200 publicaties geschreven. Hij was hoofd van de Teratologie (leer van wonderen) Society. In 1981, tijdens de zevende Medische Conferentie, in Damman, Saoedi Arabië, zei Prof.Johnson in de presentatie van zijn onderzoeksvoordracht:

"Samengevat; de Qur'aan beschrijft niet alleen de ontwikkeling van de externe vorm (van het embryo), maar het benadrukt ook de interne stadia, de stadia binnen het embryo, van zijn schepping en ontwikkeling. Het benadrukt de voornaamste gebeurtenissen, die door eigentijdse wetenschap erkend wordt" Hij zei ook: "Als een wetenschapper, kan ik alleen dingen behandelen, die ik specifiek kan zien. Ik begrijp embryologie, de ontwikkelings biologie.

Ik begrijp de woorden die aan mij uit de Qur'aan vertaald worden. Zoals ik het voorbeeld eerder gaf; als ik mezelf in dat tijdperk zou verplaatsen, wetende wat ik vandaag wist in het beschrijven van dingen, zou ik de dingen (die in de Qur'aan en hadieth beschreven zijn) niet (anders) kunnen beschrijven dan hoe ze beschreven zijn. Ik zie geen bewijsmateriaal voor het feit om het concept te weerleggen dat deze persoon, Muhammad, deze informatie ergens vandaan zou hebben gehaald. Dus ik zie hier niets dat in tegenspraak is met het concept dat goddelijke tussenkomst betrokken was bij wat hij in staat was te schrijven."38

 4) Dr.William W.Hay is een bekend mariene wetenschapper. Hij is professor in Geologische Wetenschappen aan de Universiteit van Colorado, Boulder, Colorado, USA. Hij was vroeger de decaan van de "Rosenstiel School of Marine" en Atmosferische Wetenschap aan de Universiteit van Miami, Miami, Floerida, USA. Na een discussie met Prof.Hay over de Qur'aan 's melding van recent ontdekte feiten over zeeën, zei hij:  

"Ik vind het zeer interessant dat dit soort informatie in zeer oude geschriften staat, zoals de Heilige Qur'aan . En ik zou niet weten hoe ze (aan deze informatie in de Qur'aan) hebben kunnen komen. Maar ik denk dat het uiterst interessant is dat het (de informatie in de Qur'aan) er is en dat dit werk verder gaat de betekenis van sommige passages te ontdekken".

En toen aan hem werd gevraagd over de bron van de Qur'aan, antwoordde hij: "Wel, ik zou denken dat het het goddelijke Wezen moet zijn."

 

5) Dr.Gerald C.Goeringer is Course Directeur en docent in Medische Embryologie op de Afdeling Cel Biologie, School of Medicine, Georgetown University, Washington DC, USA. Tijdens de achtste Saoedi Medische Conferentie in Riyaadh, Saoedi Arabië, verklaarde Prof. Goeringer het volgende over de presentatie van zijn onderzoeksvoordracht:

 

"In betrekkelijk weinig `Aayahs (verzen uit de Qur'aan) bevindt zich een nogal uitgebreide beschrijving van de menselijke ontwikkeling vanaf de tijd van de versmeltende gameten door organogenese (tot volgroeide baby). Hiervoor (dus voor de komst van de Qur'aan) bestond er niet zulke duidelijke en complete vermelding van de menselijke (embryonale) ontwikkeling, zoals classificatie, terminologie en beschrijving. (In tegenstelling tot dit is) in de meeste, zo niet alle gevallen, (slechts) deze beschrijving tot vroegere tijden terug te voeren. Door vele eeuwen is vermelding gemaakt van de verschillende stadia van menselijke embryogene en foetale ontwikkeling in de traditioneel wetenschappelijke literatuur."

 

6) Professor Yushudi Kusan is professor emeritus aan de Tokyo Universiteit, Hongo, Tokyo, Japan, en hij was de directeur van de Tokyo Sterrenwacht, Mitaka, Tokyo, Japan. Hij zei:

"Ik ben heel erg onder de indruk dat ik juiste astronomische feiten in de Qur'aan heb gevonden, en voor ons doen hebben wij, moderne astronomen, pas een heel klein gedeelte van het heelal bestudeerd. Wij hebben onze inspanningen geconcentreerd om een heel klein deel [van het heelal] te begrijpen. Doordat we telescopen gebruiken, kunnen we alleen heel kleine gedeeltes van de hemel zien, zonder over het gehele heelal te denken. Aldus, door het lezen van de Qur'aan en door het beantwoorden aan de vragen, denk ik dat ik mijn toekomstige weg bij het onderzoeken van het heelal kan vinden."

 

7) Dr.Tejatat Tejasen staat aan het hoofd van de Afdeling Anatomie van Chiang Mai Universiteit, Chiang Mai, Thailand. Hiervoor was hij de decaan van de Faculteit Geneeskunde, aan dezelfde universiteit. Tijdens de achtste Saoedi Medische Conferentie in Riyaadh, Saoedi Arabië, stond Dr.Tejasen op en zei:

"Sinds de laatste drie jaar, ben ik in de Qur'aan geïnteresseerd. Vanuit mijn studie en van wat ik tijdens deze hele conferentie heb geleerd, geloof ik dat alles wat veertien honderd jaar geleden in de Qur'aan vermeld is, de waarheid moet zijn, die bewezen kan worden door de wetenschappelijke middelen. Daar de Profeet Muhammad noch lezen noch schrijven kon, moet Muhammad een boodschapper zijn, die deze waarheid doorgaf (aan de mensheid en de 'djien'), die aan hem werd geopenbaard als een verlichting door de Ene die gerechtigde Schepper is. Deze Schepper moet God of Allaah zijn. Ik denk dat dit de tijd is om Laa ilaha illallaah, dat er geen godheid is om aanbeden te worden dan Allaah (God), Muhammadar rasoelullaah, dat Muhammad zijn Boodschapper (Profeet) van Allaah (God) is, te zeggen. Tenslotte, moet ik bedanken voor de uitmuntende en zeer succesvolle conferentie. Ik heb niet alleen van de wetenschappelijke kennis tijdens de conferentie geleerd, maar ook de grote kans gehad veel nieuwe wetenschappers te ontmoeten en veel nieuwe vrienden onder de deelnemers te maken. Het meest kostbare ding dat ik verdiend heb om naar deze conferentie te komen is Laa ilaaha illallaah, Muhammadar rasoelullaah en een muslim te zijn geworden."

Laten we nadat we al deze voorbeelden, die we gezien hebben over de wetenschappelijkewonderen in de Qur'aan en al deze commentaren van de wetenschappers hierop, ons deze vragen stellen: Zou het kunnen zijn dat al deze recent ontdekte wetenschappelijke informatie uit verschillende vakgebieden, die in de Qur'aan worden genoemd, welk veertien honderd jaar geleden waren geopenbaard, op toeval berusten ?.

Zou het kunnen dat de Profeet Muhammad (sas) of iemand anders de auteur is van deze Qur'aan?

Het enige mogelijke antwoord is dat deze Qur'aan letterlijk het Woord van Allaah moet zijn, en dat het door Hem geopenbaard moet zijn.-------------
Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/ - http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}


Geplaatst door: Abou Jabir
Geplaatst op: 05 december 2005 om 13:10
en voor shade:

je bent net hier nieuw en je wilt dat wij nu voor je alles gedetaileerd gaan uitleggen, er zijn zoveel topics hier die over wetenschappelijke wonderen van de Koran gaan, dus bekijk ze;

verder is deze site met wetenschap: http://www.55a.net/firas/english/index.php - http://www.55a.net/firas/english/index.php
 


-------------
Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/ - http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}


Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 06 december 2005 om 02:34

In eerste instantie geplaatst door Abou Jabir

en voor shade:

je bent net hier nieuw en je wilt dat wij nu voor je alles gedetaileerd gaan uitleggen, er zijn zoveel topics hier die over wetenschappelijke wonderen van de Koran gaan, dus bekijk ze;

verder is deze site met wetenschap: http://www.55a.net/firas/english/index.php - http://www.55a.net/firas/english/index.php
 

U hebt zoveel tijd voor mij bespaart broeder jazaka ALLAH khayran wa 3awadaka afdala minho.

 Geplaatst door: shade
Geplaatst op: 06 december 2005 om 11:52
In eerste instantie geplaatst door Abou Jabir


Prof. Persaud heeft sommige Qur'aan verzen en de gezegdes van Profeet Muhammad(sas) in sommige van zijn boeken opgenomen. En hij heeft deze verzen en de gezegdes op verschillende conferenties gepresenteerd.
Welke versen zijn  dit  precies?  En wat een irrationeel gedoe weer zeg: "IK  kan niet begrijpen  dat een ongeletterde man dit opschrijft,  DUS  MOET  er  wel een god achter zitten.
Prof. Simpson bestudeerde de volgende gezegdes van de Profeet Muhammad (sas):  

{Als het embryo 42 nachten oud is, zendt Allaah een engel ernaar, die geeft het een vorm en maakt zijn gehoor, gezicht, huid, vlees en beenderen. Dan vraagt hij (de engel): "O, mijn Rabb (Heer), wordt het een man of een vrouw?" En jouw Rabb (Heer) beslist wat Hij wil..."}37

Lol, en dat moet een compete  wetenschappelijke  verklaring zijn van de ontwikkeling van een  embryo? Na  40  dagen komt de engel neer? En  na 40 dagen is er ineens een 'vorm'  in een embryo?

Alles heeft zowiezo een 'vorm'. Mohammed weet totaal niet wat er met die vorm bedoelt wordt, zit er 2 dagen naast, en al die kenmerken die een embryo een wat meer herkenbare 'vorm' geven, dat gebeurt echt niet precies en plotseling op de 40ste dag als Allah's engel dus komt om 'vorm' te geven.

Ook dit is verre van indrukwekkend. Dat er dan een professortje is die er wat leuks in ziet, dat zegt eerder iets over de persoonlijkheid van die professor dan van de Scientific Validity van deze nonsense.

Alleen mensen die *willen* dat Allah bestaat zien in "na 40 dagen komt Allah's engel om vorm te geven" een wetenschappelijke verklaring en beschrijving van de groei van een embryo.

Dit Koranvers heeft natuurlijk totaal geen wetenschappelijke waarde of waarheid in zich. Vraag het alle biologen in de wereld, en slechts een marginaal klein gedeelte daarvan zou in dit religieus gebrabbel een compleet verslag van embryo ontwikkeling zien.

Hij bestudeerde uitgebreid deze twee gezegdes van de Profeet Muhammad (sas), en merkte op dat de eerste veertig dagen een duidelijk te onderscheiden stadium van embryogenese uitmaakte.
Ja he? Als je maar blijft zoeken komt er vanzelf wel iets wat overeen komt. Dus Mohammed vond het ineens nodig om iets over 'embryogenese' op te schrijven, verpakt als kleuterlijke metafoor??

Erg belangrijk en relevant ook, voor de rest van de text.

Ok, wat er nu dus is gebeurd is dit:

1. Mohammed schrijft iets op over een engel die na 40 dagen 'nederdaalt' om 'vorm' te geven.

2. Een beetje een geflipte bioloog zoekt NET ZO LANG tot hij iets kan vinden wat +/- 40 dagen duurt en wat met embroy's te maken heeft.

3. De professor komt na langdurig zoeken maar tot de conclusie dat Mohammed het 1.400 jaar geleden in een woestijn wel over embryogenese gehad MOEST hebben, terwijl dit compleet irrelevant is, er weer een engel bijgesleept moet worden, verpakt in een KOE van een metafoor? En dan ALTIJD NADAT de wetenschap iets ontdekt, met een schimmig Koranversje komen met de claim dat alle moderne wetenschap overbodig is, omdat Mohammed alles al wist? Wtf?

Oftwel: degenen die denken dat Mohammed iets over embryogenese wilde vertellen ineens 1.400 jaar geleden, is wel erg simpel van geest.

En goedgelovig. Makkelijk van vertrouwen. Niet kritisch. In wonderen gelovend zodra hij/zij het niet meer snapt, etc.

En oh, ik heb even een blik geworpen op de URL die je gegeven hebt. De Aarde bestaat helemaal niet uit 7 lagen, LOL. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Meest gangbare is 2 of 3. Vraag maar eens aan iemand bij USGS of de Aarde 7 (Zeven!) "lagen" heeft.

www.usgs.com

LOL ook dit weer is MOEDWILLIG ZOEKEN naar dingen die er niet zijn. Eerst die getikte Canadees die denkt dat een ongeletterde man in de woestijn ineens zomaar een regeltje over embryogenese tussen zijn andere schrijfsels door moet plakken, (op 10.000en manieren interpreteerbaar opgeschreven is in metafoor, met wederom het heilige getal 40, en natuurlijk kun je daar iets bij vinden) en nu dit weer.

Goed, ik heb je andere argumenten ook gelezen, en de rest van die site ook, en daar kan ik op dezelfde manier antwoord op geven maar dat gaat een beetje veel tijd kosten.

Het is toch allemaal hetzelfde. De sites barsten van de leugens over wetenschap (7 lagen, wetenschap die zegt dat het universum gemaakt is, dat de Evolutie Theorie niet het skelet is van moderne biologie, etc, etc, etc) en dan ga je ook nog eens beweren dat Mohammed over embryogenese praat als na 40 dagen de engel komt.

Nou sorry hoor. Maar zo simpel en goedgelovig ben ik niet. Je zult toch echt met waarheid over wetenschap en eenduidig te interpreteren Koranversen moeten komen, die overduidelijk wetenschappelijke feiten beschrijven;  EN die op geen enkele manier in de 7e of 8e eeuw bekend konden zijn.

Alleen domme mensen trappen hierin. Of mensen die een 'goede grootheid in de lucht' nodig hebben, zoals die Canadees waarschijnlijk. Hoe bedoel je, irrationeel zijn? Ik heb nog steeds niets overtuigends gezien. Toch wel makkelijk als je het een en ander over wetenschap weet. Kunnen mensen je minder makkelijk beetnemen.

Er *is* *geen* wetenschap in de Koran, en geen enkele religie heeft de wereld ooit vooruit geholpen.

Geplaatst door: Abou Jabir
Geplaatst op: 06 december 2005 om 14:30

haha wat een geblaf, de sites bartsten van leugens zegt ze en ze noemt die 7 lagen van de aarde, in dat artikel word juist die drie lagen weerlegd: http://www.55a.net/firas/english/index.php?page=show_det&id=73 - http://www.55a.net/firas/english/index.php?page=show_det& ;id=73

verder wat kritiek uiten op Prof. Persaud, so je hebt hem weerlegd joh haha

jij wilt zeker precies in de Koran zien staan wat jij in je hoofd hebt, zoals embryogenese , de termen en woordkeuzes verschillen per tijd he.

In de Heilige Qur’an spreekt Allah SWT over de stages in embryonale ontwikkeling (vertaling v/d betekenis);

“En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen. Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats. Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een alaqah...." (Qur’an, Al Moe’minoen (23): Ayas 12, 13, en een deel van 14)

Het woord Alaqah is een Arabisch woord wat niet zo goed in het Nederlands is te vertalen. Dit woord heeft namelijk 3 betekenissen: Bloedzuiger, opgehangen object en bloedklonter.

Als we een bloedzuiger vergelijken met een embryo in het “alaqah” stadium, vinden we een verbazingwekkende overeenkomst als we kijken naar de foto hiernaast (ook; Voor meer details en plaatjes zie “The Developing Human”, van Dr. Moore en Dr. Persaud, 5e druk, pagina 8). We vinden echter nog zo’n overeenkomst als we kijken naar de eigenschappen van de embryo en die van de bloedzuiger. Beiden voeden zich namelijk met het bloed van anderen (De embryo voedt zich met het bloed van de moeder en een bloedzuiger zuigt bloed uit mensen of dieren). Deze feiten kan men terugvinden in “Human Development As Described in the Qur’an and Sunnah” van Dr. Moore en andere auteurs (Pagina 36)

De tweede betekenis van alaqah is opgehangen object, ofwel iets dat verbonden is met een geheel door een systeem van ophanging. De ophanging van de embryo in het “alaqah” stadium vindt dus plaats in de baarmoeder van de vrouw. Dit is goed te zien in de figuur hiernaast, in dit diagram zien we de ophanging van het embryo gedurende het “alaqah” stadium in de baarmoeder van de vrouw. (Dit diagram komt uit het boek “The Developing Human” van Dr. Moore en Dr. Persaud, 5e druk, pagina 66.)

De derde betekenis van het woord “alaqah” is bloedklonter. Als we de vorm van de embryo bekijken zien we dat deze de vorm aaneemt van een bloedklont. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van relatief hoge concentraties bloed in de embryo tijdens dit stadium (Ondersteund door uitspraken in “Human Development as Described in the Qur’an and Sunnah” op blz. 37 en 38) Een ander belangrijk punt is dat het bloed in de embryo in dit stadium niet circuleert, dit gebeurt pas na het einde van de derde week na de bevruchting. Dit betekent dus dat de betekenis van bloedklont niet alleen op het uiterlijk slaat maar dat de betekenis van bloedklont ook letterlijk kan worden opgevat (Zie “The Developing Human”, 5e druk pagina 65) In de figuur zien we dan ook dat zowel de buitenkant van de embryo als de bloedzakjes in de binnenkant sterke vertonen overeenkomsten met een bloedklont. Dit wordt dus veroorzaakt door de relatief grote hoeveelheid bloed dat aanwezig is in de embryo. (Bron; “The Developing Human”, door Moore en Persaud, 5e druk, pagina 65)

Uit deze informatie kunnen we dus concluderen dat alle drie de betekenissen van het woord “alaqah” tot in detail corresponderen met de bescrhijvingen van een embryo in dit stadium.

Tot zover de informatie omtrent de bovenstaande aya in de Koran. Insha ALLAH zal ik morgen verdergaan met de embryologische en wetenschappelijke wonderen in de Koran. Ik sluit af met een uitspraak van Dr. T.V.N. Persaud. Hij is Professor in de gebieden Anatomie, Opvoedkunde, Kindergezondheid, Verloskunde, Gyneacalogie, en Voorplantingswetenschappen op de Universiteit van Manitoba, in Winnipeg Canada. Hij is erg bekend in zijn vakgebied en de auteur van 22 boeken. Wanneer hem werd gevraagd over de wetenschappelijke wonderen in de Qur’an, zei hij het volgende;

“Het lijkt mij dat Mohammed een gewone man was. Hij kon niet lezen, hij kon niet schrijven, hij was analfabeet. En we praten hier over 1400 jaar geleden. Hier hebben we dus een analfabeet die verbazingwekkend correcte uitspraken doet die precies kloppen met de wetenschap. Ik zie persoonlijk niet in dat dit puur toeval was. De uitspraken zijn veel te exact, en net als Dr. Moore heb ik geen enkele moeite met het idee dat dit is voortgekomen uit Goddelijke inspiratie en openbaring, en dat dit de oorzaak was van zijn uitspraken”

In de Quran staan veel verwijzingen naar de wetenschap omtrent de embrologie oftewel het ontstaan van de mens in de vrouw.

"O mensen, indien gij in twijfel verkeert over de Opstanding, bedenkt dat Wij u hebben geschapen uit stof, daarna uit een levenskiem, dan van een klonter bloed en daarna uit een klompje vlees, volkomen en onvolkomen in maaksel" (Nederlandse Interpretatie van de Heilige Koran, Surah 22, 5e Aya)

Mughallaqatin betekent; scheppen, vormgeven, maken. Dit woord wordt twee ker gebruikt in bovenstaand vers, namelijk "mughallaqatin, ghari mughallaqatin" oftewel volkomen en onvolkomen in maaksel.

Deze woorden in de Koran leren ons dat niet alle organen tegelijkertijd worden geschapen, maar in een bepaalde volgorde. Tot aan de fase waarin de gemengde cel zich vasthecht aan de baarmoederwand, zien alle cellen er het zelfde uit. Naarmate de ontwikkeling vordert, worden verschillende celtypes geschapen. De celstructuren van de hersenen zien er niet hetzelfde uit als die van de botten, de cellen van het hart zijn ook weer anders dan die van de spieren. Zo zijn er vele verschillende celtypes; huidcellen, zenuwcellen, bloedcellen, levercellen, longcellen enz. Het uiterlijk van het embryois afhankelijk van het type celproductie. Daardoor krijgen sommige lichaamsdelen eerder hun vorm dan anderen. Sommige lichaamsdelen zoals bijvoorbeeld de hersenen, het hart en ruggenmerg worden eerder geschapen dan andere lichaamsdelen, terwijl andere lichaamsdelen nog in maaksel zijn, zijn er dus al organen die gevormd zijn tot wat ze moeten zijn!

Zo is er dus sprake van; lichaamsdelen die volkomen zijn in maaksel en andere lichaamsdelen onvolkomen in maaksel. De woorden "mughallaqatin, ghari mughallaqatin" lichten ons in over wat er gebeurt in die scheppingsfase, Wie anders dan onze Maker had deze ontwikkeling van een embryo ruim 14 eeuwen geleden met zoveel zekerheid kunnen beschrijven!

Een bekend wetenschappelijk boek met de naam "Earth" bevat basis-informatie over de aarde en wordt gebruikt in vele universiteiten over de hele wereld. Een van de twee auteurs van dit boek, Professor Frank Press, was de wetenschappelijk adviseur van de voormalige President van de Verenigde Staten, Jimmy Carter. Ook was Prof. Press twaalf jaar directeur van de Nationale Academie voor de Wetenschap in Washington DC. Zijn boek beweert dat bergen onderliggende wortels hebben. Deze wortels zitten diep in de grond en nemen dus de vorm aan van een pin in de grond, zoals men kan zien in de figuur hiernaast. (Bron; "Earth" van Press en Siecer, pagina 435. Ook; "Earth Science" van Tarbuck en Lutgens, op pagina 157)-------------
Bezoek dit: http://aboujabir.web-log.nl/ - http://aboujabir.web-log.nl/
"Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, moet het goede zeggen of zwijgen." {Boekharie & Moeslim}


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 06 december 2005 om 14:58

In eerste instantie geplaatst door Abou Jabir

en voor shade:

je bent net hier nieuw en je wilt dat wij nu voor je alles gedetaileerd gaan uitleggen, er zijn zoveel topics hier die over wetenschappelijke wonderen van de Koran gaan, dus bekijk ze;

verder is deze site met wetenschap: http://www.55a.net/firas/english/index.php - http://www.55a.net/firas/english/index.php
 

Dat kan Shade inderdaad best s doen, het zou hem veel weerleg-moeite besparen, al die topics waar geen fantsoenlijke reactie meer opkwam...
Verder vraag ik me af waarom je hier komt zeggen dat ie die topics maar s moet gaan lezen, maar weer zelf met diezelfde ouwe lijst van 'wetenschappers' komt.  Is er nu echt niets beters te vinden?-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 07 december 2005 om 03:55
In eerste instantie geplaatst door Kimmie

In eerste instantie geplaatst door Abou Jabir

en voor shade:

je bent net hier nieuw en je wilt dat wij nu voor je alles gedetaileerd gaan uitleggen, er zijn zoveel topics hier die over wetenschappelijke wonderen van de Koran gaan, dus bekijk ze;

verder is deze site met wetenschap: http://www.55a.net/firas/english/index.php - http://www.55a.net/firas/english/index.php
 

Dat kan Shade inderdaad best s doen, het zou hem veel weerleg-moeite besparen, al die topics waar geen fantsoenlijke reactie meer opkwam...JA JA
Verder vraag ik me af waarom je hier komt zeggen dat ie die topics maar s moet gaan lezen, maar weer zelf met diezelfde ouwe lijst van 'wetenschappers' komt.  Is er nu echt niets beters te vinden?

Autostisch

Kimmie,

voor de honderst keer het gaat om wat waar isGeplaatst door: islam
Geplaatst op: 07 december 2005 om 06:18
Juist, en niet om wat jij denkt en hoopt dat waar is.

Wat is autostisch trouwens?  Aangezien je het toch maar blijft gebruiken, en je dus blijkbaar niet autistisch bedoelt, doe je me vast het plezier het s uit te leggen.  En natuurlijk wat het er hier mee te maken heeft.  Leg s uit waarom je dat de hele tijd zitte roepen.


-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 07 december 2005 om 08:47

[QUOTE=Kimmie]Juist, en niet om wat jij denkt en hoopt dat waar is.Ik kwam met argumenten zeker niet met sentimenten lees nog s een keer door onze posten. U hebt alle tijd.
Wat is autostisch trouwens?  Aangezien je het toch maar blijft gebruiken, en je dus blijkbaar niet autistisch bedoelt, Heeft meer betekenis dan autistisch doe je me vast het plezier het s uit te leggen.Zoekt u zeker plezier of iets anders   En natuurlijk wat het er hier mee te maken heeft.  Leg s uit waarom je dat de hele tijd zitte roepen
.Ik heb meer dan dat geroepen bv hoe het met u gaat? waarover geen aantwoord mog horen[/QUOTE]Geplaatst door: shade
Geplaatst op: 19 december 2005 om 10:42
In eerste instantie geplaatst door Abou Jabir

jij wilt zeker precies in de Koran zien staan wat jij in je hoofd hebt, zoals embryogenese , de termen en woordkeuzes verschillen per tijd he.
Ik heb geen zin om op alles in te gaan. Zoveel kan dit forum me nu ook weer niet schelen. Weet je hoeveel tijd er in gaat zitten? En Civ4, alt.atheism en msn zijn o.a. al veel belangrijker dan moslim fraude tegen het licht houden. Mensen die erin trappen, verdienen het ook.

En ach, als de engel van Mohammed komt na 40 dagen om vorm te geven, dat jij daar dan perse embryogenese in wilt zien, omdat je met je religieus gemotiveerde hoofdje zo graag wil dat Mohammed 'geinspireerd door Allah' overkomt, moet je zelf maar weten.


Als dit alles is wat moslims te melden hebben over de "wetenschappelijke wonderen" (nul) in de Koran, dan weet ik genoeg.

En eigenlijk wist ik het al. Het is totaal stupide onzin, voor domme mensen die heel nodig een reden moeten zoeken om in een god te geloven. Op precies dezelfde onzinnige manier in elkaar geprutst als christenen die zich verdringen om de Bijbel met Modern Extreme Physics te verenigen.


Misschien dat dat lukt bij het gepeupel, niet bij mij. Ik heb er de grootste lol om hier.Blij dat mij al die onzin bespaard blijft in het leven. Jammer dat mensen niet gemiddeld een IQ van 200 hebben.

In zo'n wereld zou godsdienst kansloos zijn. Nooit geen oorlog meer.


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 19 december 2005 om 11:03
In eerste instantie geplaatst door gawas

[QUOTE=Kimmie]Juist, en niet om wat jij denkt en hoopt dat waar is.Ik kwam met argumenten zeker niet met sentimenten lees nog s een keer door onze posten. U hebt alle tijd.
Wat is autostisch trouwens?  Aangezien je het toch maar blijft gebruiken, en je dus blijkbaar niet autistisch bedoelt, Heeft meer betekenis dan autistisch doe je me vast het plezier het s uit te leggen.Zoekt u zeker plezier of iets anders   En natuurlijk wat het er hier mee te maken heeft.  Leg s uit waarom je dat de hele tijd zitte roepen
.Ik heb meer dan dat geroepen bv hoe het met u gaat? waarover geen aantwoord mog horen[/QUOTE]

Je kwam zeker met argumenten, alleen wel slechte.  Alle tijd heb k spijtig genoeg niet, wordt druk bezig gehouden door allerhande stage-meesters
Maar goed, ik wacht nog steeds op de uitleg van 'autOstisch'.-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 19 december 2005 om 12:28
Salaam Aleikum,

Het dichtste wat ik me bij "autostisch" zou kunnen inbeelden is een motorisch vehikel met contactproblemen.

Waar ging de discussie eigenlijk ook al weer over......

Salaam Aleikum,

Malcolm X

-------------
"Science without religion is lame, religion without science is blind." Albert Einstein


Geplaatst door: Amier
Geplaatst op: 19 december 2005 om 12:35
Ik denk bij "autostisch" aan een contaktgestoorde persoon met gesmolten kaas erover heen.

-------------
« Waarlijk, in het gedenken van God vinden de harten rust. » (Koran 13:28)


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 19 december 2005 om 14:56
Een contactgestoorde in een contactgestoord motorisch vehikel met gesmolten kaas eroverheen en stempelafdrukken van Shade's foto?

-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: alzukar
Geplaatst op: 19 december 2005 om 15:15
In eerste instantie geplaatst door shade

In eerste instantie geplaatst door Abou Jabir

jij wilt zeker precies in de Koran zien staan wat jij in je hoofd hebt, zoals embryogenese ,
de termen en woordkeuzes verschillen per tijd he.
Ik heb geen
zin om op alles in te gaan. Zoveel kan dit forum me nu ook weer niet
schelen. Weet je hoeveel tijd er in gaat zitten? En Civ4, alt.atheism
en msn zijn o.a. al veel belangrijker dan moslim fraude tegen het licht
houden. Mensen die erin trappen, verdienen het ook.

En ach, als de engel van Mohammed komt na 40 dagen om vorm te geven,
dat jij daar dan perse embryogenese in wilt zien, omdat je met je religieus
gemotiveerde hoofdje zo graag wil dat Mohammed 'geinspireerd door
Allah' overkomt, moet je zelf maar weten.


Als dit alles is wat moslims te melden hebben over de "wetenschappelijke wonderen" (nul) in de Koran, dan weet ik genoeg.

En eigenlijk wist ik het al. Het is totaal stupide onzin, voor domme
mensen die heel nodig een reden moeten zoeken om in een god te geloven.
Op precies dezelfde onzinnige manier in elkaar geprutst als christenen
die zich verdringen om de Bijbel met Modern Extreme Physics te
verenigen.


Misschien dat dat lukt bij het gepeupel, niet bij mij. Ik heb er de grootste lol om hier.Blij dat mij al die onzin bespaard blijft in het leven. Jammer dat mensen niet gemiddeld een IQ van 200 hebben.

In zo'n wereld zou godsdienst kansloos zijn. Nooit geen oorlog meer.


Weet jij wel dat er zonder de theologie nooit zoiets als exacte wetenschap zou hebben bestaan? Ik wil je aanbevelen om te lezen:
"God neem ik aan" Het ongrijpbare van de theologie en de natuurkunde, uitgegeven door Meinema, Zoetermeer (2000),
ISBN 90 211 3785 2. Het is niet geschreven door gepeupelmaar door twee mensen met -waarschijnlijk- een aardig hoog IQ en bevat ook geen geleuter over zoiets als "Intelligent Design". Graag je bevindingen!
Groeten,
                                    AlzukarGeplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 19 december 2005 om 15:29
In eerste instantie geplaatst door Kimmie

Een contactgestoorde in een contactgestoord motorisch vehikel met gesmolten kaas eroverheen en stempelafdrukken van Shade's foto?


Zou zo maar eens een line kunnen zijn uit een liedje van Blof........

Salaam ALeikum,

Malcolm X

-------------
"Science without religion is lame, religion without science is blind." Albert Einstein


Geplaatst door: Islamiya
Geplaatst op: 19 december 2005 om 16:05

Mag ik erbij zetten: Waarom zetten de moslims hier zoveel bewijzen vanuit de koranverzen en geleerden op voor mensen die niet eens willen inzien dat het bewijzen zijn???

Ik bedoel: ik lees hier zoveel, maar telkens wordt negatief antwoord opgegeven door de 'meeste' niet-moslims...

Pfff: als je geen moslim wil worden of zijn; dan wil en ben je dat maar niet, maar als je details vraagt over bepaalde onderwerpen aan moslims vind ik dat er toch wel meer achter moet zitten dan gewoon 'uitlachen'...

Ik haal en steek moeite in bewijzen voor mensen die het verdienen, als het toch niets uithaalt ga ik er geen moeite voor doen, ik heb beters te doen!

Bovendien denk ik dat het hen toch niets scheelt wat voor bewijzen de moslims hier uit de Koran halen.

Ik denk gewoon: 'Ik heb gekozen voor de Islam, degene die ook wil kiezen voor de Islam, die help ik met plezier... Degene die probeert mensen uit de Islam te halen, die vind ik hopeloos... Ik ga een Christen niet zeggen dat zijn geloof slecht is of ik ga hem niet uitlachen; ik laat hem geloven in wat hij wil geloven...

Waarom nu, en ik herhaal waarom nu, laten de niet-moslims de moslims geloven in hun godsdienst??? Omdat ze de Islam belachlijk vinden? Kinderachtig? Zinloos?

Ieder zijn leven toch? Ieder gelooft in wat hij/zij wil geloven toch? Vind je de Islam belachlijk, kinderachtig, zinloos??? Tjah, niemand verplicht je om moslim te worden!!! Maar laat aub de moslims met rust, en vraag achter informatie met interesse, niet om uit te lachen!

Dank je!

Wassalaam oe alaikoem-------------
Alleen zijn is niet goed, dan sta je niet sterk, SAMEN in Islam, dat is ons werk!


Geplaatst door: Maysun
Geplaatst op: 20 december 2005 om 03:15

salaamoe'alaykom,

Ja, ik merk ook vaak, als iemand met sterke bewijzen komt, dan alsnog geloven ze er nog steeds niet in. Maar, zoals zuster Islamiya zei, ik zal er ook geen moeite voor doen. Of je nou een Christen, Jood of Moslim bent, Allah (God) is onze Schepper en daar heb je geen enkele bewijs voor, dat het niet zo is. Alleen wij moslims moeten kafirs, wat letterlijk ondankbaarheid/verbergen betekent, wel overtuigen, dat de Islam het juiste geloof is. En als ze het niet willen geloven PECH!

salaamoe'alaykomGeplaatst door: islam
Geplaatst op: 20 december 2005 om 04:19
Als goeie gelovige zou je mogen weten dat geloof geen bewijs behoeft, en in exstendi het zelfs onmogelijk is om geloof te bewijzen, want dan zou het geloog meer zijn.
Wat wel gebeurt, is dit soort halfbakken pogingen als de openingstekst, waar echter iedereen die even verder nadenkt (of opzoekt) dwars doorheen kijkt.  Zelfs al moest je gelijk hebben, dan kun je met zulke drogredenen nog steeds niemand overtuigen.


-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 20 december 2005 om 04:46
Salaam ALeikum,

Grootste onzin die ik tot nu toe gelezen heb. Geloof is geen geloof meer als het bewezen kan worden. Althans dat is wat ik opmaak.
En het bestaan van God is al zo vaak bewezen in het verleden dat ik me werkelijk waar verbaas over het feit dat sommige mensen die hier de kennis nooit over hebben opgedaan durven te beweren dat het niet zo is. Er zijn zoveel profeten geweest, die zoveel bewijzen hebben geleverd en waarvan de meeste mensen die dit soort dingen roepen maar een aantal van kennen.
Volgens mij is het zo dat je pas tot een conclusie kunt komen als je alle informatie tot je genomen hebt. En vergeef me als ik dit zeg, maar er is zoveel geschiedenis en zoveel informatie, dat ik me werkelijk waar niet in kan denken dat mensen keer op keer tot die conlusie komen en daarbij keer op keer op basis van onvolledige informatie de arrogantie denken te bezitten om te kunnen claimen dat er geen God is.

(Overigens even niet met de topic te maken)

Salaam ALeikum,

Malcolm X

-------------
"Science without religion is lame, religion without science is blind." Albert Einstein


Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 20 december 2005 om 05:04
[QUOTE=Kimmie]Als goeie gelovige zou je mogen weten dat geloof geen bewijs behoeft,Wat u weet als geloofsachtergrond geldt niet in islaam. Moslims zijn dol op bewijs   en in exstendi het zelfs onmogelijk is om geloof te bewijzenVolgens kimmie zou u bedoelen, want dan zou het geloog meer zijnNogmaals wij noemen religie anders dan geloof "ADDIN" dit woordje wordt vaak vertaalt als geloof voor het gemak  .
Wat wel gebeurt, is dit soort halfbakken pogingen als de openingstekst, waar echter iedereen die even verder nadenkt (of opzoekt) dwars doorheen kijkt.Voelt u zo hooghartig genoeg om dit te beweren dat wij niet dinken (Boze tongen beweren dat het nu toch al lang bewezen is dat uw bagitaliseringen niet werkten. ... Zelfs al moest je gelijk hebben,Wij hoeften niets  dan kun je met zulke drogredenen in iedere gevaal ben  ik niet een liefhebber van natte redenennog steeds niemand overtuigen
.Waarvoor zou ik overtuigen. Dit zijn geen islamitische begrippen. In de islaam kennen wij "izharu al haaq" betekent de waarheid laten verscheinen en dat is natuurlijk m.b.v bewijzingen. Daarom zijn wij hier achter de computer. Dat zou u zeker gedaan hebben wanner kimmie zag menssen in gevaar gaan/QUOTE]


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 20 december 2005 om 12:31

In eerste instantie geplaatst door Malcolm XGrootste onzin die ik tot nu toe gelezen heb. Geloof is geen geloof meer als het bewezen kan worden. Althans dat is wat ik opmaak.
En het bestaan van God is al zo vaak bewezen in het verleden dat ik me werkelijk waar verbaas over het feit dat sommige mensen die hier de kennis nooit over hebben opgedaan durven te beweren dat het niet zo is. Er zijn zoveel profeten geweest, die zoveel bewijzen hebben geleverd en waarvan de meeste mensen die dit soort dingen roepen maar een aantal van kennen.
Volgens mij is het zo dat je pas tot een conclusie kunt komen als je alle informatie tot je genomen hebt. En vergeef me als ik dit zeg, maar er is zoveel geschiedenis en zoveel informatie, dat ik me werkelijk waar niet in kan denken dat mensen keer op keer tot die conlusie komen en daarbij keer op keer op basis van onvolledige informatie de arrogantie denken te bezitten om te kunnen claimen dat er geen God is. 

Geloof is het woord, geloof.  Als je iets zeker weet, hoef je het niet te geloven.-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 20 december 2005 om 12:40
Salaam Aleikum,

Geloof bestaat ook niet alleen maar uit bewijzen, maar een geloof in God kan zeker wel bewijsbaar zijn. En dat is eigenlijk het punt.
Ik moet nog het bewijs tegen komen dat God niet bestaat....

-------------
"Science without religion is lame, religion without science is blind." Albert Einstein


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 20 december 2005 om 15:11

Je kan niet iets onbewijzen.  Je kan enkel iets bewijzen.  Je kan me evengoed vragen te bewijzen dat er geen austOsten wonen op een afgelegen planeet zwevende rond Beselgeus, die van gesmolten kaas houden en Shade als god aanbidden.

(By the way: dat kan ik dan ook niet).

Btw 2: Ik ontken niet dat jij als moslim in je hart voelt dat je god bestaat, net zoals postpentacost als christen dat ook zal doen, maar dat is geen bewijs in de wetenschappelijke zin van het woord.-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 20 december 2005 om 16:21
Salaam Aleikum,

Wetenschap omvat ook geschiedenis, en er zijn zoveel profeten geweest (die bekend staan als profeet) dat ik me afvraag of de wetenschap al hun woorden en daden zou willen ontkennen.

Ik geef toe er zijn weinig bewijzen van hun daden behalve ooggetuigen verslagen die ook vastgelegd zijn, maar hun bestaan is simpelweg niet te ontkennen. Maar bewijs is er genoeg dat ze bestaan hebben.
En er zijn ontelbare bewijzen dat er wonderen zijn verricht door profeten.
En die ook door meerdere religies gedeeld worden.
Toevalligheid?
Of nog maar eens de overduidelijkheid van het feit dat het nooit heeft plaatsgevonden of dat een profeet uberhaupt niet geleefd heeft....

Want ze spraken allemaal over 1 God, wiens bestaan zo krachtig ontkend wordt..

Wetenschap is geen perfectie. Er zijn zo veel dingen waar de wetenschap geen antwoord op heeft, maar toch wordt het gebruikt om het bestaan van God te ontkennen.
Dat vind ik het vreemde ;)

Salaam aleikum,

Malcolm X

-------------
"Science without religion is lame, religion without science is blind." Albert Einstein


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 20 december 2005 om 16:42
Ik ben agnost, remember ;-)

-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: shade
Geplaatst op: 20 december 2005 om 22:35
In eerste instantie geplaatst door Malcolm X

Salaam Aleikum,

Geloof bestaat ook niet alleen maar uit bewijzen,
Wedden dat jij geen enkel bewijs kunt leveren voor het bestaan van je god?
maar een geloof in God kan zeker wel bewijsbaar zijn.
Jaaaaaa, joh. Natuurlijk is een 'geloof in een god' bewijsbaar. Net als het geloof in ingestraald water bewijsbaar is. Een mevrouw in Tiel gelooft daar al in, dus voila, daar heb je je bewijs.
En dat is eigenlijk het punt.
Natuurlijk niet.  Maar op de manier hoe je  posts van mij beantwoord weet ik al  dat logica en kennis niet je speerpunten zijn.

Ik moet nog het bewijs tegen komen dat God niet bestaat....
Nee, want aan negatieven bewijzen doen we niet.

In dit geval wil ik van jou graag bewijs dat de Gelaarse Kat nergens in het universum bestaat.

Zijn er ook moslims die wel snappen waar Scientific Method voor staat, en wat de werkelijke inhoud van wetenschappelijke theorieeen is?

Ben je er trouwens ook al achter waarom die Einstein quote eigenlijk helemaal niet door religieuzen moet worden gebruikt?


-------------
ijtihad


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 21 december 2005 om 04:28
Salaam Aleikum,

Je maakt weer indruk op me met je gevatte opmerkingen en je onverklaarbare vermogen om zo indrukwekkend uit de hoek te komen.


Malcolm X


-------------
"Science without religion is lame, religion without science is blind." Albert Einstein


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 21 december 2005 om 04:32
In eerste instantie geplaatst door Kimmie

Ik ben agnost, remember ;-)


Salaam Aleikum,

Je weet het dus niet zeker

Salaam aleikum,

Malcolm X

-------------
"Science without religion is lame, religion without science is blind." Albert Einstein


Geplaatst door: Maysun
Geplaatst op: 21 december 2005 om 04:42

salaamo'alaykom,

Mens, je bent zelf een bewijs. Wie heeft ons geschapen? Wie heeft ons op deze aarde gezet? Wie heeft deze aarde geschapen? Een blinde ziet de zon niet, maar gelooft er wel in. Een gelovige ziet God niet, maar gelooft wel dat God bestaat en dat Hij zijn Schepper is.  Kom maar met een bewijs dat God niet bestaat!

salaamoe'alaykomGeplaatst door: islam
Geplaatst op: 21 december 2005 om 06:07

In eerste instantie geplaatst door Malcolm X

In eerste instantie geplaatst door Kimmie

Ik ben agnost, remember ;-)


Salaam Aleikum,

Je weet het dus niet zeker

Salaam aleikum,

Malcolm X

Inderdaad, en dat geldt niet alleen voor mezelf.  Misschien beter als ik zeg 'ik kan het niet zeker weten'.  Net zoals ik niet zeker weet of er ergens kaasetende autOstjes in het sterrenstelsel Betelgeus wonen, of dat ze daar net niet wonen.-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 21 december 2005 om 06:10
In eerste instantie geplaatst door Maysun

salaamo'alaykom,

Mens, je bent zelf een bewijs. Wie heeft ons geschapen? Wie heeft ons op deze aarde gezet? Wie heeft deze aarde geschapen? Een blinde ziet de zon niet, maar gelooft er wel in. Een gelovige ziet God niet, maar gelooft wel dat God bestaat en dat Hij zijn Schepper is.  Kom maar met een bewijs dat God niet bestaat!

salaamoe'alaykom

De bewijslast ligt volledig aan de kant van degene die iets beweert.  Kom dus aub niet met dat soort kromme redeneringen als dat iets onbewijzen mogelijk is, laat staan dat er enige logische grond voor is.
Misschien gelooft die blinde wel dat we allemaal een groene huid hebben met paarse stippen.  Onbewijs hem dat dan maar eens.-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 21 december 2005 om 06:49
Salaam Aleikum,

Daar heb je idd gelijk in, maar je kan niet zeggen dat God niet bestaat zonder zelf op onderzoek te zijn gegaan naar de bewijslast. "God bestaat niet" verwerpt namelijk duizenden jaren geschiedenis als onzin.
Ik weet het niet zeker lijkt me dan idd meer gepast , in ieder geval tot het moment dat je al het bewijsmateriaal onder ogen hebt gezien.

Het aantal profeten alleen al en wat iedere profeet afzonderlijk volbracht heeft is al zeer tijdrovend om te onderzoeken namelijk Om maar even een voorbeeld te geven van de vele sceptici in het verre verleden die door profeten in God zijn gaan geloven. Want laten we eerlijk het is niets nieuws onder de zon dat er nog steeds mensen zijn die twijfelen aan het bestaan van God. En dit zal ook zo blijven tot de Dag des Oordeels.

Salaam Aleikum,

Malcolm X

-------------
"Science without religion is lame, religion without science is blind." Albert Einstein


Geplaatst door: Maysun
Geplaatst op: 21 december 2005 om 06:57

salaamoe'alaykom,

Dus, God bestaat

salaamoe'alaykomGeplaatst door: gawas
Geplaatst op: 21 december 2005 om 07:05

 

In elk detail van de oneindig gevarieerde wereld, vindt de mens zijn Schepper. Allah, de Eigenaar van alles in het gehele universum, maakt Zichzelf aan de mens kenbaar door het perfecte ontwerp van Zijn schepping. Alles wat ons omringt, de voorbijvliegende vogels, onze kloppende harten, de geboorte van een kind of het bestaan van de zon in de hemel, belichaamt de kracht van Zijn schepping. En wat de mens moet doen, is dit feit begrijpen.

Al deze zaken hebben hun bestaan te danken aan het feit, dat alles gecreëerd is. Een intelligent persoon merkt dat er planning, ontwerp en wijsheid in elk detail van de oneindig gevarieerde wereld bestaan. Dit zet hem ertoe om de Schepper te erkennen.

Bepleit dus nooit de onwetendheid dat alle levende wezens, levend of dood, het bestaan en de grootsheid van Allah tonen. Kijk naar dingen die je omgeven en streef ernaar om op de beste manier waardering te tonen voor de eeuwige grootsheid van Allah.Geplaatst door: Maysun
Geplaatst op: 21 december 2005 om 07:09

salaamoe'alaykom

-Vervulde profetie bewijst Gods bestaan.Verhoord gebed bewijst Gods bestaan.

-De volmaakte orde van het heelal getuigt van een ontwerp, een wereld die getuigt van ontwerp. Leven is afhankelijk van ander leven en sterven volgens een gecompliceerd ontwerp. Alles wat bestaat getuigt van een Plan. Er is een Ontwerper.

-Een bewijsbare wetenschappelijke wet, de Wet van Biogenisis, leert dat het levende alleen uit het levende voortkomt. Er is dus een Gever van leven.

Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze begonnen te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende vraag of God wel bestaat.

De kapper zei: "kijk, ik geloof niet dat God bestaat." 
"Waarom zeg je zoiets"? vroeg de man.

"Nou, iemand hoeft alleen maar naar de wereld te kijken en hij zal zien dat 
dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen zijn? Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan me niet voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan.

De man was even stil maar zei verder niets.

De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg naar huis zag hij een oude man op straat met een heel lang haar en ongetrimde baard. De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper: "KAPPERS BESTAAN NIET!"

"Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je," antwoordde de kapper. 
"NEE!" Schreeuwde de cliënt. "Kapper bestaan gewoon niet. Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met lang haar en ongetrimde baarden op de wereld." 

De kapper antwoordde: "Ach, wij kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen."

"Exact!" ging de man verder. "Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker wel. Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken. En daarom is er zoveel ellende op de aarde. 

salaamoe'alaykomGeplaatst door: Peter Pan
Geplaatst op: 21 december 2005 om 09:03
Er is ook veel ellende op de wereld door mensen die menen God wel te hebben gevonden.


Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 21 december 2005 om 09:10

In eerste instantie geplaatst door Peter Pan

Er is ook veel ellende op de wereld door mensen die menen God wel te hebben gevonden.

Daarvoor heb je dagdesoordeels.Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 21 december 2005 om 09:41

Als zij naar een schilderij van een landschap kijken, vragen zij zich af wie de schilder van dit doek is. Daarna loven zij de artiest voor zijn mooi stukje kunstwerk. Ondanks het feit dat zij talrijke originelen van dat schilderij kunnen zien op het moment dat zij om zich heen kijken, slaan zij geen acht op het bestaan van Allah, Die de Enige Eigenaar is van al deze originele schoonheden

de waarschijnlijkheid dat een levend wezen per toeval is gevormd, is kleiner dan de waarschijnlijkheid dat de Eiffeltoren gevormd is per toeval, omdat zelfs de meest simpele menselijke cel nog complexer is dan elk door de mens gebouwd bouwwerk.

 

Niet alleen kunst, maar zelfs een paar bakstenen op elkaar, laten een persoon overtuigd zijn van het feit dat zij op elkaar zijn gestapeld door iemand met een bepaald plan.

 

Als er op een dag iemand tegen u zou zeggen dat ruw ijzer en kool zomaar bij elkaar zijn gekomen om zonder reden staal te vormen, welke plotseling de Eiffeltoren vormde, uit zichzelf, zou u hem en diegenen die hem geloven, zou u die niet voor zwakzinnig verklaren?

 

Een persoon die op het punt staat een boek te lezen, weet dat dit boek geschreven is door een auteur met een bepaalde bedoeling. Het komt niet in hem op dat dit boek zomaar in eens bestond of per toeval daar is.

 

“Voorwaar, wanneer Hij iets wil (scheppen), dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees’, en het is. Heilig is Degene in Wiens Hand de heerschappij over alle zaken is en tot Hem worden jullie teruggekeerd.” [1]Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 21 december 2005 om 09:41

Het menselijk lichaam zit zo vol met bewijzen, dat je enkele encyclopedieën nodig hebt om alles te beschrijven. Zelfs een paar minuten je gedachten laten gaan over deze zaken is genoeg om het bestaan van God te begrijpen. De orde en het evenwicht worden beschermd door Allah en gehandhaafd door Hem.Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 21 december 2005 om 09:42

Het menselijk lichaam is niet alleen de bron van bewijs. Al het leven in elke vierkante millimeter van de aarde, waarneembaar voor de mens of niet, dient als bewijs om over na te denken. De wereld zit boordevol met levende wezens, van eencellige organismen tot planten, van insecten tot zeedieren en van vogels tot mensen. Als je een handjevol aarde zou nemen en er even naar zou kijken, dan zou je ontdekken dat zelfs hierin een verscheidenheid aan leven met verschillende eigenschappen aanwezig is. Hetzelfde is waar over de lucht die je inademt. Zelfs je huid bevat vele levende schepseltjes welke namen hebben die onbekend zijn voor velen. In de ingewanden van alle levende wezens leven miljoenen bacteriën en eencellige organismen die je helpen bij de vertering van je voedsel. De dierenpopulatie op aarde is vele malen groter dan de populatie mensen. Als we dan ook nog de plantenwereld bekijken, dan zien we dat er geen enkel stukje aarde is zonder leven. Al dit leven, dat is verspreid  over een gebied van miljoenen vierkante kilometers, hebben verschillende lichaamstructuren, verschillende levensstijlen en een verschillende bijdrage aan het ecologische evenwicht. Het is absurd te stellen dat alles bestaat door toeval en zonder doel en zonder reden. Geen van alle levende wezens bestaat door eigen toedoen en eigen inspanning. Geen één toevallige gebeurtenis kan zo'n zeer complex systeem als gevolg hebben.

 

“Hij heeft de hemelen en de aarde in Waarheid geschapen. Hij doet de nacht de dag bedekken en Hij doet de dag de nacht bedekken. En Hij heeft de zon en de maan dienstbaar gemaakt. Allen bewegen tot een bepaalde tijd. Weet dat Hij de Almachtige, de Vergevensgezinde is.” [1]Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 21 december 2005 om 09:43

Al deze bewijzen leiden ons naar de conclusie dat het universum werkt met een soort van ‘bewustheid’. Wat is dan de bron van deze bewustheid? Met zekerheid niet de levende wezens, noch de levenloze dingen. Noch kunnen zij het evenwicht handhaven en de orde onderhouden. Het bestaan van Allah bewijst zichzelf met ontelbare bewijzen in het universum. Het is een feit, dat geen enkel persoon in de wereld deze bewijzen niet accepteert vanuit zijn hart. Toch ontkennen zij het, ‘met onrechtvaardigheid en arrogantie in hun ziel zijn zij ervan overtuigd’, zoals verklaard wordt in de Qor-aan: “En zij ontkenden ze, hoewel zij zelf ervan overtuigd waren, uit onrechtvaardigheid en hoogmoed. Zie dan hoe het einde van de verderfzaaiers was!” [1]Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 21 december 2005 om 11:14
In eerste instantie geplaatst door Maysun

-De volmaakte orde van het heelal getuigt van een ontwerp, een wereld die getuigt van ontwerp.

Oh ja, vanwaar dan alle foutjes als op heelalniveau bv zwarte gaten, of op wereldniveau kanker.

 Leven is afhankelijk van ander leven en sterven volgens een gecompliceerd ontwerp. Alles wat bestaat getuigt van een Plan. Er is een Ontwerper.

Sterven = je hart dat blijft stilstaan, niet meer en niet minder.
Plan, welk plan, let eens uit (jijzelf he, niet copy-pasten) wat de regels zijn, etc.

-Een bewijsbare wetenschappelijke wet, de Wet van Biogenisis, leert dat het levende alleen uit het levende voortkomt. Er is dus een Gever van leven.

En waaruit kwam die dan voort?-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 21 december 2005 om 11:17
In eerste instantie geplaatst door gawas

Het menselijk lichaam zit zo vol met bewijzen, dat je enkele encyclopedieën nodig hebt om alles te beschrijven. Zelfs een paar minuten je gedachten laten gaan over deze zaken is genoeg om het bestaan van God te begrijpen. De orde en het evenwicht worden beschermd door Allah en gehandhaafd door Hem.

Inderdaad, er zijn heel veel medische encyclopediën vol bewijzen van hoe onvolmaakt het leven is.  Loop s een keer door het ziekenhuis, en kom dan nog s beweren dat het menselijk lichaam het bewijs van een barmhartig, almachtig godspersoon.-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 21 december 2005 om 18:06
In eerste instantie geplaatst door Kimmie

Inderdaad, er zijn heel veel medische encyclopediën vol bewijzen van hoe onvolmaakt het leven is.  Loop s een keer door het ziekenhuis, en kom dan nog s beweren dat het menselijk lichaam het bewijs van een barmhartig, almachtig godspersoon.Salaam Aleikum,

Dus we zijn niet blij met ons leven kim?
Ik zeg we, maar ik bedoelde alleen kim natuurlijk

Voor elke ziekte is er een medicijn. Alleen is de mens blijkbaar nog niet in staat om een remedie te vinden voor elke ziekte waar "wij" mee kampen.
Je zou het dus ook kunnen omdraaien, waarom kan de wetenschap met al haar pracht en praal geen remedie vinden? Het is in staat om God te ontkennen, maar wijt haar imperfecties wel aan God
Vanwaar de onderhuidse woede overigens voor de barmhartige, almachtige godspersoon die je ze mooi beschrijft?

Salaam Aleikum,

Malcolm X

-------------
"Science without religion is lame, religion without science is blind." Albert Einstein


Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 02:22
In eerste instantie geplaatst door Kimmie

In eerste instantie geplaatst door gawas

Het menselijk lichaam zit zo vol met bewijzen, dat je enkele encyclopedieën nodig hebt om alles te beschrijven. Zelfs een paar minuten je gedachten laten gaan over deze zaken is genoeg om het bestaan van God te begrijpen. De orde en het evenwicht worden beschermd door Allah en gehandhaafd door Hem.

Inderdaad, er zijn heel veel medische encyclopediën vol bewijzen van hoe onvolmaakt het leven is.Inderdaad Alleen Allah is perfect zijn schepsels niet.  Loop s een keer door het ziekenhuis, en kom dan nog s beweren dat het menselijk lichaam het bewijs van een barmhartig, Wij zijn hier verantwoordelijk en getoetst op onze dadenalmachtig godspersoon.Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 07:42

Kan de wind per toeval een vliegtuig vormen? De beroemde natuurkundige Sir Fred Hoyle gaf een opvallend commentaar over het ontstaan van het leven. In zijn boek “The Intelligent Universe” schreef hij: “De kans dat hogere levensvormen door toeval zijn ontstaan, is te vergelijken met de kans dat een tornado, die over een schroothoop waait, een Boeiing 747 in elkaar zet van de materialen van die schroothoop.” [1]Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 07:45

Alles wat we tot nu toe besproken hebben, confronteert ons met het bewijs van de onberispelijke planning, niet alleen in onze directe omgeving, maar ook in de diepte van de ruimte. Diegene die deze tekenen kan bevatten, welke zo zichtbaar en duidelijk zijn dat ze onbetwistbaar zijn voor zowel redenatie als bewustzijn, kan maar tot één conclusie komen; het heelal is GECREERD met alle details erin. En Allah de Verhevene, de Schepper van dit vlekkeloze systeem, is Degene Die onbegrensde Macht en Kennis heeft.

 

Weet dat Allah bestaat en dat Hij alles ziet wat je doet en alles hoort wat je zegt. Weet dat je gauw verantwoording af moet leggen tegenover Hem…Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 07:50

Deze vergelijking van Hoyle is behoorlijk inspirerend. De voorbeelden die we tot nu hebben besproken, wijzen ook uit dat het bestaan van leven en de perfectie van de aanwezige systemen ons er toe dwingt te kijken naar de grote kracht die ze heeft doen ontstaan. Net zo als een orkaan geen vliegtuig kan produceren door toevalligheden, kan ook het universum niet zijn ontstaan als resultaat van vooruitlopende gebeurtenissen en bovendien het bevatten van de extreem complexe structuren daarin. Het is een feit dat het heelal is voorzien van een groot aantal systemen met een oneindig grotere complexiteit dan die van een vliegtuig.Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 07:55
Wetenschap leidt ons naar de conclusie dat het heelal een Schepper heeft en deze Schepper is volmaakt in macht, wijsheid en kennis. Het is de religie die ons naar de weg leidt die ons God doet leren kennen. We kunnen daarom zeggen dat wetenschap een methode is om de feiten en werkelijkheden die door de religie behandeld worden, beter te zien, te begrijpen en beter te onderzoeken. Niettemin, vandaag de dag nemen sommige wetenschappers een geheel ander standpunt in. Hun mening is dat uit wetenschappelijke ontdekkingen niet blijkt dat God alles gecreëerd heeft. Integendeel, zij hebben aan de wetenschap een atheïstische interpretatie gegeven door te zeggen dat je God niet kunt bereiken door wetenschappelijke gegevens. Zij beweren dat wetenschap en religie twee tegenstrijdige begrippen zijn.


Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 08:02

Evolutionisten steunen niet op de wetenschap, maar op materialistische filosofie en zij verdraaien de wetenschap om het te laten kloppen met deze filosofie. Een geneticus en een onmiskenbare evolutionist van Harvard University, Richard Lewontin, geeft deze waarheid toe: “Het is niet dat de methoden en wetenschappelijke instituten ons op de een of andere manier dwingen een materiële uitleg van de fenomenale wereld te accepteren. Maar, in tegendeel, dat wij worden gedwongen door onze prioritaire aanhankelijkheid van materiële motieven om onderzoeksapparaten en een reeks van ideeën te creëren waardoor er materiële verklaringen ontstaan, om het even hoe tegenstrijdig, het maakt niet uit hoe verwarrend het is voor de leek. Bovendien is materialisme absoluut, dus we kunnen een ‘goddelijke voet’ in de deur niet toestaan.” [1]Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 08:03

Aan de andere kant zijn er vandaag de dag ook, net als in de geschiedenis, wetenschappers die tegenover de dogmatische materialistische groep staan en die het bestaan van God bevestigen. Zij beschouwen wetenschap als een manier om God te kennen. Sommige trends ontwikkelen zich in de USA, zoals “Creationisme” of “Intelligent Ontwerp”, die met behulp van wetenschappelijke feiten bewijzen dat alle levende dingen zijn gecreëerd door God.Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 08:08

Dit laat ons zien dat wetenschap en religie geen strijdige bronnen van informatie zijn, maar dat het tegengestelde waar is en dat wetenschap een methode is die de absolute waarheden verifieert die door religie voorzien zijn. De tegenstrijd tussen religie en wetenschap kan als waar worden beschouwd voor die enkele religies die bijgelovige elementen samenvoegen met goddelijke bronnen. Hoe dan ook, dit geldt zeker niet voor de Islaam die totaal vertrouwt op de pure openbaring van God. Bovendien is de Islaam dé religie die voorstander is van wetenschappelijk onderzoek en aankondigt dat onderzoek van het universum een methode is de creatie van Allah te ontdekken. Het volgende vers van de Qor-aan zegt over dit onderwerp: “Kijken zij dan niet naar de hemel boven hen, hoe Wij die gebouwd hebben en hoe Wij die versierd hebben en hoe die geen enkele scheur heeft? En hoe Wij de aarde uitgespreid hebben en Wij daarop stevige bergen geplaatst hebben en Wij daarop allerlei mooie gewassen deden groeien? Als lering en herinnering voor iedere berouwvolle dienaar. En Wij hebben uit de hemel gezegend water neer doen dalen, waarna Wij daarmee tuinen deden groeien en graan van oogstbare gewassen. En rijzige dadelpalmen met boven elkaar gevoegde kolven.” [1]Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 08:08

Zoals uit o.a. het bovenstaande vers blijkt, spoort de Qor-aan de mensen altijd aan om te denken, te redeneren en alles in de wereld waarin zij leven te onderzoeken. Dit is omdat wetenschap de religie ondersteunt, het individu beschermt tegen onwetendheid en tot gevolg heeft dat hij bewuster nadenkt; het opent zijn gedachtewereld zeer ver en helpt hem de tekenen van God te begrijpen. De vooraanstaande Duitse natuurkundige Max Planck zei: “Iedereen die, ongeacht zijn specialiteit, serieus de wetenschap bestudeert, is in staat de volgende uitdrukking boven de deur van de tempel van de wetenschap te lezen: ‘heb geloof’.” Volgens hem is geloof een essentiële eigenschap van een wetenschapper. [1]Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 22 december 2005 om 08:10

Nu we de 21ste eeuw zijn binnengestapt, accepteert de grote meerderheid van de moderne natuurkundigen het feit van de Schepping. David Darling beweert ook dat noch tijd, noch ruimte, noch materie, noch energie, noch zelfs een kleine vlek of een holte bestond in het allereerste begin. Een geringe gevoelige beweging en een bescheiden trilling en fluctuatie deed zich voort. Darling eindigt door te zeggen, dat wanneer de deksel van deze kosmische doos open zou zijn, de ranken van het wonder van de Schepping van onder de deksel zichtbaar zouden zijn. [1]Geplaatst door: Sunni_Side_Up
Geplaatst op: 04 januari 2006 om 19:23

Alles dat is ontstaan lijkt dus te zijn ontstaan uit een onooglijk klein puntje dat niets was en niets bevatte,

 

Alsof er door dat punje uit andere dimensies, een grote VLOED van energie/licht en materie werd ''gestuwd'' naar ''onze kant'' van het puntje.

 

Vanuit andere dimensies ging de VLOED dus waarschijnlijk het verbindende ''puntje in'', en aan onze kant het ''verbindende puntje uit'', en het dijde uit in de dimensies van aardse ruimte (3D) en tijd en hemelse ruimten (samen 3D+7D=10D?)....als een niet te stoppen VLOED.

 

Een geweldig wonder inderdaad.....en meer dan 3000 jaar voor Mohammed al opgeschreven in de Tanak/OT-bijbel als een woeste vloed, nog vol van ledigheid, maar wel al ''omringd'' door Gods Heilige Geest die aan alle zijden het ‘’oppervlak’’ of ‘’voorfront’’, zeg maar ''gezicht'' van de vloed omspande/afdekte/be-zweefde.

 

Men zou kunnen zeggen dat Gods Heilige en scheppende Geest als eerste door het puntje heen ‘’dook’’, en dat Zijn Geest er op vooruit ''denderende'', en de vloed in zijn kielzog meebracht en liet uitdijen, in alle richtingen, zover Hij maar wilde reiken met zijn ‘’gezicht/buitenkant/oppervlak’’, doordringende in ledigheid/duiternis, en achter zich latende de schepping

 

De ''stof'' van die vloed wordt ook wel omschreven als water, om aan te geven dat er in ''die initiele materie'' een van de belangrijkste voorwaarden voor leven al ingebouwd was. De voorwaarden waren er voor Hoog Hemels Leven (de wateren boven) en ''laag (hells?) 'leven' '' (de wateren onder). Het aardse leven was op het grensvlak van Hemel en Hel (tussen de gescheiden wateren), en kon uit beiden ‘’putten’’.

 

Ik hoop dat met deze inleiding eenieder met nog meer verwondering als ooit, de teksten kan be-wonderen uit het boek Genesis. Lees de tekst van Genesis en de gegeven inleiding maar een paar keer, en de ware wetenschapper zal versteld staan over hoe mooi dit aan elkaar aansluit.

 

1.  In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

2.  De aarde nu was WOEST en ledig, en DUISTERNIS lag op/(buiten) de VLOED, en de Geest GODs zweefde OVER het GEZICHT/BUITENKANT/OPPERVLAK van de WATEREN. 

3.  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

4.  En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 

5.  En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. 

6.  En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. 

7.  En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo. 

8.  En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. 

 

En elders staat.....en het (oer)-licht scheen in de duisternis.....maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Men zou kunnen zeggen de duisternis liet het door zich heen gaan, en bleef ‘’onberoerd’’, terwijl het zich er blijkbaar ook mee zou kunnen hebben verzadigen/doorweken/inter-acteren.

 

Een vrije uitleg van wat weer op een andere plaats staat is: Het (oer) licht sprak tot de mens ‘’Ik ben het licht der wereld’’, dat al bij God/in God/God zelf was, nog van voor de vloed opgestuwd werd om deze wereld te vormen, ....Maar naar dat Licht der Wereld werd niet (of weinig) geluisterd.....Terwijl het nota bene De Weg is Ten Leven. Het Licht is uit Het Woord voortgekomen, en het Woord is uit God voortgekomen door wie en voor wie alles dat bedoeld was te leven geschapen is.

 

Wonderbaarlijk is het dat dit al 3000 jaar voor Mohammed zo beschreven was door de Joden.

 

En ook wonderbaarlijk is dat de wetenschap dit heeft kunnen bevestigen op basis van eigen onderzoek, en zonder quran de raadplegen, ja soms zelfs terwijl zij de quran verwierp. Ondanks dat heeft ''de wetenschap'' het zelf kunnen ontdekken.

 

Glorie aan god....voor hoe hij de mens heeft gemaakt ....als kosmisch oor voor de gelovigen onder ons vanaf het begin (Boek Genesis),....en als zelfontdekker voor de wetenschappers onder ons (Westerse Wetenschap....99% van de laatste 100 jaar..... en geleverd door gezamelijke inspanning van wetenschappers uit Europa, USA, Rusland, en Japan)

 

[Voetnoot.....Hebreews heeft twee woorden voor blijkbaar twee soorten licht....’’oer licht’’, en ‘’kaars licht’’....zie ook de onderstaande tekst die nog iets van het hebreeuws in zich heeft]

 

1.  In the beginning Elohim created hashomayim (the heavens, Himel) and haaretz (the earth). 

2.  And the earth was tohu vavohu (without form, and void); and darkness was upon the face of the deep. And the Ruach Elohim was hovering upon the face of the waters. 

3.  And Elohim said, Let there be light: and there was light [Tehillim 33:6,9]. 

4.  And Elohim saw the light, that it was tov (good); and Elohim divided the ohr (light) from the choshech (darkness). 

5.  And Elohim called the light Yom (Day), and the darkness He called Lailah (Night). And the erev (evening) and the boker (morning) were Yom Echad (Day One, the First Day, Mk 16:2). 

6.  And Elohim said, Let there be a raki'a (expanse, dome, firmament) in the midst of the mayim (waters), and let it divide the mayim from the mayim. 

7.  And Elohim made the raki'a, and divided the waters under the raki'a from the waters which were above the raki'a; and it was so. 

8.  And Elohim called the raki'a Shomayim (Heaven). And the erev and the boker were Yom Sheni (Day Two, the Second Day).

 

Een goede en gezegende reis toegewenst

 

Over De (Enige) Weg, de (Volle) Waarheid, en Het (Eeuwige Hemelse) Leven

 

Het Licht scheen in de duisternis.....en sprak/bevoelde.....”Zie”....want wie Mij ziet ziet God.....’’Luister’’ want wie mijn stem horen hoort Het Woord van God.....Luister naar mijn stem, want als een Herder ga ik u voor......Volg Mij; Wandel, en Leef.

 

Blinden zagen, Doven hoorden, Lammen liepen, Rebellen volgden, en Doden werden (opnieuw) ten Leven geleid.

 

En Hij die dit alles creëerde besloot.....Aan mijn geliefde kinderen zal ik dingen openbaren, die voor ‘’wijzen’’ en ‘’(schrift-)geleerden’’ verborgen zullen blijven....tot op de laatste dag....als alles openbaar wordt/aan het licht komt/het licht zal zien,..... en als alle knie zal buigen voor voor Mij,..... en buigen voor aan Wie Ik de autoriteit zal geven om te heersen met Mij.....Jezus de Messias.....de Meest Geliefde...want hij heeft zijn plicht gedaan als een slaaf......en daarmee de autoriteit verdient van vriend / kind / zoon / ; ja zelfs eersteboren /; je zelfs als erfgenaam van en heerser over heel de schepping.

 

Groeten, en Gods rijke zegen toegewenst, en mooie uren ter overpeinzing van dit alles.

 

[Voetnoot: Verboden te wijzigen/bewerken/aan te vullen, anders dan met duidelijk hoorbare toestemming van God/Gods Heilige Geest]

 

Sunni_Side_Up

 

.

 

 

 Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 04 januari 2006 om 19:28
. http://www.themodernreligion.com/verses_sci.htm - http://www.themodernreligion.com/verses_sci.htm
.
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html - http://www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.ht ml
.
http://www.science4islam.com/index.aspx?lng=e - http://www.science4islam.com/index.aspx?lng=e
.
http://asadi.95mb.com/koranfiles/ - http://asadi.95mb.com/koranfiles/
.
http://www.islamicmedicine.org/amazing.htm - http://www.islamicmedicine.org/amazing.htm
.
http://globalwebpost.com/farooqm/study_res/abdus_salam/i_science.html - http://globalwebpost.com/farooqm/study_res/abdus_salam/i_sci ence.html
. http://english.islamway.com/bindex.php?section=all_article&topicid=47 - http://english.islamway.com/bindex.php?section=all_article&a mp;topicid=47
.
http://www.harunyahya.com/ - http://www.harunyahya.com
.
http://www.muslimtents.com/muslimguide/1-Science.html - http://www.muslimtents.com/muslimguide/1-Science.html
.
http://www.islamscience.com/ - http://www.islamscience.com/
.
http://www.islam-guide.com/ - http://www.islam-guide.com/
.
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/scislam.html - http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/scislam.html
.
http://www.jannah.org/articles/quransci.html - http://www.jannah.org/articles/quransci.html
.
http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6377/Embryonic.html - http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6377/Embryonic.html
.
http://www.geocities.com/Athens/Aegean/8264/Science1.htm - http://www.geocities.com/Athens/Aegean/8264/Science1.htm
.
http://www.islamicity.com/science/ - http://www.islamicity.com/science/
.
http://www.bensys.mcmail.com/Islam.htm - http://www.bensys.mcmail.com/Islam.htm
.
http://www.ijtihad.org/IslamicSocialSciences.htm - http://www.ijtihad.org/IslamicSocialSciences.htm
.
http://www.muslimheritage.com/Default.aspx - http://www.muslimheritage.com/Default.aspx
.
http://www.islam101.com/science/ - http://www.islam101.com/science/
.
http://www.angelfire.com/il2/islamicpage/science - http://www.angelfire.com/il2/islamicpage/science
.
http://www.islamset.com/sc/index.html - http://www.islamset.com/sc/index.html
.
http://www.ummah.net/astronomy/ - http://www.ummah.net/astronomy/
.
http://www.geocities.com/Athens/Troy/7568/index.html - http://www.geocities.com/Athens/Troy/7568/index.html
.
http://members.tripod.com/~wzzz/ - http://members.tripod.com/~wzzz/
.
http://www.islam-usa.com/im1.html - http://www.islam-usa.com/im1.html
.
http://www.mic.ki.se/Arab.html - http://www.mic.ki.se/Arab.html
.
http://www.iad.org/Islam/medicine.html - http://www.iad.org/Islam/medicine.html
.
http://www.islamanswers.net/science/islam.htm - http://www.islamanswers.net/science/islam.htm
.
http://www.islam-guide.com/frm-ch1-1-h.htm - http://www.islam-guide.com/frm-ch1-1-h.htm
.
http://www.islamicmedicine.org/nonmedical.htm - http://www.islamicmedicine.org/nonmedical.htm
.
http://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/arabichome.html - http://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/arabichome.html
.
http://www.islamonline.net/English/Science/2002/08/article07.shtml - http://www.islamonline.net/English/Science/2002/08/article07 .shtml
.
http://www.islamtomorrow.com/islam/science.htm - http://www.islamtomorrow.com/islam/science.htm
.
http://eng.islam.ru/science/ - http://eng.islam.ru/science/
.
http://www.bigissueground.com/atheistground/asadi-koranscience.shtml - http://www.bigissueground.com/atheistground/asadi-koranscien ce.shtml
.
http://www.storyofpakistan.com/contribute.asp?artid=C062 - http://www.storyofpakistan.com/contribute.asp?artid=C062
.
http://salimashrafi1.tripod.com/salimashrafi/id11.html - http://salimashrafi1.tripod.com/salimashrafi/id11.html
.
http://islamyesterday.com/videos/science/ - http://islamyesterday.com/videos/science/
.
http://www.quran-islam.org/112.html - http://www.quran-islam.org/112.html
.
http://www.sultan.org/articles/QScience.html - http://www.sultan.org/articles/QScience.html

-------------


Geplaatst door: Sunni_Side_Up
Geplaatst op: 04 januari 2006 om 19:43

aub geen spam zoals 100 weblinks om mijn bericht ;;af te blokken''

 

Alles dat is ontstaan lijkt dus te zijn ontstaan uit een onooglijk klein puntje dat niets was en niets bevatte,

 

Alsof er door dat punje uit andere dimensies, een grote VLOED van energie/licht en materie werd ''gestuwd'' naar ''onze kant'' van het puntje.

 

Vanuit andere dimensies ging de VLOED dus waarschijnlijk het verbindende ''puntje in'', en aan onze kant het ''verbindende puntje uit'', en het dijde uit in de dimensies van aardse ruimte (3D) en tijd en hemelse ruimten (samen 3D+7D=10D?)....als een niet te stoppen VLOED.

 

Een geweldig wonder inderdaad.....en meer dan 3000 jaar voor Mohammed al opgeschreven in de Tanak/OT-bijbel als een woeste vloed, nog vol van ledigheid, maar wel al ''omringd'' door Gods Heilige Geest die aan alle zijden het ‘’oppervlak’’ of ‘’voorfront’’, zeg maar ''gezicht'' van de vloed omspande/afdekte/be-zweefde.

 

Men zou kunnen zeggen dat Gods Heilige en scheppende Geest als eerste door het puntje heen ‘’dook’’, en dat Zijn Geest er op vooruit ''denderende'', en de vloed in zijn kielzog meebracht en liet uitdijen, in alle richtingen, zover Hij maar wilde reiken met zijn ‘’gezicht/buitenkant/oppervlak’’, doordringende in ledigheid/duiternis, en achter zich latende de schepping

 

De ''stof'' van die vloed wordt ook wel omschreven als water, om aan te geven dat er in ''die initiele materie'' een van de belangrijkste voorwaarden voor leven al ingebouwd was. De voorwaarden waren er voor Hoog Hemels Leven (de wateren boven) en ''laag (hells?) 'leven' '' (de wateren onder). Het aardse leven was op het grensvlak van Hemel en Hel (tussen de gescheiden wateren), en kon uit beiden ‘’putten’’.

 

Ik hoop dat met deze inleiding eenieder met nog meer verwondering als ooit, de teksten kan be-wonderen uit het boek Genesis. Lees de tekst van Genesis en de gegeven inleiding maar een paar keer, en de ware wetenschapper zal versteld staan over hoe mooi dit aan elkaar aansluit.

 

1.  In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 

2.  De aarde nu was WOEST en ledig, en DUISTERNIS lag op/(buiten) de VLOED, en de Geest GODs zweefde OVER het GEZICHT/BUITENKANT/OPPERVLAK van de WATEREN. 

3.  En God zeide: Er zij licht; en er was licht. 

4.  En God zag, dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. 

5.  En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. 

6.  En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make scheiding tussen wateren en wateren. 

7.  En God maakte het uitspansel en Hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren, van de wateren die boven het uitspansel waren; en het was alzo. 

8.  En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. 

 

En elders staat.....en het (oer)-licht scheen in de duisternis.....maar de duisternis heeft het niet gegrepen. Men zou kunnen zeggen de duisternis liet het door zich heen gaan, en bleef ‘’onberoerd’’, terwijl het zich er blijkbaar ook mee zou kunnen hebben verzadigen/doorweken/inter-acteren.

 

Een vrije uitleg van wat weer op een andere plaats staat is: Het (oer) licht sprak tot de mens ‘’Ik ben het licht der wereld’’, dat al bij God/in God/God zelf was, nog van voor de vloed opgestuwd werd om deze wereld te vormen, ....Maar naar dat Licht der Wereld werd niet (of weinig) geluisterd.....Terwijl het nota bene De Weg is Ten Leven. Het Licht is uit Het Woord voortgekomen, en het Woord is uit God voortgekomen door wie en voor wie alles dat bedoeld was te leven geschapen is.

 

Wonderbaarlijk is het dat dit al 3000 jaar voor Mohammed zo beschreven was door de Joden.

 

En ook wonderbaarlijk is dat de wetenschap dit heeft kunnen bevestigen op basis van eigen onderzoek, en zonder quran de raadplegen, ja soms zelfs terwijl zij de quran verwierp. Ondanks dat heeft ''de wetenschap'' het zelf kunnen ontdekken.

 

Glorie aan god....voor hoe hij de mens heeft gemaakt ....als kosmisch oor voor de gelovigen onder ons vanaf het begin (Boek Genesis),....en als zelfontdekker voor de wetenschappers onder ons (Westerse Wetenschap....99% van de laatste 100 jaar..... en geleverd door gezamelijke inspanning van wetenschappers uit Europa, USA, Rusland, en Japan)

 

[Voetnoot.....Hebreews heeft twee woorden voor blijkbaar twee soorten licht....’’oer licht’’, en ‘’kaars licht’’....zie ook de onderstaande tekst die nog iets van het hebreeuws in zich heeft]

 

1.  In the beginning Elohim created hashomayim (the heavens, Himel) and haaretz (the earth). 

2.  And the earth was tohu vavohu (without form, and void); and darkness was upon the face of the deep. And the Ruach Elohim was hovering upon the face of the waters. 

3.  And Elohim said, Let there be light: and there was light [Tehillim 33:6,9]. 

4.  And Elohim saw the light, that it was tov (good); and Elohim divided the ohr (light) from the choshech (darkness). 

5.  And Elohim called the light Yom (Day), and the darkness He called Lailah (Night). And the erev (evening) and the boker (morning) were Yom Echad (Day One, the First Day, Mk 16:2). 

6.  And Elohim said, Let there be a raki'a (expanse, dome, firmament) in the midst of the mayim (waters), and let it divide the mayim from the mayim. 

7.  And Elohim made the raki'a, and divided the waters under the raki'a from the waters which were above the raki'a; and it was so. 

8.  And Elohim called the raki'a Shomayim (Heaven). And the erev and the boker were Yom Sheni (Day Two, the Second Day).

 

Een goede en gezegende reis toegewenst

 

Over De (Enige) Weg, de (Volle) Waarheid, en Het (Eeuwige Hemelse) Leven

 

Het Licht scheen in de duisternis.....en sprak/bevoelde.....”Zie”....want wie Mij ziet ziet God.....’’Luister’’ want wie mijn stem horen hoort Het Woord van God.....Luister naar mijn stem, want als een Herder ga ik u voor......Volg Mij; Wandel, en Leef.

 

Blinden zagen, Doven hoorden, Lammen liepen, Rebellen volgden, en Doden werden (opnieuw) ten Leven geleid.

 

En Hij die dit alles creëerde besloot.....Aan mijn geliefde kinderen zal ik dingen openbaren, die voor ‘’wijzen’’ en ‘’(schrift-)geleerden’’ verborgen zullen blijven....tot op de laatste dag....als alles openbaar wordt/aan het licht komt/het licht zal zien,..... en als alle knie zal buigen voor voor Mij,..... en buigen voor aan Wie Ik de autoriteit zal geven om te heersen met Mij.....Jezus de Messias.....de Meest Geliefde...want hij heeft zijn plicht gedaan als een slaaf......en daarmee de autoriteit verdient van vriend / kind / zoon / ; ja zelfs eersteboren /; je zelfs als erfgenaam van en heerser over heel de schepping.

 

Groeten, en Gods rijke zegen toegewenst, en mooie uren ter overpeinzing van dit alles.

 

[Voetnoot: Verboden te wijzigen/bewerken/aan te vullen, anders dan met duidelijk hoorbare toestemming van God/Gods Heilige Geest]

 

Sunni_Side_UpGeplaatst door: islam
Geplaatst op: 05 januari 2006 om 03:35
Gaat de bijbel nu ook al de pseudo-wetenschappelijke tour op? Volgens mij wordt deze discussie echt lachen

-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Sunni_Side_Up
Geplaatst op: 05 januari 2006 om 14:41

Nee wijsneus  gelukkig is de bijbel voor het openbaren van waarheid niet afhankelijk van wetenschap....maar van God / Gods Heilige Geest....zoals men kan concluderen uit geschreven woorden als:

 

Ik openbaar aan mijn kinderen wat voor ''wijzen'' en ''(schrift-)geleerden'' verborgen zal blijven.

 

Wanneer de Heilige Geest over u zal komen zal deze u alle woorden te binnen brengen die ik tot u gesproken heb.

 

Door wie mij met een oprecht hart zoeken zal ik mij laten vinden.

en zo kan ik nog wel even doorgaan......Kimmie

 

Maar ja.....tegenspraak met wetenschap is er ook niet.

 

Men kan hoogstens zeggen dat wetenschap mogelijk nog wat kennis tekort komt omdat er geen verklaring is voor beschreven wonderen als...lammen lopen, blinden zien, doven horen, en doden staan op....en voor waar die grote Big Bang vandaan kwam, die vol was van licht, en leven

 

Groetjes SunniGeplaatst door: islam
Geplaatst op: 05 januari 2006 om 15:25
 Je hebt natuurlijk wel gelijk wat betreft dat wijsneuzige.

-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Sunni_Side_Up
Geplaatst op: 05 januari 2006 om 15:32

Nu geef ik jou te raden wie mij ingaf jouw op een vriendelijke manier ''wijsneus'' te noemen,

En je er op te wijzen dat God gesproken heeft: Ik zal aan mijn kinderen zou openbaren wat aan wijsneuzen verborgen zou blijven

 

dat is effe ''denken he ........lolGeplaatst door: ABTT
Geplaatst op: 09 april 2006 om 10:41

In eerste instantie geplaatst door batle_For_peace

. http://www.themodernreligion.com/verses_sci.htm - http://www.themodernreligion.com/verses_sci.htm
.
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html - http://www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.ht ml
.
http://www.science4islam.com/index.aspx?lng=e - http://www.science4islam.com/index.aspx?lng=e
.
http://asadi.95mb.com/koranfiles/ - http://asadi.95mb.com/koranfiles/
.
http://www.islamicmedicine.org/amazing.htm - http://www.islamicmedicine.org/amazing.htm
.
http://globalwebpost.com/farooqm/study_res/abdus_salam/i_science.html - http://globalwebpost.com/farooqm/study_res/abdus_salam/i_sci ence.html
. http://english.islamway.com/bindex.php?section=all_article&topicid=47 - http://english.islamway.com/bindex.php?section=all_article&a mp;a mp;topicid=47
.
http://www.harunyahya.com/ - http://www.harunyahya.com
.
http://www.muslimtents.com/muslimguide/1-Science.html - http://www.muslimtents.com/muslimguide/1-Science.html
.
http://www.islamscience.com/ - http://www.islamscience.com/
.
http://www.islam-guide.com/ - http://www.islam-guide.com/
.
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/scislam.html - http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/scislam.html
.
http://www.jannah.org/articles/quransci.html - http://www.jannah.org/articles/quransci.html
.
http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6377/Embryonic.html - http://www.geocities.com/Athens/Aegean/6377/Embryonic.html
.
http://www.geocities.com/Athens/Aegean/8264/Science1.htm - http://www.geocities.com/Athens/Aegean/8264/Science1.htm
.
http://www.islamicity.com/science/ - http://www.islamicity.com/science/
.
http://www.bensys.mcmail.com/Islam.htm - http://www.bensys.mcmail.com/Islam.htm
.
http://www.ijtihad.org/IslamicSocialSciences.htm - http://www.ijtihad.org/IslamicSocialSciences.htm
.
http://www.muslimheritage.com/Default.aspx - http://www.muslimheritage.com/Default.aspx
.
http://www.islam101.com/science/ - http://www.islam101.com/science/
.
http://www.angelfire.com/il2/islamicpage/science - http://www.angelfire.com/il2/islamicpage/science
.
http://www.islamset.com/sc/index.html - http://www.islamset.com/sc/index.html
.
http://www.ummah.net/astronomy/ - http://www.ummah.net/astronomy/
.
http://www.geocities.com/Athens/Troy/7568/index.html - http://www.geocities.com/Athens/Troy/7568/index.html
.
http://members.tripod.com/~wzzz/ - http://members.tripod.com/~wzzz/
.
http://www.islam-usa.com/im1.html - http://www.islam-usa.com/im1.html
.
http://www.mic.ki.se/Arab.html - http://www.mic.ki.se/Arab.html
.
http://www.iad.org/Islam/medicine.html - http://www.iad.org/Islam/medicine.html
.
http://www.islamanswers.net/science/islam.htm - http://www.islamanswers.net/science/islam.htm
.
http://www.islam-guide.com/frm-ch1-1-h.htm - http://www.islam-guide.com/frm-ch1-1-h.htm
.
http://www.islamicmedicine.org/nonmedical.htm - http://www.islamicmedicine.org/nonmedical.htm
.
http://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/arabichome.html - http://www.nlm.nih.gov/hmd/arabic/arabichome.html
.
http://www.islamonline.net/English/Science/2002/08/article07.shtml - http://www.islamonline.net/English/Science/2002/08/article07 .shtml
.
http://www.islamtomorrow.com/islam/science.htm - http://www.islamtomorrow.com/islam/science.htm
.
http://eng.islam.ru/science/ - http://eng.islam.ru/science/
.
http://www.bigissueground.com/atheistground/asadi-koranscience.shtml - http://www.bigissueground.com/atheistground/asadi-koranscien ce.shtml
.
http://www.storyofpakistan.com/contribute.asp?artid=C062 - http://www.storyofpakistan.com/contribute.asp?artid=C062
.
http://salimashrafi1.tripod.com/salimashrafi/id11.html - http://salimashrafi1.tripod.com/salimashrafi/id11.html
.
http://islamyesterday.com/videos/science/ - http://islamyesterday.com/videos/science/
.
http://www.quran-islam.org/112.html - http://www.quran-islam.org/112.html
.
http://www.sultan.org/articles/QScience.html - http://www.sultan.org/articles/QScience.html/QUOTE - http://www.sultan.org/articles/QScience.html

haha, masha'allah-------------
Constantijn: 315 Milaadiya
Waarom werkt Islaammail niet meer correct?


Geplaatst door: Murat
Geplaatst op: 09 april 2006 om 11:48

In eerste instantie geplaatst door islam

Gaat de bijbel nu ook al de pseudo-wetenschappelijke tour op? Volgens mij wordt deze discussie echt lachen

Dat doen de Bijbelse wetenschappers al. Dat moet jij toch weten Kimmi. OF weet je het alleen maar als het over de Koran gaat ?

Creationisten die op bijbelse gronden uitgaan van een kosmos van slechts luttele duizenden jaren oud hebben bezwaar aangetekend tegen de oerknaltheorie. Eén creationist heeft een alternatieve interpretatie van de roodverschuiving geformuleerd die uitgaat van een bijbelse leeftijd van het heelal: de Kwantum_roodverschuiving. Deze interpretatie wordt echter door de meesten (inclusief creationisten) als pseudo-wetenschap beschouwd. Sommige versies van de oerknaltheorie zijn wel te combineren met de presentatie van het universum in het boeddhisme. In de Koran (21:30) staat: 'Hebben zij die ongelovig zijn dan niet gezien dat de hemelen en de aarde een samenhangende massa waren? Wij hebben ze toen van elkaar gescheiden en Wij hebben uit water al het levende gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?'

Bron: http://www.WIKIPEDIA.NL - WWW.WIKIPEDIA.NL

Of dit dan ? Als je toch wilt lachen

Leviticus 11: 1-6
“All winged insects that go upon all fours are an abomination to you. Yet among the winged insects that go on all fours you may eat those who have legs on their feet, with which to leap on the earth. Of them you may eat: the locust according to it’s kind, the cricket according to its kind, and the grasshopper according to its kind. But all other winged insects which have four feet are an abomination to you.

Iedereen weet dat insecten 6 poten hebben. En dan komt Su..... nog praten.

 Geplaatst door: Ruud
Geplaatst op: 09 april 2006 om 14:47
In eerste instantie geplaatst door Abou Jabir

haha wat een geblaf, de sites bartsten van leugens zegt ze en ze noemt die 7 lagen van de aarde, in dat artikel word juist die drie lagen weerlegd: http://www.55a.net/firas/english/index.php?page=show_det&id=73 - http://www.55a.net/firas/english/index.php?page=show_det& ; ;id=73

verder wat kritiek uiten op Prof. Persaud, so je hebt hem weerlegd joh haha

jij wilt zeker precies in de Koran zien staan wat jij in je hoofd hebt, zoals embryogenese , de termen en woordkeuzes verschillen per tijd he.

 

Lagen van de atmosfeer
De atmosfeer is onderverdeeld in vijf grote lagen
plus de ionosfeer. Ze is 700 km dik.

http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll125/nl/atmos_nl.htm - De Atmosfeer
De aarde wordt omringd door een laag die bestaat uit allerlei gassen: de atmosfeer of dampkring. Zonder deze laag zou het leven op aarde onmogelijk zijn. De atmosfeer geeft ons lucht, water, warmte en beschermt ons tegen de schadelijke stralen van de zon en tegen meteorieten. Deze laag om de aarde is een kleurloze, reukloze, smaakloze "zee" van gassen, water en fijn stof. De atmosfeer bestaat uit verschillende lagen met verschillende eigenschappen. Zij bestaat uit 78%  stikstof, 21% zuurstof, 0,93% argon, 0,03% koolstofdioxide en voor 0,04% uit andere gassen. De Troposfeer is de laag waar  het weer zich afspeelt, daar boven bevindt zich de Stratosfeer. In de Stratosfeer ligt de Ozonlaag, die houdt de meeste ultraviolette straling van de zon tegen. Boven de Stratosfeer liggen de Mesosfeer, de Thermosfeer -  met daarin de Ionosfeer -  en daar boven de Exosfeer. De totale atmosfeer is ongeveer 800 km dik. http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll125/nl/atmos_nl.htm - Meer info...

De aarde bestaat uit allerlei lagen. De drie hoofdlagen zijn de kern, de mantel en de korst. De kern is het binnenste gedeelte van de aarde, dan komt de mantel en daar bovenop ligt de korst. De aarde wordt omringd door de atmosfeer. Omdat men nou eenmaal nog niet zover is dat men even een kijkje kan gaan nemen binnen in de aarde, heeft men van allerlei onderzoek moeten doen om er achter te komen uit welk materiaal de aarde bestaat, welke verschillende lagen er zijn, en welke invloed die hebben (gehad) op het aardoppervlak. Dit onderzoek wordt vooral door middel van seismologie gedaan.

 Geplaatst door: Ruud
Geplaatst op: 09 april 2006 om 14:53
The Seven Layers of Earth

A Miracle of the Quran and the Prophetic Tradition 

 Written by Abdul-Dayem Al-Kaheel 

Probing the depths of the Earth and taking pains to uncover the secrets of its internal structure and composition, scientists came to realize that the old myths about the Earth are scientifically baseless. Scientists in the twentieth century decided that the Earth consists of only three layers. Having discovered the sphericity of the Earth, they suggested that this sphere comprises three parts; the core, the crust which is very thin compared to the total volume of the Earth and a third layer in between the two called The Mantle. 

 Evolution of the scientific facts

However, the three-layer theory didn’t hold true for long, owing to recent discoveries in Geology. Measurements and recent tests showed that the pressure of the material of the Earth’s core is immense and reaches three million times the pressure at the surface.

Under such pressure the material transforms into the solid state, which means that the core of the Earth is solid and is enclosed by a liquid layer of extremely high temperature. This also means that the core of the Earth consists of 2 layers not just one; a solid inner core and a liquid upper core.

Measurement devices developed and scientists were able to observe a clear distinction between the different parts of the Earth’s interior. A layer of hot rocks underneath the crust was discovered, that is the Lithosphere. Underneath the Lithosphere are three layers distinct in density, pressure and temperature.

Having discovered these layers, scientists found themselves dividing the Earth into seven layers and no more. The Cut-away view below shows these layers drawn to scale according to the recent findings of scientists. The fact that the Earth comprises seven layers is established. It is taught at universities and observed through seismographs and through studying the magnetic field of the Earth.

Scientists also found out that the atom consists of seven layers which confirms the uniformity of the creation because the system that governs the creation of the whole universe is one, the earth consists of seven layers and each atom on it consists of seven layers too. 

  ?+?=?

  Laten we even een vergelijking maken met de grootheid druk......

Witte dwergen

Aan het eind van de http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/sterren.html#levensloop - levensloop van een ster bestaat deze uit een compacte kern en een grote 'luchtige' mantel. Deze mantel bestaat voornamelijk uit waterstof. Als een ster lichter is dan acht keer de massa van de http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/zonnestelsel.html#zon - zon worden de buitenste lagen in de laatste tienduizend jaar van het leven van de ster de ruimte ingeblazen. De ster is dan zichtbaar als een http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/sterren.html#PN - planetaire nevel . Als de hele mantel is verdwenen, blijft alleen de kern van de ster over; een witte dwerg.

Een witte dwerg bestaat (in het meest voorkomende geval) hoofdzakelijk uit koolstof en zuurstof. Echter door de hoge druk en de hoge temperatuur in de kern van deze speciale ster is de materie zo gecomprimeerd dat de atoomkernen zo dicht bij elkaar zitten dat de elektronen niet meer weten bij welke kern ze horen. Zulke 'gedegenereerde' materie heeft aparte eigenschappen, waardoor bijvoorbeeld zwaardere witte dwergen kleiner zijn dan lichtere .

Een witte dwerg is typisch ongeveer half zo zwaar als de zon, maar is net zo klein als de aarde. Witte dwergen produceren zelf geen energie meer, maar koelen enkel nog af door straling uit te zenden. De temperatuur en de helderheid van het object nemen af. Dat gaat echter zo langzaam dat we de witte dwergen die in het begin van het leven van onze http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/melkweg.html - Melkweg zijn gevormd nog steeds kunnen zien, mits ze relatief dicht bij de aarde staan. Door de temperatuur en de helderheid van de koelste witte dwergen te vergelijken met theoretische modellen kunnen sterrenkundigen een idee krijgen van de leeftijd van de Melkweg. Ze vinden daarvoor ongeveer 10 miljard jaar.

Sommige witte dwergen zijn onderdeel van een http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/dubbelsterren.html - dubbelster . Een speciale groep daarvan zijn de http://www.astro.uva.nl/encyclopedie/dubbelsterren.html#CV - cataclysmische variabelen

De kern is vol op in beweging,door het uitwisselen van elektronen.Geplaatst door: Ruud
Geplaatst op: 09 april 2006 om 15:45

Kies maar.......

700-0:Atmosfeer

0-40: korst

10-400: bovenmantel

400-650: overgangszone

650-2890: onder mantel

2890-5150: buitenkern

5150-6378: binnenkernGeplaatst door: ABTT
Geplaatst op: 09 april 2006 om 16:23

In eerste instantie geplaatst door Peter Pan

Er is ook veel ellende op de wereld door mensen die menen God wel te hebben gevonden.

niets nieuws toch?...

2:30 En toen jouw Heer tot de Engelen zei: "Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen", zeiden zij: "Gaat U daarop iemand aanstellen die verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met de lofprijzing die U toekomt en wij U heiligen"? Hij zei: "Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten".-------------
Constantijn: 315 Milaadiya
Waarom werkt Islaammail niet meer correct?


Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 10 april 2006 om 02:52

DE LAGEN VAN DE ATMOSFEER

 

Een feit, geopenbaard in de verzen van de Qoer'aan, over het universum, is dat de hemel opgebouwd is uit zeven lagen.

 

Hij is het Die voor jullie alles geschapen heeft wat op aarde is. Toen reikte Hij over de hemel en maakte zeven hemelen en Hij is de Kenner van alle zaken. (Qoer'aan 2:29)

 

Toen rees Hij boven naar de hemel toen het rook was, en zei daartegen en tegen de aarde: "Komen jullie beiden, vrijwillig of onvrijwillig." Zij zeiden beiden: "Wij komen vrijwillig." Toen voltooide en beëindigde Hij hun scheppen (zoals) zeven hemelen in twee dagen en Hij gaf elke hemel zijn eigen werk (Qoer'aan 41:11-12)

 

Het woord 'hemelen' dat in veel verzen van de Qoer'aan gebruikt wordt, verwijst zowel naar de lucht boven de aarde, als naar het gehele universum. Gegeven deze betekenis van het woord zien we dat de hemel van de aarde, of de atmosfeer, opgebouwd is uit zeven lagen.

Tegenwoordig is het inderdaad bekend dat de atmosfeer van de wereld uit verschillende lagen bestaat, die boven op elkaar liggen. De definities die gebaseerd zijn op eigenschappen van chemische inhoud of luchttemperatuur hebben bepaald dat de atmosfeer van de aarde uit zeven lagen bestaat. Volgens de 'Limited Fine Mesh Model (LFMMII), een model van de atmosfeer dat gebruikt wordt om een schatting te maken van de weervoorspellingen gedurende 48 uur, heeft de atmosfeer ook zeven lagen. Volgens de moderne geologische definities zijn de zeven lagen van de atmosfeer de volgende:

Troposfeer

Stratosfeer

Mesosfeer

Thermosfeer

Exosfeer

Ionosfeer

Magnetosfeer

Een ander belangrijk wonder met betrekking tot dit onderwerp, wordt in soera Fussilat, ayah 12 vermeld, middels de verklaring: "Hij gaf elke hemel zijn eigen werk.". Met andere woorden, in dit vers laat Allah zien dat Hij aan iedere hemel een eigen taak heeft toegewezen. Zoals in voorafgaande hoofdstukken is gebleken, heeft iedere laag zijn vitale plichten voor het nut van de mensheid en voor al het andere leven op aarde. Iedere laag heeft een speciale functie, variërend van het vormen van regen tot het beschermen tegen schadelijke straling, van het weerkaatsen van radiogolven tot het beschermen tegen de schadelijke effecten van meteoren.

De onderstaande verzen vertellen ons over het verschijnsel van de zeven lagen in de atmosfeer:

 

Zien jullie niet hoe Allah de zeven hemelen, de één boven de ander, geschapen heeft (Qoer'aan 71:15)

 

Die zeven hemelen geschapen heeft, de één boven de anderen (Qoer'aan 67:3)

 

Het is een groot wonder dat deze feiten, veertienhonderd jaar geleden uitvoerig in de Qoer'aan, zijn genoemd. Deze feiten zouden zonder de technologie van de 20ste eeuw onmogelijk ontdekt kunnen zijn.Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 10 april 2006 om 03:49

De onderstaande tekst is een samenvatting van wat menen de moslims over wetenschappelijke wonderen in de Qoer'aan. 

De ongeëvenaarde taal en stijl van de Qoer'aan en zijn superieure wijsheid zijn beslist een bewijs dat dit het Woord van Allah is. Verder heeft de Qoeraan nog vele wonderbaarlijke eigenschappen die bewijen dat de Qoer'aan het woord van Allah is. Eén van deze eigenschappen is het feit dat een aantal wetenschappelijke waarheden die we nu pas door middel van de technologie van de twintigste eeuw kunnen ontdekken, veertienhonderd jaar geleden in de Qoer'aan genoemd zijn.

Natuurlijk is de Qoer'aan geen wetenschappelijk boek. Maar vele wetenschappelijke feiten die op een bijzondere bondige en gedegen manier in de verzen tot uiting zijn gekomen, zijn pas door middel van de technologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw, ontdekt. Deze feiten konden in de tijd dat de Qoer'aan geopenbaard werd niet bekend zijn geweest en dit is dan een nog duidelijker bewijs dat de Qoer'aan het woord van Allah is.

Om het wetenschappelijke wonder van de Qoer'aan te begrijpen, moeten we eerst een kijkje nemen naar het wetenschappelijke niveau van de tijd waarin dit Heilige Boek geopenbaard werd.

In de zevende eeuw, toen de Qoer'aan geopenbaard werd, had de Arabische samenleving, wat de wetenschap betreft veel bijgelovige en ongegronde opvattingen. Omdat ze de technologie niet hadden om het universum en de natuur te onderzoeken, geloofden deze vroegere Arabieren in legenden die zij van hun voorouders gehoord hadden. Zij namen bijvoorbeeld aan dat de bergen de hemel ondersteunden. Zij geloofden dat de aarde plat was en dat er hoge bergen aan beide einden stonden. Men dacht dat deze bergen pilaren waren die het hemelgewelf hoog hielden.

De onderstaande tekst is een samenvatting van wat menen de niet moslims over wetenschappelijke wonderen in de Qoer'aan. 

 

DE WETENSCHAPPELIJKE WONDEREN VAN DE QOER'AAN zijn geen wonderen maar gewoon pseudowetenschap maar toevallige kommen precies over een met wat men heeft ontdekt door de super  hoge technologie. Weet je wat of ze draaien de verzen om of net als het ontstaan van het leven op Aarde door toeval , Ja chaos theorie en zo...en mensen zien alleen een loterij terwijl zijn er miljarden kansen. Maar vreemd ze liegen niet het staat gewoon in de koran vast al 1400 jaar! Maar goed het is zo dat door een of andere manneer niet waar want wij zijn geen moslims ah... ik bedoel geen domme mensen wij zijn slim om in te trappen ja... Wij weten alles hoe en wat ja en.. of niet?

Het lijst is groot man!

HOE HET UNIVERSUM IS ONTSTAAN

DE EXPANSIE VAN HET UNIVERSUM

HET SCHEIDEN VAN DE HEMELEN EN DE AARDE                                                  

DE RONDHEID VAN DE AARDE                                                                                        

EEN BESCHERMEND DAK                                                                                                   

DE HEMEL DIE TERUG STUURT                                                                                       

DE LAGEN VAN DE ATMOSFEER                                                                                     

DE FUNKTIE VAN BERGEN                                                                                                 

DE BEWEGINGEN VAN BERGEN                                                                                       

HET WONDER IN HET IJZER                                                                                               

DE RELATIVITEIT VAN TIJD                                                                                               

DE JUISTE VERHOUDING VAN DE NEERSLAG                                                           

DE VORMING VAN DE NEERSLAG                                                                                   

DE BEVRUCHTENDE WINDEN                                                                                           

DE ZEEËN DIE ZICH NIET MET ELKAAR MENGEN                                                 

DE DUISTERNIS IN DE ZEEËN EN DE INWENDIGE GOLVEN                               

HET GEBIED DAT ONZE BEWEGINGEN BEHEERST                                                 

DE GEBOORTE VAN EEN MENS                                                                                        

EEN DRUPPEL ZAAD                                                                                                             

HET MENGSEL IN HET SPERMAZAAD                                                                          

HET GESLACHT VAN DE BABY                                                                                         

EEN BLOEDKLONTER HANGEND IN DE BAARMOEDER                                      

HET BEDEKKEN VAN DE SPIEREN OVER DE BEENDEREN                                   

DE DRIE DONKERE STADIA VAN DE BABY, IN DE BAARMOEDER                 

MOEDERMELK                                                                                                                         

DE IDENTITEIT VAN DE VINGERAFDRUK                                                                   

DE INFORMATIE DIE IN DE QOER'AAN OVER DE

TOEKOMST WORDT GEGEVEN                                                                                        

DE OVERWINNING VAN BYZANTIUM                                                                           

DE HISTORISCHE WONDEREN VAN DE OER'AAN                                                 

HET WOORD 'HAMAN' IN DE QOER'AAN                                                                     

TITELS VAN EGYPTISCHE HEERSERS IN DE OER´AAN                                       

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN BIJ DE STAD RAM                                               

HET VOLK VAN SABA EN DE OVERSTROMING VAN ARIM                                 

DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN VAN DE THAMOED    

 

 Wij zijn vrij hun niet.   maar voor hoe lang      Geplaatst door: gawas
Geplaatst op: 12 april 2006 om 05:52

islam

Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.

 

Het bloedbad: Darwinisme en communisme hadden geen godsdienst nodig om massa morde te plegen.

THE GREATEST DISASTER OF THE HISTORY OF MANKIND

The Second World War, which fascism was responsible for, was the worst tragedy in the history of mankind, leaving 55 million dead in its wake.

Communism has stamped its mark on the 20th century-a mark of aggression and cruelty, bloodshed and tears. Historians have estimated that its ideology has caused the death of 120 million people since the Russian Revolution of 1917.

Joseph Stalin, the murderer of 40 million people

 godsdienst nodig maar juist Geen godlosdienst nodig om dit te doen!
Druk de pagina | Sluit venster