Druk de pagina | Sluit venster

Het Forum

Gedrukt van: Islaam.nl Forum
Categorie: Islaam.nl
Forum naam: Islaam.nl website
Forum beschrijving: Reacties, suggesties, kritiek, en bijdrage voor islaam.nl webportal site van ons allemaa....
URL: http://www.islaam.nl/forum/forum_posts.asp?TID=5240
Gedrukt op: 28 oktober 2021 om 04:47


Onderwerp: Het Forum
Geplaatst door: Rahil Amin
Onderwerp: Het Forum
Geplaatst op: 08 oktober 2005 om 08:18

Asalaam aleikum beste broeders en zusters,

Ik heb lang getwijfeld of ik dit stukje zou moeten plaatsen maar aangezien de situatie hier op dit forum niet verbeterd maar alleen maar erger wordt heb ik toch maar besloten om het wel te doen.  Ik weet dat het Ramadan is en dat we in deze heilige maand (en uiteraard ook de andere 11 maanden) ons best moeten doen om ons zo vroom mogelijk te gedragen. Ik merk dat er bepaalde ongelovigen hier op het forum zijn die juist in deze maand Ramadan proberen om ons zoveel mogelijk op onze ziel te trappen zodat we onze zelfbeheersing verliezen en mee gaan doen met hun spelletjes.

Is het niet beter om ze vanaf nu af aan helemaal te negeren? Dus ik bedoel dan ook echt negeren door op géén enkel antwoord dat ze geven te reageren. Want het doet mij pijn als ik lees dat een zuster van ons het al na 1 keer op deze site geweest te zijn al heeft gezien door bepaalde reacties hier op het forum. Ik vind dit een hele goede site waar ik veel van kan leren maar wordt er zo moe van om steeds weer de vooroordelen te moeten lezen die de ongelovigen hebben ten aanzien van Moslims.

Kunnen wij als Moslims niet alleen op elkaar blijven reageren op het forum over echt belangrijke onderwerpen waar we als Moslim zijnde wat van elkaar kunnen leren? Uiteraard komen er hier niet-Moslims die wel degelijk respect hebben voor Moslims en de Islam en die moeten we natuurlijk niet uitsluiten van de kennis die er op deze site te vinden is. Er lopen hier heel wat broeders en zusters rond waar ik als Moslim heel veel van kan leren en hoop ook echt dat zij zich niet laten wegjagen door bepaalde individuen hier op het forum. We moeten er ook voor zorgen dat de niewe Moslims of niet-Moslims die zich hier op het forum aanmelden geen verkeerd beeld krijgen van dit forum.

Broeders en zuster ik doe een beroep op jullie vanuit de grond van mijn hart om niet meer te reageren op de ongelovigen want als ze zelfs al ons vasten niet meer respecteren en dat zien als het hersenloos volgen van de massa dan ben ik eigenlijk met dat soort mensen snel uitgepraat. De kwaliteit van dit forum moet omhoog want elke topic dat wordt gestart eindigt in het eeuwigdurende welles/nietes spelletje en dat begint me nu aardig de keel uit te hangen.

Moge ALLAH ons sterk maken...Sabr geven en onze kennis vermeerderen InsaALLAH. Tegen de ongelovigen wil ik zeggen..Moge ALLAH jullie leiden.

Tip: Bezoeken jullie ook eens de site van broeder Abou Jabier.

Asalaam Aleikum jullie broeder Rahil Amin.
Antwoorden:
Geplaatst door: oegt_najiha
Geplaatst op: 08 oktober 2005 om 08:31

asalaamoe alaikum war'hamtoe allah

ameen op je du3aa

mashallahh aghie

ik sluit me bij je aan inshallah..

mashallah dat je dit bericht hebt geplaatst

 

wa alaikum salaam

najiha-------------
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)


Geplaatst door: taqwaa
Geplaatst op: 08 oktober 2005 om 08:33
IK STA HELEMAAL ACHTER JE BROEDER GOED IDEE .

-------------
من قلب لا ينساكم .. دعيت ربي يرعاكم .. ويجعل الفردوس مثواكم .. وعلى أنهار الجنة ألقاكم


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 08 oktober 2005 om 10:35
Aha, een boycot! Het zal best zijn dat er aan de niet Islam kant
vooroordelen heersen ten opzichte van de Islam. Dat zal bij mij ook een
rol spelen al ben ik er redelijk secuur in daar op te letten.
Je posting wekt echter de indruk dat alleen niet Moslims vooroordelen
hebben ten aanzien van Moslims. Dat is geen juiste voorstelling van
zaken en ik voel me daar persoonlijk in tekort gedaan. Ik constateer dat
de vooroordelen aan de Moslimkant ten aanzien van niet moslims zeker
zo groot zijn. Alleen de verregaande achterdocht al dat niet Moslims juist
tijdens de Ramadan er op uit zouden zijn jullie op de ziel te trappen .
Het is mooi dat je vooral tijdens de Ramadan zo vroom mogelijk wilt zijn,
maar je posting getuigt toch wel een beetje van een vroomheid met een
hypocriet randje


Geplaatst door: taqwaa
Geplaatst op: 08 oktober 2005 om 13:27
wie nog meer kom op  broeders en zusters???

-------------
من قلب لا ينساكم .. دعيت ربي يرعاكم .. ويجعل الفردوس مثواكم .. وعلى أنهار الجنة ألقاكم


Geplaatst door: taqwaa
Geplaatst op: 08 oktober 2005 om 14:32
inschalaah

-------------
من قلب لا ينساكم .. دعيت ربي يرعاكم .. ويجعل الفردوس مثواكم .. وعلى أنهار الجنة ألقاكم


Geplaatst door: Ruud
Geplaatst op: 08 oktober 2005 om 14:51
Ik vind dit geen goede oproep van Rahil...Beter zou zijn als we allemaal wat voorzichtiger en wat terughoudender zouden reageren op elkaar.Dat lijkt me verstandiger.Ik denk niet dat het de bedoeling is van dit forum,om elkaar op te sluiten in kampen.


Geplaatst door: AmmatoelAziz
Geplaatst op: 08 oktober 2005 om 14:58

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Assalamoe3leikoem wara7matu Allah wa Barakatuh,

Djazak Allah geiran voor je bericht. Het beste is om de negatieve berichten gewoon te negeren. Wanneer iemand iets vraagt kun je daar gewoon antwoord op geven. Er zijn ook niet-moslims of anders-gelovigen op deze site die wel een positieve bijdrage leveren zoals Engeltje bijvoorbeeld.

Geduld is de remedie tegen moeilijkheden. Het verdragen van ellende is de weg naar het succes. Doorzetting is de weg naar de overwinning en de eeuwige vreugde.

En zoals sheikh Aid alKarni schreef:

DE VIJFDE WEG: Hoe om te gaan met kwaadwillige kritiek

De suffige zwakzinnigen hebben zelfs de Schepper en de Voorziener, verheven zij Hij, uitgescholden en hebben God, de Enige Die het recht heeft aanbeden te worden gelasterd. Wat zouden ik en u, wij de feilbare onrechtvaardige dienaren, dan verwachten. U zult in uw leven zeker een hevige strijd tegemoet gaan, waarin u niet zult ontkomen aan bittere, kwaadwillige kritiek, opzettelijke, goed doordachte ondermijning en doelbewuste belediging, zolang u productief, constructief, invloedrijk, opvallend en hooggewaardeerd bent. Deze zwakzinnigen zullen u nooit met rust laten, totdat u een gang in de aarde of een ladder naar de hemel vindt om hen zodoende te ontvluchten! Maar zolang u zich tussen hen bevindt verwacht dan van hen niets anders dan wat u deert, uw oog doet huilen, uw pupil doet bloeden en uw slaap verstoort.

Mensen misgunnen de knaap zijn hoog streven
Tegenstander of vijand, allen door nijd gedreven

Wie op de grond zit kan zeker niet omvallen. En mensen schoppen niet tegen een dode hond, maar ze zijn boos op u omdat u hen hebt overtroffen in deugdelijkheid, geleerdheid, beleefdheid en ‘rijkdom’. U bent in hun ogen een zondaar die uitgesloten van berouw is zolang u niet uw talenten en de gunsten waarmee u door Allah bent beschonken achterwege laat, zich niet onttrekt aan alle prijzenswaardige eigenschappen en zich niet ontdoet van alles wat voor edelheid en nobelheid staat. Als het aan hun ligt blijft u indolent en onnozel, als een waardeloze (grote) nul die uitgeput is. Dit is wat ze precies willen!

Biedt dan het hoofd aan hun kwaakspraak, hun kritiek, hun geruis en hun minachtende houding. “Oehoed, houd stand!” en wees als een zwijgzame geduchte rots, waartegen hagelstenen zich breken, om zich op deze wijze te doen gelden en te bewijzen dat hij in staat is voort te bestaan. Als u gehoor geeft aan hun kwaakspraak en zichzelf daardoor laat beïnvloeden, dan heeft u weliswaar hun grote wens om uw leven zuur te maken reeds vervuld. U kunt zich beter vergevensgezind opstellen, zich niets van hen aantrekken en zich niet ongerust maken over wat zij beramen. Hun banale kritiek geeft een respectabele beschrijving van u weer. De mate van gekunstelde, kwaadwillige kritiek is afhankelijk van uw waarde.

U zult niet in staat zijn de monden van deze mensen te snoeren, noch hun tongen ‘gevangen’ te nemen, maar u bent wel in staat om hun kritiek en schending onder de grond te stoppen door hen de rug toe te keren, hen geen aandacht te geven en hun woorden aan u voorbij te laten gaan:
[ Zegt: sterft in jullie woede ].

Ik zal het niet betreuren
Dat zij om mijn goedheid treuren
Noch zal ik hen gaan smeken
Dat zij geen kwaad over mij spreken

U bent zelfs in staat om mosterdextract in hun monden te gieten door uw deugden te vermeerderen, zich meer goede eigenschappen eigen te maken en uw gebreken recht te trekken.

Als de deugden die ik vertoon
Door u als gebreken worden gadegeslagen
Het spijt me zeer, maar vertel me dan
Hoe ik excuus moet vragen

Als u de acceptatie nastreeft van iedereen, bij hen allen geliefd wil zijn en door de hele wereld als vrij van gebreken beschouwd wil worden, dan vraagt u het onmogelijke en koestert een valse hoop.

Een valse aantijging uit afgunst
Kan ik aanhoren en dulden zonder blaam
Een beschuldiging, doch vrijspraak en gunst
Wie zegt dat ik me daarvoor schaam

Moge Allah ons behoeden van al het kwade en onze intenties zuiver en rein houden Allahoema Ameen.

FiAmanillah,

Wasalaamoe3leikoem wa ra7matu Allahi wa Barakatuhu-------------
O Allaah, sier ons met de schoonheid van Imaan, Leid ons en laat ons een middel van leiding voor anderen zijn, Ameen
Alle lof is voor Allaah Uit Wiens Bevel alle goede daden worden voltooid.


Geplaatst door: het licht
Geplaatst op: 08 oktober 2005 om 15:03

Salaam Aleikum

ik lees gewoon amper nog wat van de mensen die fitna zaaien en al maanden hier dom komen doen,negeren werkt het beste inshaAllah bedankt voor je berichtje en ik wind me niet op om dat soort mensen hoor inshaAllah zal Allah hun verstand rechtzetten en zullen ze naar het licht komen of ze blijven zo Allah leid wie hij wilt en wanneer Hij wilt dat moeten we niet vergeten en voor degenen met gewone vragen die zullen zeker antwoord krijgen inshaAllah

Wa Aleikum Salaam-------------
Wat Allah(swt) wil geschied er is geen kracht of macht buiten Hem!


Geplaatst door: taqwaa
Geplaatst op: 09 oktober 2005 om 04:33

ik hop dat andere broeders en zusters ook mee willen doen.

want het heeft geen zin meer  hoelang zijn we hier al met de zelfde discussis die nergens leiden elke dag weer .-------------
من قلب لا ينساكم .. دعيت ربي يرعاكم .. ويجعل الفردوس مثواكم .. وعلى أنهار الجنة ألقاكم


Geplaatst door: Yassira
Geplaatst op: 09 oktober 2005 om 04:41

Assalaamoe ehleykoom Warahmatoelah wabarkatoehoe,

Beste Rahil Amin,

DjAzaka Allah oe Ghairan voor je bericht

Ik ben het helemaal met je eens...

Amien Op je dua

Met vriendelijke groeten Oegt Y. fi dien

Beste AmmatoelAziz,

Helemaal met je eens : Djazak Allah geiran voor je bericht. Het beste is om de negatieve berichten gewoon te negeren. Wanneer iemand iets vraagt kun je daar gewoon antwoord op geven. Er zijn ook niet-moslims of anders-gelovigen op deze site die wel een positieve bijdrage leveren zoals Engeltje bijvoorbeeld Itc...

Ook Djazaka Allahoe Ghairan voor die tekst die je plaatste van : sheikh Aid alKarni

 

***ps: als iedereen nu eens zou meewerken zou het resultaat wel waar gemaakt kunnen worden,***

" Met een duwtje in de *RUG* is het resultaat er *VLUG* "

Met vriendelijke groeten Oegt Y. fi dien-------------
*Moslima_Y*
*"Inna Llahou ma3a sabirien"*


Geplaatst door: rahmann
Geplaatst op: 09 oktober 2005 om 05:42

Wasalaam alaykoem warahmatoe allahi wabarakatoe,

Beste broeder,

Ik sta pal achter jou beste broeder gewoon niet reageren op de koefar hier op het forum het zijn echte verderfzaaiers.

Met alles respect voor de niet moslims met wel goede bedoelingen hier op het forum..

Eigenlijk zou er een lijst je moeten komen met namen van koefar forum leden die je absoluut moet boycotten.

Want er komen wel is jonge islamitische zielen hier op het forum vragen stellen en en wie geeft er als eerste een ziek antwoord op hun vraag de KOEFAR met een ziek en vergereldeld hart.Dit is echt gevaarlijk daarom zou zo een lijst met de namen van die zieke figuren wel handig zijn.Geplaatst door: Yassira
Geplaatst op: 09 oktober 2005 om 05:48

Assalaamoe ehleykoom warahmatoelah wabarakatoehoe,

Beste broeder Rahman,

Ik kan je geen ongelijk geven maar ook geen Gelijk,

Omdat er niet mag gediscrimineerd worden en als we een apparte lijst voor de kuffars gaan maken is het ook een vorm van discriminatie,want niet alle kuffars komen met de zelfde bedoelingingen...

Want je hebt er verschillende:

*Degene die komen uit puur interesse

*Degene die hun opinie komen verspreiden zonder dat ze met anderman's rekening houden...

Ik ga ook geen namen zeggen anders ben ik fout bezig... maar Khair

*En je hebt er degene die hun zegje komen doen over de islam zonder enig bewijs...

Als het aan mij lag gewoon de verderfzaaiers negeren,

En als jong islamitische zielen een vraag hebben waar er een verkeerd antwoord word op gegeven dan grijpen we gewoon in

Met vriendelijke groeten Oegt Y. fi dien-------------
*Moslima_Y*
*"Inna Llahou ma3a sabirien"*


Geplaatst door: Rahil Amin
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 10:48

Asalaam Aleikum,

Wilde dit stukje ook nog even plaatsen beste broeders en zusters..

Extreem veel discussiëren: De profeet (vzmh) heeft gezegd in een authentieke overlevering:  "Niemand zal dwalen nadat hij is geleid, behalve wanneer hij twistziek wordt" (Moesnad Ah'mad 5/252, Sah'ieh' al-Djaami 5633)

Iets beweren zonder bewijs en zonder enig nut leidt ver van het Rechte Pad en de meest vergeefse argumenten van mensen tegenwoordig gaan gepaard met gebrek aan kennis of leiding of verwijzing naar het Boek (de Quraan). We zijn voldoende gemotiveerd om nutteloze discussies te vermijden, zoals de profeet (vzmh) heeft gezegd: " Ik garandeer een huis in het Paradijs aan degene die een discussie vermijdt, ook al heeft hij gelijk". (Aboe Daawoed 5/150, Sah'ieh' al-Djaami 1464)Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 11:08

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Masha'Allah, die tweede hadith kende ik nog niet. Djazak Allah, dat je deze met ons wilde delen. Ik vind ook dat je gelijk hebt. En Yassira, natuurlijk moeten we niet elke niet-moslim gaan negeren. Dat zou onrechtvaardig zijn. Alleen de reacties waarvan je eigenlijk wel weet dat ze gewoon bedoelt zijn om te kwetsen. En ik zag toenstraks al weer zo'n scenario, en ik zag taqwa er zo overheen gaan masha'Allah! Terwijl deze zuster normaal altijd toch wel graag dr zegje wil doen. (wat ook helemaal niet negatief is) Maar ze nam dit al meteen in handendus als we dat dan allemaal doen komt het zeker goed.  Insha'Allah.

Moge Allah ons leiden en vergeven, en ons behoeden voor de influisteringen van de sjaytan.

Groetjes KhadidjahGeplaatst door: Rahil Amin
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 11:20
In eerste instantie geplaatst door 3khadidjah3

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Masha'Allah, die tweede hadith kende ik nog niet. Djazak Allah, dat je deze met ons wilde delen. Ik vind ook dat je gelijk hebt. En Yassira, natuurlijk moeten we niet elke niet-moslim gaan negeren. Dat zou onrechtvaardig zijn. Alleen de reacties waarvan je eigenlijk wel weet dat ze gewoon bedoelt zijn om te kwetsen. En ik zag toenstraks al weer zo'n scenario, en ik zag taqwa er zo overheen gaan masha'Allah! Terwijl deze zuster normaal altijd toch wel graag dr zegje wil doen. (wat ook helemaal niet negatief is) Maar ze nam dit al meteen in handendus als we dat dan allemaal doen komt het zeker goed.  Insha'Allah.

Moge Allah ons leiden en vergeven, en ons behoeden voor de influisteringen van de sjaytan.

Groetjes Khadidjah     Salaam zuster...zijn niet mijn eigen woorden hoor....maar las het vandaag en moest meteen weer aan dit forum denken vandaar dat ik het maar geplaats hebGeplaatst door: mujaheed_ila
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 14:26

salam,

k sta helemaal achter jullie, k heb al vaak genoeg ruzie gehad met de kufaar hier op dit forum..

salamGeplaatst door: taqwaa
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 14:28
kom op  naar de islaam quiz  daar leren we van en het is ook nog eens leuk .

-------------
من قلب لا ينساكم .. دعيت ربي يرعاكم .. ويجعل الفردوس مثواكم .. وعلى أنهار الجنة ألقاكم


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 14:29


Geplaatst door: pietjepuk
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 14:45

Ik vind het een goed idee. Laten we nu beginnen een zwarte lijst op te stellen.

 -------------
KAN GELOOF EN TOLERANTIE SAMENGAAN?


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 14:48

Pietje puk, wat kun je soms toch lekker irritant uit de hoek komen ahahha.  Niet beledigend bedoelt hoor. Ik vind het wel een grappige eigenschap. Maar ik denk dat als we dan daadwerkelijk een lijst op gaan stellen, dat je toch wel bovenaan die lijst zult gaan staan, aangezien je soms misschien iets te hard bent met je woorden. Misschien dat je hier wat meer op zou kunnen letten? 

Groetjes Khadidjah-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 16:13

Maar weet je.. Als je met deze mensen in discussie gaat, en ze reageren bot tegen je, en je reageert op een geduldige manier terug, dan zijn ze meestal ook wel aardig, en niet meer zo bot. Het kan natuurlijk zijn dat ik het verkeerd heb, maar zo heb ik het best vaak ervaren. Niet bij allemaal, want sommigen blijven hardnekkig. Werkelijk dienaren van de sjaytan. Ghair insha'Allah. Moge Allah ons leiden. Misschien moet ik trouwens maar niet te hard praten, anders dan blijven ze de volgende keer bot doen.

Groetjes Khadidjah-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 10 oktober 2005 om 16:53
Salaam Aleikum,

Beste remco, je hebt het over de pot verwijt de ketel en dan begin je opeens jullie te zeggen. En dat "jullie" het zelf bij je verpest hebben.
Is dat niet een tikje te generaliserend? Aangezien lang niet elke moslim op dit forum gereageerd heeft, en ook lang niet elke moslim voor de anderen spreekt. Ook al zou je dit misschien wel denken.

Ik vind het jammer dat je tot de conclusie bent gekomen dat moslims niet tegen kritiek kunnen, maar als je je eigen tekst terug leest zeg je wel eerst dat er weinig tot geen inhoudelijke kritiek is. Volgens mij is dat dan ook een duidelijke contradictie. Alhoewel ik overigens niet wil beweren dat er hier geen mensen zijn met een kort lontje. Die zijn er zeer zeker, maar we moeten ons wel tot de feiten houden. En dat is dat deze mensen niet spreken voor een heel groot en divers moslimgemeenschap, ook al komt dit wel als zodanig bij je over.

Indien er vooroordelen zijn vanuit de moslims in de richting van de christenen, dan zou ik deze zo duidelijk mogelijk in een topic uit een zetten en bespreken. En dat is ook wederzijds het geval. Maar waar de laatste tijd de discussie hier op islaam mail telkens weer in vervalt is dat men het niet over de vooroordelen gaat hebben, maar over het gelijk van de eigen godsdienst. Dit doen zowel moslims als niet moslims in topics die hier totaal niet voor bedoeld waren. Niet moslims die op islaam mail hun gelijk willen behalen als het gaat om de waarheid van hun eigen geloof zijn hier denk ik verkeerd, omdat je van tevoren al weet dat het hier tegen de bierkaai vechten is.

De site en het forum zijn hier niet voor bedoeld, omdat het een "islamitisch" forum is. Zou het er wel primair voor bedoeld zijn, dan zou het islamitische achterwege zijn gebleven. Discussie over de waarheid is natuurlijk altijd ok, en daar is hier ook ruimte voor alleen wordt deze discussie bijna in elke topic gevoerd. Over wie het ware geloof aanhangt, zelfs wanneer mensen gewoon een vraag probeert te stellen. En dat is waar zowel moslims als niet moslims zich aan irriteren denk ik.

Overigens moeten we denk ik ook maar tot een definitie komen van wat kritiek nu eigenlijk is. Want vaak zie ik inhoudelijke kritiek van mensen die inhoudelijk niet onderlegd zijn, wat uiteindelijk tot ruzie leidt tussen de moslims en de niet moslims hier op het forum. En vice versa. Een advies aan eenieder op het forum, als je het ergens over wil hebben zorg dan dat je weet waarover je het hebt. Zo kunnen we irritatie voorkomen aan beide kanten.

Ik kan zo wel doorgaan, maar er zal binnenkort een topic komen van mij en kimmie aangaande de islaammail situatie zoals die nu is.
Jawel ik en kimmie hebben onze krachten gebundeld om het tij te keren, dus let goed op de komende dagen....

Overigens is mijn post niet in zijn geheel tot Remco gericht (ten dele wel) maar voor eenieder bestemd die bereid is om het te lezen...
Excuses voor de langdradigheid.

Salaam Aleikum,

Malcolm X


Geplaatst door: Ni3met
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 04:37
Weet je wat het is Remco, Moslims hebben af en toe gewoon behoefte om even alleen onder elkaar te zijn, Zodat men van elkaar kan leren. Let goed op: Ik zei: Af en toe. Ik wil dus niet zeggen dat we dus helemaal nooit met Niet-Moslims willen discussieren. Maar soms gaat het je wel de keel uithangen. Want dan denk je bij jezelf. Hmm, Ik kom hier naar een Islamitische site met het doel wat van de Islaam te leren. Vervolgens merk je dat er Niet-Moslims komen met misschien wel goed bedoelde adviezen of opmerkingen, Maar dat wekt alleen maar irritatie op. Want uiteindelijk heb je daar dan dus echt nix aan. Je kunt het bijv. vergelijken met iemand die Chronisch ziek is. Zo iemand krijgt allemaal goed-bedoelde adviezen van mensen die werkelijk geen idee hebben wat die ziekte precies inhoudt. Die zieke staat daar echt niet op te wachten. Hij/Zij weet zelf wel wat goed of niet goed voor hem/haar is. Dat wekt op een gegeven moment gewoon irritatie op. Is gewoon menselijk. (Ik typ dit er even bij zodat je niet gaat denken dat het iets met Discriminatie te maken of iets dergelijks).

-------------


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 04:46

hihi masha'Allah, mooie beschrijving. :D

Hallo Remco,

ik denk ook dat de reden waarom dit nu gezegd word is omdat we niet op een slechte manier in discussie willen gaan waar we gaan vechten om wie er nu gelijk heeft. Dat is gewoon niet leuk om zo met elkaar om te gaan. En dmv deze regel die er nu een beetje opgesteld word houden we ook de moslims die wat minder geduld hebben misschien wat meer in bedwang. (niet iedereen is een perfecte moslim, net als dat geen enkele niet-moslim perfect is) Maar die slechte feedback en kwetsende woorden komen van beide kanten. En als dit een goede manier is om het op te lossen.. Er word hier toch niet gezegd dat we niet meer zullen discussieren. Er word alleen maar gezegd dat als iemand te ver gaat in zijn woorden, dat je daar dan maar gewoon niet meer op moet reageren. Dus het enige wat er word gevraagd is geduld. En geduld is een schone eigenschap toch. :D

Groetjes Khadidjah-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 06:01

Remco schreef:

Er wordt niet gevraagd om iemand te negeren als die te ver gaat in zijn woorden, er wordt gevraagt om iedere niet-Moslim te negeren.

Weetje, als bepaalde Moslims geen reacties meer van niet-Moslims willen lezen, dan moeten ze deze reacties ook niet uitlokken. Een Moslim die geen reactie wilt van mij moet dus niks maar dan ook niks over niet-Moslims of het Christendom beweren wat niet klopt, een Moslim die geen reactie  wilt van mij moet zich dus gewoon compleet buiten zulke discussie houden. Verder verwijs ik naar mijn bovenstaande reactie.

Hallo Remco,

Ik denk dat je dit verkeerd ziet. Rahil Amin zei namelijk ook in zijn stukje: Uiteraard komen er hier niet-Moslims die wel degelijk respect hebben voor Moslims en de Islam en die moeten we natuurlijk niet uitsluiten van de kennis die er op deze site te vinden is. Dus ik vind het niet terecht dat je het nu zo gaat formuleren. En wat je daarna zegt vind ik ook niet zo leuk. Zouden mensen niet meer mogen discussieren over het Christendom alleen maar omdat jij er zo perse op moet reageren? En daar komt nog eens bij dat als je op een normale respectvolle manier reageert, dan vind ik ook dat je hetzelfde terug mag verwachten. En als een moslim in zo'n situatie onrespectvol tegen jou zou reageren dan is die persoon ook verkeerd bezig, zoiets hoort niet in de Islaam. Het beste voor jou is dan ook om vergevingsgezind te zijn en daaroverheen te lezen. Maar als er mensen zijn die graag willen discussieren over het geloof, en daarbij dingen zeggen die niet in jou straatje passen, waardoor jij een beetje oververhit reageert, dan vind ik dat je zelf geduld moet hebben. Ik lees hier vaak genoeg dingen die me echt kwetsen. Een tijd geleden las ik nog dat onze geliefde profeet Mohammed saws als pedofiel werd beschreven, en ik heb hier werkelijk met tranen in mijn ogen gezeten, en ik weet zeker dat er meer moslims zijn geweest die hier diep gekwetst door waren maar hier geduld mee hebben gehad, en er niet op in zijn gegaan, ook al waren er nog wel anderen die hun woede niet konden bewaren en er wel op in zijn gegaan. Wat ik probeer te zeggen is dus dat je niet een groep de schuld kunt geven. En de vergevingsgezindheid en het geduld moet vanuit elk persoon komen. En degene die dit niet op kan brengen, die dienen we dan maar gewoon te negeren. Als we daar telkens weer op in zouden gaan, dan zou je nog van die discussies krijgen die helemaal nergens meer over gaan. Dus ik vind dat iedereen dit beleid maar eens in moet voeren, ook de niet-moslims. Dan komen we als Allah het wil al een heel eind in de goede richting om op een normale manier met elkaar te communiceren.

Groetjes Khadidjah-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: Ni3met
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 06:47
Heb je heel mooi verwoord Khadidjah.

-------------


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 06:48
In eerste instantie geplaatst door 3khadidjah3

En daar komt nog eens bij dat als je op een normale respectvolle manier reageert, dan vind ik ook dat je hetzelfde terug mag verwachten. En als een moslim in zo'n situatie onrespectvol tegen jou zou reageren dan is die persoon ook verkeerd bezig, zoiets hoort niet in de Islaam. Het beste voor jou is dan ook om vergevingsgezind te zijn en daaroverheen te lezen. Maar als er mensen zijn die graag willen discussieren over het geloof, en daarbij dingen zeggen die niet in jou straatje passen, waardoor jij een beetje oververhit reageert, dan vind ik dat je zelf geduld moet hebben. Ik lees hier vaak genoeg dingen die me echt kwetsen. Een tijd geleden las ik nog dat onze geliefde profeet Mohammed saws als pedofiel werd beschreven, en ik heb hier werkelijk met tranen in mijn ogen gezeten, en ik weet zeker dat er meer moslims zijn geweest die hier diep gekwetst door waren maar hier geduld mee hebben gehad, en er niet op in zijn gegaan, ook al waren er nog wel anderen die hun woede niet konden bewaren en er wel op in zijn gegaan. Wat ik probeer te zeggen is dus dat je niet een groep de schuld kunt geven. En de vergevingsgezindheid en het geduld moet vanuit elk persoon komen. En degene die dit niet op kan brengen, die dienen we dan maar gewoon te negeren. Als we daar telkens weer op in zouden gaan, dan zou je nog van die discussies krijgen die helemaal nergens meer over gaan. Dus ik vind dat iedereen dit beleid maar eens in moet voeren, ook de niet-moslims. Dan komen we als Allah het wil al een heel eind in de goede richting om op een normale manier met elkaar te communiceren.


De mens leert door schade en schande. Door ondervinding. Mensen die onrechtvaardig en respectloos op me reageren (wat al genoeg is voorgekomen hier) geef ik daarmee de kans wat over zichzelf te leren.

Je kan niet een groep beschuldigen? Je ontkomt niet aan generalisaties in discussies. Als je op een normale manier wil blijven communiceren moet men het niet persoonlijk aantrekken.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 07:47

Hoi Eduard,

Als iedereen zou proberen om niet te generaliseren, en alert te blijven daarop, dan zou dat ook al weer een hoop schelen.

Hoi Remco,

Niemand vraagt ook van je dat je stil blijft als er over het Christendom gepraat word. Natuurlijk niet, het is je geloof, en daar wil je over meepraten. Dus dat verwachten we (ik in ieder geval) helemaal niet. Het gaat alleen om de manier waarop. Misschien als je de volgende keer eerst 2 keer nadenkt voordat je op je gevoel afgaat en fel reageert, dat dat dan felle discussies kan voorkomen, en we op een normale manier kunnen praten. Maar daar moet jij aan werken, maar de rest net zo goed. Dus mijn bedoeling is ook niet om jou te beschuldigen en de rest vrij te spreken. Maar goed, genoeg hierover gepraat vind ik zelf. Ik hoop dat we vanaf nu wat beter met elkaar om kunnen gaan. Ik ben ook nog steeds wel benieuwd wat Malcom en Kimmie hadden verzonnen.. ?

Groetjes Khadidjah-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 07:59
In eerste instantie geplaatst door 3khadidjah3

Hoi Eduard,


Als iedereen zou proberen om niet te generaliseren, en alert te blijven daarop, dan zou dat ook al weer een hoop schelen.Probleem is dat je niet altijd om generalisaties heen kan als je iets duidelijk wil maken. Hier:

. Als we daar telkens weer op in zouden gaan, dan zou je nog van die discussies krijgen die helemaal nergens meer over gaan.


generaliseer je ook en ik zou me eventueel persoonlijk aangesproken kْnnen voelen. Kijk ik snلp je bedoeling wel, daar gaat het niet om en ik ben het ook met je eens. Maar je vergeet i.m.o. de helft; namelijk dat mensen zich bij generalisaties niet persoonlijk aangesproken hَéven te voelen en de discussie naar het persoonlijke vlak hَéven te trekken. Dat is de andere helft en als mensen die ََk niet in de gaten houden blijft er van je goede opzet binnen de korste keren niet veel over vrees ik. Want hoe je het ook wendt of keert, aan generalisaties zul je nooit helemaal ontkomen in het gesprek met elkaar.

Groetjes ook van mij.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 08:06

Hoi Eduard,

Maar je hebt verschillende manieren van generaliseren. Het voorbeeld waarin je laat zien dat ook ik generaliseer bijvoorbeeld. Daar betrek ik mezelf ook bij in, en het is ook niet negatief. Als je daar op zou reageren ben je wel erg kinderachtig bezig ahaha. Maar soms is het zo van: jullie moslims! of jullie kafir! En dan komt er iets negatiefs achteraan. En zulke dingen moeten gewoon echt vermeden worden. Probeer er in ieder geval op te letten, dat scheelt al een stuk. En waarschijnlijk heb je wel gelijk wanneer je zegt dat het toch geen nut heeft om dit allemaal te zeggen omdat het binnen een korte periode toch weer zal verwateren omdat mensen zo koppig en eigenwijs zijn en dr geduld niet kunnen houden. Majah, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. ;)

Groetjes Khadidjah-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 08:23
Ik zei al dat ik begrijp wat je bedoelt Khadidjah. Maar ik zou niet zover willen generaliseren dat iemand die reageert op een generalisatie zoals die van jou, dan ook altijd (<- staat er impliciet) erg kinderachtig bezig is.

Ik zeg niet dat het geen nut heeft om dit allemaal te zeggen (weer een generalisatie overigens...) maar dat het verhaal ook nog een andere kant heeft; namelijk dat generalisaties niet per se fout zijn (want dat is dus ook een generalisatie). Een stukje nuance aanbrengen in je generalisatie over generalisaties (-> je kan niet een groep beschuldigen). Snap je me nu?

Groetjes.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 08:36
Jah, dan kan je alles wel een generalisatie noemen. Grapjas.

-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 08:49
In eerste instantie geplaatst door 3khadidjah3

Jah, dan kan je alles wel een generalisatie noemen. Grapjas.


Nee dat kan je niet maar wat je nu zegt is het wel. Kijk dat is geen generalisatie.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 09:22
Soooo, wat ben jij lekker bijdehand zeg ahahaha.

-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 09:57
Sommige mensen kunnen me inspireren.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: Rahil Amin
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 10:02

Asalaam Aleikum,

Zelfs deze topic weten bepaalde ongelovigen weer te verpesten....Ik beweer nergens dat andergelovigen niet welkom zijn op dit forum. (het is niet mijn forum hoor...als het zo zou zijn had ik bepaalde van hen allang verwijderd en geblokkeerd). Mensen die respect hebben en gewoon oprecht kennis willen opdoen over de Islam ben ik alleen maar blij mee. Voor de rest ben ik blij dat ik kan leren van mijn broeders en zusters hier op deze site.

In naam van ALLAH, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg: "O gij ongelovigen. Ik bid niet aan, wat gij aanbidt. Noch bidt gij aan, wat ik aanbid. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt. Nochmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid. Derhalve voor u uw Godsdienst en voor mij mijn Godsdienst. (Soerah Al-Kafiroen 109)Geplaatst door: taqwaa
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 10:11
maschalaah broeder juist vind ik ook

-------------
من قلب لا ينساكم .. دعيت ربي يرعاكم .. ويجعل الفردوس مثواكم .. وعلى أنهار الجنة ألقاكم


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 10:25

In eerste instantie geplaatst door Eduard

Sommige mensen kunnen me inspireren.

Wil je nou perse het laatste woord hebben? Krijg je toch niet hoor.-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 12:20
In eerste instantie geplaatst door 3khadidjah3

In eerste instantie geplaatst door Eduard

Sommige mensen kunnen me inspireren.


Wil je nou perse het laatste woord hebben? Krijg je toch niet hoor.Nee hoor, mij maakt het niet uit. Als jij het laatste woord wil hebben heb ik daar geen probleem mee.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 12:28
In eerste instantie geplaatst door Rahil Amin

Zelfs deze topic weten bepaalde ongelovigen weer te verpesten....


In Nederland heeft men een spreekwoord: noem man en paard. Oftewel het geldt als onfatsoenlijk om mensen te bedekt te beschuldigen en niet eerlijk en open te zeggen wie en waarom. Op deze manier is het kwaadspekerij. Is dat in de islamitische cultuur anders?

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 12:37
In eerste instantie geplaatst door Eduard

In eerste instantie geplaatst door 3khadidjah3

In eerste instantie geplaatst door Eduard

Sommige mensen kunnen me inspireren.


Wil je nou perse het laatste woord hebben? Krijg je toch niet hoor.Nee hoor, mij maakt het niet uit. Als jij het laatste woord wil hebben heb ik daar geen probleem mee.

Okay, dan heb ik bij deze het laatste woord-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 12:43

Hey Remco,

laten we er anders gewoon ff over ophouden. Rahil Amin kwam hier met de intentie om iets goeds te doen voor dit forum. Zodat het allemaal wat beter zou lopen. En dan ga je er weer meteen op in. Laat het anders gewoon ff hangen. Je moet je niet zo druk maken om zulke dingen, is niet goed voor je hart. En van stress word je snel oud zeggen ze wel eens. ;)

Groetjes Khadidjah-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 13:00
De slachtofferrol is een populaire drogreden taktiek.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: 3khadidjah3
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 13:13

In eerste instantie geplaatst door Remco

Het wordt beter als mensen meer op hun woorden letten, ik ook, maar Rahil Amin zeker ook met zijn bericht.

Ik wil best ophouden, maar dan wil ik ook dat hij zijn verzoek of fatsoenlijk onderbouwd en formuleerd of gewoon intrekt. Het zit mij simpelweg dwars dat hij niet-Moslims zonder enige reden aanvalt en zelf daarbij het slachtoffer speelt, terwijl de felle reacties van sommige niet-Moslims een reactie zijn op onjuiste berichten van Moslims. Dan zouden dus die Moslims moeten worden verzocht om onjuistheden niet meer te posten.


Nee, dat vind ik onredelijk. Ik geef je gelijk wanneer je zegt dat Rahil zijn bericht misschien wat anders had mogen formuleren. Maar je beschuldigt hem van iets wat je zelf ook doet. Eerst ga je zeggen dat hij niet alle niet-moslims zonder een goede reden aanvalt en daarbij zelf slachtoffer speelt, maar daarna doe je precies hetzelfde. Want je zegt: terwijl de felle reacties van sommige niet-Moslims een reactie zijn op onjuiste berichten van Moslims. Dan zouden dus die Moslims moeten worden verzocht om onjuistheden niet meer te posten. Dit is even onrechtvaardig, en zelfs nog onrechtvaardiger. Want Rahil zei alleen maar dat er niet meer gereageerd moest worden op kwetsende posts van niet-moslims, en jij zegt dat moslims helemaal niks meer mogen posten wat in jou ogen niet de waarheid is. Een beetje krom vind ik het. En dan keur je het goed dat sommige niet-moslims fel reageren op posts die volgens jou niet kloppen. Misschien weten die moslims niet eens dat het niet klopt, en zijn ze onwetend over dat onderwerp, en hebben ze het gewoon van een site geplukt. Verdienen ze dan een felle reactie? Nee. En misschien klopt het onderwerp wel, maar is het in jou ogen gewoon geen waarheid. Verdienen ze dan een felle reactie? Nee. En heel misschien.. geven ze gewoon dr eigen mening, wat hier toch eigenlijk wel zou moeten kunnnen, aangezien dit een forum is, ook al is dat niet de mening die jij zou willen horen. Verdienen ze dan een felle reactie? Nee.

Groetjes Khadidjah-------------
De profeet Mohammed saws heeft gezegd: "Er is zoveel
barmhartigheid dat zelfs de duivel denkt dat hij daar kans op maakt."


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 11 oktober 2005 om 13:34
Ik kan best begrijpen dat Moslims onderonsjes willen hebben. Maar het is
voldoende als dat gewoon zo gesteld wordt. Zo als het nu bij mij
overkomt is het heel erg veroordelend naar een aantal niet-Moslism toe,
waar ik ook mijn naam tegenkwam. We worden even door enkelen
weggezet als een stelletje stokers en misleiders die er puur op uit zijn om
juist in de Ramadan Moslims uit hun tent te lokken en op hun hart te
trappen en die worden van harte in hun standpunt ondersteund. Met zo'n
arrogante houding lok je inderdaad provocaties uit om je uit je ivoren
toren te krijgen, want het is heel ongezond als je je zo hoog verheven
voelt boven die blinde, voor de hel bestemde en pesterige kafirs. Maar
tegelijkertijd realiseer ik mij dat het onbegonnen werk is. Dus tegen
degenen die deze discriminatie steunen zou ik zeggen; slaap lekker
daarboven, het zal er vast heel gezellig zijn.


Geplaatst door: Faya
Geplaatst op: 17 oktober 2005 om 14:09

Salaam aliekom,

Amien op je du3a broer  en je hebt helemaal gelijk

Wa salaam,

 Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 17 oktober 2005 om 15:45
Aardig dat je zo op Remco reageert, maar wat is du3a?


Geplaatst door: malikah
Geplaatst op: 17 oktober 2005 om 16:42

okey ik sluit mij ook aan, we boycotten de hartnettige k4s!(dus de gewone ongelovige die normaal doen niet)

 -------------


Geplaatst door: Martinuzz
Geplaatst op: 17 oktober 2005 om 16:49

In eerste instantie geplaatst door postpentacost

Aardig dat je zo op Remco reageert, maar wat is du3a?

Gebed anders dan de verplichte Salât. Smeekbeden bijvoorbeeld.Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 07:18
In eerste instantie geplaatst door postpentacost

Aardig dat je zo op Remco reageert


Volgens mij reageert Faya op Rahil Amin en niet op Remco...

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 07:21
In eerste instantie geplaatst door malikah

okey ik sluit mij ook aan, we boycotten de hartnettige k4s!(dus de gewone ongelovige die normaal doen niet)


 Alsof iedereen die geen moslim is op de manier die voldoet aan een bepaalde set van ritueeltjes en dogmaatjes een ongelovige zou zijn. De arrogantie om dit oordeel te kunnen vellen...

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 07:24
In eerste instantie geplaatst door 3khadidjah3

Want Rahil zei alleen maar dat er niet meer gereageerd moest worden op kwetsende posts van niet-moslims


Rahil heeft het niet over niet-moslims (moslim dan als begrip zoals de mains-stream moslims dit definiëren) maar over ongelovigen. Over gebrek aan respect en arrogantie (dit te kunnen (be)oordelen) gesproken. Je apologetiek lijkt nogal partijdig gericht.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 08:12
In eerste instantie geplaatst door Eduard

In eerste instantie geplaatst door postpentacost

Aardig dat je zo op Remco
reageert


Volgens mij reageert Faya op Rahil Amin en niet op Remco...


Jammer voor Faya...


Geplaatst door: oegt_najiha
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 08:17

 

ik zweer het jullie

gataar met die kufr hier subhnaAllah.......wajouw...niet normaal.. ik praat nu niet specefiek tegen iemand,, maar KAPPEN.. damn,, jullie kufr ga maar tegen elkaar lopen zeuren ... en verander het schrift van mijn heer AUB niet, zo veel bewijzen,, en ik irriteer me door aan pfaffer of hoe die gast ook heten mag,, maar hem ben ik nu wel zat... wajouw....... ik ga  worden van jullie...ongelovigen-------------
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 10:36
De vooroordelen druipen er weer af.

-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: pietjepuk
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 11:30

Als alle onwetenden, alle kufr, alle ongelovigen nu eens moslims worden.

Alle problemen in 1 klap opgelost?-------------
KAN GELOOF EN TOLERANTIE SAMENGAAN?


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 11:38
Nee, want dan vallen er toch weer een heleboel af omdat ze vast niet
allemaal de juiste leer volgen....


Geplaatst door: Rahil Amin
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 12:50

 Asalaam Aleikum, 

 Ik kan geen enkel vooroordeel herkennen in het stukje van Oeght_Najiha....enkel dan alleen maar de waarheid wat ze schreef.

En Oeghty_Najiha...laten we dit niet vergeten: En wanneer jij degenen ziet die beledigend spreken over Onze Verzen, wend je dan van hen af, totdat zij over een ander onderwerp spreken. En indien de satan het jou doet vergeten, zit dan niet, nadat de herinnering (tot jou komt), bij het onrechtvaardige volk. (Soerah Al An'am 68)Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 13:02
In eerste instantie geplaatst door pietjepuk

Als alle onwetenden, alle kufr, alle ongelovigen nu eens moslims worden.

Alle problemen in 1 klap opgelost?

Dat zijn 5 miljard bekeringen, het lijkt me dan handiger als die 1 miljard niet-moslims worden-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: pietjepuk
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 13:59

Maar dan zijn die 1 miljard weer onwetend, kufr en ongelooflijk ongelovig.

 -------------
KAN GELOOF EN TOLERANTIE SAMENGAAN?


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 18 oktober 2005 om 15:26
In eerste instantie geplaatst door Rahil Amin

Ik kan geen enkel vooroordeel herkennen in het stukje van Oeght_Najiha....enkel dan alleen maar de waarheid wat ze schreef.


Welke waarheid? Jouw waarheid, niet de mijne.

Of ik een gelovige ben of niet, of ik een moslim ben of niet, of ik iemand ben die zich vol-ledig overgeeft aan god of niet, kunnen jullie niet beoordelen. Dلt is een vooroordeel... en dat is niet mijn waarheid maar de waarheid van god zelf.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: oegt_najiha
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 03:58
In eerste instantie geplaatst door Rahil Amin

 Asalaam Aleikum, 

 Ik kan geen enkel vooroordeel herkennen in het stukje van Oeght_Najiha....enkel dan alleen maar de waarheid wat ze schreef.

En Oeghty_Najiha...laten we dit niet vergeten: En wanneer jij degenen ziet die beledigend spreken over Onze Verzen, wend je dan van hen af, totdat zij over een ander onderwerp spreken. En indien de satan het jou doet vergeten, zit dan niet, nadat de herinnering (tot jou komt), bij het onrechtvaardige volk. (Soerah Al An'am 68)

 

Salaamoe alaikum

baraAllahoe fiek

 

jeeh ongelovige praat maar praat maar ik hou jullie niet tegen, doe het lachend want je zult huilend de hel binnen gaan....

adios

Najiha-------------
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)


Geplaatst door: Takbiir
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 08:39
Daar kan jij niet over oordelen oegt najiha alleen Allah, maar waarom doe je zo psychisch-- doe effe normaal en reageer niet als ze je niet aanstaan. Take a chill pil or something.....


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 08:41
Right on siss Takbiir!

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: Takbiir
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 08:44
En trouwens oegtie, het is Ramadan maak je niet zo druk wil je.


Geplaatst door: Malcolm X
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 08:49
In eerste instantie geplaatst door Takbiir

En trouwens oegtie, het is Ramadan maak je niet zo druk wil je.Salaam Aleikum,

Dan gaat de chill pil denk ik ook niet door he
Althans niet op dit moment...

Salaam Aleikum,

Malcolm XGeplaatst door: Takbiir
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 08:59
Hahahah, nee je hebt gelijk


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 09:12
We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar Latifah. Zullen we het forum op de pm na dan maar opheffen?

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: Takbiir
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 09:21
Ach ja, zo erg is het nou ook weer niet. Heel erg simpel, als je je stoort aan de niet moslims dan hoor je hier eigenlijk ook niet te zijn, aangezien deze site vrij toegankelijk is voor iedereen. Maar khair, zal er voortaan aan denken....


Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 09:25

Takbir,

ik merk op 1 dag dat je mening echt 'omgedraaid is, vooral wat de niet-moslims betreft.  Mag ik vragen waarom?  (Ik vind het trouwens positief he;-)

Doei-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Takbiir
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 09:30

Ik probeer gewoon iedereen tevreden te stellen, het is Ramadan right.......Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 09:36

Je moet dat niet doen om ons tevreden te stellen.  Dat klinkt alsof alleen de anderen zouden tellen, en jijzelf niet, en da's ook niet goed.

Maar goed, je toont wel dat je de ramadan zeer serieus neemt! (positief bedoeld weer he)

Doei Kim-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: Takbiir
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 09:50

Eigenlijk bedoelde ik dat als een moslim stoort aan bepaalde posts en daar ook niet normaal op kan antwoorden, dat hij dan niet reageert. Ik heb gemerkt dat oegtie najiha emotioneel wordt en dan kwaadspuiterij gaat verkondigen. Mijn advies was alleen, reageer niet op post die je bloed onder de nagels vandaan kan halen. Laat het aan diegene over die meer kennis bezit. Inscha'Allah begrijpen we elkaar, anders jammer......Geplaatst door: islam
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 10:03
Ik begrijp je nu, en vind het een goeie opvatting.

-------------
Met of zonder godsdienst zouden er goede mensen zijn die goede dingen doen en slechte mensen die slechte dingen doen. Maar om goede mensen slechte dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 10:09
In eerste instantie geplaatst door Latifah

In eerste instantie geplaatst door Eduard

We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar Latifah. Zullen we het forum op de pm na dan maar opheffen?


nee Eduard ik noem jou pas broeder als je de islaam hebt omarmd eerder niet, zolang je een niet moslim bent ben je gewoon een medemens maar geen broeder. Sorry als het hard overkomt maar het is eenmaal zo en niet anders. De moslims zijn broeders en zusters van elkaar. Tenzij ik me vergis en jij wel een moslim bent. Gelooft in Allah zijn profeten zijn boeken, zijn engelen , de dag des oordeels, het voortbestemde en de zuilen nakomt. Dan ben jij mijn broeder in de islam anders niet. Wat ik begrijp ben jij een Christen, dan ben jij een broeder van de christennenIk zie telkens andere beschrijvingen van wanneer je nu wel of niet een moslim zou zijn...

Ik hoef me voor jou niet te verdigen of ik moslim ben of niet en of ik de islam heb omarmd of niet. De arrogantie dat jij of een anders mens zou kunnen bepalen of iemand een moslim is of niet. Totale waanzin.

Maar goed geloof jij maar in je fitna godsdienst (i.m.o. dus op deze manier) die niet verbindt maar verdeelt. Ik ben een moslim (en een christen, een hindoe, een boeddhist, een etcetera) en alle mensen zijn mijn broeders en zusters. Mijn godsdienst is er eentje die verbindt, niet verdeelt, mijn god is één en niet meer.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: Takbiir
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 10:13

In eerste instantie geplaatst door Kimmie

Ik begrijp je nu, en vind het een goeie opvatting.Geplaatst door: oegt_najiha
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 10:15

 

Salaamoe alaikum war'hamtoe allah wa barakatuhoe

bismillah

hahahahahahahhaa wat een lol... ach joh doe wat je niet laten kunt ik lig dr niet wkker van hooor.. nou oegty je krijgt de meeste complimentjes van de NIET moslims dan van de wel moslims..

daar moet jij ss even trots op zijn.. yo go girl.. ach en die pill??? zou je willen sturen je hebt er vast wel een paar op voorraad aangezien je weet hoe ze heten, stuur me er een paar van word ik mssn nog so relaxed????gair inshallah

 

heey oegty ik hou van jou omwille van Allah subhanaAllah wa ta3alah

 

wa Salamaoe alaikum

Najiha-------------
"En wie spreekt beter woord dan hij die mensen tot Allah uitnodigt en goede werken verricht en zegt: 'Waarlijk, ik behoor tot de Moslims'."

(Suraat el-fussielet 33)


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 13:34
In eerste instantie geplaatst door Latifah

Sorry Eduard maar noem mij geen zuster want dat ben ik niet van je oke


Ik beschouw elk mens als mijn broeder of zuster. Dus jou ook.

Dat jij een andere keuze maakt is jouw goed recht. Maar mijn keuze kan jij niet maken.

Noem degene broeder en zuster die dat niet erg vinden, maar ik vind het namelijk wel erg, zijn we daar over eens?


Vervelend voor je dat je dat erg vindt. Maar de geboden van god gaan boven jouw ongemak.

ER is niet elke keer een andere beschrijving van moslim zijn bulll! De beschrijving van een moslim is duidelijk.


Nee dat is hij niet. De ene keer is het de shadada en de andere keer komen er weer andere dingen bij.

Als jij vind dat je een moslim een boedhist en een christen bent, dan vind ik eerder dat je in de war bent.


Dat mag je vinden. Ik weet wel beter. Ik vind al je geoordeel een teken aan de wand.

En kom niet doen alsof je menslievend bent en daarom alle geloven aan wil nemen


Heeft niets met menslievendheid te maken maar met gezond verstand.

Nee kies voor iest wat jij de waarheid vind en wat jij wilt volgen, maar niet om maar iedereen tevreden te stellen dat is verwarrend.


Ik stel juist niemand tevreden anders dan god. En dat blijkt ook duidelijk uit jouw reacties en die van andere geloofsfundamentalisten.

En even voor de duidelijkheid je hoeft mij niets te verantwoorden dat zou ik niet eens van je vragen.


Dat vraag je wel. Zie eerste twee quotes hierboven.

Maar kom niet de slimme uithangen want zo kom je niet altijd over. Als ik je berichten lees dan zet ik mij vraagtekens bij jou, maar lig daar niet wakker van. Tegen mij hoef je niet te verantwoorden maar wel tegen jou Schepper op de dag des oordeels dat is al erg genoeg...


Voor mij is daar niks ergs aan want dat heb ik al lang gedaan. Jij nog niet.

Bey Bey....Voor het het geval je het weer vergeten bent, I am not your sister


Jij bent mijn zuster maar ik ben niet jouw broer.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: eduard
Geplaatst op: 19 oktober 2005 om 14:18
Ik was nog geeneens begonnen.

-------------
http://www.praxis.sofiatopia.org/zelfkennis.htm - Gnothi Seauton


Geplaatst door: Hayaatie
Geplaatst op: 13 februari 2012 om 20:33
hallo allemaal.
 
Er is inderdaad heel veel fitna op deze forum. Ik zeg altijd een beter mens begint bij jezelf.


-------------
Hayaatie!
Jأ³uw islamitische levenswijze. Magazine voor Moslima's in Nederland en Belgiأ«.
FB: http://www.facebook.com/pages/Hayaatie/267346929982889
E: [email protected]
Url: www.hayaatie.nlDruk de pagina | Sluit venster