Druk de pagina | Sluit venster

Grote zonde(zijde, goud voor de man)

Gedrukt van: Islaam.nl Forum
Categorie: Islaam in Nederland
Forum naam: Islaam Algemeen
Forum beschrijving: Algemene zaken over de Islaam
URL: http://www.islaam.nl/forum/forum_posts.asp?TID=6154
Gedrukt op: 28 oktober 2021 om 03:56


Onderwerp: Grote zonde(zijde, goud voor de man)
Geplaatst door: Jihad_El_Akbar
Onderwerp: Grote zonde(zijde, goud voor de man)
Geplaatst op: 07 januari 2006 om 08:50

Sallamoe Allaikoem Warhmatoellah Wabarkatoehoe

Bismillah Irahmani Rahim

Vrede en Zegenigen met de Heilige Pofeet Mohammed SAWS, met zijn familie, met zijn metgezelllen en met degene die zijn Soena volgen.

GROTE ZONDEN
Zijde en goud; mannen


Dragen van zijde en goud door mannen

Allahzegt:
“...Maar de kleding van de rechtvaardigheid is beter...” (Qor’aan 7:26)

De Profeet zei:
“Wie in deze wereld zijde zal dragen zal in het hiernamaals niets dragen.” (Boechari)

De Profeet zei:
“Wie zijde draagt heeft geen deel in het hiernamaals.” (Boechari)

De Profeet zei:
Het dragen van zijde en goud is voor de mannen van mijn Oemmah verboden en voor haar vrouwen toegestaan.” (Een betrouwbare hadith)

Hoedhaifah zei:
“De Profeet verbood ons om uit gouden en zilveren kommen te drinken of daaruit te eten, hij verbood ook mannen zijde en Dibaj (een doek uit zuivere zijde) te dragen of daarop te zitten.” (Boechari en Muslim)

De Profeet zei:
“Degene die uit zilver voorwerpen drinkt, vult zijn buik slechts met bet hellevuur.” (Boechari en Muslim)

Het is bevestigd dat de Profeet het dragen van zijde toestond aan iemand die jeuk had en dat hij kleding toestond, die slechts de hoeveelheid zijde bevatte van vier vingers, en hij stond ook toe dat men een gouden tand aanbracht en dergelijke. Dus wie kleding van zuivere zijde draagt, of kleding die met zijde versierd is of kleding die met goud versierd is of puur goud, zij worden allen in de bedreiging van de hadith bedoeld.

Wa  sallamoe Allaikoem Warhmatoellah Wabarkatoehoe, namens jullie zuster

Jihad_El_Akbar
Druk de pagina | Sluit venster