Druk de pagina | Sluit venster

Tekenen van de Dag des Oordeels

Gedrukt van: Islaam.nl Forum
Categorie: Islaam in Nederland
Forum naam: Islaam Algemeen
Forum beschrijving: Algemene zaken over de Islaam
URL: http://www.islaam.nl/forum/forum_posts.asp?TID=6524
Gedrukt op: 23 mei 2022 om 23:13


Onderwerp: Tekenen van de Dag des Oordeels
Geplaatst door: batle_For_peace
Onderwerp: Tekenen van de Dag des Oordeels
Geplaatst op: 02 april 2006 om 09:48

De kleine tekenen van Qiyamah

• Het drinken van wijn zal normaal zijn. (Saheeh Bukharie & Saheeh Muslim).
• Grote afstanden zullen in een korte tijd kunnen worden afgelegd. (Vliegtuigen, boten, autos). (Muslim).
• Er zullen veel boeken zijn, maar mensen met kennis zullen weinig zijn en onwetendheid zal zich verspreiden. (Dit is overgeleverd in Bukhari, Ibn Majah, & Ahmad).
• Een man zal tegen iets spreken dat op een zweep of een schoen lijkt. (Telefoon?) (Ahmad).
• Wanneer het vasthouden aan deze religie zo moielijk zal zijn zoals het vasthouden aan hete kolen. (Tirmidhie).
• Mannen zullen zijde gaan dragen. (Tirmidhi).
• Zangeressen en muziek instrumenten zullen populair worden. (Tirmidhi, Haythami).
• Overspel zal openlijk plaatsvinden. (Bukhari, Muslim, Ibn Majah, & Haythami).
• Het gebruik van sterke dranken zal zich wijd verspreiden onder jullie. (Bukhari & Muslim).
• Er zullen meer vrouwen zijn dan mannen, zodat 50 vrouwen voor 1 man zullen zijn. (Bukhari, Muslim, & Ahmad).
• Doden, doden, doden! (Bukhari, Muslim, Ibn Majah, & Ahmad).
• Mens zal zeggen, 'Die and die zijn cool' terwijl er niet eens ter grootte van een zaadje aan geloof in zijn hart zal zijn. (Voetballers, Zangers, gangsters, filmsterren etc).
• De volkeren van de wereld zullen zich vergaderen rondom jullie, zoals hongerige mensen bijeenkomen om een bord eten aan te vallen. (Overgeleverd in Bukharie en Muslim).
• Mensen zullen anderen slaan met zwepen die lijken op staarten van ossen. (Muslim).
• Kinderen zullen een bron van woede zijn. (Tabarani, Hakim).
• Vrouwen zullen samenzweren. (Tabarani, Hakim).
• Regen zal zuur of brandend worden. (Tabarani, Hakim).
• Veel kinderen zullen geboren worden als gevolg van overspel. (Tabarani, Hakim).
• Het Uur zal niet komen totdat hele volkeren van mijn Ummah zich bij de Mushrikeen zullen mengen en afgoden zullen aanbidden. (Overgeleverd in At Tirmidhie).
• Wanneer vertrouwen iets zal worden waarmee men winst maakt. (Tirmidhi, Haythami).
• Bij Hem in wiens Hand mijn ziel is! De wereld zal niet vergaan totdat er een dag zal komen waarop de moordenaar niet zal weten waarom hij vermoordt en een vermoorde niet weet waarom hij is gedoodt. (Muslim).
• Rijkdom zal alleen verdeeld zijn onder de rijken, de armen zullen er niets van krijgen. (Tirmidhi).
• Geven van aalmoezen zal een last worden. (Tirmidhi & Haythami).
• Het zal warm zijn in de winter en koud in de zomer. (Kunzul Umal).
• Gierigheid zal in de harten van mensen worden geworpen. (Bukhari).
• Plotselinge dood zal wijdverspreidt zijn. (Ahmad).
• Shirk zal zich wijdverspreiden onder mijn Ummah. (i.e graven aanbidding, menselijke wetten etc).
• Er zullen mensen zijn die broeders zullen in het openbaar en vijanden in het geheim. (Tirmidhi).
• Wanneer een man zijn vrouw gehoorzaamt en zijn eigen moeder niet, wanneer hij zijn vriend gehoorzaamt en eigen vader niet. (Tirmidhi).
• Wanneer stemmen zich zullen verheffen in de moskeën. (Microfoon?) (Tirmidhi).
• Mensen zullen met blote dijen op de markten lopen.
• Stenen zullen uit de hemel vallen [Meteoren]. (Overgeleverd door Tirmidhie).

• De mensen uit Iraq zullen geen eten of geld ontvangen door de onderdrukking van de Romeinen (Amerikanen, Europeanen). (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Mensen zullen springen zullen wolken en de aarde (Vliegtuigen?).
• Een beproeving zal het huis van iedereen intreden. (Ahmad).
• Een tijd zal komen wanneer de markten dicht bij elkaat zullen zijn.
• De leiders van de mensen zullen de ergste onder hun zijn. (Tirmidhi).
• Wanneer het als een schande zal worden gezien als men via Qur'an zou handelen. (Abu Musa Asharie).
• Homoseksualiteit zal normaal worden. (Overgeleverd door Adbullah ibn Masud).
• De moskeën zullen worden versierd.
• Massale dood onder de mensen, zoals een groot aantal schapen sterven tijdens een epidemie. (Bukharie).
• De leiders van de wereld zullen niet volgens het boek van Allah oordelen (Democratie etc). (Ibn Majah).
• Een tijd zal komen waarin iedereen met rente zal werken.
• Wanneer de laatsten van deze Ummah, de eerste zullen vervloeken (Shia?) (Tirmidhie).
• Leiders van de mensen zullen onderdrukkers zijn. (Haythami).
• Mensen zullen een ander met respect behandelen, uit angst dat hij hun slecht zal behandelen. (Tirmidhi).
• Ze zullen tot diep in de nacht dansen (Discos?)
• Ze zullen beweren Qur'an te volgen en zullen de Sunnah verwerpen (Hadiths) (Quranieten?). (Abu Dawood).
• Andere mensen zullen in sterren geloven. (Haythami).
• Mensen zullen Al-Qadr verwerpen (Lot). (Haythami).
• Tijd zal snel voorbijgaan. (Bukhari, Muslim, & Ahmad).
• Goede daden zullen afnemen. (Bukhari).
• Mensen zullen doorgaan met hun handel, maar weinig zullen de betrouwbaren zijn.
• Een man zal naast een graf lopen en wensen dat hij in zijn plaats lag. (Bukhari).
• Aardbevingen zullen toenemen. (Bukhari & Muslim).
• Er zullen pogingen zijn om woestijnen groen te maken [Dingen te laten groeien].
• Het verschijnen van valse profeten (Ahmad Qadiyani etc). (Bukhari).
• Vrouwen zullen naakt zijn, terwijl ze zijn gekleedt. Ze zijn misleid en zullen anderen misleiden. (Muslim).
• Wanneer mensen ernaar zullen streven om hoge gebouwen te bouwen. (Bukhari).
• Alleen de mensen die men kent, zal hij groeten. (Ahmad).
• Er zal een schat onder de Eufraat worden ontdekt (Neem er niks van!). (Bukhari & Muslim).
• Wilde dieren zullen tegen mensen praten. (Ahmad).

• Jaren van misleiding waarin de waarachtigen niet worden vertrouwd en de leugenaars wel. (Ahmad).
• Valse getuigenissen uitspreken zal normaal worden. (Haythami & Ahmad).
• Wanneer mannen met mannen zullen liggen en vrouwen met vrouwen. (Haythami).
• Handel zal zich zo verspreiden dat zelfs vrouwen moeten werken om hun mannen te steunen in handel. (Ahmad).
• De moslims zullen in 73 zich sektes verdelen. (Bukharie, Muslim, Tirmidhie, Abu Dawud etc).
• Een vrouw zal zijn werkplaats binnnenkomen uit liefde voor de wereld. (Ahmad).
• Arrogantie zal toenemen op aarde. (Tabarani, Hakim).
• Family banden zullen worden verbroken. (Ahmad).
• Twee Christelijke legers (Amerika en England?) zullen samenwerken en Syrië overnemen.
• De moslim legers zullen heel zwak zijn.
• Er zullen veel vrouwen zijn die in staat zullen zijn kinderen te krijgen, maar ze zullen geen kinderen krijgen.
• Er zal een overvloed van eten zijn, maar weinig zegeningen zullen erin zijn.
• Mensen zullen weigeren wanneer hen eten is aangeboden.
• Mannen zullen op vrouwen lijken en vrouwen zullen op mannen lijken.
• Rijkdommen zullen zo vermeerderen dat als een man 10,000 is gegeven hij zal er niet tevreden mee zijn. (Bukhari)
• Twee grote groepen zullen elkaar bestrijden met dezelfde religie. (Bukhari & Muslim).


De komst van Imam Mahdi
• Imam Mahdi is een nakomeling van profeet Mohammad. (Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud).
• Zijn naam en achternaam zal hetzelfde zijn als dat van profeet Mohammad. (Abu Dawud).
In één nacht zal Allah hem inspireren en voorbereiden voor zijn taak (Om de moslims te leiden). (Ahmad).
Hij zal komen wanneer de moslims overal worden gedoodt. (Ibid).
Hij zal de hele wereld met rechtvaardigheid vullen, zoals het met onrechtvaardigheid was vervuld. (Abu Dawud).
• Imam Mahdi zal in Arabië geboren worden en uit Quraish zijn.
• Hij zal een brede voorhoofd en een hoge neus hebben. Zijn gezicht zal stralen als een ster. (Tabarani).
• Zijn karakter zal precies lijken op het karakter van profeet Mohammad. (Abu Dawud).
• Hij zal een van de leiders van het Paradijs zijn. (Ibn Majah).
• Mahdi zal verschijnen wanneer mensen de hoop opgeven en zeggen, 'Er komt geen Mahdi meer' (Ibid).
• Als hij komt zal het regering van Arabië hem aanvallen en hij zal vluchten naar Khurassan (Afghanistan).
• Strijders met zwarte vlaggen zullen uit Khurassan komen (Afghanistan). Niemand zal ze kunnen stoppen tot ze in Baitul Maqdis zijn. (Overgeleverd in At Tirmidhie).
Zwarte vlag dragers zullen uit de nakomelingen van Abbas opstaan. Dan zal er een ander leger in Khurassan (Afghanistan) opstaan, hun tulbanden en kleren zullen wit zijn (Taliban?). Hun leider zal Shuayb bin Saalig zijn, uit Tameem. Hij en zijn leger zullen het leger van Sufyaani neerhalen. (Overgeleverd door Abu Dawud).
Als je hoort van de zwarte vlaggen uit Khurassan, dan haast je naar ze toe en voeg je toe bij hun, al moest je over ijs kruipen, want onder hun is inderdaad Allah's Khalifah, de Mahdi. (Ahmad, Baihaqie).

Een man genaamd Sufyaani zal in Damascus (Syrië) verschijnen. (Muslim).
De meesten die hem zullen volgen zullen mensen uit het Banu Kalb zijn. (Muslim).
Ze zullen vechten en zelfs de buiken van zwangere vrouwen opensnijden en hun kinderen slachten. (Muslim).
Dan zullen mensen uit Banu Qais bijelkaar komen en zullen tegen Sufyani en zijn leger vechten. Ze zullen hen op een manier bevechten dat ze zich zelfs niet achter een berg zouden kunnen verstoppen. (Raketten?) (Muslim).
Wanneer Sufyani van de Mahdi hoort, stuurt hij een leger uit Syrië achter hem. Deze leger van hem zal door de aarde worden opgeslokt en 1 man zal overleven onder hun, zodat hij het nieuws terug brengt. (Abu Dawud).
Wanneer mensen dit horen zullen er groepen uit Syrië en Iraq naar Mahdi toe komen om hem trouw te zweren. (Dat staat in een Hadith dat is overgeleverd door Abu Dawud).
Dan zal er een ander man die uit Quraish, wiens moeder van Kalb zal zijn verschijnen en een ander leger achter hem aansturen. Deze leger van hem zal verslagen worden met behulp van Allah en dit gevecht zal 'Het gevecht van Kalb' genoemd worden. Wie het buit van daar niet krijgt, zal veel missen. (Overgeleverd in Abu Dawud).
De Mahdi zal het rijkdom van de wereld eerlijk verdelen en regeren met Qur'an en Sunnah. (Abu Dawud).
• Wanneer hij verschijnt zal hij veertig jaar oud zijn. (Tabarani).
• De Mahdi en 70.000 nakomelingen van Isaac (Pashtoens) zullen Constantinople in Turkije overnemen. (Muslim)
• Ze zullen Constantinople overnemen zonder wapens of speren, maar met Takbeer en Tasbeeh. (Muslim).
• De romeinen (Europianen, Amerikanen) zullen jullie aanvallen met 80 vlaggen en er zal 12.000 man onder elke vlag zijn. (Dat is overgeleverd door Imaam Bukharie).
• Een groep Moslims zullen Jihad voeren op India en overnemen.
• In die tijd zullen de moslims zwak zijn en er zullen weinig oprechte gelovigen zijn.
• Imam Mahdi zal de leider van de moslims worden, hij is een van de rechtleide Khaliefs van Islam. (Tirrmidhie).
• Islam zal de overhand krijgen en zal sterk worden ingesteld in het land. (Ibn Majah).
• De onderdrukkingen die over de wereld heersten zullen vervangen worden door vrede. (Ibn Majah).
• Het lach dat was vergeten op het gezicht van de Moslims zal weer verschijnen op hun gezichten en de hemelen en de aarde zal tevreden zijn met hun. (Overgeleverd in Ibn Majah).
• Iedereen zal blij en tevreden zijn, zelfs de dieren en vogels. (Ibn Majah).
• Er zal veel regen vallen uit de hemel, groentes en fruit zullen in overvloed zijn en landen zullen groeien.
• Er zal zoveel rijkdom zijn dat iemand op straat zal roepen, 'Heeft iemand nog wat nodig?' En niemand zal antwoorden behalve 1 man.
• Als de Mahdi de leider wordt, zal hij rijkdommen eerlijk verdelen onder de mensheid. (Mustadrak).
• Iemand zal komen en zal zeggen, 'Geef me, geef'. Hij zal zijn doek spreiden en erin doen hoeveel hij kan dragen en weggaan. (Overgeleverd in Mustadrak).
• Imam Mahdi zal veel oorlogen voeren tegen de Christenen en overwinnen met behulp van Allah.
• De Romeinen (Amerikanen, Europeanen) zullen een verbond breken die ze hadden gesloten met een nakomeling van mij, wiens naam hetzelfde zal zijn als mijn naam. (Overgeleverd door At Tabarani).
• Dan zal er een leger uit Madinah opstaan, zij zullen één van de beste mensen op aarde zijn. (Muslim).
• Wanneer de legers klaarstaan om aan te vallen, zullen de Christenen (Amerikanen) zeggen, 'Geef ons degenen die we zoeken, en we zullen alleen hun bevechten'. De Moslims zullen zeggen, 'Nooit! Wij zullen nooit onze broeders overgeven aan jullie'. Dan zal er een oorlog beginnen tussen hun. (Dit is overgeleverd door Muslim).
• 1/3 van de moslims zullen vluchten en hun berouw zal Allah nooit accepteren. 1/3 zal tot Shahadat gebracht worden en zijn zullen de beste martelaren zijn in de ogen van Allah. Hun beloning zal zijn zoals dat van de mensen van Badr en Uhud. En 1/3 zal overwinnen op de derde dag, en zij zullen worden beschermd voor iedere fitnah totdat ze leven. (Muslim, Tabarani).


De komst van Dajjaal
• De Kafir Dajjal (Anti Christ) zal verschijnen uit Isafhan [Iran] tijdens de tijd van Mahdi. (Ahmad).
• Hij zal één oog hebben end e ander zal hangen als een druif. Zijn lichaam zal groot zijn en zijn haar zal krullend zijn. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Als je twijfelt denk dan na, dat hij één oog heeft en Allah niet. (Bukharie).
• Hij zal een Paradijs en Hel bij zich hebben, de Hel zal het Paradijs zijn en het Paradijs zal de Hel zijn. (Muslim).
• 70.000 Joden uit Isfahan zullen hem volgen. (Vandaag leven er meer dan 40.000 Joden in het 'Jewish neighborhood of Isfahan'). (Tirmidhie).
• De gezichten van degenen die hem zullen volgen zullen lijken op schilden bedekt met haren. (Tirmidhie).
• Veel volgelingen van hem zullen ook vrouwen zijn.
• Een man zijn vrouw, moeder en dochter zal vastbinden aan een boom, uit angst dat ze Dajjaal zullen volgen.
• Zijn fitnah zal zo groot zijn dat alle profeten voor hem hebben gewaarschuwd, zelfs profeet Noah. (Muslim)
• Het woord 'Kafir' (Ongelovige) is tussen zijn twee ogen geschreven, elke moslim zal dat kunnen lezen. (Bukharie).
• Ga niet naar hem toe, ga naar Makkah en Madinah, want Engelen met uitgetrokken zwaarden laten hem niet daar binnen. (Overgeleverd door Abu Dawud).
• Een persoon zal denken dat hij sterk geloof heeft, en nadat hij zijn wonderen ziet zal hij hem volgen. (Muslim).
• Hij zal reizen zo snel als wolken in de hemel (Vliegtuig?). (Saheeh Muslim).
• Surah Al Kahf zal je beschermen tegen Dajjaal. (Muslim).
• Hij zal de hemel bevelen om regen en hij zal planten laten groeien. (Muslim).
• Dus Allah zal hem tekenen geven om de gelovigen ermee te testen. Hij zal door een woestijn lopen en zal ertegen zeggen, 'Breng je schatten voort' en de schatten zullen verschijnen en voor hem zijn zoals een zwerm bijen. (Dit is overgeleverd door Imaam Muslim)
• Dajjal zal komen bij een ander man, wiens vader en broer allang dood zijn. Hij zal vragen, 'Als ik jou vader en broer terug tot leven breng, zal je geloven dat ik jou Heer ben?' die man zal zeggen, 'Waarom niet?' Dus dan zullen er 2 duivelen in de vorm van zijn vader en broer voor hem verschijnen. Hij zal denken dat dit zijn vader en broer zijn. (Dit is overgevelerd door Imaam Ahmad).
• Hij zal over de hele wereld reizen. Hij zal regen zenden over degenen die in hem geloven zodat hun dieren vet worden en velden groen en hij zal droogte zenden over degenen die niet in hem geloven, waardoor hun velden, bomen, groentes allemaal afdrogen.
• Dajjal zal eerst beweren een profeet te zijn, als ze hem geloven zal hij beweren God te zijn.


De komst van Jezus
• Dajjal zal veertig dagen verblijven op aarde, dan zal Jezus neerdalen in Damascus in Syrië, bij het witte minaret. (Dit Hadith is overgeleverd door Imaam Muslim).
• Hij zal van een gemiddelde lengte zijn en zijn handen zullen op de schouders van twee engelen zijn tijdens neerdalen. (Overgeleverd door Imam Ahmad).
• Hij zal twee kledingstukken aan hebben en zijn haar zal nat lijken. (Ahmad).
• Tijdens zijn leven zal Allah elke religie laten verdwijnen, alleen moslims zullen overblijven. (Ahmad).
• Jezus zal Shariah neerzetten op aarde en 40 jaar regeren en mensen tot Islam roepen en Jihad voeren tegen onrechtvaardigen. (Ahmad).
• Hij zal het kruis breken en de varkens doden. (Ahmad).
• Moslims zullen de kufaar bevechten en zelfs bomen en stenen zullen zeggen, 'O Moslim, er is een kafir achter me, kom dood hem. (Overgeleverd in Ibn Majah).
• Imam Mahdi en Jezus zullen in dezelfde tijd leven en Mahdi zal 7 tot 9 jaar regeren. (Muslim).
• Jezus zal neerdalen tijdens ochtendgebed en hij zal achter de Mahdi bidden. (Ibn Majah).
• Wanner de Mahdi hoort van de komst van Dajjaal zal hij tien mensen sturen om te kijken of hij er echt is en profeet Mohammad zei dat hij de namen van alle tien kende. (Muslim).
• Mahdi zal leven voor een tijdje en zal sterven. Profeet Jezus zal zijn begravenis gebed opzeggen en hem begraven. (Abu Dawud).
• Moslims zullen nog steeds Dajjaal vrezen en één van de redenen waarom Jezus komt is om Dajjaal te doden. (Zie overleveringen van Imaam Bukharie en Imam Muslim).
• Hij zal Dajjaal vinden en wanneer Dajjaal Jezus ziet, hij zal smelten.
• Jeszs zal Dajjal doden bij de poort van Lud in Palestina (Tegenwoordig heet het Lydda) en Jihad zal gestopt worden en vrede zal heersen. (Overgeleverd door Imam Muslim).
• De mensen zullen zeven jaar lang leven, waarin niet eens onenigheid zal zijn tussen twee personen, na de dood van Dajjaal. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Rijkdom zal zo in overvloed zijn, dat niemand het wat zal schelen. (Ahmad).
• Een neerknieling zal in die tijd meer waarde hebben dan de hele wereld en wat het bevat. (Ahmad).


De komst van Gog en Magog
• De God en Magog zijn een rare groep nakomelingen van Adam, die waren gevangen gezet in een berg door Zulqarnain. (Fathul Bari).
• De Qur'an heeft het ook over hun gehad (Qur'an 18:83 tot 99, 21:96).
• Geen enkele van hun sterft, zonder 1.000 nakomelingen te hebben nagelaten. (Fathul Bari).
• Sommigen zijn zo hoog als de boom Arz, dat is 40 meter. (Fathul Bari).
• Sommigen zijn vier armslengtes hoog en vier armslengtes breed. (Fathul Bari).
• Anderen hebben lange oren, ze slapen op de ene en gebruiken het ander oor als deken. (Fathul Bari).
• Een ander groep is zo klein dat de kleinste onder hun twee handslengtes lang (30 cm). (Fathul Bari).
• Ze hebben brede gezichten, kleine ogen, behaarde lichamen, en hun gezichten lijken op schilden, bedekt met huid. (Overgeleverd door Imaam Ahmad).
• Dit zijn zwakke overleveringen, maar wat we zeker weten is dat ze een groooot groep wezens zijn.
• Elke dag weer proberen zij uit de berg te komen. (Ahmad).
• Wanneer ze zonlicht bereiken zegt hun leider, 'Ga terug, jullie kunnen morgen doorwerken' en als ze terugkomen is alles zelfs sterker gebouwd dan eerst en dit gaat zo door tot hun tijd komt om eruit te komen. (Tirmidhie).
• Ze zullen graven totdat ze zonlicht zien en de leider zal zeggen, 'Ga terug, morgen zullen we doorgraven Insha'Allah' en dat 'Insha'Allaah' (Indien God het wilt) vergat hij steeds te zeggen. (Ibn Majah, Ahmad).
• De volgende dag zullen ze dus doorgraven waar ze waren gebleven en eruit komen en verderf zaaien op aarde.
• Ze zullen hele rivieren leegdrinken, zodat mensen zullen lopen en een van hun zal zeggen, 'Hier was lange tijd geleden een rivier'. (Overgeleverd door Imam Muslim).
• Ze zullen slechte handelen op aarde doen en mensen en dieren opeten. Alles wat ze zien zullen ze eten, zelfs grote olifanten. De wereld zal verderven door hun onrecht en het zal hun niet schelen ook. (Muslim).
• Wanneer ze Jeruzalem bereiken zullen ze hoogmoedig beweren, 'wij hebben de mensen van de aarde overwonnen en nu zullen we de bewoners van de hemel overwinnen'. Als ze dat zeggen zullen ze pijlen richting de hemel schieten en die zullen met bloed terugkeren.
• In die tijd zal Jezus met zijn volgelingen op de berg Toor (Sinai) zijn. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• In die tijd zal het hoofd van een os meer waard zijn dan 100 dinar vandaag, door tekortkomingen.
• In al die moeilijkheden zullen Jezus en zijn volgelingen tot Allah bidden om dit ellende van hen weg te halen. (Overgeleverd door Imaam Muslim en andere Hadith overleveraars).
• Dan zal Allah wormen in de nekken van de Gog en Magog scheppen, waardoor ze allemaal zullen uitroeien. (Ook dit is overgeleverd in Muslim en in een paar andere Hadith boeken).
• Wanneer Jezus en zijn volgelingen van de berg Toor naar beneden komen, zal de aarde vervuld zijn met hun rottende lijken. (Overgeleverd door Imam Muslim).
• Jezus en zijn volgelingen zullen weer tot Allah bidden en Allah zal gigantishe vogels neerzenden die de lijken in oceanen zullen werpen. (Muslim).
• Allah zal 40 dagen lang laten regenen op aarde en dat zal alles schoonmaken.
• De moslims zullen dan de pijl en bogen van Gog en Magog verbranden voor een periode van zeven jaren. (Muslim).
• Allah zal de aarde bevelen om dingen in overvloed te laten groeien. Er zal zoveel groente en fruit zijn en ze zullen zo goed groeien dat een granaatappel genoeg zal zijn voor een hele groep mensen en ze zullen allemaal in de schaduw van het schil rusten. Als je een zaadje in een droge rots zou steken, zou het zelfs groeien met de wil van Allah. (Overgeleverd door Imaam Muslim en een paar anderen).
• Een melkgevende geit zal genoeg zijn voor een hele family. (Muslim).
• Jezus zal leven in die tijd en trouwen en kinderen krijgen en hij zal 19 jaar na zijn trouwerij nog leven zijn. Dan zal hij sterven en naast profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem worden begraven. (Tirmidhie).
• Een man genaamd Jahjaah uit Yemen zal de Khalifa worden en regeren volgens de Shariah.
• Met de tijd mee zullen andere leider hun opvolgen en beetje bij beetje zal er weer een donkere tijd aanbreken.
• Ongeloof en onwetendheid zal weer heersen over de wereld na een tijd.


De laatste tekenen van Qiyamah
• Een dik en donker rook zal zich ontwikkelen in de hemelen. (Muslim).
• Dit rook zal veertig dagen op aarde zijn, de gelovigen zullen het koud krijgen en de ongelovigen zullen er zwaar aan lijden, ze zullen zelfs flauwvallen uit pijn. (Abu Dawud).
• Daarna zal de hemel weer schoon worden en de rook zal verdwijnen. (Overgeleverd door Abu Dawud).
• Allah heeft het gehad over deze wolk in Zijn boek (Qur'an 44:10).
• Na een grote aardbeving zal een beest uit de berg Safa in Makkah verschijnen. (Muslim).
• Dit beest zal spreken tot de mensen, zoals bewezen is door Hadith's en een Qur'an vers. (Qur'an 27:82).
• Wanneer dit beest verschijnt uit de grond zal hij het zand van zijn hoofd afschudden.
• Zijn kop is als dat van een stier, ogen zoals dat van een varken, oren zoals dat van een olifatnt, horens zoals dat van een hertenbok, nek zoals dat van een struisvogel, borst zoals dat van een leeuw, kleur zoals dat van een tijger, klauwen zoals dat van een kat, staart zoals dat van een ram, poten zoals dat van een kameel en het afstand tussen elke twee gewrichten is 12 Elleboogslengtes lang. (Tadhkirah).
• Het zal gaan naar een plek tussen Hajrul Aswad en Maqaamul Ibraheem in Makkah. Wanneer de mensen dit zien zullen ze alle kanten oprennen, behalve één groep mensen. Het beest zal hun bereiken en hun gezichten sieren met een staf, zoals schijnende sterren en zal 'Mu'min' schrijven op zijn voorhoofd. Het gezicht van ongelovigen op aarde zal hij vernietigen en lelijk maken. (Muslim, Tirmidhie).
• Daarna zal hij over de wereld reizen met een grote snelheid.
• Hij zal de gezichten van alle kufaar bewerken, en niemand zal hem kunnen ontvluchten. (Muslim, Tirmidhie).
• Het is overgeleverd dat hij de staf van Mozes en ring van Solomo zal hebben. Daarna zal hij verdwijnen.
• De zon zal uit het westen opgaan. Volgens wetenschappers zal dat binnenkort kunnen gebeuren. Het gebeurt wanneer de aarde stopt en het ander kant op gaat draaien, dan komt de zon op in het westen. Dit is al gebeurt met planeet mars. (Overgeleverd in Mishkat en door Imam Tabari).
• Daarna zal een sterke wind uit de richting van Syrië komen en zielen van de gelovigen meenemen, waarna geen gelovige, zondaar of oprechte zal overblijven, behalve de ongelovigen. (Muslim).
• Dan zal de hele wereld onder leiding van ongelovige Afrikanen zijn.
• Een zwarte man uit Ethiopië met dunne benen zal de Kaba breken, steen voor steen. (Ahmad).
• Hajj zal niet meer plaatsvinden. De woorden van de Qur'an zullen worden opgeheven.
• Een ruiter zal langs Madinah rijden en zal zeggen, 'Ooit waren hier veel moslims'. (Ahmad).
• Alleen de slechtste mensen zullen er blijven dus, en ze zullen zo zorgeloos zijn als dieren, goed en slecht zal ze niet schelen. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Er zal geen vrees voor Allah in hun harten zijn.
• Deze mensen zullen erger dan beesten worden en de slechte gruweldaden begaan in de menselijke geschiedenis.
• Ze zullen veel mensen doden en onrecht zaaien op aarde.
• Er zal zoveel onwetendheid zijn dat niet eens één van hun de naam van God zal kennen.
• Zij zullen de ergste van de schepping zijn en op hun zal Qiyamah komen.
• Er zal een vuur vanuit Yemen branden en het zal de mensen bijeengaren naar hun eindbestemming. (Muslim).
• Dan zal er Qiyamah plaatsvinden en de engel Israfiel zal op de bazuin blazen en iedereen zal zijn hoofd optillen om het te horen. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• De eerste man die het zal horen zal eeen man zijn die bezig zal zijn met iets te maken voor zijn kameel, hij en anderen zullen worden neergehaald door de gigantishe kracht van die bazuin. (Muslim).
• Een blaas op deze bazuin zal leiden tot het totale vernietiging van het universum, alles zal vergaan behalve Allah, zelfs de engelen zullen vergaan.
• Na dat zal Allah alles opnieuw scheppen en Hij zal regen zenden en de dode lichamen van de mensen zullen voorkomen. (Overgeleverd door Imaam Muslim).
• Door een tweede blaas op de bazuin zullen de mensen opstaan en om zich heen kijken. (Muslim).


Koran 21:1.
Dichter en dichter tot de mensheid komt hun Berechting en nog steeds trekken ze er geen lering uit en keren hun ruggen toe.


Verspreidt dit over het internet, want de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, waarschuwde ons niet zomaar met deze tekenen. Ieder moslim moet voorbereidt en op de hoogte zijn. Moge Allah ons beschermen tegen de bestraffing van het graf, het vuur, fitnah van Dajjaal en de angsten van de Dag des Oordeels. En moge Allah ons tot degenen maken, wiens gebeden, streven, leven en door voor de zaak van Allah zijn. Amien. En moge de Salaat en Salaam over profeet Mohammad en zijn volgelingen zijn. Amien. 
Antwoorden:
Geplaatst door: Prayer
Geplaatst op: 02 april 2006 om 10:02
 yazakallahu ghairan broeder, zoals altijd top onderwerpen plaats je..

-------------
De rechtschapen salaf waren volangst dat hungoede daden verspilling waren,of niet zouden worden geaccepteerd. Wat dehuidige generatie betreft:die iser zeker vandat hun verwaarlozing vergeven zalworden


Geplaatst door: sister
Geplaatst op: 02 april 2006 om 11:22
hoe zeg je qijama in het nederlands?


Geplaatst door: sister
Geplaatst op: 02 april 2006 om 11:28
Wel Maschaállah '' wa Subehanallah''

Zazakallah hoegairan.

Ma3aslaam,


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 02 april 2006 om 12:13

yazakallahu ghairan broeder, zoals altijd top onderwerpen plaats je...

Wa jazaakum, maar dat is niet alles weet je. Er zijn nog veel meer dingen, waar ik niets vanafweet. Hoeveel dingen zal profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, gezegd hebben die niet zijn genoteerd? De moskee met het witte minaret in Damascus waar Jezus zal neerdalen, heb je hieronder. Dat is de moskee waar hij zal neerdalen volgens Ibn Kathir en veelen andere geleerden. De Umayyad Masjid. Allahu Aalim.

Dus doe veel dua's dat we niet worden misleidt door Dajjaal man, daar ben ik het meest bang voor. Wist je dat profeet Mohammad in bijna elke dua bescherming zocht tegen Dajjaal? Alle profeten hebben gewaarschuwd voor die hond. Hij zal uit Iran komen en 70.000 joden van daar zullen hem volgen, wallahie, dat getal is bijna bereikt daar. En in Saheeh Muslim staat dat die volgelingen van hem Joden zullen zijn die zwarte kleren aan zullen hebben.En waar Dajjaal gedoodt zal worden is bij de poort van Lud, tegenwoordig heet het Lydda, hier is de map, kan je zien waar het ongeveer zal gebeuren.Koran 3:8.
(Zeg): 'Onze Heer, laat ons hart niet afdwalen nadat U ons hebt geleid en schenk ons Uw barmhartigheid; waarlijk, U bent de Milddadige'.-------------


Geplaatst door: alzukar
Geplaatst op: 02 april 2006 om 12:34
Ik zie geen kruis op die moskee. Hoe weet Jezus dan dat hij daar moet neerdalen?


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 02 april 2006 om 12:48

Ik zie geen kruis op die moskee. Hoe weet Jezus dan dat hij daar moet neerdalen?

Koran 43:61. En voorwaar, het (Terugkeren van Jezus op aarde) is een teken van het Uur. Twijfel er daarom niet aan en volg mij. Dit is het rechte pad (Naar de Heer der Werelden).

De komst van Isa, 3alaihisalam, is een teken dat het Uur nabij is. Hij zal niet zomaar naar beneden komen wanneer hij zin heeft. Hij komt naar beneden met twee Engelen en met de wil van Allah. De mensen zullen zich voor het ochtendgebed klaarmaken en oppeens zal er een stem uit het ongeziene komen en zeggen dat hun leider is neergedaald. Dan kijken ze richting die moskee en komt hij naar beneden en de mensen zullen zeggen, 'Leidt het gebed, O geest van Allah' hij zal zijn handen op de schouders van de Mahdi zetten en zal zeggen, 'Laat jullie Imam het gebed leiden'. Dan zal Jezus achter de Mahdi bidden. In zijn leven zal hij de ezel Dajjaal doden bij de poort van Lud. Lees de rest van het verhaal heirboven. Ik hoop dat wij het meemaken man hehe-------------


Geplaatst door: aboe bakr
Geplaatst op: 02 april 2006 om 13:06

Asalama alykoum warahmatoe allahie wabarakatoe

Subhnallah Isa 3alaihisalam nadat hij neer daalt op de grote moskee in Damascus zullen de moslims het zien en de imam el Mahdi zal plaats maken voor hem [isa] maken en achter uit gaan om als imam de gebed te begeleiden tijdens de salat el fajr maar Isa 3alaihisalam zal het weigeren en zeggen de imam moet van jullie zijn van de Ummah van mohammed salala3 o3 3alai wa salem ! el imam minkoem ya ummah Mohammed subhnallah A3dam Ummah 3eya Ummah Mohammed saws !

En Allah weet het beste

Wa gair inshallahGeplaatst door: Prayer
Geplaatst op: 02 april 2006 om 14:21
soubhanallah. yazakallahugheiran broeders voor het delen van de kennis en info..

-------------
De rechtschapen salaf waren volangst dat hungoede daden verspilling waren,of niet zouden worden geaccepteerd. Wat dehuidige generatie betreft:die iser zeker vandat hun verwaarlozing vergeven zalworden


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 02 april 2006 om 15:04

Asalamu Alaikom

Jabir ibn Abdullah verhaalt dat de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Dajjaal zal rijden op een witte ezel, gemaakt van metaal, het afstand tussen twee oren van hem zal 40 cubits zijn'. (Ahmad).En hij zei, 'Hij zal zo snel als de wolken over de wereld reizen'. (Sahih Muslim). Dus het Uur is heel nabij en mischien maken wij Mahdi en Isa mee Insha'Allah. Ik ben niet zo hard, maar mischien heeft Allah jullie uitverkoren om Islam omhoog te brengen binnenkort. Waslaamu Alaikom Warahmatullaah-------------


Geplaatst door: Rahil Amin
Geplaatst op: 02 april 2006 om 15:42
In eerste instantie geplaatst door alzukar

Ik zie geen kruis op die moskee. Hoe weet Jezus dan dat hij daar moet neerdalen?
Jezus (vrede zij met hem) zal onder andere komen om het kruis te breken.

-------------
Het paradijs is omgeven door moeilijkheden waar de “nafs” (het ego) niet van houdt, de hel is omgeven door de lusten die het ego strelen.
Overgeleverd door: Moslim


Geplaatst door: alzukar
Geplaatst op: 02 april 2006 om 16:47
In eerste instantie geplaatst door Rahil Amin

In eerste instantie geplaatst door alzukar

Ik zie geen kruis op die moskee. Hoe weet Jezus dan dat hij daar moet neerdalen?
Jezus (vrede zij met hem) zal onder andere komen om het kruis te breken.


Zullen veel mannen niet leuk vinden


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 02 april 2006 om 18:48

Zullen veel mannen niet leuk vinden

Haha niet letterlijk alle kruisen. De geleerden hebben dat uitgelegd als dat hij mensen tot Islaam zal roepen en het Christendom uit elkaar zal vallen. Hij zal dawa doen en alle religies zullen verdwijnen. Als je hierboven leest, zie je dat de meeste dingen in de laatste eeuw hebben plaats gevonden. Hoe waarachtig spraken de geleerden toen ze zeiden dat de tekenen snel de een achter het ander zouden opvolgen? De komst van Mahdi is heel nabij Insha'Allah.


De profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei dat het uur nabij is, 'Wanneer mensen ernaar zullen streven om hoge gebouwen te bouwen'. (Bukhari).

Denk na, hoe klein is de kans dat een gewone mens, uit de woestijnen van Afrika, een analfabeet dit allemaal voorspelt? Een ding ok, twee dingen ok, drie dingen ok, kijk naar die lijst. Hij sprak inderdaad de waarheid, Islam zal weer stevig in zijn schoenen staan en de Mahdi zal binnenkort komen Insha'Allah. Moge Allah ons allemaal op dit pad houden en niet laten sterven.....................................behalve als moslims.  -------------


Geplaatst door: naika
Geplaatst op: 03 april 2006 om 00:11

AMIEN,incha'ALLAH !

trouwens broeder,jazakaALLAHoegairan voor de moeite,zoals broeder prayer al zei;echt TOP.

assalaamoe3alaikoem warahmatoellah wabarakatoehoe,-------------
Minachting voor anderen is voedsel voor eigenwaan.


Geplaatst door: Ruud
Geplaatst op: 03 april 2006 om 02:03
In eerste instantie geplaatst door alzukar

In eerste instantie geplaatst door Rahil Amin

In eerste instantie geplaatst door alzukar

Ik zie geen kruis op die moskee. Hoe weet Jezus dan dat hij daar moet neerdalen?
Jezus (vrede zij met hem) zal onder andere komen om het kruis te breken.


Zullen veel mannen niet leuk vinden


Geplaatst door: Ruud
Geplaatst op: 03 april 2006 om 02:14
In eerste instantie geplaatst door aboe bakr

Asalama alykoum warahmatoe allahie wabarakatoe

Subhnallah Isa 3alaihisalam nadat hij neer daalt op de grote moskee in Damascus zullen de moslims het zien en de imam el Mahdi zal plaats maken voor hem [isa] maken en achter uit gaan om als imam de gebed te begeleiden tijdens de salat el fajr maar Isa 3alaihisalam zal het weigeren en zeggen de imam moet van jullie zijn van de Ummah van mohammed salala3 o3 3alai wa salem ! el imam minkoem ya ummah Mohammed subhnallah A3dam Ummah 3eya Ummah Mohammed saws !

En Allah weet het beste

Wa gair inshallah

Naar wie is Jezus dan op zoek volgens jullie?


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 03 april 2006 om 13:07

Naar wie is Jezus dan op zoek volgens jullie?

Ik heb hierboven een hele krant geschreven en jij vraagt dit? hahahaha
Allah zegt dat Jezus, vrede zij met hem, ge eerd is op de wereld en het Hiernamaals. Hij komt Dajjaal doden en zal de koning van de wereld worden voor 40 jaar, 'Ge eerd in de wereld...' Hij zal mensen tot Islaam roepen, alle valse wegen zullen duidelijk worden en andere geloven zullen uitsterven en Islam zal overblijven. Dan zal hij nog veel meer dingen doen, lees hierboven voor meer info Insha'Allah.
De Profeet zei, 'Aardbevingen zullen toenemen (Als het Uur nabij is)'. (Bukhari & Muslim).-------------


Geplaatst door: sister
Geplaatst op: 03 april 2006 om 14:46
Waarom stukjes voor stukjes? ik print et iedere keer uit om er een heel verhaal van te hebben maar dan hebben jullie weer een stukje geplakt daar over . Jammer dat het niet gewoon in een keer kan


Geplaatst door: vradig
Geplaatst op: 03 april 2006 om 15:00

Ik zal ook een duit in het zakje doen:

allereerst is de komst van Jezus, de messias, door God aangekondigd bij monde van zijn profeten en dat hij zou lijden en sterven
Jezus is in de hemel opgenomen totdat de tijd aanbreekt waarover God bij oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. (Dit staat in Handelingen, toespraak van Petrus n.a.v. genezing van een verlamde) http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Hand+3&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl - http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Hand+3&id18=1&p os=0&set=10&lang=nl

*Dus die profeten, waarvan er een aantal bijbelboeken van zijn spreken ook over deze tijd en de tijd die komen gaat (in het Oude Testament)
*Daarnaast heeft Jezus dingen gezegd
*Daarnaast openbaart Jezus zich aan nog steeds aan zijn profeten, waaronder Johannes (openbaring van Johannes, maar er zijn ook boeken van bv. Rick Joyner 'The Final Quest' (de eerste pagina's staan op Amazon, zoek er maar naar met google), http://www.theunknownprophet.com - www.theunknownprophet.com .

Maar de geest van profetie is het getuigen van Jezus. Het gaat om Hem en Zijn woorden zijn het belangrijkst en alle andere dingen moeten getoetst worden aan van wat er in de evangelien en de rest van de Bijbel staat.

Om te beginnen: in Mattheüs hoofdstuk 24/25 vertelt Jezus over zijn terugkomst: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matt+24&id18=1&pos=0&set=10&lang=nl - http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matt+24&id18=1& pos=0&set=10&lang=nl

Succes met lezenGeplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 03 april 2006 om 15:04

Waarom stukjes voor stukjes? ik print et iedere keer uit om er een heel verhaal van te hebben maar dan hebben jullie weer een stukje geplakt daar over. Jammer dat het niet gewoon in een keer kan

Vergeef me dat het een beetje rommelig werd, ik zal je link geven met al het info erin die ik heb vandaag Insha'Allaah. Ik zal door de tijd dingen toevoegen mischien. De foto's heb ik er niet bijgezet, want anders wordt het een zooitje op die link. Ik hoop dat je niet zo erg vindt, de foto's zal ik hier plaatsen en kan je toevoegen aan wat je wilt uitprinten Insha'Allaah. Mischien zal ik die foto's later toevoegen, zoals bij die engelse.

Nederlands: http://www.freewebs.com/islamiway/Tekenen.htm - http://www.freewebs.com/islamiway/Tekenen.htm
Engels: http://www.freewebs.com/islamiway/qiyamah.htm - http://www.freewebs.com/islamiway/qiyamah.htm-------------


Geplaatst door: sister
Geplaatst op: 03 april 2006 om 17:34
Het is oke joh'haha ja soukran
wazazakallah hoegairan .. soukran voor die linken alvast , djazakallahoegairan .

ma3aslaam .


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 04 april 2006 om 11:59

Asalaamu Alaikom

Overgeleverd door Abdullah ibn Shafeeq, die het van Muhjin ibn Adraa overleverde die de profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, heeft horen zeggen, 'De Laatste Dagen, wat doet jullie weten wat de laatste dagen zijn? (Hij herhaalde dit 3 keer)'. Iemand vroeg, 'Wat zijn de laatste Dagen?' De profeet antwoordde, 'De Dajjaal zal komen en zal klimmen op iets en zal Madinah zien en zal tegen zijn metgezellen zeggen, 'Zien jullie dat witte paleis? Dat is de moskee van Ahmad! (Een ander naam van profeet Mohammad)'. Dan zal de Dajjaal Madinah proberen in te komen, maar zal zien dat bij ieder ingang bewapende Engelen staan (Die hem niet zal toelaten om binnen te komen). Dan zal Madinah drie keer beven en geen enkele Munafiq man of vrouw en geen enkele fasiq man of vrouw meer daarna in Madinah blijven, en zal Dajjal volgen, dat zijn de laatste Dagen'. (Hadith met een Sahih Isnad, door Sheikh Mustafa Adwi in zijn boek, 'Al-Fitan wal Malaahim wa Asraatus S'a).

En nu het grappige. Tot een tijdje geleden was de moskee van profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, van gewone bakstenen en stro gebouwd, dus het was niet wit zoals nu. Iedereen die naar Madinah is geweest, heeft de moskee van de verte in het wit zien schijnen, boven al die anderen huizen. Dit is een teken van de profeetschap van Mohammad en een bewijs dat het Uur heel dichtbij is. Ik nam deze foto met Google Earth, kan je zien dat het moskee wit is en schijnt boven andere huizen.De Profeet Mohammad, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei ook, 'Het terreur van Masis Dajjaal zal Madinah niet intreden, in die tijd zal Madinah 7 ingangen hebben en er zullen 2 Engelen bij iedere ingang staan om het te bewaken'. (Saheeh Bukharie, Volume 9, Boek 88, Nummer 240).

Check het map van Madinah vandaag, je zal zien dat er 7 hoofdingangen zijn. Eentje komt van Jeddah, ander van Makkah, ander van Yanbu, ander van het vliegveld, ander van Tabuk, en twee anderen van de ernaast gelegen gebieden. Dus wordt wakker, er is in mijn mening meer dan 90% kans dat wij hem meemaken, we weten het niet, maar leer voor de veiligheid Surah Kahf uit je hoofd want het is een bescherming tegen deze hond. Als het niet serius was, zou de profeet Mohammad, niet na ieder gebed bescherming zoeken tegen hem.-------------


Geplaatst door: vradig
Geplaatst op: 04 april 2006 om 14:26

de enige bescherming tegen de antichrist of nepJezus of Dajjaal is het volgende (het belangrijkste dikgedrukt):

7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.’
(Openbaringen hoofdstuk 12)
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+12&id18=1&pos=1&set=10&lang=nl - http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+12&id18=1&po s=1&set=10&lang=nl
 
In hoofdstuk 13 staat:
1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. 2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. 3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. 4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ 5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. 7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. 8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+13&id18=1&pos=1&set=10&lang=nl - http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Op+13&id18=1&po s=1&set=10&lang=nl


Geplaatst door: moslimboy212
Geplaatst op: 04 april 2006 om 14:42

salaam aleykum.

toen ik de lijst aan het overlopen was viel dit me op:

• Wanneer stemmen zich zullen verheffen in de moskeën. (Microfoon?) (Tirmidhi).

is dit een zonde? of is het gewoon een teken van dat de Dag des Oordeels nadert?-------------
laa ilaha illalah


Geplaatst door: Oem-Hudayfa
Geplaatst op: 04 april 2006 om 15:06

Assalamoe aleykoem wa rahmatullah,

Er is me ooit uitgelegd dat daarmee bedoeld wordt, dat de mensen aan de het eind der tijden in de moskee hun stemmen zullen verheffen, tijdens bijvoorbeeld een khutba. Zoals dat nu wel eens gebeurt. Allahu a3lem of dit de juiste uitleg is.

Assalamoe aleykoem wa rahmatullah-------------
Oh how I pray that on that day, We'll be with those to whom Allah will say: Peace be with you, I am pleased with you.


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 04 april 2006 om 16:08

Toen ik de lijst aan het overlopen was viel dit me op, Wanneer stemmen zich zullen verheffen in de moskeën. (Microfoon?) (Tirmidhi). is dit een zonde? of is het gewoon een teken van dat de Dag des Oordeels nadert?

Ten eerste, er was een Hadith die ik in de moskee hoorde van onze Imaam, het kwam erop neer, dat de profeet zei, 'In ieder huis zal een zangeress dansen als het Uur nabij is'. (Hadith). Ik ken de bron niet meer, anders had ik het toegevoegd. Onze Imam legde uit dat niemand dit Hadith begreep tot een tijdje geleden, de geleerden van nu zeggen dat het over een TV gaat. Subhan Allah! Ten tweede, als die Hadith van Imam Tirmidhie over een microfoon gaat, dan is het toegestaan volgens de geleerden, maar wel een teken. Ik heb tussen haakjes en met een vraagteken gezet, want Allah weet het beste wat ermee bedoeld wordt. Als het over ruziën enz gaat in de moskee, dan mag het niet natuurlijk. En beiden vinden plaats vandaag. Ik weet het dus niet, Allah weet het beste.

Koran 12:76. Boven elke wetende staat de Alwetende.

Er zijn zware waarschuwingen gegeven over degenen die hun stemmen verheffen boven de Imam. En ook degenen die te laat komen voor het gebed, en zeker degenen die praten wanneer de Imam praat. En de profeet Mohammad zei dat als hij kon, hij de vrouwen en kinderen uit de huizen van iedereen die niet op vrijdag naar het gebed kwam zou halen en zijn huis, in brand zou steken. Want 1 gebed missen is zoals het verliezen van al je rijkdom en familie. (Dit wou ik even kort zeggen, omdat het over moskee gaat, en mischien dat sommigen er te licht over denken). Lees meer hier, want dit kan je toekomst veranderen als je niet bidt Insha'Allaah.

http://www.islaammail.com/iforum/forum_posts.asp?TID=6017&KW=batle%5FFor%5Fpeace - http://www.islaammail.com/iforum/forum_posts.asp?TID=6017&am p;am p;am p;am p;KW=batle%5FFor%5Fpeace


De enige bescherming tegen de antichrist of nep Jezus of Dajjaal is het volgende

Broeder, je hebt geen antwoord gegeven op de meeste vragen die ik stelde. Dus waar is de vraag dat wat je nu neerzet de waarheid is? Ik kan je nu een drie meter lange lijst geven van mislukte profetiën uit jou boek. Zou je dat kunnen uitleggen? Weet je, er zijn veel dingen waar je geen antwoord op hebt. Ook al zijn 2.000 profetiën uitgekomen, als 1 mislukt, is de hele Bijbel niet meer 100% God's woord te noemen. Dus mijn laatste gebed is, dat je de Qur'an opent en met een open hart leest. Lees het alsof het van de openbaarder van de Bijbel komt, dan zul je zien dat wij moslims niet gek zijn. Dit is de laatste boodschap en de sleutel tot het Paradijs.-------------


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 04 april 2006 om 17:21
Asalamu Alaikom

Abu Hurairah verhaalt dat de profeet, Allah's vrede en zegeningen zij met hem, zei, 'Hebben jullie gehoord van dat stad, waar de ene kant ervan aan land is en de ander kant aan zee?' (De plek waar de Constantinople is in Turkije). Ze zeiden van wel. Toen zei hij, 'Qiyamah zal niet komen totdat een leger uit Banu Isaac (Pashtoens, Afghanen), van 70.000 mannen het zullen overnemen. Wanneer ze binnenkomen zullen ze geen zwaarden gebruiken, ook geen pijlen om mee te schieten, de stad zal in hun handen vallen door het zeggen van Takbier'. (Muslim).

De Profeet zei, 'Zwarte vlag dragers zullen uit de nakomelingen van Abbas opstaan. Dan zal er een ander leger in Khurassan (Afghanistan) opstaan, hun tulbanden en kleren zullen wit zijn. Hun leider zal Shuayb bin Saalig zijn, uit Tameem. Hij en zijn leger zullen het leger van Sufyaani neerhalen'. (Abu Dawud).Zou die Hadith over Taliban kunnen gaan? Allahu Aalim. Al hun kleren zijn bijna wit, en hun tulbanden zijn ook meestal wit. In feite is Afghanistan en een paar plekjes eromheen de enige plek waar mensen nog tulbanden dragen, zoals de profeet Mohammad dat deed. Ik ben op de hoogte van de leugens en propaganda achter hun. Trek je er niets van aan, er zijn altijd leugens bedacht door de eeuwen heen, over de profeten en de goede mensen. Ze vertellen je niet dat zij de vrouwen die niet mochten werken thuis betaalden.

En ze vertellen je niet dat de vrouwen na die zware oorlogen weer wel mochten werken. Ze vertellen je niet dat ziekenhuizen voor vrouwen met 450% werden vermeerderd. Ze vertellen je niet dat vrouwen naar school gingen en lesgaven. Als het volk niet van ze hield, hoe kunnen 15.000 mannen een land dat vijftien keer groter is dan Nederland besturen? De meerderheid wat je hoort is gelogen over hun. Allah zegt ook, dat als een Fasiq naar je toekomt met nieuws, check het na, voordat je het doorgeeft aan anderen.

Wasalaam


-------------


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 04 april 2006 om 17:46


De profeet Mohammad zei, '(Als het Uur nabij is, zullen) Zangeressen en muziek instrumenten populair worden'. (Overgeleverd door Tirmidhi, Haythami).


-------------


Geplaatst door: moslimboy212
Geplaatst op: 05 april 2006 om 04:24

salaam aleykum.

als het zou kloppen dat het over de taliban gaat (allahoe a3lem) dan moeten we ze respecteren en in principe zelfs helpen. of ben ik verkeerd?-------------
laa ilaha illalah


Geplaatst door: alzukar
Geplaatst op: 05 april 2006 om 04:57
In eerste instantie geplaatst door moslimboy212

salaam aleykum.


als het zou kloppen dat het over de taliban gaat (allahoe a3lem) dan moeten we ze respecteren en in principe zelfs helpen. of ben ik verkeerd?Dat is aan jouw eigen hoeveelheid gezond verstand om te beoordelen. Hier alvast een link:
http://www.interdisciplines.org/terrorism/papers/2/1
Wil je je eigen oordeelsvaardigheid vérder ontwikkelen, ga dan eens Googlen met (een mix van) zoektermen als:
-terrorisme
-reenacting
-godsdienstwaanzin
-necrofilie
-Jung
-Freud
-autodestructie
-god
-sex
-genocide
Veel plezier!___________________________________________________
Kijk altijd even onder de tafel voor je aanschuift


Geplaatst door: Peter Pan
Geplaatst op: 05 april 2006 om 05:36

Heb ik gedaan: kom ik uit bij taliban. Elke gezonde moslim doet de Tali gewoon in de ban.

 

 -------------
Niets is lager dan te censureren wat men niet begrijpt. (Erasmus)


Geplaatst door: moslimboy212
Geplaatst op: 05 april 2006 om 07:12

salaam aleykum.

jah taliban is inderdaad geen vredesorganisatie ofzo integendeel. maar toch sinds de Amerikanen (eigenlijk heel het Westen) daar is binnen gevallen toen begon het terrorisme,genocide,.... ook al hadden ze trainingskampen in Afghanistan hoewel ze zogezegde voor terroristische doeleinde waren hebben ze het recht om zich te verdedigen. maar helaas zijn steeds de onschuldigen daar het slachtoffer van-------------
laa ilaha illalah


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 05 april 2006 om 09:27

Salaam aleykum. Als het zou kloppen dat het over de taliban gaat (allahoe a3lem) dan moeten we ze respecteren en in principe zelfs helpen. of ben ik verkeerd?

Welke geleerde ken je die tegen Taliban is? De grootste geleerden van vandaag zoals Ibn Jibreen, Munajid, Ghonayman, de grootste mufti van Pakistan Ibrahiem Desai, bijna iedereen zei dat het verdedigen van hun verplicht is. Waarom? Omdat ze moslims zijn en Allah zegt in de Qur'an dat de gelovigen elkaars broeders zijn en als ze je hulp nodig hebben, dan is het je plicht hun te steunen. En ook de profeet zei dat, hij zei een moslim is de broeder van een ander, hij laat hem niet in de steek en hij steunt hem, of hij nou de onderdrukker is of de ondrdrukte. Ze vroegen, 'Ook als hij onderdrukker is?' Hij zei, 'Ja, door hem tegen te houden van zijn onderdrukkingen'.

Dus ook al hebben Taliban en andere moslims fouten gedaan, we mogen ze nooit aan kufaar overgeven of in de steek laten, volgens de Shariah, niet naar mij wijzen, het is de Shariah die dat zegt. Ik ken geen enkele geleerde die tegen hun is, geen enkele omdat ze een geldige Shariah hadden neergezet. Je moet niet oordelen via wat de media je vertelt. Als de media de waarheid spreekt zijn ze terroristen, maar Allah zegt in de Qur'an, check het nieuws na als een fasiq je nieuws brengt voordat je het doorgeeft aan anderen.

Dat is aan jouw eigen hoeveelheid gezond verstand om te beoordelen. Hier alvast een link

Er is een verschil tussen Al Qaida en Taliban. Een moslim die taliban niet accepteert is of een huichelaar of misleidt door de media. Een moslim kan nooit Allah's Hukm verwerpen. Allah zegt dat wanneer men anderen uitnodigt tot de Shariah om ze te oordelen, alleen de Munafiqeen weglopen, zie Qur'an 4:60 en 61. Een moslim accepteert Allah's wetten en wie ook maar een beetje twijfelt en een ander wet beter vindt dan de Shariah, hij is geen moslim, zie Qur'an 4:65. Iedereen was tevreden over hun, alleen de Shias die met grote boksen op straat liepen, en de Sahaba en vrouwen van de profeet uitscholden en beledigden, klaagden over hun. Zelfs Hindus en Christenen. Ze waren zooo blij met de Shariah, ze zeiden dat ze altijd konden klagen bij hun als ze problemen hadden en dat ze voorzien werden met geld en voedsel. Daarvoor was er onrust en moord en diefstal en alles. En het aanvallen van onschuldigen in Islam is Haram, zoals de Taliban zelf fatwa's gaven.

Heb ik gedaan: kom ik uit bij taliban. Elke gezonde moslim doet de Tali gewoon in de ban.

Koran 77:46. Eet en vermaak jullie maar voor een tijdje (in dit leven). Voorzeker, julllie zijn de schuldigen.-------------


Geplaatst door: Ruud
Geplaatst op: 05 april 2006 om 12:09
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atoombom - http://nl.wikipedia.org/wiki/Atoombom  Hier heb je je staf van mozes en de ring,voor alle einde der wereld hunkeraars.


Geplaatst door: batle_For_peace
Geplaatst op: 05 april 2006 om 12:11De Profeet Mohammad zei, 'Een man zal tegen iets spreken dat op een zweep of een schoen lijkt'. (Ahmad).-------------


Geplaatst door: *yousra*
Geplaatst op: 11 november 2006 om 13:47
ik vond het egt prachtig over wat daar stond over de tekenen van de dag des oordeels
laat allah ons bij staan in deze moeilijke tijden


Geplaatst door: Rahil Amin
Geplaatst op: 11 november 2006 om 14:44

Asalaam Aleikum,

Is het niet zo dat dat verhaal van Iman Mahdi slechts door de Shiëiten wordt verteld?

Salaam.-------------
Het paradijs is omgeven door moeilijkheden waar de “nafs” (het ego) niet van houdt, de hel is omgeven door de lusten die het ego strelen.
Overgeleverd door: Moslim


Geplaatst door: Khabir
Geplaatst op: 12 november 2006 om 05:12
In eerste instantie geplaatst door Rahil Amin

Asalaam Aleikum,

Is het niet zo dat dat verhaal van Iman Mahdi slechts door de Shiëiten wordt verteld?

Salaam.


Assalamo aleikoem Rahil Amin,
Een vraagje, Moet je naam niet Roohol Amin zijn? volgens mij in de Heilige koran een verwijzing naar de aardsengel Gabriel. (de betrouwbare geest)???


Hier heb je een aantal namen van Sunni geleerde met artikelen over Iman Mahdi.

Sunni Documentation on Imam al-Mahdi (AS)

For the Sunni brothers, there are six major collections of traditions based on the Sunni standards for verifying the authenticity of a tradition. These six books are: Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Dawud, and Sahih al-Nisa'i. I just quote few traditions from these six books to prove that a knowledgeable Sunni brother/sister can NOT deny that:

 • al-Mahdi (AS) will come in the last days to make a universal Government,
 • al-Mahdi (AS) is from the Ahlul-Bayt of the Prophet (PBUH&HF),
 • al-Mahdi (AS) is from the progeny of Fatimah (AS), the daughter of the Prophet (PBUH&HF),
 • al-Mahdi (AS) is different than Prophet Jesus (the Messiah),
 • Prophet Jesus (AS) will come as one of the followers of Imam al-Mahdi and will pray behind him in congressional prayer.

Another undeniable fact is that many leading Sunni scholars have written books after books exclusively about Imam al-Mahdi (AS) which I included some of their names at the end of this article.

Moreover, Insha Allah in the next article, I will give a list of Sunni scholars who believe that Imam al-Mahdi (AS) is son of Imam Hasan al-Askari (AS), and is alive and went into occultation. In that article will also discuss the special specifications of Imam al-Mahdi which are the points of disagreement between the Shia and the Sunni.

The following are only some of the traditions about Imam al-Mahdi which Sunnis admit to their authenticity and existence:

The Prophet (PBUH&HF) said: "Even if the entire duration of the world's existence has already been exhausted and only one day is left (before the day of judgment), Allah will expand that day to such a length of time, as to accommodate the kingdom of a person from my Ahlul-Bayt who will be called by my name. He will fill out the earth with peace and justice as it will have been full of injustice and tyranny (by then)."

Sunni References:

 • Sahih al-Tirmidhi, v2, p86, v9, pp 74-75
 • Sunan Abu Dawud, v2, p7
 • Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, pp 84,376; V3, p63
 • al-Mustadrak ala al-Sahihayn, by al-Hakim, v4, p557
 • Jami' al-Saghir, by al-Suyuti, pp 2,160
 • al-Urful Wardi, by al-Suyuti, p2
 • al-Majma', by al-Tabarani, p217
 • Tahdhib al-Tahdhib, by Ibn Hajar al-Asqalani, v9, p144
 • Fat'h al-Bari fi Sharh Sahih al-Bukhari, by Ibn Hajar Asqalani, v7, p305
 • al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p249
 • al-Tathkirah, by al-Qurtubi, p617
 • al-Hawi, by al-Suyuti, v2, pp 165-166
 • Sharh al-Mawahib al-Ladunniyyah, by al-Zurqani, v5, p348
 • Fat'h al-Mugheeth, by al-Sakhawi, v3, p41
 • Kanz al-Ummal, v7 P186
 • Iqd al-Durar Fi Akhbar al-Mahdi al-Muntadhar, v12, Ch. 1,
 • al-Bayan fi Akhbar Sahib al-Zaman, By Ganji al-Shafi'i, Ch. 12
 • al-Fusool al-Muhimmah, by Ibn Sabbagh al-Maliki, Ch. 12
 • Arjahul Matalib, by Ubaidallah Hindi al-Hanafi, p380
 • Muqaddimah, by Ibn Khaldoon, p266
 • and also in the works of Ibn Habban, Abu Nua'ym, Ibn Asakir, etc.

Also:

The Prophet (PBUH&HF) said: "al-Mahdi is one of us, the members of the household (Ahlul-Bayt)."

Sunni reference: Sunan Ibn Majah, v2, Tradition #4085

It is evident from the above traditions that Imam al-Mahdi (AS) is from the Ahlul-Bayt of Prophet Muhammad, so he can not be Jesus (the Messiah; al-Maseeh). Thus, al-Mahdi and Messiah are two different personalities but they come at the same time, al-Mahdi as Imam and Jesus as his follower. The following tradition clearly mentions that Imam al-Mahdi is one of descendants of the daughter of Prophet Muhammad (PBUH&HF):

The Prophet (PBUH&HF) said: The Mahdi will be of my family, of the descendants of Fatimah (the Prophet's daughter).
     : | | .  |       :  :           ||
4_o_D |_9 ]_| q . _o _, _,_c . _o ]_8_o_||
/ (_) (_S / (_) (_S

Sunni references:

 • Sunan Abu Dawud, English version, Ch. 36, Tradition #4271 (narrated by Umm Salama, the wife of the Prophet)
 • Sunan Ibn Majah, v2, Tradition #4086
 • al-Nisa'i and al-Bayhaqi, and others as quoted in:
 • al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p249

Also:

The Prophet (PBUH&HF) said: "We the children of Abd al-Muttalib are the Masters of the inhabitants of the heaven: Myself, Hamza (RA), Ali (AS), Ja'far Ibn Abi Talib (RA), al-Hasan (AS), al-Husain (AS), and al-Mahdi (AS)."

Sunni references:

 • Sunan Ibn Majah, v2, Tradition #4087
 • al-Mustadrak, by al-Hakim, on the authority of Anas Ibn Malik
 • al-Daylami
 • al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p245
The Prophet (PBUH&HF) said: "The Mahdi will appear in my Ummah. He will appear for a minimum of 7 or a maximum of 9 years; at that time, my Ummah will experience a bountiful favor like never before. It shall have a great abundance of food, of which it need not save anything, and the wealth at that time is in great quantities, such that if a man asks the Mahdi to give him some, and the Mahdi (AS) will say: Here! Take!"

Sunni reference: Sunan Ibn Majah, v2, Tradition #5083

Remark: According to Shi'i sources, the Government of Peace and equality that Imam al-Mahdi will establish will last hundreds of years with no rival, and then the day of Judgment will commence. What is mentioned in the above tradition as 7 or 9 years is the length of time that Imam al-Mahdi (AS) will fight to conquer the world when he starts his mission.

The Prophet (PBUH&HF) said: "We (I and my family) are members of a household that Allah (SWT) has chosen for them the life of the Hereafter over the life of this world; and the members of my household (Ahlul-Bayt) shall suffer a great affliction and they shall be forcefully expelled from their homes after my death; then there will come people from the East carrying black flags, and they will ask for some good to be given to them, but they shall be refused service; as such, they will wage war and emerge victorious, and will be offered that which they desired in the first place, but they will refuse to accept it till they pass it to a man from my family (Ahlul-Bayt) appears to fill the Earth with justice as it has been filled with corruption. So whoever reaches that (time) ought to come to them even if crawling on the ice/snow since among them is the Vice-regent of Allah (Khalifatullah) al-Mahdi."

Sunni references:

 • Sunan Ibn Majah, v2, Tradition #4082,
 • The History Tabari
 • al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar, Ch. 11, section 1, pp 250-251

Also:

The Messenger of Allah said: "The world will not perish until a man among the Arabs appears whose name matches my name."

Sunni reference: Sahih al-Tirmidhi, v9, p74

In Sahih Muslim, in the Chapter of al-Fitan, there are some interesting traditions on what will happen in the last days of the world. I would like to quote two of them here:

Abu Nadra reported: We were with the company of Jabir Ibn Abdillah... Jabir Ibn Abdillah kept quite for a while and then reported Allah's Messenger (may peace be upon him) having said: "There would be a Caliph in the last (period) of my Ummah who would freely give handfuls of wealth to the people without counting it." I said to Abu Nadra and Abu al-Ala: Do you mean Umar Ibn Abd al-Aziz? They said: NO, (he would be Imam Mahdi).

Sunni references:

 • Sahih Muslim, English version, v4, chapter MCCV, p1508, Tradition #6961
 • Sahih Muslim, Arabic version, Kitab al-Fitan, v4, p2234, Tradition #67

[ NOTE: What are inside the parentheses in the above tradition are NOT my comments. They are the words of the translator of Sahih Muslim (Abdul Hamid Siddiqui).]

Similarly, we read in Sahih Muslim:

Abu Sa'id and Jabir Ibn Abdullah reported that Allah's Messenger (may peace be upon him) said: "There would be in the last (phase) of the time a Caliph who would distribute wealth but would not count."

Sunni references:

 • Sahih Muslim, English version, v4, chapter MCCV, p1508, Tradition #6964
 • Sahih Muslim, Arabic version, Kitab al-Fitan, v4, p2235, Tradition #69

It is also narrated:

In the end of the time, my Ummah will undergo very hard affliction like never before, so that man can not find any way out. Then Allah will appear a person from my progeny, that is my Ahlul-Bayt, who will fill the earth with justice as it was filled with injustice. The inhabitants of the earth and the inhabitants of the heaven love him. The sky will bring down its water everywhere and the earth will bring all what it can offer and will become green all over.

Sunni references:

 • al-Sahih fi al-Hadith, by al-Hakim, as quoted in:
 • al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p250

Ibn Majah in his Sunan quotes Muhammad Ibn Hanafiyyah and Imam Ali saying that the Holy Prophet (PBUH&HF) said:

"al-Mahdi is from our Ahlul-Bayt, no doubt Allah will enforce his appearance within a night (i.e., his coming is very unpredictable and is very sudden)."

Sunni references:

 • Sunan Ibn Majah, v2, p269
 • Ahmad Ibn Hanbal, as quoted in:
 • al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p250

Moreover, it is narrated that:

Ali Ibn Abi Talib (AS) said: "When the 'Support' of the family of Muhammad (al-Qa'im Aale Muhammad) rises Allah will unite the people of east and the people of west."

Sunni references:

 • Ibn Asakir, as quoted in:
 • al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p252

Ibn Hajar wrote that:

Muqatil Ibn Sulayman and those who followed him among the (Sunni) commentators of Quran said that the verse: "And he shall be a Sign for (the coming of) the Hour" (Quran 43:61) was revealed about al-Mahdi.

Sunni reference: al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar, Ch. 11, section 1, p247

Also Ahmad Ibn Hanbal recorded:

The Prophet (PBUH&HF) said: "Allah will bring out from concealment al-Mahdi from my Family and just before the Day of Judgment; even if only one day were to remain in the life of the world, and he will spread on this earth justice and equity and will eradicate tyranny and oppression."

Sunni references:

 • Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v1, p99
 • A close version has also been narrated in Sunan Abu Dawud, English version, Ch. 36, Tradition #4270 narrated from Ali Ibn Abi Talib (AS).

It is narrated in Sahih Muslim that:

Jabir Ibn Abdillah al-Ansari (RA) said: I heard the Messenger of Allah saying: "A group of my Ummah will fight for the truth until near the day of judgment when Jesus, the son of Marry, will descend, and the leader of them will ask him to lead the prayer, but Jesus declines, saying: "No, Verily, among you Allah has made leaders for others and He has bestowed his bounty upon them."

Sunni reference:

 • Sahih Muslim, Arabic, part 2, p193
 • Musnad Ahmad Ibn Hanbal, v3, pp 45,384
 • al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar al-Haythami, Ch. 11, section 1, p251
 • Nuzool Isa Ibn Maryam Akhir al-Zaman, by Jalaluddin al-Suyuti, p57
 • Musnad, by Abu Ya'ala which provides another version of the tradition with more clear words on the authority of Jabir that the Messenger of Allah said: "A group among my Ummah will continue to fight for the truth until Jesus, the son of Marry, will descend, and the Imam of them will ask him to lead the prayer, but Jesus replies: "You have more right to it, and verily Allah has honored some of you over others in this Ummah."
 • Sahih Ibn Habban, whose tradition reads: "their leader al-Mahdi" and the rest of tradition is the same.

Ibn Abu Shaybah, another Sunni traditionist, and the mentor of al-Bukhari and Muslim, has reported several traditions about Imam al-Mahdi (AS). He has also reported that the Imam of the Muslims who will lead Prophet Jesus in prayer is Imam al-Mahdi himself.

Jalaluddin al-Suyuti mentioned that: "I have heard some of the deniers of (truth) deny what has been conveyed about Jesus that when he descends will pray the Fajr prayer behind al-Mahdi. They say, Jesus has higher status than to pray behind a non-Prophet. This is a bizarre opinion since the issue of prayer of Jesus behind al-Mahdi has been proven strongly via numerous authentic traditions from the Messenger of Allah, who is the most truthful." And then al-Suyuti goes on narrating some of the traditions in this regard. (See Nuzool Isa Ibn Maryam Akhir al-Zaman, by Jalaluddin al-Suyuti, p56).

Also al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani mentioned that:

"The Mahdi is of this Ummah, and that Jesus (PBUH&HF) will come down and pray behind him."

Sunni reference: Fat'h al-Bari, by Ibn Hajar al-Asqalani, v5, p362

This is also mentioned by another Sunni scholar, Ibn Hajar al-Haythami, who wrote:

"The Ahlul-Bayt are like the stars through whom we are guided in the right direction, and if the starts are taken away (or hidden) we would come face to face with the signs of the Almighty as promised (i.e., the Day of Resurrection). This will happen when the Mahdi will come, as mentioned in the traditions, and the Prophet Jesus will say his prayers behind him, the Dajjal will be slain, and then the signs of the Almighty will appear one after another."

Sunni reference: al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar, Ch. 11, section 1, p234

Also Ibn Hajar quoted Abu al-Husain al-Ajiri saying:

The traditions of al-Mustafa (PBUH&HF) on the rising of al-Mahdi has been transmitted via numerous authorities and is more than the level of (being sufficient for) Mutawatir, describing that he is of his Ahlul-Bayt, and will fill the earth with justice, and that Jesus (AS) will come at the same time and he will assist Jesus for killing al-Dajjal in the land of Palestine, and that he will lead this nation and Jesus will pray behind him.

Sunni reference:

 • Abu al-Husain al-Ajiri as quoted in al-Sawa'iq al-Muhriqah, by Ibn Hajar, Ch. 11, section 1, p254

So if al-Mahdi and Jesus are to be the same person as some ignorants claim, then how can one prays behind himself?! Moreover this shows that Imam al-Mahdi and Jesus (the Messiah) will come at the same time so that they could pray the morning prayer together in Jerusalem.

In fact, the equivalent word of "Messiah" in Arabic is "al-Maseeh" which means "Wiped Clean; Purified". This word has been used in Quran as the title of Prophet Jesus (AS). As such, the "Messiah" is the Prophet Jesus (AS) and not the Imam al-Mahdi (AS). However, the word "Messiah" in English has another meaning, that is "savior". As a result, there have been some English translators who used the word "Messiah" for Imam al-Mahdi (AS) with the meaning of "Savior" which does NOT have anything to do with Arabic word "al-Maseeh".

I should point out that, there exists a fabricated tradition which is mainly used by Ahmadis and Qadianis to prove that al-Mahdi and Jesus are the same. The tradition states: "And no Mahdi except Jesus." This tradition has been rated by al-Hakim as unknown and strange and he said there are discrepancy in its chain of authorities. al-Bayhaqi said Muhammad Ibn Khalid said this tradition is single (Mufrad). al-Nisa'i has mentioned that this tradition is unfamiliar and is denied, and that the memorizers of traditions confirm that the traditions which state that al-Mahdi is the descendants of Fatimah are authentic and reliable. (See al-Sawa'iq al-Muhriqah, Ch. 11, section 1, p252 for details).

Prophet Jesus is not the Imam of Muslims, and when he comes back, he will be the follower of the Imam of Muslims who is known as Imam al-Mahdi (AS).

In Sahih al-Bukhari, it is narrated that:

The Prophet (PBUH&HF) said: "What would be your situation if the Son of Marry (i.e. Jesus) descends upon you and your Imam is among you?"

Sunni reference:

 • Sahih al-Bukhari, Arabic-English, v4, Tradition #658
  NOTE: The above is my own translation. The Saudi-paid translator of Sahih al-Bukhari (Muhammad Muhsin Khan) has shown pure dishonesty in translating the above tradition. His translation of the last portion of the tradition does not bear any similarity what so ever with the Arabic text of the tradition which is as follows:
        /  .        |  | ..  | . |  : . |  .  /
o_)_,_9 o_, _o . _,| | _, | > | o_,_, | .__9_,_)
( : ( : / (_). (_| / ( :
/. / | |
? o_)_,_o o_)_o |_o | q
( ( /

Now let us look at the false translation of Mr. Muhammad Muhsin Khan:

Muhammad Muhsin Khan> Sahih Bukhari Hadith: 4.658
Muhammad Muhsin Khan> Narrated Abu Huraira:
Muhammad Muhsin Khan>
Muhammad Muhsin Khan> Allah's Apostle said "How will you be when the son
Muhammad Muhsin Khan> of Mary (i.e. Jesus) descends amongst you and he
Muhammad Muhsin Khan> will judge people by the Law of the Quran
Muhammad Muhsin Khan> and not by the law of Gospel.

Mr. Muhsin Khan has trimmed the last part of the tradition which states that the Imam of Muslims (i.e., Imam al-Mahdi) is among Muslims when the son of marry descends. Instead, the translator has added another sentence which does not exists in the Arabic text. I should mention that this is not the only place that he has altered the text, and there are much more examples in this regard which proves his bias and his dishonesty.

Al-Hafidh Muhammad Ibn Ali al-Shawkani (d. 1250/1834) wrote in a book called "al-Tawdhih fi twawatur ma jaa'a fil muntadar wad-djjal wal masih" (the explanation about the frequent reports concerning the Awaited one, the Dajjal, and the messiah) in which he wrote about Imam al-Mahdi (AS) that: "The traditions about al-Mahdi have been related by numerous authorities and are therefor reliable beyond doubt or confusion, because in jurisprudence the qualification of Mutawatir is valid even for (traditions) with less than this number of narrations. There are also many sayings of the companions (of the Prophet) which explicitly mention the Mahdi, which have the status of narrations from the Prophet since there is no question of establishing such saying through Ijtihad (one's opinion and research)". The author gives the same opinion in his other book "al-Fat'h al-Rabbani". (In this connection see also Mawsu'atil Imam al-Mahdi, v1, pp 391-392,413-414,434, and also Tuhfatul Ahwadhi, v6, p485).

The author of the book, "Ghayah al-Ma'amool," mentioned that: "It is a famous narration among the Scholars of the past and the present that there has to appear a man from the family of the Prophet (PBUH&HF) named al-Mahdi. In addition, the traditions about the Mahdi have been narrated by the most renowned companions of the Prophet (PBUH&HF), as well as by the most renowned scholars such as Abu Dawud, al-Tirmidhi, Ibn Majah, al-Tabarani, Abu Ya'ala, al-Bazzar, Imam Ahmad Ibn Hanbal, and al-Hakim (May Allah be pleased with them all); furthermore, those who claim that the traditions narrated with regard to the appearance of the Mahdi are weak, are themselves in error."

Al-Saban in his book, "Is'af al-Raghibeen," mentioned that: "The news about the appearance of the Mahdi are traceable back to the Prophet (PBUH&HF), and that he is one of the members of the family of the Prophet (PBUH&HF); and that he will fill the Earth with justice."

Al-Suwaydi in his book, "Saba'iq al-Dhahab," reported that: "The scholars have a consensus that the Mahdi (AS) will appear at the end of time and fill the Earth with justice; and the traditions supporting his appearance are indeed numerous."

al-Hafidh Abul-Hasan Muhammad Ibn al-Husain al-Sijistani al-Aburi al-Shafi'i (d. 363/974) said: "The traditions were related by numerous authorities and were spread far and wide by many narrators, from al-Mustafa (PBUH&HF) concerning al-Mahdi who is from the household (of the Prophet) and who will fill the world with justice.." This statement was accepted by the subsequent scholars as testified by Ibn Hajar al-Asqalani (See Tahdhib al-Tahdhib, v9, p144; Fat'h al-Bari, v7, p305), al-Qurtubi (al-Tathkirah, p617), al-Suyuti (al-Hawi, v2, pp 165-166), al-Muttaqi al-Hindi (al-Burhan fi Alamat Mahdi Akhir al-Zaman, pp 175-176), Ibn Hajar al-Haythami (al-Sawa'iq al-Muhriqah, Ch. 11, section 1, p249), al-Zurqani (Sharh al-Mawahib al-Ladunniyyah, v5, p348), al-Sakhawi (Fat'h al-Mugheeth, v3, p41), etc.

The best formulation of the belief of all Muslims about al-Mahdi (AS) has been given by a person who himself did not believe in his coming and who denied the validity of the traditions concerning this matter. He was Ibn Khaldoon (d. 808/1406), a famous historian, in whose book, "al-Muqaddamah," wrote:

"Let it be known that it is a narrated event by ALL Muslims in EVERY era, that at the end of time a man from the family of the Prophet (PBUH&HF) will, without fail, make his appearance and will strengthen Islam and spread justice; Muslims will follow him and he will gain domination over the Muslim realm. He will be called al-Mahdi." (An Introduction to History, by Ibn Khaldoon, English version, London, 1967 Edition, pp 257-258)

The above quote proves that even Ibn Khaldoon was in the opinion that the belief in Imam al-Mahdi was not a characteristics of a special sect of Islam, but was a common belief to ALL Muslims.

Sunni scholars openly criticized those elements (like Ibn Khaldoon) who tried to cast doubt the traditions about al-Mahdi (AS), and have strongly asserted that the belief in Mahdi is well-established for ALL Muslims. See for instance: "Awnul Ma'bud" (which is the commentary of Sunan Abu Dawud), by al-Azimabadi, v11, pp 361-362, Tuhfatul Ahwadhi (which is the commentary of Sahih al-Tirmidhi), by al-Mubarakfuri, v6, p484, al-Tajul Jami' lil Usul, by Shaikh Mansoor Ali Nasif, v5, p341.

Shaikh Ahmad Muhammad Shakir (d. 1377/1958), one of the greatest contemporary scholar of Hadith and Tafsir, whose major work was his commentary on Musnad Ahmad Ibn Hanbal (for a biography of Ahmad Shakir, see al-Aalam, v1, p253; Mu'jam al-Mu'allifeen, v13, p368) wrote in his commentary: "Belief in al-Mahdi is not particular to the Shia because it is from the narration of many companions of the Prophet in such way that NO one can cast doubt the truth (of this belief)." After this, he proceeds to a strong refutation of Ibn Khaldoon's weakening the traditions regarding al-Mahdi. (see Musnad Ahmad Ibn Hanbal with commentary of Ahmad Muhammad Shakir, Pub. by Dar al-Ma'arif, Egypt, v5, pp 196-198, v14, p288).

Al-Sayid Sabiq, the Mufti for the "Muslim Brotherhood," in his book, "al- 'Aqa'id al-Islamiyyah," that: "The idea about the Mahdi is indeed valid, and is one of the Islamic tenets that one must believe in." Mr. Sabiq also narrated a variety of traditions relating to the appearance of al-Mahdi (AS) in the above book.

The recent Fatwa in this issue was given in Mecca by "The Muslim World League" (Rabitatul 'Alamil Islami) on Oct. 11, 1976 (23 Shawwal 1396). This Fatwa states that more than twenty companions narrated traditions concerning al-Mahdi, and gives a list of those scholars of Hadith who have transmitted these narrations, and those who have written books on al-Mahdi. The Fatwa states:

"The memorizers (Huffadh) and scholars of Hadith have verified that there are authentic (Sahih) and acceptable (Hasan) reports among the traditions related to al-Mahdi. The majority of these traditions are related through numerous authorities (Mutawatir). There is no doubt that the status of those reports are Sahih and Mutawatir. (They have also verified) that the belief in Mahdi is obligatory, and that it is one of the beliefs of Ahlussunnah wal Jama'a. Only those ignorant of the Sunnah and innovators in doctrine deny it.

For the transcription and reproduction of this Fatwa, see, among others, the Introduction of al-Ganji al-Shafi'i, in the book named "al-Bayan," Beirut, 1399/1979, pp 76-79 and in Appendix.

Two Shafi'i scholars, Ganji in his book "al-Bayan", and Shablanji in his book "Noor al-Absar", on the verse 48:28 of Quran: "He is the One who sent his Messenger (Muhammad) with the guidance and the true religion that in order to prevail over all the religions" narrated from Sa'id Ibn Jubair that "this promise to Prophet Muhammad will be fulfilled by al-Mahdi who is in the progeny of Fatimah (AS)."


Even Ibn Taymiyyah (d. 728/1328), who is acclaimed by the Wahhabis, wrote in his book "Minhaj al-Sunnah" (v4, pp 211-212) that the traditions concerning the Mahdi are certainly reliable, and his student, al-Dhahabi, conformed with him in his summary of his teacher's book. (See Mukhtasar Minhaj al-Sunnah, pp 533-534).


Among the Shia scholars, I would like to mention the masterpiece of Lutfullah al-Safi al-Golpaygani, who compiled an encyclopedia named "Muntakhab al-Athar". In this book, there is a comprehensive narration of the traditions regarding to the appearance of Imam al-Mahdi (AS) and the description of the world before and after his appearance. He has used over 60 Sunni sources, including their six major book of Hadith; and over 90 Shi'ite sources to illuminate the fact that al-Mahdi is NOT a fabricated event.


As far as we have been able to discover, at least 35 prominent Sunni scholars have written 46 of books EXCLUSIVELY about Imam al-Mahdi (AS), the leader of our time. Here are some of the name of some of these books:

(1)
"Kitab al-Mahdi," by Abu Dawud.
(2)
"Alamat al-Mahdi," by Jalaluddin al-Suyuti.
(3)
"al-Qawl al-Mukhtasar fi Alamat al-Mahdi al-Muntadhar," by Ibn Hajar.
(4)
"Al-Bayan fi Akhbar Sahib al-Zaman," by Allamah Abu Abdillah Ibn Muhammad Yusuf al-Ganji al-Shafi'i.
(5)
"Iqd al-Durar fi Akbar al-Imam al-Muntadhar," by Shaikh Jamaluddin Yusuf al-Damishqi.
(6)
"Mahdi Aale Rasool," by Ali Ibn Sultan Muhammad al-Harawi al-Hanafi.
(7)
"Manaqib al-Mahdi," by al-Hafidh Abu Nu'aym al-Isbahani.
(8)
"Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-Zaman," by al-Muttaqi al-Hindi.
(9)
"Arba'in Hadith fi al-Mahdi," by Abdul Ala al-Hamadani.
(10)
"Akhbar al-Mahdi," by al-Hafidh Abu Nu'aym.

In conclusion, the belief in the coming Mahdi (AS) who is a person other than Jesus (AS), is an undeniable fact for the Sunnis. As we discussed above, the Sunni scholars affirm that belief in "Mahdi of the House of the Prophet" is one of the Islamic tenets for "Ahlussunnah wal Jama'a". In the next part, however, we will discuss the points of differences between the Shia and most Sunnis on the issue of Imam al-Mahdi.

assalaam,

bron; islam org
-------------
5. Hij zei: "O, mijn zoon, verhaal uw broeders uw droom niet, anders zullen zij plannen tegen u smeden, want Satan is een openlijke vijand der mensen."


Geplaatst door: Protestant
Geplaatst op: 12 november 2006 om 09:08

 

Tekenen van de Dag des Oordeels.

De vraagstelling mag gevraagd worden. Maar gelijk is de vraag, wat zijn dan die tekeningen, en leven wij nu in die tijd. De dag des oordeels is nog ver weg. Er moeten nog heel veel dingen eerst gaan gebeuren. Minimaal zijn wij nog minstens 1000 jaar verwijderd van de dag des oordeels. Dat de Koran dat misschien niet leert kan ik niet helpen, maar de Bijbel leert zulks wel.

Neem in gedachten een dambord, daar plaatst men schijven op. Elke schijf is een wereldgebeuren. B.v Oorlogen nemen toe, schijf 1; Afval van gelovigen, schijf 2; Haat tegen de Joden;schijf 3. Opkomst van andere reliegies: schijf 4 enz enz......    In deze tijd die wij dus nu meemaken worden de stukken op het bord gezet. Maar zij schuiven NOG niet. Eerst moet alles op zijn plaats gezet worden. En dat is nu bezig. Straks wordt er pas geschoven.

In de Bijbel staat dat er een zware verdrukking zal komen, maar voor wie, en hoe lang zal die duren. De Bijbel is als enigboek die dat ons verklaart.  De verdrukking duurt 40 jaar in totaal. Maar er staat dat de uitverkoorne een verdrukking krijgen van 7 jaar. En dat is Israel, zij worden 7 jaar verdrukt, Israel zal een valse profeet aannemen, maar ten laatste in zien dat hij het niet is. Zijn naam is het getal van 666. Ook zal deze valse profeet zitten in de nieuwe tempel, die dus nu nog gebouwd moet worden. Doch het overblijfsel  van Israel word bewaart in Sela, Grieks Petra. (want er staat geschreven; Jacob zal bij Ezau schuilen.)

Als het overblijfsel van Israel daar zit , Dan komen er vreselijke plagen over de wereld, en dat duurt 33 jaar . Het zullen de plagen ongeveer zijn die Mozes deed bij de Farao.

De bijbel voorzegt ook wat voor plagen het zijn , dat steeds een derde van de mensheid sterft als een vervolg daarvan. Maar omdat  de mensheid zich niet bekeerd tot de waare God gaat het door tot 33 jaar. Daarna word het kwaad (satan) weg genomen en breekt er een 1000 jaar van vrede aan. Geen oorlog, niets van dat alles. De mensheid die dan leeft behaalt een leeftijd van 1000 jaar oud. Daarna word het kwaad weer los gelaten, en de volkeren maken zich weer op voor oorlogen, vooral weer tegen de Joden. Maar God laat dit niet toe, als zij voor Israels dorpen staan. Dan komt er een slachting die de mensheid nog niet heeft meegemaakt, en ook nooit meer wezen zal . Daarna komt de Dag des Oordeels, of te wel; de groten witten troon . Iedereen, die geen deel had  aan het geloof in de opstanding van Christus  zal voor die Troon verschijnen en hem zal rekenschap gevraagt worden. Een ieder die dan in Hem geloofd, mag door, de ander gaat terug naar het doden-rijk Tenlaatste word hij er uit gehaald, en dan staat er in de Bijbel; alle knie zal zich buigen, dat is dan het laatste , deze aarde verbrand ( want zij was zondig ) en er komt een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde, en alle mensen die ooit geleefd hebben komen daarop terug. Want God is geen verliezer, maar overwinnaar van ALLES . Dat Is Een Genadig God.

Maar voor dit alles is er nog iets aan de hand.

De mensheid die nu zijn vertrouwen steld op, inderdaad Zijn Zoon, Jezus de Christus die zullen die plagen en straffen niet meemaken. Lees maar eens Jesaja 57 vers 1, waar staat:.....De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt; (was Jezus)  en de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let, (zijn de gelovige van Christus) dat de rechtvaardige (en nu komt het) weggeraapt wordt VOOR het kwaad.

Als de gelovigen ( Paulus zegt in een punt des tijds, zo snel gaat dat) worden opgenomen,met de Heere in de lucht, weet dan dat de verdrukking begint. Eerst aan Israel en dan aan de rest van de wereld.  Wanneer????? Als het dambord vol staat en de schijven gaan schuiven .

P.S. Let op de Vijgeboom.  (wie dat begrijpt die begrijpt het ) .

Gr Protestant.        & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;         & nbsp;Geplaatst door: BlAcKsHaDoW15
Geplaatst op: 12 november 2006 om 09:15
Sallaam ahleikom

Ik vertrouw de bijbel niet meer 100%
Is gewoon aangepast met de jaar mee ?kan je tog nie meer zeggen dat de dag des oordeels nog ver is misschien is dat expres gedaan vandaar niet te vertrouwen

wasallaam


Geplaatst door: nefertiti
Geplaatst op: 12 november 2006 om 09:34

Salaam Aleikom,

Wil alleen maar even benadrukken dat je met de tekenen op moet passen met interpretaties van je zelf en anderen. Het blijft een feit dat niemand precies weet wanneer en hoe. Ook geleerden niet. Ik las zelfs vluchtig hier iemand zei, hoe geweldig de profeet was dat hij dit allemaal kon voorspellen. Onze profeet heeft dit niet voorspelt aangezien hij niet toebedeeld was met deze gave. Dus zo direct dit beweren is niet juist. Wat er hier in Egypte bijv, wordt gelooft en beweert is dat eerst die eenogige man zal komen en vele mirakels zal verrichten zodat mensen onder de indruk zijn en hem volgen. Er zal ook een lange tijd van onderdrukking komen door tirannen. Er zit ook ergens een tekst bij die doelt op gele mensen. hiervan wordt weer beweert en gesuggereert dat dit de Chinezen zullen zijn. Enfin,  Jesus komt ons verlossen. Maar wanneer?

Salaam NefertitiGeplaatst door: Protestant
Geplaatst op: 12 november 2006 om 10:31

BlAcKsHaDoW15 schreef:.... Ik vertrouw de bijbel niet meer 100 %.

 

Daar ligt nu juist het punt. 

Toen ik een meisje leerde kennen, bleekzij ver weg tewonen van mijn woonplaats. Wij schreven elkaar toen brieven.Wat zij schreef geloofde ik, en wat ik aan haar schreef geloofde zij.

Stel je nu eens voor dat ik haar niet zou gelooft hebben op bepaalde dingen of regels, maak ik haar dan niet uit voor een leugennaar???? Zij en ik schreven elkaar toch uit liefde naar elkaar???

Zo ook met de Bijbel, God schonk ons zijn Woord, uit liefde van Hem naar ons om daar uit te leren. Als wij dus nu gaan zeggen: Ik geloof niet meer voor honderd procent, dan zeggen wij dat God een leugennaar is, want niet alles geloven wij. Snap je? Dan gaat het Woord voor je dicht en gaan wij dwalen, en geloven dan alles. Aan mij werd eens gevraagt, geloof jij alles?? Ik zei nee natuurlijk niet, dan moet je bij een ongelovige zijn, die gelooft ALLES. IK???? Alleen de waarheid en dat is mijns inziens de Bijbel. En die is niet verdraaid, nog tegenstellingen staan er in. Heb de tegenstellingen gelezen, maar zijn geen tegenstellingen , maar onwetentheid, omdat ze niet in Hem geloven, daarom gaat de schrift voor zulken dicht.

Gr protestant

 Geplaatst door: alzukar
Geplaatst op: 12 november 2006 om 10:59
In eerste instantie geplaatst door nefertiti

Salaam Aleikom,


Wat er hier in Egypte bijv, wordt gelooft en beweert is dat eerst die eenogige man zal komen en vele mirakels zal verrichten zodat mensen onder de indruk zijn en hem volgen.


Salaam NefertitiMosje Dajan?


Geplaatst door: moslimboy212
Geplaatst op: 12 november 2006 om 14:16

kijk, wanneer het is maakt niet uit, het belangrijkste is dat je op die dag voorbereidt bent.

is het binnen een week of binnen een eeuw, maakt niet uit, maak jezelf klaar voor wanneer de Dag des Oordeels komt en dan zal je je geen zorgen moeten maken.

het opzoeken of die en die persoon mischien als is gekomen enz is allemaal heel intressant en spannend maar kap er gewoon mee. verricht je gebeden, vraag aan Allah bescherming en juiste leiding en je zal vanzelf wel weten wanneer de Tijd gekomen is.-------------
laa ilaha illalah


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 12 november 2006 om 16:03
In eerste instantie geplaatst door alzukar

In eerste instantie geplaatst door nefertiti

Salaam Aleikom,


Wat er hier in Egypte bijv, wordt gelooft en beweert is dat eerst die
eenogige man zal komen en vele mirakels zal verrichten zodat mensen
onder de indruk zijn en hem volgen.


Salaam NefertitiMosje Dajan?


Of die TALIBANBAAS? Omar 1oog?

-------------
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 12 november 2006 om 16:06
In eerste instantie geplaatst door nefertiti

Salaam Aleikom,


Enfin,  Jesus komt ons verlossen. Maar wanneer?


Salaam NefertitiJezus heeft ons al verlost; voltooide tijd.
Het is vooral een kwestie van geloof.

-------------
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)


Geplaatst door: BlAcKsHaDoW15
Geplaatst op: 12 november 2006 om 16:39
Sallaam ahleikom

Beste Protestant

Nou kijk Hamdullah ben ik moslim.De Bijbel is veranderd met de jaar door dus Gods woorden zijn verdraaid en niet meer in originele staat dus als ik zeg ik vertrouw de bijbel niet meer betekend niet dat ik beweer dat GOD leugens heeft vertel, Nee want geloof alhamdullah in de koraan 100% natuurlijk omdat dat nog 100% godswoord is.


Protestant Zo ook met de Bijbel, God schonk ons zijn Woord, uit liefde van Hem naar ons om daar uit te leren.


Als dat zo is WAAROM IN GODSNAAM veranderen ( aanpassen ) Is het niet genoeg om te accepteren hoe het neergezonden is want een mens is niks vergeleken met god.

Jullie Cristenen wanneer het ECHT de dag des oordeels is denkt een priester ff na euh ff aanpassen die bijbel over nog 1000 jaar is het pas dag des oordeels ? En jullie allemaal erin geloven jah bijbel spreekt de waarheid.


Open je ogen en Volg de Sunnah en de koraan want die zijn nog juist Alhamdullah voor je het weet is het tijd.

wasallaam


Geplaatst door: nefertiti
Geplaatst op: 13 november 2006 om 00:22

In eerste instantie geplaatst door BlAcKsHaDoW15

Sallaam ahleikom

Beste Protestant

Nou kijk Hamdullah ben ik moslim.De Bijbel is veranderd met de jaar door dus Gods woorden zijn verdraaid en niet meer in originele staat dus als ik zeg ik vertrouw de bijbel niet meer betekend niet dat ik beweer dat GOD leugens heeft vertel, Nee want geloof alhamdullah in de koraan 100% natuurlijk omdat dat nog 100% godswoord is.


Protestant Zo ook met de Bijbel, God schonk ons zijn Woord, uit liefde van Hem naar ons om daar uit te leren.


Als dat zo is WAAROM IN GODSNAAM veranderen ( aanpassen ) Is het niet genoeg om te accepteren hoe het neergezonden is want een mens is niks vergeleken met god.

Jullie Cristenen wanneer het ECHT de dag des oordeels is denkt een priester ff na euh ff aanpassen die bijbel over nog 1000 jaar is het pas dag des oordeels ? En jullie allemaal erin geloven jah bijbel spreekt de waarheid.


Open je ogen en Volg de Sunnah en de koraan want die zijn nog juist Alhamdullah voor je het weet is het tijd.

wasallaam

Salaam Aleikom,

Waarom is het zo belangrijk om steeds weer aanvallend te schrijven. Leuk zou zijn om de overeenkomsten eens te belichten. Die zijn er namelijk ook.

Salaam NefertitiGeplaatst door: alzukar
Geplaatst op: 13 november 2006 om 04:37
In eerste instantie geplaatst door nefertiti

[QUOTE=BlAcKsHaDoW15]

Salaam Aleikom,


Waarom is het zo belangrijk om steeds weer aanvallend te schrijven. Leuk zou zijn om de overeenkomsten eens te belichten. Die zijn er namelijk ook.


Salaam NefertitiDie zijn er en, in de kern, zelfs uitsluitend. En juist dát, die confrontatie met het ik-zichzelf, boezemt mensen angst in. We moeten daar samen mee klaar komen.
Groet, Alzukar


Geplaatst door: BlAcKsHaDoW15
Geplaatst op: 13 november 2006 om 07:07
In eerste instantie geplaatst door nefertiti

In eerste instantie geplaatst door BlAcKsHaDoW15

Sallaam ahleikom

Beste Protestant

Nou kijk Hamdullah ben ik moslim.De Bijbel is veranderd met de jaar door dus Gods woorden zijn verdraaid en niet meer in originele staat dus als ik zeg ik vertrouw de bijbel niet meer betekend niet dat ik beweer dat GOD leugens heeft vertel, Nee want geloof alhamdullah in de koraan 100% natuurlijk omdat dat nog 100% godswoord is.


Protestant Zo ook met de Bijbel, God schonk ons zijn Woord, uit liefde van Hem naar ons om daar uit te leren.


Als dat zo is WAAROM IN GODSNAAM veranderen ( aanpassen ) Is het niet genoeg om te accepteren hoe het neergezonden is want een mens is niks vergeleken met god.

Jullie Cristenen wanneer het ECHT de dag des oordeels is denkt een priester ff na euh ff aanpassen die bijbel over nog 1000 jaar is het pas dag des oordeels ? En jullie allemaal erin geloven jah bijbel spreekt de waarheid.


Open je ogen en Volg de Sunnah en de koraan want die zijn nog juist Alhamdullah voor je het weet is het tijd.

wasallaam

Salaam Aleikom,

Waarom is het zo belangrijk om steeds weer aanvallend te schrijven. Leuk zou zijn om de overeenkomsten eens te belichten. Die zijn er namelijk ook.

Salaam NefertitiSallaam Ahleikom

Hoezo broeder aanvallend Ik spreek alleen de waarheid ?

wasallaam


Geplaatst door: moslimboy212
Geplaatst op: 13 november 2006 om 08:45

je kan er gewoon niet omheen gaan dat de bijbel vol met woorden van de mensheid zit!

ik ken een christene die zelf tegen mij zegt dat de bijbel het woord van de mens is en niet van God, hij zegt zelf dat de mens al allerlei dingen heeft toegevoegd aan de bijbel !!

dus niet meer afkomen met die flauwe excuses enz.-------------
laa ilaha illalah


Geplaatst door: nefertiti
Geplaatst op: 13 november 2006 om 08:54
In eerste instantie geplaatst door BlAcKsHaDoW15

In eerste instantie geplaatst door nefertiti

In eerste instantie geplaatst door BlAcKsHaDoW15

Sallaam ahleikom

Beste Protestant

Nou kijk Hamdullah ben ik moslim.De Bijbel is veranderd met de jaar door dus Gods woorden zijn verdraaid en niet meer in originele staat dus als ik zeg ik vertrouw de bijbel niet meer betekend niet dat ik beweer dat GOD leugens heeft vertel, Nee want geloof alhamdullah in de koraan 100% natuurlijk omdat dat nog 100% godswoord is.


Protestant Zo ook met de Bijbel, God schonk ons zijn Woord, uit liefde van Hem naar ons om daar uit te leren.


Als dat zo is WAAROM IN GODSNAAM veranderen ( aanpassen ) Is het niet genoeg om te accepteren hoe het neergezonden is want een mens is niks vergeleken met god.

Jullie Cristenen wanneer het ECHT de dag des oordeels is denkt een priester ff na euh ff aanpassen die bijbel over nog 1000 jaar is het pas dag des oordeels ? En jullie allemaal erin geloven jah bijbel spreekt de waarheid.


Open je ogen en Volg de Sunnah en de koraan want die zijn nog juist Alhamdullah voor je het weet is het tijd.

wasallaam

Salaam Aleikom,

Waarom is het zo belangrijk om steeds weer aanvallend te schrijven. Leuk zou zijn om de overeenkomsten eens te belichten. Die zijn er namelijk ook.

Salaam NefertitiSallaam Ahleikom

Hoezo broeder aanvallend Ik spreek alleen de waarheid ?

wasallaam

Zeg maar zuster,

De waarheid zit ook in de overeenkomsten. Welke boodschap neig je te vertellen, negatief of positief?

Salaam NefertitiGeplaatst door: nefertiti
Geplaatst op: 13 november 2006 om 09:25
In eerste instantie geplaatst door moslimboy212

je kan er gewoon niet omheen gaan dat de bijbel vol met woorden van de mensheid zit!

ik ken een christene die zelf tegen mij zegt dat de bijbel het woord van de mens is en niet van God, hij zegt zelf dat de mens al allerlei dingen heeft toegevoegd aan de bijbel !!

dus niet meer afkomen met die flauwe excuses enz.

De bijbel is herschreven, ja dat klopt maar de boodschap blijft hetzelfde voor diegene die christen zijn en Jesus is een gewaardeerde profeet. Je moet je er eerst eens in verdiepen voordat je begint met:  iemand zei tegen mij. Als ik alles moet aannemen wat moslims tegen mij zeggen. krijg ik ook een vertekend beeld. Dat klopt ook wel want over vele onderwerpen wordt er onderling op dit forum ook anders over gedacht. Ieder zijn geloof en dat respecteer ik, dus niet meer afkomen met flauwe opmerkingen. je kunt best zelf bedenken dat dit niet echt eerlijk is.

Salaam NefertitiGeplaatst door: moslimboy212
Geplaatst op: 13 november 2006 om 09:37

wat zeg je allemaal....

de boodschap is helemaal niet hetzelfde gebleven. als de boodschap hetzelfde was gebleven dan had het niet nodig geweest om de koran te zenden. allahoe a3lam

jij zegt "de boodschap blijft hetzelfde voor diegene die christen zijn "

je weet toch dat de christenen van in de tijd van de profeet Mohammed (s.a.w) en daarvoor dat men ze als moslims beschouwden! toen de bijbel nog origineel was. dus het is onmogelijk dat de boodschap hetzelfde is gebleven, tenzij jij gaat beweren dat christenen altijd al in andere dingen geloofden dan moslims, maar dan zit je goed fout.-------------
laa ilaha illalah


Geplaatst door: nefertiti
Geplaatst op: 13 november 2006 om 09:42

Beter begrijpem is ook een kunst. Vraag het liever aan een van de christenen hier of hij / zij nu ineens anders denkt over de fundamenten van het christendom. Of zoek eens op de naam Priscilla, zij heeft het al eens haarfijn uitgelegt.

Salaam NefertitiGeplaatst door: BlAcKsHaDoW15
Geplaatst op: 13 november 2006 om 11:00
Sallaam ahleikom

Beste broeder zuster,

De bijbel is feitelijk niet meer 100%Gods woord ik snap je niet dat je het verdedigd Want ik zeg niet dat alles leugens is maar het is niet meer origineel.
Ik geloof in de 7 boeken ik geloof in Jezus 3lahi sallam en alle profeten maar ik volg de heilige koraan en de sunnah.

LAten we niet afdwalen van het onderwerp want we bereiken niks mee om elkaar aftekraken of gelijk te krijgen

Wees voorbereid op de dag die zal komen Insallah
MAg Allah(swt) ons leiden en bescherming geven voor de Fitnah die zal komen of er als is.

Wasalaam


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 14 november 2006 om 06:35
In eerste instantie geplaatst door BlAcKsHaDoW15

Sallaam ahleikomBeste broeder zuster,De
bijbel is feitelijk niet meer 100%Gods woord ik snap je niet dat je het
verdedigd Want ik zeg niet dat alles leugens is maar het is niet meer
origineel.Ik geloof in de 7 boeken ik geloof in Jezus 3lahi sallam en alle
profeten maar ik volg de heilige koraan en de sunnah.LAten we niet
afdwalen van het onderwerp want we bereiken niks mee om elkaar
aftekraken of gelijk te krijgen Wees voorbereid op de dag die zal
komen Insallah MAg Allah(swt) ons leiden en bescherming geven voor de
Fitnah die zal komen of er als is.Wasalaam


ZwarteSchaduW,
Je zegt dat de Bijbel veranderd is en dat daarom de Koran moest komen.
je zegt dat omdat je meent dat dat in de Koran staat en alles wat in de
Koran staat is voor jou waar.
Maar bedenk wel dat je dezelfde kortsluit-logica hanteert als wanneer
Bush zou zeggen; "Ik ga in het midden oosten een nieuwe orde vestigen,
want er is daar een hoop gerotsooi en machtsmisbruik. En ik heb gelijk,
want ik zeg het..."

Dat in de Koran staat dat de Koran gelijk heeft is op zich bepaald geen
bewijs dat de Koran waar is en de Bijbel fout...

-------------
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)


Geplaatst door: dawood102
Geplaatst op: 14 november 2006 om 09:05
BlAcKsHaDoW15 schreef:
Sallaam ahleikomBeste broeder zuster,De
bijbel is feitelijk niet meer 100%Gods woord ik snap je niet dat je het
verdedigd Want ik zeg niet dat alles leugens is maar het is niet meer
origineel.Ik geloof in de 7 boeken ik geloof in Jezus 3lahi sallam en alle
profeten maar ik volg de heilige koraan en de sunnah.LAten we niet
afdwalen van het onderwerp want we bereiken niks mee om elkaar
aftekraken of gelijk te krijgen Wees voorbereid op de dag die zal
komen Insallah MAg Allah(swt) ons leiden en bescherming geven voor de
Fitnah die zal komen of er als is.WasalaamZwarteSchaduW,
Je zegt dat de Bijbel veranderd is en dat daarom de Koran moest komen.
je zegt dat omdat je meent dat dat in de Koran staat en alles wat in de
Koran staat is voor jou waar.
Maar bedenk wel dat je dezelfde kortsluit-logica hanteert als wanneer
Bush zou zeggen; "Ik ga in het midden oosten een nieuwe orde vestigen,
want er is daar een hoop gerotsooi en machtsmisbruik. En ik heb gelijk,
want ik zeg het..."

Dat in de Koran staat dat de Koran gelijk heeft is op zich bepaald geen
bewijs dat de Koran waar is en de Bijbel fout...

 

bla bla bla een hoop gezeur en onzin weer, niks anders gewend van jou posten pacos maar laat bush dan wondere verichtten.   en als jij bush met een profeet vergelijkt ben je ver verdwaald kan je nagaan hoever je  verdwaald bent mijn vriend, kom een keer tot je bezinne en geef een keer toe dat je ongelijk hebt je , laat staan de weten- schappelijke wondere maar laat ik dat maar terzijde houden. de wonder van de wondere vind ik zelf dat de koran verteld over 1 van de vaijande van islam, in de tijd van onze profeet , de vers daalde neer 10 jaar voor zijn dood en het verteld dat ie naar de hel gaat het enigste wat hij hoefde te zeggen la ilah ila lah mohamed rasoeloe lah (ik getuig dat er geen god is dan allah en dat mohamed zijn boodschapper is ) als hij dat had gedaan had hij kunne zegge kijk jullie boek klopt niet maar tevergeefs als allah ons iets zegt gebeurt het ook omdat het een zuivere woord is, geen gebrek of leugen maar een wonder -------------
a salaam oe 3alaikom


Geplaatst door: BlAcKsHaDoW15
Geplaatst op: 14 november 2006 om 10:30
Sallaam ahleikom

Pcies Kijk wanneer die Bush bij haalt als voorbeeld van hij heeft gelijk kan je gelijk concluderen hahahahaha gewoon onzin vlamt uit je mond je bent nie sirieus.

wasallaam


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 14 november 2006 om 11:08
Je vindt dat voorbeeld van Bush dus belachelijk, zelfs al is het maar een
voorbeeld van een onbewijs. net zo belachelijk is het om het als een
bewijs te zien dat de Koran waar is, omdat de Koran dat zelf zegt. Ik kan
me voorstellen dat een Moslim vele steekhoudende argumenten kan
hebben, die hem bevestigen in zijn geloof, maar alleen je gelof baseren
op de verzen in de Koran die zeggen dat de Koran waar is dat is toch echt
een heel smalle basis.

-------------
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)


Geplaatst door: Abdul-Khaliq
Geplaatst op: 14 november 2006 om 12:39
 
Het is voor mij heel duidelijk dat de Bijbel en/of de Koran
een goddelijke oorsprong heeft. Dat relateer ik aan de inhoud. Inhoudelijk zijn het boeken (Het Woord) dat opzichzelf te goed is om door mensen te zijn gecreerd. Althans dat is mijn bescheiden mening. Ik vindt de Boeken te intelligent van aard, en dan bedoel ik vooral de boodschappen en het moraal dat beide boeken uitspreekt. Ook mijn bescheiden mening is wel dat de Koran ter aanvulling en ter volmaking tot ons is gezonden.

Voor mij is een belangrijk punt, dat Mohammed, vrede zij met hem, nimmer heeft getracht een persoonlijke religie op te richten. De basis is de Enige God die aan de bron stond van de eerdere Heilige boeken.

Dat de Koran zelf zegt de waarheid te bevatten is opzichzelf terecht. Want wat zou God anders zeggen dan de waarheid? Voor de Moslim is het de Waarheid, daar heeft een discussie geen zin over...

Dat een andersgelovige dat anders ziet is wel duidelijk, maar hoeft in mijn optiek niet voor grote conflicten en/of discussie`s te komen.

Allah heeft ons duidelijk gewezen, hoe om te gaan met de mensen van het Boek. Alleen dat al is een Goddelijk principe!

Alle lof aan ALLAH(swt), de Heer der Werelden

Salaam-------------
Mooie woorden maken nog geen goede daden!


Geplaatst door: alzukar
Geplaatst op: 14 november 2006 om 13:17
Of het de Schepper was die van zich deed spreken via een Heilig Boek zal blijken uit de werking van dat Boek. Waar er geen werking is, daar was er ook geen openbaring. Overigens spreekt de Schepper per definitie uitsluitend en feilloos in waarheid. Alleen mensen zijn bang om niet geloofd te worden en willen er dan nog wel eens bijzeggen dat ze "de waarheid" spreken.


Geplaatst door: afghanmoslim
Geplaatst op: 14 november 2006 om 15:03

Selamualaykum,

Ik heb zelf niet alle berichten doorgenomen, maar ik zie dat sommigen hier goed praten over de taliban. Laat ik jullie eerst een ding vertellen. Er kunnen best goeie tussen zitten, maar afgelopen zomer was ik weer naar Afghanistan. Je wilt niet weten wat mijn familie daar heeft doorstaan door mannen die de naam talib(wat eigenlijk theologiestudent betekent) zwart maken.

Broeder Battle4peace, ik wil je graag erop wijzen dat je eerst met wat Afghanen praat die daar onder hun regime hebben geleefd. Wij hebben op tijd kunnen vluchten, maar ik kan je genoeg vertellen over hoe ze midden in de ramadan familieleden van mij vertelden om op te donderen naar Tadjikistan. Zij zijn daar geboren en dat land is van hun, maar deze mannen komen ze wegjagen met zwepen in de heilige maand. Ik noem het pure racisme. Ik kan nog vele voorbeelden noemen. Voor ons vanaf hier is het makkelijk te praten, feit blijft dat je deze groepering niet als de vertegenwoordigers van de islam moet zien. Als er idd mannen met witte tulbanden zijn voorspeld, dan is het een ander groep wat nog moet komen. Of er vindt een verandering plaats in het beleid van de taliban. Maar hoe ze nu opereren is niet acceptabel te noemen.

WassalaamGeplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 14 november 2006 om 15:18
Het lijkt me trouwens vrij eenvoudig om dergelijke profetieën uit te laten
komen: ga gewoon met z'n allen witte tulbanden dragen en verf de
moskee van Medina wit en er zijn weer twee profetieën vervuld.

-------------
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 14 november 2006 om 15:22
In eerste instantie geplaatst door Abdul Khaliq


Ook mijn bescheiden mening is wel dat de Koran ter aanvulling en ter
volmaking tot ons is gezonden.

Zolang die mening bescheiden is kan ik die in alle nederigheid
respecteren.
Overigens een steekhoudend antwoord

-------------
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)


Geplaatst door: Abdul-Khaliq
Geplaatst op: 14 november 2006 om 23:58
soera 16: 125 : “Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze.”


Enkel het beest wil ons laten dwalen en ons tegenelkaar opzetten.

Ik zie dit alles als een grote proef en beproeving.

Alle lof aan ALLAH(swt), de Heer der Werelden


-------------
Mooie woorden maken nog geen goede daden!


Geplaatst door: postpentacost
Geplaatst op: 15 november 2006 om 06:15
Amen

-------------
16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.(Johannes 3,16)Druk de pagina | Sluit venster