Islaam.nl

Shahada

De geloofsbelijdenis (sjahada)

De Profeet Muhammad (v.z.m.h.) heeft gezegd dat ieder mens als moslim geboren wordt, maar dat ouders het geloof van hun kinderen bepalen.

Kinderen van moslim-ouders worden moslim bij hun geboorte doordat de vader hun de geloofsbelijdenis in het oor fluistert, maar pas als zij de puberteit hebben bereikt (ergens tussen hun twaalfde en vijftiende jaar) moeten zij het gebed verrichten en aan de andere verplichtingen voldoen, of dat op z'n minst proberen.
Om moslim te worden hoef je maar twee zinnen uit te spreken in het bijzijn van twee betrouwbare moslims. Die zinnen zijn: Asjhadu alla ilaha il Allah. Asjhadu anna Muhammadar rasulullah. (Ik getuig dat er geen god is naast Allah. Ik getuig dat Muhammad zijn boodschapper is.)

Het is natuurlijk wel noodzakelijk dat je weet wat dit inhoudt en wat de consequenties zijn. Dit betekent dat je gelooft aan Allah als enige god; aan het bestaan van de engelen; aan het profeetschap van de Profeet Muhammad (v.z.m.h.) en de Koran; aan de andere profeten en hun heilige boeken en aan de komst van de Laatste dag.

Het betekent ook dat je de islam in zijn geheel accepteert, ook datgene wat moeilijk voor je is, en dat je niet vindt dat bepaalde onderdelen op jou niet van toepassing zijn. Het is niet nodig dat je al alles van de islam afweet en dat je de verplichte gebeden al kunt verrichten. Het is wel van belang dat je je best doet om zoveel mogelijk te leren nadat je moslim geworden bent.

De vijf zuilen

  • Sjahada
  • Salat
  • Zakaat
  • Ramadan
  • Hadj