Islaam.nl

De Heilige Koran

Sura naam#verzenBron
1. Al-Fatiha
De Opening
الفاتحة  7 Mekka
2. Al-Baqara
De Koe
البقرة  286 Medina
3. Aal-e-Imran
Het Huis van Imraan
آل عمران  200 Medina
4. An-Nisa
De Vrouwen
النساء  176 Medina
5. Al-Ma-ida
De tafel
المائدة  120 Medina
6. Al-An'aam
Het Vee
الأنعام  165 Mekka
7. Al-Araf
De Verheven Plaatsen
الأعراف  206 Mekka
8. Al-Anfal
De Oorlogsbuit
الأنفال  75 Medina
9. At-Taubah
Berouw
التوبة  129 Medina
10. Yunus
Jonas
يونس  109 Mekka
11. Hud
Hoed
هود  123 Mekka
12. Yusuf
Jozef
يوسف  111 Mekka
13. Ar-Rad
De Donder
الرعد  43 Mekka
14. Ibrahim
Abraham
ابراهيم  52 Mekka
15. Al-Hijr
Het Rotsachtige Pad
الحجر  99 Mekka
16. An-Nahl
De Bij
النحل  128 Mekka
17. Al-Isra
De Nachtelijke Tocht
الإسراء  111 Mekka
18. Al-Kahf
De Grot
الكهف  110 Mekka
19. Maryam
Mariam
مريم  98 Mekka
20. Taha
Taa Haa
طه  135 Mekka
21. Al-Ambiya
De Profeten
الأنبياء  112 Mekka
22. Al-Hajj
De Pilgrimstocht
الحج  78 Medina
23. Al-Mumenoon
De Gelovigen
المؤمنون  118 Mekka
24. An-Noor
Het Licht
النور  64 Medina
25. Al-Furqan
Het Criterion
الفرقان  77 Mekka
26. Ash-Shuara
De Dichters
الشعراء  227 Mekka
27. An-Naml
De Mieren
النمل  93 Mekka
28. Al-Qasas
De Verhalen
القصص  88 Mekka
29. Al-Ankaboot
De Spin
العنكبوت  69 Mekka
30. Ar-Room
De Romeinen
الروم  60 Mekka
31. Luqman
De Wijzen
لقمان  34 Mekka
32. As-Sajda
De Aanbidding
السجدة  30 Mekka
33. Al-Ahzab
De Bondgenoten
الأحزاب  73 Medina
34. Saba
De Stad van Saba
سبإ  54 Mekka
35. Fatir
De Schepper
فاطر  45 Mekka
36. Ya Seen
Jaa Sien
يس  83 Mekka
37. As-Saaffat
Zij die in de Rangen behoren
الصافات  182 Mekka
38. Sad
Saad
ص  88 Mekka
39. Az-Zumar
De Groupen
الزمر  75 Mekka
40. Al-Ghafir
De gelover
غافر  85 Mekka
41. Fussilat
Fussilat
فصلت  54 Mekka
42. Ash-Shura
De Consultatie
الشورى  53 Mekka
43. Az-Zukhruf
Gouden Juwelen
الزخرف  89 Mekka
44. Ad-Dukhan
De Rook
الدخان  59 Mekka
45. Al-Jathiya
Het Knielen
الجاثية  37 Mekka
46. Al-Ahqaf
Bochtige Zandpaden
الأحقاف  35 Mekka
47. Muhammad
Mohammed
محمد  38 Medina
48. Al-Fath
Overwinning
الفتح  29 Medina
49. Al-Hujuraat
De Vertrekken aan de Binnenkant
الحجرات  18 Medina
50. Qaf
Qaaf
ق  45 Mekka
51. Adh-Dhariyat
De Winden die verspreiden
الذاريات  60 Mekka
52. At-Tur
De Berg
الطور  49 Mekka
53. An-Najm
De Ster
النجم  62 Mekka
54. Al-Qamar
De Maan
القمر  55 Mekka
55. Al-Rahman
De Meest Gracieuze
الرحمن  78 Mekka
56. Al-Waqia
De Onoverkomenlijke Gebeurtenis
الواقعة  96 Mekka
57. Al-Hadid
Het Ijzer
الحديد  29 Medina
58. Al-Mujadila
De Vrouw die Pleidt
المجادلة  22 Medina
59. Al-Hashr
De Bijeenkomst
الحشر  24 Medina
60. Al-Mumtahina
De Vrouw die Ondervraagt zal worden
الممتحنة  13 Medina
61. As-Saff
De Strijdplaats
الصف  14 Medina
62. Al-Jumua
De Vrijdag (Bijeenkomst)
الجمعة  11 Medina
63. Al-Munafiqoon
De Huichelaars
المنافقون  11 Medina
64. At-Taghabun
Beider Verlies en Winst
التغابن  18 Mekka
65. At-Talaq
De Scheiding
الطلاق  12 Medina
66. At-Tahrim
Denkende dat iets Verboden is
التحريم  12 Medina
67. Al-Mulk
De Dominie
الملك  30 Mekka
68. Al-Qalam
De Pen
القلم  52 Mekka
69. Al-Haaqqa
De Zekere Realiteit
الحاقة  52 Mekka
70. Al-Maarij
De Manieren van Ascentie
المعارج  44 Mekka
71. Nooh
Noach
نوح  28 Mekka
72. Al-Jinn
De Djinn
الجن  28 Mekka
73. Al-Muzzammil
Gevouwen in Kleding
المزمل  20 Mekka
74. Al-Muddathir
Iemand die Gebundeld is
المدثر  56 Mekka
75. Al-Qiyama
De Resurrectie
القيامة  40 Mekka
76. Al-Insan
De Tijd, De Mensen
الانسان  31 Mekka
77. Al-Mursalat
Zij Die Gezonden Waren
المرسلات  50 Mekka
78. An-Naba
Het Nieuws
النبإ  40 Mekka
79. An-Naziat
An-Naziaat
النازعات  46 Mekka
80. Abasa
Hij Fronsde
عبس  42 Mekka
81. At-Takwir
Het Opvouwen
التكوير  29 Mekka
82. AL-Infitar
Het Klievende
الإنفطار  19 Mekka
83. Al-Mutaffifin
Daden in fraude
المطففين  36 Mekka
84. Al-Inshiqaq
De Splijting
الإنشقاق  25 Mekka
85. Al-Burooj
De Tekens van de Zodiak
البروج  22 Mekka
86. At-Tariq
De Nachtelijke Bezoeker
الطارق  17 Mekka
87. Al-Ala
De Allehoogste
الأعلى  19 Mekka
88. Al-Ghashiya
Het Overweldigende Evenement
الغاشية  26 Mekka
89. Al-Fajr
De Dageraad
الفجر  30 Mekka
90. Al-Balad
De Stad
البلد  20 Mekka
91. Ash-Shams
De Zon
الشمس  15 Mekka
92. Al-Lail
De Nacht
الليل  21 Mekka
93. Ad-Dhuha
De Glorieuze Ochtend
الضحى  11 Mekka
94. Al-Inshirah
De Expansie
الشرح  8 Mekka
95. At-Tin
De Vijg
التين  8 Mekka
96. Al-Alaq
Het Geronnen Bloed
العلق  19 Mekka
97. Al-Qadr
De Waardevolle Nacht
القدر  5 Mekka
98. Al-Bayyina
Het Uitsluitende Bewijs
البينة  8 Medina
99. Al-Zalzala
Het Geschudek
الزلزلة  8 Mekka
100. Al-Adiyat
Zij Die Rennen
العاديات  11 Mekka
101. Al-Qaria
De Dag van Oproering
القارعة  11 Mekka
102. At-Takathur
Opstapelen
التكاثر  8 Mekka
103. Al-Asr
De Tijd door de Tijden
العصر  3 Mekka
104. Al-Humaza
De Schandaal Verspreider
الهمزة  9 Mekka
105. Al-fil
De Olifant
الفيل  5 Mekka
106. Quraish
Qoraisj
قريش  4 Mekka
107. Al-Maun
De Noden van Buren
الماعون  7 Mekka
108. Al-Kauther
Overvloed
الكوثر  3 Mekka
109. Al-Kafiroon
De Ongelovigen
الكافرون  6 Mekka
110. An-Nasr
De Overwinning
النصر  3 Medina
111. Al-Masadd
De Palmvezel, De Vlam
المسد  5 Mekka
112. Al-Ikhlas
Zuiverheid van Geloof
الإخلاص  4 Mekka
113. Al-Falaq
De Dauw
الفلق  5 Mekka
114. An-Nas
De Mensheid
الناس  6 Mekka