Islaam.nl

Tawheed

De eenheid van God - Tawheed

Tauhied betekent de éénheid van Allah. Dat is het belangrijkste gedeelte van imaan - geloof, en is heel mooi beschreven in Soera Ichlaas in de Qor'aan:

Zeg, Hij is Allah de Enige. Allah de Bestendige. Hij heeft niet verwekt noch werd Hij verwekt en niet één is aan Hem gelijkwaardig. (112:1-4).

Tauhied is de meest belangrijkste geloofsbasis. Het houdt in dat alles op deze aarde door Allah is geschapen. Hij is ook de Onderhouder van het heelal en de Enige Bron van het Zijn. Tauhied is het geloven in Allah en in al Zijn krachten. Allah is Alwetend, Almachtig, de Allerwijste. Hij is Genadig,

Vriendelijk en is altijd bij ons. Hij ziet ons, maar wij zien Hem niet. Hij is er, was er en zal er altijd zijn. Hij is de eerste en de laatste. Hij heeft géén partner of zoon. Hij geeft ons leven en Hij haalt het ook uit ons weg. Na onze dood keren we bij Hem terug.

De eerste plicht van een moslim is geloofsgetuigenis

Deze spreek je uit met de woorden: La ilaha illa Ilaho Mohammador Rasoelollah en sluit deze in je hart.

De betekenis luidt als volgt: Er is geen God dan Allah, Mohammed is de Boodschapper van Allah.

Het uitspreken van deze Arabische woorden wordt As-sjahada - geloofsgetuigenis genoemd.

Geloofsgetuigenis bestaat uit twee delen:

1.             Laa ilaha illa llah

2.             Mohammador Rasoelollah

Het eerste deel van geloofsgetuigenis is: Laa ilaha illa llah, heeft twee aspecten: één negatief en één positief Laa ilaha, is het negatieve en Illa Ilah, is het positieve aspect.

Het hart moet eerst gereinigd worden, vrij van alle bijgeloof en andere soorten aanbidding. Dan pas zal tauhied er binnen kunnen gaan en het licht van geloof volop uitstralen. Tauhied schept en regelt de hele levensloop van de mens. Het is dan ook erg belangrijk dat we weten wat het inhoudt.

Het onmetelijke en majesteuze heelal met haar onberispelijk stelsel toont maar al te duidelijk aan dat er maar één Schepper bestaat; één Opperwezen die over alles heerst. Als er meer dan één Schepper en Beheerder van de planeten zou zijn, dan zouden er ontzettend, veel conflicten zijn. Een chaos zou het dan zijn. In ons heelal echter is daar niets van te merken.

In dat unieke systeem en perfecte geordendheid van het heelal bestaan geen conflicten. De zon, de maan en het zonnestelsel gehoorzamen dezelfde autoriteit. Het heelal gehoorzaamt de Wet van het Opperste Wezen.

Alles is op zijn plaats; geen fout kan worden ontdekt. Deze buitengewone en perfecte combinatie van orde en schoonheid is een duidelijk bewijs van het bestaan van een Allerwijste, een Almachtige Schepper en Beheerder.

(Bron: The light of islam vertaling:Oem Ahmed:Uitgeverij Noer , Basis principes van de islam)